Czy można sprzedać swoją część spadku - ważne informacje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 kwietnia, 2023

Czy można sprzedać swoją część spadku – ważne informacje

czy-mozna-sprzedac-swoja-czesc-spadku

Czy można sprzedać swoją część spadku? Takie pytanie, pada często od osób, które odziedziczyły majątek po bliskim.  Czasem trudno jest zdecydować, co zrobić ze swoim udziałem w spadku, szczególnie, w sytuacji gdy wiemy, że przypadająca nam część jest bardzo niewielka, lub gdy oprócz pokaźnych aktywów spadek to również niespłacone zobowiązania. 

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące różnych aspektów sprzedaży udziałów w spadku. Czym jest umowa zbycia spadku? Kiedy możliwe jest jej zawarcie i kto może być drugą stroną umowy? Czy spadkobierca ma możliwość zrzeczenia się spadku?

Dowiedz się więcej o tym, co możesz zrobić ze swoim udziałem w spadku – czy można sprzedać swoją część spadku? Spieszymy z odpowiedziami!

Czy można sprzedać swoją część spadku – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

W Polsce dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Oznacza to, że do majątku spadkodawcy mają prawo najbliżsi członkowie rodziny – dzieci, małżonek oraz w określonych sytuacjach kolejne osoby: wnuki, rodzice, rodzeństwo itd. 

Dziedziczenie majątku i ustalenie kręgu spadkobierców jest kwestią bardzo indywidualną i zależną od tego jak prezentuje się drzewo genealogiczne spadkodawcy – czy ma małżonka, ilu ma zstępnych i wstępnych. Bywa, że cały majątek po zmarłym dziedziczy jedna osoba lub kilku, a nawet kilkunastu spadkobierców.

Każda osoba, ma ponadto możliwość, jeszcze za życia, samodzielnie wskazać osoby, które będą dziedziczyły majątek lub poszczególne składniki majątku. Gdy spadkodawca sporządził testament i wyraził w nim swoją wolę co do przeznaczenia swojego majątku po śmierci, to jego postanowienia są wiążące dla wszystkich spadkobierców. Gdy testament uznany jest za ważny, jego treść jest wiążąca, nie zaś kolejność dziedziczenia według ustawy.

Niezależnie od tego, czy spadkobierca został powołany z ustawy, czy z testamentu, aktualne pozostaje pytanie – czy można sprzedać swoją część spadku?

Czy można sprzedać swoją część spadku – umowa zbycia spadku

Odpowiedź na pytanie, czy można sprzedać swoją część spadku, jest twierdząca. Można sprzedać swoją część spadku bez względu na to czy spadkobierca uzyskał prawa do majątku spadkowego na mocy ustawy, czy testamentu. Umowa zbycia spadku jest jednym ze sposobów na przekazanie udziału w spadku po zmarłym bliskim. W takim przypadku osoba, mająca prawo do części spadku, zawiera umowę z drugą osobą, która wyraża chęć jej nabycia.

Możemy zrealizować sprzedaż spadku w całości lub w części, sprzedaż udziałów w spadku, ale również sprzedaż części udziału spadkowego. Ważne jest jednak, że umowa zbycia spadku musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego powinna być zachowana w każdym powyższym przypadku niezależnie od tego czy w skład spadku wchodzi nieruchomość, czy też nie. 

Umowa zbycia spadku, czyli przeniesienie ogółu praw i obowiązków związanych z majątkiem po spadkodawcy, może przybrać formę odpłatnej sprzedaży, darowizny czy też zamiany. Spadkobierca, który zastanawia się, czy można sprzedać swoją część spadku, może zatem wyjść z takiej transakcji z zyskiem lub też bez.

Co istotne, sprzedaż udziałów w spadku nie wymaga zgody pozostałych spadkobierców! 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można sprzedać swoją część spadku – kiedy można sprzedać spadek 

W temacie tego, czy można sprzedać swoją część spadku, istotny jest termin zawarcia umowy zbycia spadku. A więc, kiedy można sprzedać swoją część spadku? 

Spadek możemy sprzedać najwcześniej po jego przyjęciu – przed przyjęciem spadku umowa będzie nieważna. Na przyjęcie spadku, i złożenie stosownego oświadczenia spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą. W tym czasie może spadek odrzucić, przyjąć wprost lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Po upływie powyższego terminu, gdy spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, według przepisów przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

A więc sprzedaż udziałów w spadku staje się możliwa już, po złożeniu oświadczenia lub po upływie 6 miesięcy. 

Czy można sprzedać swoją część spadku po uzyskaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku? Jak najbardziej. Również po sporządzeniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Sprzedaż po potwierdzeniu swoich praw do majątku spadkowego jest bardziej preferowana, ponieważ na skutek tego, bezsprzecznie określona zostaje wielkość udziału spadkobiercy w spadku.

Zbycia spadku jest możliwe przed dokonaniem podziału spadku.

Czy można sprzedać swoją część spadku – prawa i obowiązki nowego nabywcy spadku i nieruchomości

Nabywcą udziału w spadku może być drugi spadkobierca, ale nie ma żadnych przeszkód, aby była to osoba zupełnie nie związana z kręgiem rodziny, np. skup nieruchomości. Spadkobierca, ma swobodę wyboru co do osoby nabywcy oraz warunków umowy zbycia spadku. 

Nabywając udział w spadku, nabywamy wszystkie prawa i obowiązki spadkobiercy. Każdy ze spadkobierców może korzystać z nieruchomości w taki sposób, jaki da się pogodzić z korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych spadkobierców. Spadkobiercy muszą wspólnie zarządzać nieruchomością – uczestniczą w zyskach i kosztach, jakie nieruchomość generuje. 

Konieczność zarządzania nieruchomością spadkową wspólnie przez spadkobierców, rodzi częste konflikty. Właśnie z tego powodu, część z nich poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy można sprzedać swoją część spadku, a następnie skutecznie realizuje swój plan, chcąc pozbyć się problemów.

Nowy nabywca jest również uprawniony do dochodzenia stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, a gdy postępowanie jest już w toku, nabywca staje się jego uczestnikiem w miejsce zbywcy.

Sprzedaż udziałów w spadku, sprawia, że nowy właściciel musi również wziąć pod uwagę wszelkie długi i zobowiązania, jakie pozostawił zmarły. 

sprzedaz-udzialow-w-spadku

Czy można sprzedać swoją część spadku – długi spadkowe

Spadek to nie tylko aktywa – nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne, ale także pasywa – zobowiązania finansowe. Nowy nabywca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, tak samo jak poprzedni właściciel części spadku. Odpowiedzialność za długi, zbywcy i nowego nabywcy spadku jest solidarna względem wierzycieli. 

Sprzedaż udziałów w spadku może być dobrym rozwiązaniem dla osób chcących uniknąć problemów finansowych czy trudnych relacji rodzinnych przy podziale majątku. Jednak warto podejść do sprawy ostrożnie i zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, ponieważ jak wynika z przepisów zbycie udziału w spadku, nie spowoduje, że zostaniemy zwolnieni ze spłaty długu. 

Czy można sprzedać swoją część spadku – zbycie udziału w przedmiocie spadku

Kiedy dziedzic dostaje spadek, jego udział w nim może okazać się dla niego ciężarem. W takiej sytuacji możliwa jest sprzedaż swojego udziału w spadku innemu zainteresowanemu nabywcy. Właściciel danego udziału może zdecydować się na taki krok np. ze względu na chęć uniknięcia kosztownych i długotrwałych sporów sądowych w gronie rodziny.

Wiemy już, czy można sprzedać swoją część spadku bez konieczności pytania o zgodę innych spadkobierców – jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast co w sytuacji, gdy spadkobierca zechce sprzedać udział w konkretnym przedmiocie spadku?

W przypadku, gdy w spadku znajdują się np. nieruchomości, konieczne będzie uzyskanie zgody na sprzedaż udziału w przedmiocie spadku, jakim jest właśnie nieruchomość. Według przepisów Kodeksu cywilnego, za zgodą pozostałych spadkobierców, spadkobierca może rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W sytuacji braku zgody któregokolwiek ze spadkobierców, rozporządzenie, jakim jest zbycie udziału, staje się bezskuteczne jeśli narusza uprawnienia, które przysługują temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. A zatem zbycie udziału w przedmiocie spadku będzie skuteczne, o ile sąd nie uzna, że doszło do naruszenia.

Czy można sprzedać swoją część spadku – sprzedaż udziałów w spadku zamiast postępowania w sądzie

To, czy można sprzedać swoją część spadku, interesuje najczęściej osoby, które chciałyby uniknąć postępowania sądowego dotyczącego działu spadku. 

Dział spadku, to jedna z możliwości, gdy stan współwłasności spowodowany dziedziczeniem majątku nie jest dla nas stanem korzystnym. W wyniku działu spadku, poszczególne składniki majątku po zmarłym przydzielane są na wyłączność poszczególnym spadkobiercom. Gdy jedynym majątkiem zmarłego była nieruchomość, to w sytuacji gdy jeden spadkobierca otrzyma nieruchomość na własność, powinien spłacić pozostałych spadkobierców stosownie do wysokości ich udziałów. 

Oczywiście sprawy spadkowe bardzo często nie są tak proste. Gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, popadli w konflikt, gdy jest ich bardzo wielu i nie potrafią wskazać zgodnego sposobu na podział majątku, powstaje niemały problem. Postępowanie o dział spadku może trwać miesiącami (niekiedy dłużej), a kolejne wyznaczane rozprawy zmuszają zainteresowane osoby, do stawiennictwa przed sądem. 

Sprzedaż udziałów w spadku może być korzystna dla osób, które chciałyby uniknąć konieczności uczestniczenia w stresujących i licznych rozprawach sądowych. 

Czy można sprzedać swoją część spadku – skup nieruchomości

Skup nieruchomości jest jednym ze sposobów na sprzedaż udziałów w spadku. Dla osób, które nie chcą lub nie mają czasu zajmować się formalnościami związanymi z dziedziczeniem, skup nieruchomości może być ciekawym rozwiązaniem.

Skup nieruchomości to usługa oferowana przez specjalistyczne firmy, które zajmują się odkupywaniem domów, mieszkań czy działek bezpośrednio od właścicieli. Sprzedaż może dotyczyć całości spadku lub tylko części posiadanej przez nas własności.

Czy można sprzedać swoją część spadku szybko i bezproblemowo? Jako skup nieruchomości Skup.io, oferujemy możliwość sprzedaży udziału w spadku do naszej firmy. Transakcja przeprowadzona z rzetelną firmą będzie bezpieczna pod każdym aspektem. Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi nasi klienci mogą być pewni, że ich interesy będą należycie zabezpieczone, a w przypadku jakichkolwiek pytań, nasi specjaliści i prawnicy pomogą znaleźć odpowiedź lub rozwiązanie problemu. 

Jest to ciekawa propozycja, bo sprzedaż udziału w spadku, możesz przeprowadzić:

  • gdy spadek jest zadłużony,
  • posiadając nawet niewielki udział w spadku,
  • w sytuacji, gdy nie masz kontaktu z pozostałymi spadkobiercami, nie wiesz kto jest spadkobiercą lub gdy pozostajecie w konflikcie.

Podsumowując – jeśli chcesz szybko i bezproblemowo sprzedać swoją część spadku warto rozważyć skorzystanie z usług skupu nieruchomości Skup.io. Zadzwoń, i już dziś porozmawiaj o ofercie z naszymi konsultantami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można sprzedać swoją część spadku – zrzeczenie się majątku w spadku

Spadkobiercy, którzy nie chcą przyjąć praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem po bliskim krewnym, często zastanawiają się nad zrzeczeniem się majątku. Warto przybliżyć również tę kwestię.

Po śmierci bliskiej osoby nie ma możliwości, aby zrzec się udziału w spadku lub całego spadku na korzyść innej osoby. Możliwym rozwiązaniem jest wcześniej wspomniana umowa zbycia spadku, poprzez którą można darować lub sprzedać wybranemu spadkobiercy, lub innej osobie swoją część spadku. 

Zrzeczenie się spadku jest możliwe za pomocą umowy zrzeczenia się dziedziczenia, zawartej ze spadkodawcą jeszcze za jego życia. Taka umowa zawierana jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, a jej skutkiem jest wyłączenie określonej osoby z dziedziczenia. 

Innym sposobem na “zrzeczenie się spadku” jest jego odrzucenie przez spadkobiercę, już po śmierci spadkodawcy w ciągu 6 miesięcy od dnia, w który dowiedział się o swoim tytule powołania do spadku. Spadkobierca zainteresowany takim rozwiązaniem musi jednak pamiętać, że odrzucenie spadku sprawi, że do spadku zostaną powołane kolejne osoby np. dzieci spadkobiercy. To, nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem i może wpłynąć na powiększenie kręgu spadkobierców.

Czy można sprzedać swoją część spadku – podsumowanie

Podsumowując, czy można sprzedać swoją część spadku? Oczywiście, sprzedaż swojej części spadku jest możliwa, ale wymaga przestrzegania odpowiednich procedur i regulacji prawnych. Decyzja o zbyciu udziałów w spadku powinna być dokładnie przemyślana ze względu na liczne czynniki takie jak prawa i obowiązki nowego nabywcy oraz długi spadkowe.

W przypadku niechęci do dziedziczenia lub konfliktów rodzinnych sprzedaż udziałów w spadku daje możliwość na uniknięcie uczestniczenia w sądowym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poprzez umowę zbycia spadku możemy podarować lub sprzedać należący do nas udział dowolnej osobie z i spoza kręgu spadkobierców. To szybki sposób na rozwiązanie kwestii dziedziczenia.

Pamiętajmy, że umowę zbycia spadku możemy zawrzeć najwcześniej po przyjęciu spadku, a najlepiej po potwierdzeniu swoich praw do majątku, gdzie określone zostaną udziały każdego ze spadkobierców. 

Jeżeli chcesz sprzedać udział w spadku, którego częścią jest nieruchomość, możesz skontaktować się z firmą, która specjalizuje się w tego typu transakcjach.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń