Umowa przyrzeczona - co trzeba o niej wiedzieć? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia30 listopada, 2021

Umowa przyrzeczona – co trzeba o niej wiedzieć?

Umowa przyrzeczona - co trzeba o niej wiedzieć?

W obrocie nieruchomościami mamy do czynienia z dwoma rodzajami umów – umową przedwstępną i umową przyrzeczoną. Podczas zakupu lub sprzedaży mieszkania, strony mogą zdecydować o podpisaniu tylko jednej umowy, przenoszącej własność. Jednak, zdecydowanie częściej, stosuje się sprzedaż dwuetapową, podpisując dwie umowy. Umowa przyrzeczona, co trzeba o niej wiedzieć? Jakie są konsekwencje unikania obowiązku jej zawarcia? Oraz jaki jest jej koszt? Przeczytaj tekst poniżej.

Umowa przyrzeczona a umowa przedwstępna

Są różne powody, dla których przeniesienie własności nieruchomości odbywa się poprzez podpisanie zarówno umowy przyrzeczonej i umowy przedwstępnej. Najczęściej jest to spowodowane oczekiwaniem na kredyt nabywcy, załatwianiem niezbędnych dokumentów, uzyskaniem informacji o skorzystaniu lub zaniechaniu z prawa pierwokupu przez odpowiedni organ, lub spełnieniem innych warunków, jakie ustaliły strony między sobą. Właśnie w takich sytuacjach, strony najpierw podpisują umowę przedwstępną a umowę przyrzeczoną po dopełnieniu wskazanych w umowie wymagań. Umowa przedwstępna zabezpiecza interesy stron oraz dojście transakcji do skutku. Zawiera ustalenia (przedmiot transakcji, kwotę sprzedaży, termin przeniesienia własności, wyposażenie i stan nieruchomości), na podstawie których w późniejszym terminie zawierana jest finalna – umowa przyrzeczona.

Umowa przyrzeczona co trzeba o niej wiedzieć – forma dokumentu

W odróżnieniu od umowy przedwstępnej, która może zostać zawarta w formie aktu notarialnego lub zwykłej umowy cywilnoprawnej, umowa przyrzeczona musi przybrać formę aktu notarialnego. Umowa przyrzeczona co trzeba o niej wiedzieć? Jest to umowa przenosząca własność nieruchomości na inną osobę, i właśnie ten aspekt, stanowi o jej obligatoryjnej formie notarialnej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Umowa przyrzeczona – co zawiera?

Za poprawność i treść umowy przyrzeczonej odpowiada notariusz. Gromadzi on dokumenty od stron transakcji, i na tej podstawie tworzy umowę. Ponadto ma on obowiązek dbać o interesy obu stron oraz poinformować o prawnych zagrożeniach i skutkach transakcji. 

Co zawiera umowa przyrzeczona?

Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej – wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Jak już wspomnieliśmy, umowa przedwstępna zabezpiecza finalizację transakcji. Zawarta u notariusza powoduje pewne konsekwencje, w sytuacji gdy jedna ze stron będzie unikać obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej. Tak więc, gdy jedna strona transakcji uchyla się od sfinalizowania umowy przeniesienia własności, druga strona ma prawo żądać wykonania umowy. W pierwszej kolejności strona poszkodowana powinna wystosować do drugiej stron, wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Gdy zaś, wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej nie poskutkuje, pozostaje skierowanie pozwu o zawarcie umowy przyrzeczonej, do sądu. Umowa przyrzeczona, co jeszcze warto o niej wiedzieć? Uchylanie się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej gdy umowa przedwstępna zawarta została w formie nienotarialnej, nie daje możliwości dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Jednak nawet taką umowę można zabezpieczyć zaliczką lub zadatkiem, które również stanowią dobre zabezpieczenie transakcji. 

Umowa przyrzeczona – jaki koszt

Ponieważ umowa przyrzeczona nierozerwalnie wiąże się z podpisaniem aktu notarialnego i przeniesieniem własności, niezbędna będzie wizyta u notariusza. Czynności wykonywane przez urzędnika, są odpłatne, a koszt sporządzenia umowy przyrzeczonej zależny jest od wartości nieruchomości (taksa notarialna od sprzedaży mieszkania 2021). Ponadto należy liczyć się z opłatą za odpis aktu notarialnego umowy przyrzeczonej, podatkiem PCC (gdy nabywa się mieszkanie z rynku wtórnego) oraz opłatami za wpisy do księgi wieczystej.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń