Aneks do umowy najmu lokalu - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia13 września, 2022

Aneks do umowy najmu lokalu

aneks-do-umowy-najmu-lokalu

Aneks do umowy najmu, to dokument, który wprowadza do istniejącej już umowy nowe zapisy, zmienia treść tych dotychczas obowiązujących lub usuwa te nieaktualne. Do najczęstszych sytuacji kiedy to strony umowy decydują się, na sporządzenie aneksu należą: podwyżka czynszu, przedłużenie czasu trwania umowy czy zmiana przeznaczenia lokalu. Jak stworzyć aneks do umowy najmu? Co zawrzeć w jego treści? Kiedy aneks będzie nieważny? O tym przeczytasz poniżej.

Aneks do umowy najmu – ważne informacje

Gdy strony najmu decydują się na zmiany w postanowieniach umowy, mogą aneksować dotychczasową umowę. Nowe postanowienia powinny być wprowadzane za porozumieniem obu stron – w innym wypadku, brak zgody na zaproponowane zmiany w umowie może skutkować zakończeniem umowy przez wypowiedzenie. Aneks do umowy najmu, powinien być stworzony w takiej formie, jaką miała dotychczasowa umowa między najemcą a wynajmującym. Tak więc, jeśli umowa była zawarta w formie zwykłej umowy cywilnoprawnej – aneks do umowy najmu, również przybierze taką formę. Gdy zaś strony podpisały umowę najmu okazjonalnego, aneks również będzie wymagał potwierdzenia notariusza.

Strony mogą dowolnie (jednak bez naruszania przepisów wynikających z treści Ustawy o ochronie praw lokatorów lub Kodeksu cywilnego) zmodyfikować zapisy umowy, np. wydłużyć czas jej trwania, zakazać prowadzenia działalności w mieszkaniu, zmienić sposób rozliczeń za media. Aneks do umowy najmu wyklucza możliwość zmian dotyczących stron umowy lub jej przedmiotu. Aneksowaną umowę, powinny podpisać te same osoby, które podpisały pierwotną umowę najmu. Zmiana najemcy, to konieczność zawarcia nowej umowy.

Co ważne, wszelkie zmiany w treści umowy muszą być zgodne z Kodeksem cywilnym.

Aneks do umowy najmu – co zawiera

W treści aneksu do umowy najmu powinny znaleźć się przede wszystkim:

  • – data i miejsce podpisania aneksu,
  • – przedmiot umowy – adres oraz opis nieruchomości,
  • – dane stron umowy,
  • – podpisy stron umowy.

Te postanowienia, które zostaną zmienione, powinny być wskazane i ściśle opisane w aneksie do umowy. Można to zrobić, przytaczając treść istniejącego paragrafu, a następnie spisać jego treść po dokonaniu zmiany, np.:

Treść  § 6 o brzmieniu “….”, strony zastępują treścią “….”

Sporządzając aneks do umowy najmu, należy dołączyć zapis: “Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian”. Na koniec, strony umowy składają podpisy, a sam aneks powinien zostać dołączony do pierwotnej umowy najmu. Zmiany, zazwyczaj wchodzą w życie z dniem podpisania aneksu, jednak gdy strony postanowią inaczej, zmiany mogą obowiązywać np. po tygodniu od podpisania aneksu, lub od nowego miesiąca.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Aneks do umowy najmu – kiedy jest nieważny

Jak już wspomnieliśmy, aneks do umowy musi zostać podpisany przez osobę lub osoby, które zawarły pierwotną umowę – inaczej zmiana zapisów umowy będzie nieważna. Wyjątkiem, jest sytuacja gdy umiera właściciel nieruchomości. W takiej sytuacji inna, upoważniona osoba – spadkobierca – wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela – staje się stroną umowy. Nie ma zaś konieczności, aby podpisywać aneks do umowy w związku z przejęciem własności nieruchomości przez spadkobiercę (zmiana właściciela).

Co istotne, wszelkie zmiany treści umowy, muszą być zgodne z zapisami Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksem cywilnym. Zdarza się, że właściciel proponuje najemcy niezgodny z prawem okres wypowiedzenia. Takie ustalenia, nawet jeśli zostaną skutecznie podpisane przez obie strony umowy, będą nieważne.

Inną sytuacją, kiedy aneksowana umowa będzie nieważna, jest niedotrzymanie odpowiedniej formy umowy.

Aneks do umowy najmu a podwyżka czynszu

Z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną w kraju, zmiany wysokości czynszu są w ostatnich miesiącach często spotykane. Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego może zostać wprowadzona w życie właśnie na drodze aneksu do dotychczasowej umowy. Wysokość czynszu to jeden z najważniejszych elementów umowy między stronami, dlatego zmiany w tej kwestii powinny zostać zaakceptowane przez obie strony, a aneks do umowy najmu stanowi zwieńczenie uzgodnień. W kwestii podwyżki czynszu przez właściciela lokalu mieszkalnego warto wiedzieć, że podwyżka czynszu może zostać dokonana nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Ponadto właściciel winien jest wypowiedzieć wysokość czynszu w formie pisemnej z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń