Jak uchronić spadek przed komornikiem? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia30 maja, 2022

Jak uchronić spadek przed komornikiem?

jak-uchronic-mieszkanie-przed-komornikiem

Komornik, to urzędnik, którego działania mają na celu wyegzekwowanie długu, z majątku dłużnika. Egzekucja może dotyczyć wszystkich składników majątku osoby zadłużonej – ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia czy rachunku bankowego. Co w sytuacji, gdy w wyniku śmierci bliskiej osoby dłużnik otrzymuje spadek? Jak uchronić spadek przed komornikiem, i czy w ogóle można to zrobić? Czy zawsze konsekwencją przyjęcia spadku będzie jego zajęcie? Dowiedz się więcej…

Jak uchronić spadek przed komornikiem – działania komornika

Głównym celem zajęcia elementów majątku dłużnika jest zaspokojenie wierzyciela. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, wierzyciel powinien uzyskać tytuł wykonawczy, a następnie skierować się do organu komorniczego. W treści tytułu wykonawczego musi znaleźć się kwota żądanych od dłużnika świadczeń pieniężnych. Wierzyciel może, lecz nie musi wskazać sposób egzekucji  np. z nieruchomości, z rachunku bankowego, z ruchomości… Wierzyciel może dochodzić swoich należności z całego majątku osoby zadłużonej, a gdy jego elementem staje się spadek, również on może posłużyć do zaspokojenia wierzyciela. W związku z tym zadłużeni często poszukują odpowiedzi na to: jak uchronić spadek przed komornikiem, aby świeżo odziedziczony majątek nie uległ licytacji.

Skąd wierzyciel dowie się, że dłużnik stał się spadkobiercą? Podczas egzekucji komorniczej, urzędnik ma prawo żądać od osoby zadłużonej wyjawienia majątku. Składanie fałszywych informacji podlega odpowiedzialności karnej, zaś zaniechanie udzielenia informacji może skończyć się otrzymaniem niemałej grzywny. Ponadto, komornik może wystosować zapytanie dotyczące mienia posiadanego przez mającego dług, do różnych instytucji, w tym do urzędu skarbowego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy dłużnik może uchronić spadek przed komornikiem?

Gotówka lub nieruchomości otrzymane w spadku, zgodnie z przepisami prawa mogą zostać zajęte przez organ egzekucyjny i skutecznie zlicytowane. Bardzo często dłużnicy, chcąc uchronić spadek przed komornikiem, dążą do ukrycia tej części swojego majątku, próbują przekazać spadek bliskim na drodze darowizny lub sprzedać prawa do spadku. Niestety, takie działanie może jeszcze bardziej pogrążyć dłużnika. Powyższe czynności, mogą zostać potraktowane jak udaremnianie lub utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzyciela – przestępstwo, za które grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wierzyciel może złożyć skargę pauliańską.

Jak uchronić spadek przed komornikiem – skarga pauliańska

Skargę pauliańską może zastosować wierzyciel, gdy dłużnik świadomie z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela dokona pewnej czynności prawnej, na skutek której korzyść majątkową otrzyma inna osoba trzecia, np. gdy dłużnik sprzeda/daruje otrzymaną w spadku nieruchomość, uniemożliwiając wierzycielowi dochodzenie należnych roszczeń. Na skutek skargi, sąd może uznać dokonaną czynność prawną za bezskuteczną – komornik sądowy może prowadzić egzekucję z nieruchomości, które zostały przez dłużnika sprzedane. Warto wspomnieć, że organ egzekucyjny może dowiedzieć się o dokonanych przez dłużnika czynnościach majątkowych (np. o sprzedaży lub darowiźnie nieruchomości) od urzędu skarbowego.

Czy można uchronić spadek przed komornikiem, którego dłużnik jeszcze nie otrzymał?

Taka sytuacja ma miejsce, gdy dłużnik wie, że przysługuje mu odziedziczony majątek – spadek, lecz jeszcze go nie otrzymał. Również w takiej sytuacji, wyzbycie się praw do spadku przez dłużnika, może zostać potraktowane jako czyn mający na celu pokrzywdzenie wierzyciela. Wierzyciel zaś, ma prawo do zajęcia prawa dłużnika do żądania podziału spadku, w ten sposób może otrzymać prawo do udziału w majątku spadkowym.

Ukrywanie majątku przed komornikiem jest szczególnie niepożądane, i z dużym prawdopodobieństwem przyniesie dłużnikowi jeszcze więcej złych konsekwencji. W kwestii tego, jak uchronić spadek przed komornikiem, dłużnik powinien współpracować z urzędnikiem, i podjąć próby wypracowania sposobu spłaty, tak aby zaspokoić wierzyciela z innych składników majątku, i uchronić spadek przed komornikiem.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń