Eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 lipca, 2022

Eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego

eksmisja-lokatora-przy-umowie-najmu-okazjonalnego-2022

Najem okazjonalny to rozwiązanie, dzięki któremu ewentualna eksmisja lokatora przebiega w krótszym czasie niż w przypadku gdy najemcę i wynajmującego łączy tradycyjna umowa najmu. Jakie kroki powinien podjąć właściciel nieruchomości, aby usunąć nierzetelnego lokatora ze swojej nieruchomości? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak wygląda eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego.

Eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego – istotne zapisy w umowie

Umowy najmu okazjonalnego wciąż nie są zbyt częstym wyborem właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem. Powodem takiego stanu rzeczy jest między innymi konieczność skorzystania z usług notariusza oraz poniesienie dodatkowych kosztów. Umowa najmu okazjonalnego, wymaga uzyskania w formie aktu notarialnego, oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązanie do opróżnienia i wydania lokalu po zakończeniu stosunku najmu. Do dokumentów dołączone zostaje również oświadczenie właściciela innego lokalu mieszkalnego, w którym wyraża on zgodę na zamieszkanie lokatora w jego nieruchomości. Na podstawie powyższych dokumentów eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego przebiega zdecydowanie szybciej, ponieważ sam lokator w oświadczeniu notarialnym zobowiązuje się do opuszczenia lokalu do innego przez siebie wskazanego, w przypadku określonych okoliczności. Postępowanie eksmisyjne przy najmie okazjonalnym pomija konieczność wnoszenia powództwa i uzyskania sądowego wyroku o eksmisję. Notarialne oświadczenie najemcy samo w sobie stanowi tytuł egzekucyjny.

Eksmisja lokatora a najem okazjonalny – co powinien zrobić właściciel?

Jakie podjąć kroki, aby eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego była skuteczna? Gdy lokator nie opuścił lokalu w wyznaczonym terminie mimo wygaśnięcia bądź wypowiedzenia umowy, właściciel nieruchomości powinien w pierwszej kolejności wystosować do lokatora żądanie opuszczenia i opróżnienia lokalu. Żądanie powinno przybrać formę pisemną i być opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W treści pisma powinny znaleźć się dane najemcy oraz wynajmującego, oznaczenie umowy najmu okazjonalnego lokalu oraz przyczynę zakończenia wzajemnych stosunków. Ponadto należy wskazać najemcy termin na opróżnienie lokalu – nie krótszy niż 7 dni.

Gdy najemca, mimo żądań właściciela lokalu nie opuści nieruchomości, sprawą należy skierować do komornika. Aby to zrobić, należy najpierw tytuł egzekucyjny (akt notarialny, w którego treści najemca zobowiązał się do opuszczenia i opróżnienia lokalu) opatrzyć klauzulą wykonalności. W tym celu kieruje się do sądu odpowiedni wniosek. Do wniosku załącza się dodatkowo: żądanie opuszczenia lokalu, wystosowane przez właściciela do najemcy wraz z dowodem doręczenia lub wysłania; dokument będący potwierdzeniem przysługującego właścicielowi prawa do lokalu; potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu lokalu do urzędu skarbowego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ostatnim krokiem do skutecznej eksmisji lokatora przy umowie najmu okazjonalnego jest złożenie wniosku o wszczęcie procedury eksmisyjnej, załączając uzyskany z sądu tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny, któremu została nadana klauzula wykonawcza). Komornik wzywa lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu, a następnie dokonuje opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

Eksmisja lokatora przy umowie najmu okazjonalnego szybsza niż przy tradycyjnej umowie

Jak już wspomnieliśmy, procedura eksmisji lokatora przy umowie najmu okazjonalnego pomija konieczność wszczęcia postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku o eksmisję. Ponadto właściciel nie musi czekać, aż gmina wskaże lokatorowi lokal socjalny lub lokal zastępczy – to zaś w przypadku zwykłej umowy najmu powoduje duże opóźnienie w wydaniu lokalu przez lokatora. Eksmisja jest wstrzymana do momentu zaoferowania najemcy lokalu przez gminę. W praktyce może to trwać nawet miesiącami, niekiedy latami.

Eksmisja lokatora lub sprzedaż mieszkania z lokatorem

Eksmisja lokatora w przypadku zwykłej umowy najmu, bywa kosztownym i długim procesem. Ustawa o ochronie praw lokatorów, chroni najemców nawet gdy zachowują się w stosunku do formalnego właściciela nieruchomości nieuczciwie – nie płacą, nie chcą się wynieść. W efekcie właściciel nieruchomości może stanąć w obliczu wysokich i wciąż rosnących zobowiązań, za które odpowiedzialny jest najemca, a na możliwość pozbycia się intruza, nadal będzie trzeba sporo poczekać. Co może zrobić właściciel nieruchomości w takiej sytuacji? Dopuszczalna jest sprzedaż mieszkania z lokatorem<span style=”font-weight: 400;”>. Wobec takiego działania właściciel odzyskuje kapitał zainwestowany w nieruchomość, i pozbywa się problemu nieuczciwego lokatora. Następnie to nowy nabywca może dochodzić eksmisji lokatora z mieszkania.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń