Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach - jak to zrobić - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia29 marca, 2024

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – jak to zrobić

zrzeczenie-sie-dziedziczenia-po-rodzicach

Zastanawiasz się, co oznacza i jakie skutki niesie ze sobą zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach? Niekiedy bywa tak, że dziedziczenie spadku po bliskich krewnych nie jest rzeczą pożądaną. Może być to spowodowane istnieniem długów w spadku, sporami rodzinnymi czy problematycznym dziedziczeniem spadku w udziałach wspólnie z innymi osobami. 

W jaki sposób zrzec się dziedziczenia? Czy tylko za życia rodziców, możemy podjąć decyzję o tym, że nie chcemy dziedziczyć po nich spadku? Co możemy zrobić po śmierci bliskich?

Poniżej znajdziesz porady i możliwości spadkobiercy w zakresie zrzeczenia się dziedziczenia po rodzicach.

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – co oznacza

Jeżeli spadkodawca nie sporządzi testamentu, to majątek, który zgromadził za życia, przypadnie jego najbliższym krewnym w kolejności z góry ustalonej przez przepisy prawa. W przypadku śmierci jednego z rodziców spadek odziedziczą dzieci oraz drugi małżonek. Gdy w chwili śmierci rodzica, drugi już nie żył, to cały spadek odziedziczą dzieci w częściach równych. 

Nie jest niczym wyjątkowym, gdy spadkobierca decyduje, że lepszym dla niego rozwiązaniem byłoby zrzeczenie się dziedziczenia. Taka decyzja pada z przeróżnych powodów – osobistych czy też finansowych. Każdy potencjalny spadkobierca powinien wiedzieć, że ma prawo zrezygnować z majątku po spadkodawcy. 

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach jest możliwe gdy rodzice, będący przyszłymi spadkodawcami, wciąż żyją. Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach przybiera formę umowy zawieranej z przyszłym spadkodawcą. Po zawarciu takiej umowy, w momencie śmierci rodzica, spadkobiercę traktuje się tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku po rodzicu. 

Takiej osobie nie będzie przysługiwać prawo do spadku. Co istotne, spadek nie przejdzie również na potomków osób, które zrzekły się dziedziczenia (chyba że umowa stanowi inaczej). Co jeszcze warto wiedzieć o umowie, którą jest zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach?

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – zrzeczenie dziedziczenia możliwe za życia rodziców

Należy podkreślić, że zawarcie umowy zrzeczenia się dziedziczenia następuje między dwoma osobami – przyszłym spadkodawcą i spadkobiercą, dlatego możliwe jest jedynie za życia spadkodawcy. Umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, aby była wiążąca i ważna. 

W przypadku zawarcia powyższej umowy bez zachowania odpowiedniej formy, zrzeczenie się nie wywoła pożądanych skutków prawnych. Co ważne, zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach nie może być jednostronne. Spadkobierca w pojedynkę nie zrzeknie się dziedziczenia skutecznie. 

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach to umowa, którą zawsze można zmienić. Jeżeli jakiś czas po zawarciu umowy spadkodawca i spadkobierca zmienią zdanie, mogą zawrzeć nową umowę, unieważniającą poprzednie oświadczenie. Oczywiście, może do tego dojść również tylko wtedy, gdy spadkodawca żyje.

Ciekawe jest również to, że umowa zrzeczenia się dziedziczenia może być zawarta tylko w stosunku do spadkobierców ustawowych.

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia rodziców może być jednym ze sposobów na uregulowanie spraw majątkowych w rodzinie. Jest to również sposób na uniknięcie problemów spadkowych w przyszłości i ułatwienie procesu podziału majątku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – co zrobić po śmierci rodziców

Czasami okazuje się, że dopiero po śmierci bliskich dochodzimy do wniosku, że lepszym wyborem będzie dla nas zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach. Jak już wiemy po śmierci rodziców, zrzeczenie się dziedziczenia nie będzie możliwe. Po śmierci spadkodawcy mamy natomiast inne możliwości, dzięki którym możemy uniknąć dziedziczenia spadku.

Spadkobierca po śmierci spadkodawcy, zawsze może odrzucić spadek lub zawrzeć umowę zbycia spadku, dzięki której może na przykład sprzedać udział w spadku, który odziedziczył. Tak więc spadkobierca zawsze ma wybór odnośnie tego, czy chce przyjąć spadek po rodzicach. Kluczowe, aby pamiętać o terminach.

Możliwość odrzucenia spadku po rodzicach jest ograniczona czasowo. Później, spadkobierca, który chce zrezygnować z dziedziczenia, będzie mógł po prostu sprzedać spadek lub udział w spadku, aby się go pozbyć. 

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach oraz odrzucenie spadku to dwie różne kwestie. Odrzucenia spadku można dokonać tylko po śmierci spadkodawcy. Skutkiem odrzucenia spadku, spadkobierca będzie traktowany tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku. Osoba, która odrzuca spadek, traci wszelkie prawa do majątku pozostawionego przez swoich rodziców. Nie będzie miała obowiązku regulowania ewentualnych zadłużeń, ale nie odziedziczy żadnych aktywów np. nieruchomości, czy innych cennych przedmiotów. 

Spadek można odrzucić zarówno, gdy zostaniemy powołani do dziedziczenia z ustawy jak i z testamentu. Należy pamiętać, że odrzucenie spadku przez osobę, która sama posiada potomstwo, spowoduje, że to właśnie potomstwo może zostać kolejno powołane do spadku. Jeżeli chcemy, aby również nasze dzieci uniknęły dziedziczenia spadku, powinniśmy zadbać o to, aby odrzuciły spadek.

Aby odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem lub sądem rejonowym, w czasie 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku – najczęściej jest to dzień śmierci spadkodawcy, lecz może być to również inny termin. Gdy minie 6-miesięczny termin na odrzucenie spadku, a spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, spadek uznaje się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

Wybór między przyjęciem a odrzuceniem spadku to istotna decyzja wymagająca starannej analizy sytuacji.

skup-udzialow-w-spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – umowa zbycia spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach wymaga zawarcia umowy notarialnej między potomkiem a jego rodzicem. Po śmierci rodzica spadkobierca zawsze może spadek odrzucić. Gdy minie czas na jego odrzucenie, a spadek będzie problemem, którego spadkobierca będzie chciał się pozbyć, istnieje jeszcze możliwość zawarcia umowy zbycia spadku.

Umowa zbycia spadku jest to umowa, która przenosi prawa i obowiązki, które spadkobierca nabył w wyniku dziedziczenia, na inną osobę, która chce je przejąć. Umowa zbycia spadku może polegać na sprzedaży, darowiźnie czy zamianie spadku, udziału w spadku lub określonej części spadku, lub udziałów w spadku. 

 Nie jest konieczne, aby nabywcą spadku był drugi spadkobierca, choć często jest tak, że rodzeństwo przekazuje sobie w ten sposób odziedziczoną część spadku odpłatnie lub nieodpłatnie. Nabywcą może być zupełnie dowolna osoba, która będzie zainteresowana nabyciem spadku lub udziałów w spadku – specjalizuje się w tym skup udziałów w spadku.

Umowa zbycia spadku musi zostać zawarta u notariusza i podpisana przez obydwie strony – zarówno osobę rezygnującą ze spadku, jak i tę, która go nabywa. Umowa zawarta bez zachowania formy notarialnej będzie nieważna.

Co ciekawe, umowę zbycia spadku można zawrzeć w dowolnym czasie po przyjęciu spadku!

Poprzez podpisanie umowy zbycia spadku można uniknąć sporów rodzinnych i konfliktów dotyczących podziału majątku po rodzicach. Jest to również sposób na przekazanie swojej części spadku wybranej przez siebie osobie. Odrzucenie spadku spowoduje, że powołane za nas do spadku zostaną osoby według kolejności wynikającej z ustawy. Odrzucając spadek nie możemy wybrać konkretnej osoby, której przekazujemy spadek z którego rezygnujemy, natomiast umowa zbycia spadku pozwala przekazać go wybranej osobie.  

Warto pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z umowy zbycia spadku powinna być starannie przemyślana. To kluczowe, aby mieć pewność co do wszelkich konsekwencji wynikających z takiego działania.

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – skup udziałów w spadku Skup.io

Odziedziczyłeś spadek lub udział w spadku, którego chciałbyś się pozbyć? Minął już termin na odrzucenie spadku i poszukujesz sposobu, aby uniknąć dziedziczenia? Odziedziczony spadek stanowi dla Ciebie problem? Wolisz uniknąć współwłasności spadku z innymi spadkobiercami? Spadek obejmuje nieruchomość lub udział w nieruchomości?

W takich sytuacjach nieocenioną pomoc stanowi Skup udziałów w spadku. Dzięki profesjonalnej pomocy i doświadczeniu można zbyć odziedziczony spadek szybko i uniknąć stresujących formalności z nim związanych.

Skup.io oferuje błyskawiczne i bezpieczne rozwiązanie w postaci sprzedaży spadku lub sprzedaży udziałów w spadku wprost do skupu, bez pośredników. Skup udziałów w spadku to jedna z usług oferowanych przez skup nieruchomości Skup.io. Marka Skup.io na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z nieruchomościami i zapewnia możliwość szybkiej transakcji za gotówkę – również w przypadku trudnych nieruchomości i współwłasności.

Skup.io oferuje również możliwość sprzedaży udziałów w spadku, gdy częścią spadku jest nieruchomość – jednak warto również skorzystać z usług firmy, w przypadku gdy w skład spadku nieruchomość nie wchodzi.

Skup.io bezpłatnie wyceni udział w spadku i zaproponuje ofertę dostosowaną do indywidualnej sytuacji sprzedającego. Kadrę skupu udziałów w spadku stanowią eksperci nieruchomości współpracujący z kancelariami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transakcji.

Dzięki współpracy ze Skup.io można mieć pewność, że cały proces będzie przeprowadzony sprawnie i bez zbędnych komplikacji. Specjaliści doradzą, pomogą w formalnościach i odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.

Skorzystanie z wyceny oraz sama sprzedaż udziałów w spadku to skupu spadków jest zupełnie bezpłatna dla sprzedającego, który nie ponosi żadnych kosztów okołotransakcyjnych. 

Jeżeli zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach nie jest już możliwe, a spadkobierca, który przyjął spadek chciałby się go pozbyć to warto, aby rozważył skorzystanie z pomocy Skup.io. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą uniknąć problemów związanych ze spadkiem.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – kiedy warto jest zrzec się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach może być rozważane w różnych sytuacjach życiowych. Istnieje wiele powodów, dla których warto zastanowić się nad decyzją, jaką jest rezygnacja z dziedziczenia majątku po bliskich osobach.

Zrzeczenie się dziedziczenia/odrzucenie spadku/sprzedaż udziałów w spadku – kiedy takie działania mogą okazać się korzystne?

  • zagrożenie długami lub istnienie obciążeń finansowych pozostawionych przez spadkodawców,
  • brak relacji rodzinnych lub konflikty w gronie rodziny,
  • spory o odziedziczony majątek,
  • obawa przed dziedziczeniem i zarządzaniem spadkiem wspólnie z innymi spadkobiercami (współwłasność majątku spadkowego),
  • chęć uniknięcia formalności sądowych związanych z podziałem majątku.

Powodów, dla których wolimy zrezygnować z dziedziczenia spadku jest wiele. Warto jednak pamiętać, że rezygnacja z bycia spadkobiercą będzie wiązać się z utratą praw do majątku spadkowego. Jednocześnie mamy szansę uniknąć negatywnych konsekwencji dziedziczenia, jakimi są np. długi spadkodawcy. Zawsze warto solidnie przemyśleć podejmowaną decyzję, a w razie wątpliwości skontaktować się z prawnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości odnośnie konsekwencji naszego działania.

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – podsumowanie

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach – co warto wiedzieć? Decyzja o zrzeczeniu się dziedziczenia po rodzicach jest poważnym krokiem, który skutkuje tym, że potomek spadkodawcy nie zostanie jego spadkobiercą – będzie traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach może również spowodować, że także nasze dzieci nie odziedziczą majątku po swoich dziadkach,

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia musi być zawarta za życia spadkodawcy, u notariusza. Forma notarialna jest bezwzględnie wymagana dla ważności umowy. 

Zaś po śmierci spadkodawcy, spadkobierca ma możliwość odrzucenia spadku lub, zbycia spadku. Umowa zbycia spadku może być zawarta z dowolną osobą w dowolnym czasie – natomiast musi to nastąpić po przyjęciu spadku i przed działem spadku.Bez względu na powody decyzji o zrezygnowaniu ze spadku, istnieją różne możliwości postępowania. Warto dokładnie przeanalizować sytuację i wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Pamiętaj, że pomocą w odzyskaniu kontroli nad sytuacją może być również współpraca ze specjalistycznymi firmami. Jeśli minął termin na odrzucenie spadku, i podjąłeś decyzję, że lepszym wyborem będzie dla Ciebie pozbycie się spadku lub udziałów w spadku, szczególnie warto pamiętać o istnieniu skupu udziałów w spadku. 

Dzięki Skup.io możesz uniknąć niepotrzebnych trudności i formalności związanych ze spadkiem – porozmawiaj z nami i dowiedz się więcej o sprzedaży udziałów w spadku!

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach może być trudną decyzją, ale czasem konieczną dla zachowania spokoju umysłu i stabilności finansowej. Istnieje naprawdę wiele powodów, dla których podjęcie takiej decyzji może być najlepszym rozwiązaniem. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń