Zaliczka a zadatek - co podlega zwrotowi? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 sierpnia, 2021

Zaliczka a zadatek – co podlega zwrotowi?

zaliczka-a-zadatek

Zaliczka a zadatek – oba pojęcia, określają pewną kwotę pieniężną, którą płaci nabywca na poczet przyszłej usługi lub umowy. W dzisiejszych czasach, podpisanie umowy przedwstępnej, najczęściej wymaga zapłaty zaliczki lub zadatku dla sprzedającego nieruchomość. Choć nie jest to wymóg prawny, większość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zabezpiecza się przekazaniem części kwoty sprzedaży przed podpisaniem finalnej umowy. Zaliczka a zadatek – co podlega zwrotowi, oraz co różni oba terminy? Jeśli stoisz przed zadaniem kupna lub sprzedaży mieszkania – przeczytaj artykuł poniżej.

Umowa przedwstępna – zaliczka a zadatek

Zarówno zaliczka jak i zadatek, wpłacane są na konto sprzedającego, jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Jest to forma zabezpieczenia, dojścia umowy do skutku, przez niektórych, wraz z umową przedwstępną, traktowana jako “rezerwacja” nieruchomości. Zaliczka a zadatek – co dzieje się z pieniędzmi w przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości się odbędzie? Jedna i druga forma pieniężna jest zaliczona na poczet docelowej kwoty sprzedaży. Zatem u notariusza, przekazywana kwota sprzedaży, jest pomniejszona o kwotę zaliczki lub zadatku. Największą różnicę między zaliczką a zadatkiem, stanowią konsekwencje finansowe, gdy do podpisania umowy sprzedaży, nie dojdzie. Zaliczka a zadatek – co podlega zwrotowi?

Co to jest zadatek?

Przede wszystkim warto podkreślić, że w przeciwieństwie do zaliczki, instytucja zadatku uregulowana jest w przepisach Kodeksu cywilnego. Przyjmuje się, że jego wartość to średnio 10 – 20% wartości ceny sprzedaży. Ponieważ z definicji – zadatek ma chronić interesy obu stron transakcji, wyjaśnijmy jakie konsekwencje ze sobą pociąga: 

  • w przypadku nie dojścia umowy do skutku z winy kupującego – niedoszły sprzedający, może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek,
  • w przypadku nie dojścia umowy do skutku z winy sprzedającego – kupujący może odstąpić od umowy oraz żądać od sprzedającego kwoty dwukrotnie wyższej niż wartość wpłaconego zadatku,
  • w przypadku rozwiązania umowy, z winy obu stron lub na skutek okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, a także w przypadku rozwiązania umowy przez sąd – zadatek ulega zwrotowi.

Ważne! Gdy umowa przedwstępna ma charakter aktu notarialnego, a zadatek został wpłacony na poczet przyszłej transakcji, strona umowy, może, na podstawie orzeczenia sądu, żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zadatek a zaliczka – odstąpienie od umowy

W sytuacji, gdy do podpisania umowy przyrzeczonej nie dojdzie, strony umowy mogą zatrzymać zadatek lub zażądać zwrotu jego podwojonej wartości. Aby do tego doszło, strona umowy musi najpierw odstąpić od umowy. Jak to zrobić? W tym celu, możemy wysłać do drugiej strony umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy – np. w formie listu poleconego. Zadatek staje się wówczas formą odszkodowania za niewykonanie umowy.

Co to jest zaliczka?

Wiemy już, co to jest zadatek, i jakie skutki pociąga ze sobą niedotrzymanie warunków umowy. Zatem, co to jest zaliczka? Zaliczka w odróżnieniu od zadatku, podlega zwrotowi zawsze, niezależnie od tego, która ze stron doprowadziła do tego, że nie zawarto umowy przyrzeczonej. Zaliczka nie jest instytucją uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego, toteż z jej tytułu nie możemy dochodzić zwrotu podwójnej wartości wpłaconej kwoty, jak również strona poszkodowana nie może jej zatrzymać jak zadatku. 

Zaliczka a zadatek – co podlega zwrotowi

Podsumowując, kwestię zaliczki i zadatku – zaliczka podlega zwrotowi zawsze, w przypadku nie dojścia umowy do skutku z winy, zarówno sprzedającego jak i kupującego. Zaś zadatek, zwracany nabywcy w takiej samej kwocie jest jedynie w przypadku gdy doszło do rozwiązania umowy z winy obu stron umowy, gdy doszło do tego z przyczyn niezależnych od obu stron lub, w wyniku rozwiązania umowy przez sąd. W innym przypadku strony ponoszą konsekwencje finansowe. Zaliczka a zadatek – co jest korzystniejsze? Wybór jednej z dwóch przedstawionych form, zawsze zależy od stron sprzedaży. Jednak tylko zadatek zabezpiecza wykonanie umowy, i z jego tytułu możemy otrzymać swego rodzaju odszkodowanie, jeśli druga strona, nie wywiąże się z warunków umowy.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń