Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie - współwłasność nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 marca, 2024

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – współwłasność nieruchomości

jak-przyspieszyc-sprawe-spadkowa-w-sadzie-wspolwlasnosc-nieruchomosci

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Dziedziczenie nieruchomości po spakodawcy zdecydowanie może przynieść wiele korzyści i zysków finansowych, choć nie jest tak w każdym przypadku. Nieruchomość dziedziczona wspólnie przez kilku spadkobierców może spowodować powstanie rożnorodnych problemów, z których wyjściem będzie przeprowadzenie działu spadku w sądzie.

To, jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie, może być również istotne z punktu widzenia osoby, której zależy na sprawnej sprzedaży nieruchomości ze spadku. Czy musimy czekać 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, aby móc rozpocząć czynności zmierzające do sprzedaży? Nie!

Sprawy sądowe mogą być dla spadkobierców stresujące, angażujące i naprawdę czasochłonne. Nie jest rzadkością, gdy takie sprawy trwają nawet kilka lat. Czy można przyspieszyć tok sprawy spadkowej? Co zrobić, aby uniknąć długotrwałego postępowania, a jednocześnie pozbyć się problemów związanych z dziedziczeniem nieruchomości? Możliwości mamy kilka. 

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – dziedziczenie udziałów w nieruchomości po spadkodawcy

W momencie śmierci spadkodawcy, jego majątek trafia do najbliższych krewnych zmarłego. Nieruchomość może zostać własnością wielu spadkobierców, z których każdy będzie właścicielem odpowiednio wysokiego udziału w nieruchomości. Nieruchomość może mieć jednego, kilku, a nawet kilkudziesięciu współwłaścicieli. 

Taka współwłasność nie oznacza, że każdy z kilkunastu lub kilkudziesięciu współwłaścicieli otrzyma fizycznie określony kawałek mieszkania czy domu. Każdy współwłaściciel ma prawo do całej nieruchomości, i wszyscy powinni współdziałać w kwestii zarządu nad nieruchomością. Niestety im więcej współwłaścicieli, tym więcej potencjalnych problemów i komplikacji. 

W kwestii sprawy spadkowej w sądzie należy wiedzieć, że postępowanie spadkowe nie jest bezwzględnie obowiązkowe, a przepisy nie regulują terminów, w których należy wszcząć taką sprawę. Pozostaje to więc w kwestii spadkobiercy, który może mieć różne powody, aby takie postępowanie przeprowadzić. 

Postępowanie spadkowe może być konieczne, gdy współwłasność powstała przez spadkobranie jest z jakichś powodów problematyczna, na tyle, że nie chcemy w niej dłużej trwać. Przeprowadzenie postępowania spadkowego będzie również wymagane, gdy zechcemy rozporządzić nieruchomością ze spadku, np. sprzedać. 

Zanim zajmiemy się tematem tego, jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie, wyjaśnimy pokrótce, na czym ona polega. 

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – sprawa spadkowa, czyli…. 

Potocznie zwana sprawa spadkowa składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, drugim zaś dział spadku. Drugi etap, nie będzie możliwy jeżeli wcześniej nie dokonamy stwierdzenia nabycia spadku. Obydwa etapy mogą zostać przeprowadzone zarówno w sądzie jak i u notariusza.

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, odbywa się na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców, lub innej uprawnionej osoby. Uczestnikami postępowania będą spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Spadkobierca, lub spadkobiercy składają przed sądem zapewnienie spadkowe, dzięki któremu ustalany jest krąg osób dziedziczących – spadkobierców. 

Co do zasady, sąd może odebrać zapewnienie spadkowe tylko od jednego spadkobiercy, którym najczęściej jest osoba wnioskująca o stwierdzenie nabycia spadku. W tym celu sąd wyznaczy rozprawę (czasami więcej niż jedną jeżeli jest to konieczne). Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia sądowego.

W tym momencie znane są konkretne osoby, które odziedziczyły spadek po zmarłym, oraz wysokość udziałów w spadku przypadająca na każdego spadkobiercę. Kolejnym krokiem, który można w takim przypadku rozważyć jest dział spadku.

Postępowanie w sprawie działu spadku polega na tym, że likwiduje się stosunek współwłasności między spadkobiercami, a wszelkie przedmioty czy prawa odziedziczone w spadku zostają sprawiedliwie rozdysponowane na własność między spadkobierców. To ostateczne rozliczenie między spadkobiercami, które w wielu przypadkach przyjmuje postać emocjonalnie trudnego i długotrwałego postępowania w sądzie.

Jak poradzić sobie w takim przypadku oraz jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – ile może potrwać sprawa spadkowa 

Nie sposób jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile może potrwać sprawa spadkowa w sądzie. Czas trwania postępowania może różnić się w zależności od wielu czynników, m.in. obłożenia sądu, tego w jak długich odstępach będą wyznaczane terminy kolejnych rozpraw, od liczby spadkobierców, jak również samej postawy uczestników postępowania spadkowego – tego czy stawią się na rozprawę, czy będą w konflikcie, czy może będą skorzy do ewentualnego porozumienia, kompromisu.

W przypadku prostych spraw, gdzie nie ma sprzeczności co do dziedziczenia, a spadkobiercy przedstawiają zgodne stanowiska, postępowanie może zakończyć się po jednej rozprawie trwającej około godziny. Jednakże w sytuacjach bardziej skomplikowanych, gdzie pojawiają się spory o dziedziczenie lub majątek spadkowy wymaga szczegółowego rozpatrzenia, czy powołania biegłych specjalistów proces ten może potrwać znacznie dłużej.

Według badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, sprawy z dużą ilością uczestników, mogą potrwać nawet kilka lat, zanim znajdą swój finał. W przypadku 3-4 uczestników, sprawy spadkowe najczęściej nie przekraczają dwóch lat.

Należy mieć świadomość, że nie można precyzyjnie z góry określić czasu trwania konkretnej sprawy spadkowej. Nie da się jednoznacznie określić ile dokładnie potrwa sprawa spadkowa – każda sytuacja jest inna. 

Co możemy zrobić gdy zależy nam, aby postępowanie spadkowe nie trwało długo? Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie?

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – co może zrobić spadkobierca, aby szybciej uregulować sprawę spadkową

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Po pierwsze, jeżeli nie wszczęliśmy jeszcze postępowania, a zależy nam na jak najszybszym potwierdzeniu praw do spadku, to powinniśmy pamiętać, że nie musimy czekać 6 miesięcy, na wszczęcie procedury stwierdzenia nabycia spadku. To postępowanie możemy wszcząć wcześniej, lecz aby było to możliwe, musimy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku u notariusza, lub w sądzie. 

Po upływie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku spadek zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza automatycznie przez spadkobierców, bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych formalności. Jeżeli zależy nam jednak na czasie, wszyscy spadkobiercy mogą zgłosić się wcześniej do sądu lub notariusza, przyjąć lub odrzucić spadek i kolejno rozpocząć procedurę stwierdzenia nabycia spadku, a następnie działu spadku. 

Innym sposobem, na to jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie, jest zawarcie ugody między spadkobiercami. Postępowanie sądowe może znacząco wydłużyć się ze względu na konflikty spadkobierców, czy celowe “robienie sobie pod górę”. Podczas działu spadku, w przypadku różnicy zdań np. co do wartości nieruchomości dziedziczonej w spadku sąd powoła biegłego, co nie tylko wydłuży postępowanie, ale i zwiększy koszty, które finalnie poniosą spadkobiercy. 

Zdolność do osiągnięcia kompromisu, daje szansę na szybsze zakończenie postępowania. Nawet w toku toczącego się postępowania o dział spadku, spadkobiercy mogą zawrzeć między sobą ugodę i samodzielnie ustalić sposób podziału, aby zakończyć sprawę szybciej i z korzystniejszym dla siebie rezultatem. Pomoc w tym zakresie świadczą również mediatorzy. 

Jeżeli spadkobiercy potrafią porozumieć się w kwestii dziedziczenia i podziału dóbr po zmarłym, mogą skorzystać z usług notariusza, zamiast kierować sprawę do sądu. Notariusz załatwi formalności związane z nabyciem spadku jak i podziałem spadku, a w tym nieruchomości, zdecydowanie szybciej.

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Jeżeli celem przeprowadzenia postępowania jest pozbycie się udziałów w nieruchomości spadkowej lub uniknięcie współwłasności nieruchomości, to spadkobiercy powinni rozważyć również sprzedaż udziałów w nieruchomości pochodzącej ze spadku lub sprzedaż udziałów w spadku. To alternatywa, która pozwala całkowicie uniknąć drogi sądowej i jednocześnie pozbyć się ciążącego problemu związanego ze spadkobraniem (więcej o sprzedaży udziałów w nieruchomości w kolejnym akapcie).

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Warto skorzystać z pomocy prawnika, który zadba o przygotowanie niezbędnych dokumentów, wyjaśni przebieg procedur sądowych oraz pomoże określić czas trwania postępowania w indywidualnej sytuacji. Usługi, jakie oferuje prawnik, bywają bardzo pomocne, dla osób, które nie miały do czynienia z sądem i nie uczestniczyły dotychczas w rozprawie. Dzięki temu postępowanie może przebiegać nieco sprawniej, i bez zbędnych braków w formalnościach, które mogą je niepotrzebnie wydłużyć.

Należy jednak podkreślić, że nawet dobry prawnik, może nie zdziałać zbyt wiele w kwestii czasu trwania procedur sądowych, gdyż przebieg postępowań jest sformalizowany, a sąd przestrzega terminów ustanowionych przez prawo. Ponadto na wyznaczenie terminów rozpraw ma wpływ ogólne obłożenie sądu, na które nie ma wpływu osoba wnioskująca. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – sprzedaż udziałów w nieruchomości/sprzedaż udziałów w spadku

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Ciekawą alternatywą dla postępowania sądowego, z której mogą skorzystać osoby, które chciałyby szybko i bez problemów pozbyć się współwłasności nieruchomości powstałej w wyniku dziedziczenia jest sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to wbrew pozorom częste rozwiązanie, na jakie decydują się spadkobiercy. Gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu podziału, nie chcą być współwłaścicielami nieruchomości, toczą spory o kwestie finansowe związane z nieruchomością (utrzymanie czy rozliczenie pożytków), mogą wyjść z kłopotliwej sytuacji błyskawicznie, bez konieczności wszczynania postępowania i bez zastanawiania się jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie. 

W jaki sposób przeprowadzić transakcję sprzedaży udziałów w nieruchomości pochodzącej ze spadku? Najprostszym i najszybszym sposobem jest skontaktowanie się z profesjonalną firmą, która oferuje usługi szybkiej sprzedaży nieruchomości – skup nieruchomości Skup.io.

Jako największy skup nieruchomości działający na terenie Polski oferujemy zgodną z przepisami prawa, bezpieczną i szybką sprzedaż problematycznych nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach. Nabywając nieruchomości bezpośrednio od właściciela, skracamy do minimum czas potrzebny na sfinalizowanie transakcji sprzedaży.

Zapewniamy bezpłatną wycenę nieruchomości, pomoc specjalistów w formalnościach, niezbędną opiekę prawną podczas procesu sprzedaży oraz terminową wypłatę środków, zawsze w dniu sprzedaży udziałów w nieruchomości. Skorzystanie z usług skupu nieruchomości nie obciąża sprzedającego żadnymi kosztami. 

Dlaczego warto rozważyć sprzedaż udziałów w nieruchomości?

  • najszybsze rozwiązanie kłopotliwej kwestii współwłasności nieruchomości,
  • brak konieczności uczestniczenia w postępowaniu przed sądem,
  • brak kosztów postępowania,
  • błyskawiczna wypłata środków,
  • bezpieczna transakcja z pomocą specjalistów,
  • bezpłatne wsparcie prawne.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości wymaga przeprowadzenia stwierdzenia nabycia spadku w sądzie, lub dysponowania aktem poświadczenia dziedziczenia, który możemy uzyskać w krótkim czasie od notariusza.

Chcesz dowiedzieć się więcej, lub zastanawiasz się, czy w Twoim wypadku sprzedaż udziałów w nieruchomości, lub udziałów w spadku będzie korzystniejszym, szybszym rozwiązaniem niż postępowanie w sądzie? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze sprzedażą udziałów w nieruchomości bądź udziałów w spadku (niekiedy korzystniejsza okazuje się druga opcja). 

Sprawdź, ile możesz zyskać oraz jak bezproblemowo  i szybko pozbyć się problemów wynikających z dziedziczenia nieruchomości.

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – współwłasność nieruchomości powoduje problemy

Osoby, które zastanawiają się, jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie, najczęściej są to osoby, którym zależy na szybkim rozwiązaniu kwestii współwłasności powstałej w wyniku spadkobrania.

Współwłasność nieruchomości jest przyczyną wielu problemów m.in. tych natury finansowej. Bywa, że współwłaściciele nie poczuwają się do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, nie dzielą się zyskami, jakie generuje wynajmowany lokal, nie chcą partycypować w kosztach niezbędnych remontów. Poza tym zdarza się, że jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania, uniemożliwiając pozostałym korzystanie z nieruchomości. 

Tego typu problemów jest wiele, i wszystkie mogą być zakończone zarówno poprzez sprawę spadkową jak i dział spadku (który zakończy się podziałem fizycznym, przyznaniem nieruchomości jednemu współwłaścicielowi na wyłączność, bądź sprzedażą nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej) lub poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości. 

To, które rozwiązanie będzie w danej sytuacji korzystniejsze, zależy od wielu czynników, dlatego warto poznać korzyści płynące z obu rozwiązań i rozważyć najlepszą dla nas opcję. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie – podsumowanie

Przeprowadzenie sprawy spadkowej może być kluczowe, aby uregulować kwestię dziedziczenia między spadkobiercami. Za sprawę spadkową uznaje się postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku oraz dział spadku. Obie sprawy mogą być z powodzeniem dokonane zarówno u notariusza jak i w sądzie.

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Szybkie załatwienie kwestii dziedziczenia może być bardzo ważne, gdy borykamy się z różnymi problemami związanymi ze współwłasnością nieruchomości. Aby zadbać o sprawne dopełnienie formalności, warto skorzystać z pomocy prawnika. W sprawach związanych z podziałem spadku i nieruchomości warto postarać się o porozumienie ze współwłaścicielami, co zawsze pozwoli zakończyć sprawę szybciej.

Może cię zainteresować: Jak wyjść z długów w parabankach?

Ciekawą alternatywą, z której można skorzystać gdy zależy nam na czasie, jest sprzedaż udziałów w nieruchomości lub spadku. Dzięki temu nie musimy brać udziału w postępowaniach przed sądem, a możemy szybko pozbyć się współwłasności nieruchomości oraz problemów z niej wynikających. 

Pamiętajmy jednak, że każda sprawa spadkowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia i rozważenia. Jeżeli zależy nam na zachowaniu odziedziczonej nieruchomości, to takie rozwiązanie zapewni nam tylko przeprowadzenie sprawy spadkowej i dział spadku, w którym będziemy wnioskować o przyznanie nieruchomości. Jeżeli zaś, współwłasność jest dla nas wyjątkowo problematyczna, i chcielibyśmy pozbyć się odziedziczonych udziałów jak najszybciej, to warto wiedzieć, że skup udziałów w nieruchomości może zapewnić szybsze i mniej uciążliwe wyjście z sytuacji. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń