Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 sierpnia, 2023

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego

eksmisja-lokatora-bez-tytułu-prawnego

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego to proces, który dla wielu właścicieli jest jedyną szansą na odzyskanie swojej własności. Eksmisja nie jest niczym przyjemnym zarówno dla właściciela jak i dla lokatora, mimo to wciąż słyszy się o kolejnych problemach z lokatorami, którzy nie respektują praw właścicieli.

Nieposiadanie tytułu prawnego przez lokatora, przy jednoczesnej odmowie wyprowadzenia się z niego, sprawia, że właściciel nieruchomości jest zmuszony podjąć walkę o swoją własność i przeprowadzić niezbędne czynności prawne.

Jak wygląda eksmisja lokatora bez tytułu prawnego i jakie kroki podjąć, aby rozpocząć proces eksmisyjny? Kogo eksmitować jest “trudniej”? Ile w praktyce trwa eksmisja? Czy sprzedaż mieszkania z lokatorem to korzystniejsza alternatywa?

Na te i inne ważne pytania, postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – co oznacza brak tytułu prawnego do lokalu

Wynajmując lokal, właściciel nieruchomości podpisuje z najemcą umowę najmu, która określa warunki i terminy korzystania z nieruchomości. Umowa najmu to jeden z dokumentów, który potwierdza posiadanie tytułu prawnego do lokalu (innymi takimi dokumentami są: notarialny akt własności czy umowa użyczenia).

Gdy mija termin umowy, na jaką została ona zawarta, lokator traci tytuł prawny do nieruchomości, którą w związku z tym powinien opuścić. Lokator może stracić również tytuł prawny, gdy umowa najmu zostanie wcześniej rozwiązana np. gdy doszło do naruszeń warunków umowy, które poskutkowały wypowiedzeniem (zwłoka w zapłacie czynszu, używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową, powodowanie szkód, uciążliwe zachowanie).

Brak tytułu prawnego do lokalu oznacza, że najemca nie posiada żadnej umowy lub dokumentu potwierdzającego jego legalne zamieszkiwanie. Właściciel ma prawo domagać się opuszczenia nieruchomości przez osobę bez tytułu prawnego.

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego jest procesem formalnym i wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Niezależnie od przyczyn braku tytułu prawnego do lokalu, wezwanie do opuszczenia mieszkania jest pierwszym krokiem podejmowanym przez właściciela. 

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego -wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu

 Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego powinna zostać rozpoczęta przez samodzielne działania właściciela. Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu jest jednym z pierwszych kroków podejmowanych przez właściciela nieruchomości w przypadku nielegalnego zamieszkiwania przez osobę, która nie ma żadnych praw do lokalu.

Wezwanie do opuszczenia bezprawnie zajmowanego lokalu jest formalnym pismem wysyłanym przez właściciela do nierzetelnego lokatora. Dokument, zawiera informację o braku tytułu prawnego osoby przebywającej w mieszkaniu oraz wzywa do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości, pod rygorem podjęcia działań prawnych i złożenia pozwu o eksmisję.

Wezwanie powinno przybrać formę pisemną, a właściciel powinien zadbać o uzyskanie potwierdzenia odbioru pisma przez lokatora.

Niekiedy, taki krok może skutecznie nastraszyć lokatora, a ten wyniesie się z nieruchomości. Jednak najczęściej, takie pismo nie robi większego wrażenia. Niektórzy dzicy lokatorzy, znają przepisy prawa, i wykorzystują je na swoją korzyść – wiedzą, że eksmisja lokatora bez tytułu prawnego trwa dłuższy czas i z premedytacją pozostają w nieruchomości tak długo, jak mogą. 

W przypadku ignorowania wezwania, właściciel będzie musiał podjąć kolejne kroki prawne. Najczęściej jest to skierowanie pozwu do sądu w celu uzyskania wyroku sądu nakazującego opuszczenie lokalu.

Faktem wartym podkreślenia, jest to, że właściciel nieruchomości poza wezwaniem do opuszczenia lokalu oraz ewentualnymi mediacjami i negocjacjami z lokatorem nie może zrobić nic więcej, w celu odzyskania swojej nieruchomości. Nie powinien  podejmować wątpliwych prawnie działań pod napływem emocji (np. używać siły i zastraszać), ponieważ chociaż to on jest w takiej sytuacji pokrzywdzony, sam może zostać oskarżonym.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – pozew do sądu

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego wymaga złożenia pozwu do sądu. Jest to formalny dokument, który składa się w sądzie i rozpoczyna proces prawny mający na celu usunięcie nieuprawnionego lokatora z zajmowanego lokalu. Koszt złożenia pozwu to 200 zł.

Ważne jest, aby pozew był poprawnie przygotowany i zawierał wszelkie istotne informacje dotyczące sprawy. W dokumencie należy jasno określić żądanie opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu oraz przedstawić dowody potwierdzające brak tytułu prawnego do mieszkania, oraz próbę polubownego rozwiązania sporu. Sąd podejmie decyzję na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz przepisów prawa.

Sąd nakaże eksmisję lokatora bez tytułu prawnego, wydając wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku właściciel powinien wystąpić do sądu o nadanie dokumentowi klauzuli wykonalności.

W przypadku pozytywnego wyroku sądu, nakazującego opuszczenie nieruchomości nielegalnemu lokatorowi, konieczna będzie pomoc komornika w wykonaniu takiego wyroku. Komornik będzie odpowiedzialny za usunięcie lokatora z mieszkania.

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – działania komornika

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego wymaga zaangażowania komornika. Właściciel dysponujący nakazem opuszczenia lokalu nie może dokonać eksmisji samodzielnie. Komornik ma obowiązek przeprowadzenia egzekucji, ale musi również dbać o prawa wszystkich stron zaangażowanych w ten proces.

Właściciel nieruchomości przekazuje komornikowi wniosek o wszczęcie egzekucji, do którego dołącza wyrok sądu opatrzony klauzulą. Komornik jeszcze raz wezwie lokatora do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości, wyznaczając na to ostateczny termin. Po upływie tego terminu dokona niezbędnych czynności w celu usunięcia lokatora. Niezbędna może okazać się asysta policji.

Jeżeli sąd w wyroku zadecyduje, że lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego, eksmisja lokatora bez tytułu prawnego zostaje tymczasowo wstrzymana. Nie wykonuje się eksmisji na bruk. Prawo do lokalu socjalnego, oznacza konieczność zapewnienia przez gminę pomieszczenia zamiennego, do którego przeniesie się eksmitowany.

W odmiennej sytuacji, gdy nie ma żadnych innych okoliczności, które mogłyby spowodować wstrzymanie eksmisji, to komornik skutecznie dopełni procedurę – wyproawdzi lokatora z nieruchomości, a wprowadzi w posiadanie lokalu jego prawowitego właściciela. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – wstrzymanie eksmisji z mieszkania mimo wyroku sądu

Prawdziwym problemem, jaki napotykają właściciele mieszkań, jest wstrzymanie eksmisji z mieszkania, mimo tego, że sąd nakazał lokatorowi opuszczenie lokalu. Takie wstrzymanie eksmisji lokatora bez tytułu prawnego może trwać nawet kilka lat.

Jeżeli sąd uzna, że lokator jest osobą, której należy przyznać prawo do lokalu socjalnego, swoją decyzję ujmie w wyroku sądowym. Prawo do lokalu socjalnego przyznaje się zawsze, jeżeli chodzi o pewną grupę osób (o tym poniżej). Lokal socjalny przydzielany jest przez gminę, a więc do czasu wskazania przez gminę takiego lokalu następuje wstrzymanie eksmisji z mieszkania. 

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania jest bardzo niekorzystną dla właściciela nieruchomości sytuacją. Oznacza, to, że lokator może nadal zamieszkiwać lokal, mimo że sąd w wyroku nakazał jego opuszczenie. Lokator może zamieszkiwać lokal, aż do czasu zaproponowania mu odpowiedniego lokalu socjalnego przez gminę. 

W teorii sądowa eksmisja lokatora bez tytułu prawnego jest skutecznym sposobem na pozbycie się uciążliwego lokatora. Niestety w praktyce, proces eksmisyjny bywa długotrwały. Uzyskanie wyroku nakazującego opuszczenie lokalu może być względnie szybkie, natomiast uskutecznienie eksmisji, gdy lokator ma prawo do lokalu socjalnego, których gmina ma niewiele może trwać wiele miesięcy, a nawet lat.

To ogromny problem dla właścicieli nieruchomości.

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania ma na celu zapewnienie pewnej formy ochrony dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub niemających innych rozwiązań mieszkaniowych. Kogo nie można eksmitować?

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – kogo nie można eksmitować

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego do mieszkania, może potrwać zdecydowanie dłużej, gdy lokatorowi przyznano prawo do lokalu socjalnego. Wobec kogo sąd ma obowiązek orzec o przyznaniu lokalu socjalnego?

Wobec poniższych grup osób sąd nie odmówi prawa do lokalu socjalnego:

  • osoby małoletnie, niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione oraz osoby, które sprawują opiekę nad takimi osobami, lub z nimi zamieszkują,
  • kobiety w ciąży,
  • emeryci, renciści, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych,
  • osoby bezrobotnie,
  • osoby obłożnie chore,
  • inne osoby spełniające przesłanki określone przez gminę (np. osoby mające bardzo złą sytuację materialną).

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – sprzedaż mieszkania z lokatorem

Często wobec długotrwałych problemów z lokatorami, właściciele decydują się na sprzedaż mieszkania z lokatorem. Czy taka transakcja jest bezpieczna i legalna?

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to alternatywa dla eksmisji lokatora bez tytułu prawnego. Taka transakcja jest jak najbardziej legalna, a właściciel nieruchomości, może zdecydować o sprzedaży w każdym momencie – również w trakcie postępowania eksmisyjnego i po wydaniu wyroku sądu. 

W przypadku sprzedaży mieszkania z lokatorem bez tytułu prawnego nowy właściciel będzie musiał wziąć pod uwagę obecność tego lokatora i związane z tym uciążliwości. Decydując się na kupno lokalu, lokator i proces eksmisyjny stanie się teraz problemem nabywcy. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, to szybki ratunek dla właściciela nieruchomości, który ma dość sytuacji, w którą wpędził go dziki lokator. W takiej sytuacji właściciel nie musi podejmować walki w sądzie, ani oczekiwać na skuteczne usunięcie lokatora przez komornika. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania z lokatorem do skupu nieruchomości Skup.io

Jako skup nieruchomości z lokatorem, Skup.io oferuje pomoc nawet w beznadziejnych sytuacjach związanych z problemami lokatorskimi. 

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczenie w rozwiązywaniu problemów sprzedających oraz przeprowadzaniu skutecznych transakcji sprzedaży nieruchomości, które obciążone są różnymi problemami. Wiemy, że sprzedaż mieszkania z lokatorem, który nie chce opuścić mieszkania, jest bardzo trudna, dlatego oferujemy naszym klientom sprawną i bezpieczną transakcję oraz niezbędne wsparcie prawne. 

Jak działa skup nieruchomości? Skup.io odkupi nieruchomość, w której zamieszkuje dziki lokator, i przejmie na siebie obowiązek przeprowadzenia całej procedury sądowej i komorniczej.

Jeżeli twoim problemem jest dziki lokator, eksmisja lokatora bez tytułu prawnego to nie jedyna możliwość – istnieje szybsze wyjście. Porozmawiaj z naszymi ekspertami o szczegółach transakcji!

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – sprzedaż nieruchomości a eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego, to procedura prawna, która, stanowi jedyny legalny sposób na usunięcie lokatora, gdy ten sprawia problemy i odmawia opuszczenia naszego mieszkania. 

To skuteczne rozwiązanie na odzyskanie własnej nieruchomości, lecz bywa długotrwałe. W przypadku, gdy eksmisja lokatora bez tytułu prawnego zostaje wstrzymana, z powodu braku wolnych lokali socjalnych w gminie, właściciel musi zaakceptować fakt, że mimo uzyskania wyroku nakazującego opuszczenie lokalu, nieuczciwy lokator ma prawo pozostać w jego nieruchomości, przez bliżej nieokreślony czas.

To ogromny problem dla właścicieli, którzy mają dość nerwów i stresu związanych z walką o swoją własność. Problem staje się jeszcze większy, gdy dodatkowo lokator nie płaci należnego czynszu.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, umożliwia pozbycie się powyższych problemów w krótkim czasie. Mimo tego, że rozwiązanie to skutkuje utratą nieruchomości, bardzo często jest to korzystniejsza opcja z wielu powodów. 

Właściciel może w krótkim czasie zamknąć etap problematycznego lokatora. Za sprzedaż lokalu, natychmiast otrzymuje kapitał zainwestowany w nieruchomość. Nie musi rozpoczynać procedury eksmisji, ani czekać na jej skuteczną realizację. 

Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego – podsumowanie

Odmowa opuszczenia lokalu przez lokatora to bardzo delikatna sytuacja, która wymaga zdecydowanych działań ze strony właściciela. Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego musi odbywać się w zgodzie z przepisami prawa.Brak tytułu prawnego oznacza, brak ważnej umowy najmu, lub innego dokumentu, na którego postawie zajmowanie lokalu byłoby zgodne z prawem. Właściciel musi wezwać lokatora do opuszczenia zajmowanego mieszkania, a jeśli to nie przynosi rezultatów, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu.

Po wydaniu wyroku przez sąd dochodzi do działań komornika, który ma za zadanie skutecznie usunąć nieuprawnionego lokatora. Niestety dla właściciela, bywa, że eksmisja lokatora bez tytułu prawnego zostaje wstrzymana na dłuższy czas ze względu na oczekiwanie na przyznanie lokalu socjalnego przez gminę. 

Alternatywnym rozwiązaniem, na zakończenie problemów z lokatorem jest sprzedaż mieszkania z lokatorem. Dzięki temu właściciel nie musi bezsilnie oczekiwać na realizację eksmisji – problem lokatora zostaje z niego błyskawicznie zdjęty.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń