Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 grudnia, 2021

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości 2024

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości

Nabywając nowe mieszkanie, wraz z pozostałymi mieszkańcami stajemy się współwłaścicielami nieruchomości wspólnej. Każdy mieszkaniec, może korzystać z części wspólnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, lecz nie utrudniając tym samym użytkowania pozostałym współwłaścicielom. Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości, spowodowany zawłaszczeniem przez jednego z mieszkańców lub ograniczony przez wspólnotę, stanowi poważny problem. Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości, a prawa mieszkańców – dowiedz się więcej.

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości – prawa i obowiązki właścicieli

Co to są części wspólne nieruchomości? Niektóre elementy nieruchomości stanowią współwłasność wszystkich właścicieli mieszkań w danym budynku. Są to części budynku, które nie stanowią odrębnej własności. Każdy współwłaściciel ma prawo z nich korzystać, wedle ich przeznaczenia oraz w sposób nieutrudniający korzystania innym współwłaścicielom. Dlatego brak dostępu do części wspólnych nieruchomości lub ograniczenie tego dostępu powinno być zawsze zgłaszane wspólnocie. Zarząd nad nieruchomością wspólną, wykonują specjalnie wybrane osoby, które mają za zadanie dbać o wspólną przestrzeń. Koszty remontów, utrzymania przestrzeni w czystości i stanie używalności oraz bieżącej konserwacji, wspólnie pokrywają wszyscy mieszkańcy. Wysokość opłaty jest naliczana proporcjonalnie do wielkości zajmowanego lokalu.

Części wspólne nieruchomości – czyli jakie

Do części wspólnych nieruchomości zaliczamy: grunt, na którym stoi budynek, klatka schodowa, ściany nośne, dach, korytarz, pralnia, suszarnia, zsyp, brama, winda, różnego rodzaju instalacje, elewacja, balkony… Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości, wymienionych powyżej powoduje powstawanie konfliktów między właścicielami i jest podstawą do zgłoszenia sprawy wspólnocie lub nawet wytoczenia sprawy sądowej.

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości – przykłady ograniczeń w korzystaniu częściami wspólnymi

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości może polegać na zawłaszczeniu konkretnych pomieszczeń wspólnych przez jednego lub część mieszkańców. Znana jest sytuacja, w której jedynie kilkoro współwłaścicieli otrzymało klucz do wspólnej pralni pozostali w przypadku chęci skorzystania z pomieszczenia, winni uzyskać je od wyznaczonych osób. Takie działanie stanowi ograniczenie, przysługującego im nieograniczonego prawa do korzystania z części wspólnych. Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości ma również miejsce, gdy jeden z mieszkańców przechowuje swoje prywatne przedmioty w pomieszczeniu stanowiącym część wspólną, uniemożliwiając lub utrudniając pozostałym prawidłowe korzystanie z tej części. 

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości – prawa współwłaściciela

Co mogą zrobić poszkodowani współwłaściciele w przypadku ograniczenia lub braku dostępu do części wspólnych nieruchomości? Sprawę warto zgłosić zarządowi wspólnoty lub spółdzielni. Zarząd powinien interweniować w przypadku niewłaściwego działania, naruszającego prawo wszystkich mieszkańców do korzystania z części wspólnych. Kieruje on do osoby naruszającej prawo, pisemne wezwanie do odstąpienia od niewłaściwych zachowań, a w przypadku nieustosunkowania się do wezwania, załącza informację o podjęciu kroków przez wspólnotę. Jeśli, problem stanowią przedmioty jednego z mieszkańców zgromadzone we wspólnej przestrzeni, zarząd wraz z policją może dokonać przemieszczenia przedmiotów w inne miejsce, z którego właściciel będzie mógł je zabrać. 

Brak dostępu do części wspólnych nieruchomości – wytoczenie powództwa

Zarząd wspólnoty lub pokrzywdzony właściciel/właściciele, mogą rozwiązać zaistniały konflikt na drodze sądowej. Roszczenie negatoryjne, które ma na celu zakończenie bezprawnego ingerowania w sferę uprawnień właściciela, przysługuje pokrzywdzonym, których własność została naruszona w sposób inny niż pozbawienie faktycznego władztwa nad rzeczą. Pokrzywdzeni mogą w ten sposób zażądać usunięcia nieprawidłowości związanych z korzystaniem z części wspólnej. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń