Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 października, 2021

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy

Wynajęcie mieszkania, to doskonały sposób na uzyskanie stałego comiesięcznego dochodu. Warto jednak zawczasu zapoznać się z zapisami dotyczącymi rozwiązania umowy najmu z winy najemcy. Wydawać by się mogło, że wystarczy znaleźć lokatora przygotować umowę i udostępnić lokal, aby cieszyć zyskiem z najmu. Jednak zdarza się że wynajem nieodpowiedniej osobie, sprowadzi na nas niemałe kłopoty… Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy jest możliwe tylko w określonych ustawowo przypadkach. Dowiedz się więcej o wypowiedzeniu umowy najmu w trybie natychmiastowym, oraz kiedy rozwiązanie umowy najmu będzie traktowane jako bezskuteczne.

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy – rodzaj umowy

Jak wypowiedzieć umowę najmu? Ważny jest fakt, czy umowa zawarta została na czas określony, czy nieokreślony. Gdy interesuje nas rozwiązanie umowy najmu określonej czasowo, należy sprawdzić, czy w umowie widnieją zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy na czas określony, przed zakończeniem trwania umowy, możliwe jest tylko na sposób i w przypadkach wskazanych umownie. Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy, w przypadku gdy umowa zawarta została na czas nieokreślony, jest możliwe z zachowaniem umownego terminu lub gdy te, nie zostały wskazane w umowie – z zachowaniem terminów ustawowych. 

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy – ustawowe terminy wypowiedzenia najmu

Gdy umowa, nie określa innych terminów wypowiedzenia, zastosowanie mają terminy ustawowe:

 • czynsz płatny w odstępach dłuższych niż jeden miesiąc – umowę można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału,
 • czynsz płatny co miesiąc – miesięczny okres wypowiedzenia, na koniec miesiąca,
 • czynsz płatny w krótszych odstępach – okres wypowiedzenia to trzy dni,
 • czynsz płatny co dzień – okres wypowiedzenia to jeden dzień

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy – kiedy

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego możliwe z zachowaniem terminów ujętych w umowie najmu, lub w trybie natychmiastowym (dotyczy to zarówno umowy na czas określony jak i na czas nieokreślony), lecz tylko w przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Według ustawy wypowiedzenie najmu przez właściciela nieruchomości bez podania przyczyny jest niemożliwe.

Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym

Jak wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym? Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy, możliwe jest gdy:

 • Zachowanie najemcy jest rażące, uciążliwe i narusza porządek domowy – np. ciągłe głośne zachowania, kłótnie, które nie pozwalają pozostałym współlokatorom w normalny sposób korzystać ze wspólnej nieruchomości,
 • Używanie lokalu i wyposażenia lokalu w sposób sprzeczny z zapisami umownymi – np. prowadzenie działalności w lokalu przeznaczonym na cele mieszkaniowe, zaniedbanie lokalu, które doprowadziło do powstania szkód,
 • Zaleganie z zapłatą za czynsz przez 3 pełne okresy rozliczeniowe i mimo wezwania do zapłaty nieuregulowanie zobowiązania,
 • Wynajęcie lokalu przez najemcę osobom trzecim – gdy najemca nie otrzymał zgody od właściciela mieszkania na podnajem czy wynajem mieszkania innym osobom nieujętym w umowie.

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy – własne zapisy w umowie

Strony umowy, w umowie najmu mogą zawrzeć własne zapisy dotyczące sytuacji prowadzących do rozwiązania umowy, jednak muszą być one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – zapisy niezgodne z przepisami prawa będą nieważne. Zapisy w umowie, również te dotyczące rozwiązania umowy, powinny być zgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów.

Rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy – jak to zrobić

Jak wypowiedzieć umowę najmu? Wypowiedzenie umowy najmu z winy najemcy, należy przedłożyć najemcy, koniecznie zachowując formę pisemną (np. wysłać list za potwierdzeniem odbioru) oraz wskazać przyczynę rozwiązania umowy. Poza tym wypowiedzenie umowy najmu powinno zawierać:

 • dane osobowe oraz adresowe najemcy i wynajmującego
 • podstawę  oraz uzasadnienie wypowiedzenia umowy – np. artykuł kodeksu cywilnego,
 • określenie przedmiotu najmu – opis i adres nieruchomości,
 • termin zakończenia umowy,
 • podpis wynajmującego,
 • data i miejscowość.
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń