Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 sierpnia, 2023

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

eksmisja-z-mieszkania-wlasnosciowego-za-dlugi

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi jest możliwa, gdy właściciel zmaga się z zadłużeniem. Rosnące z dnia na dzień niespłacone zobowiązania, mogą doprowadzić do tego, że sprawa najpierw trafi do sądu, a następnie do komornika.

W konsekwencji egzekucji z nieruchomości, jej właściciel może zostać eksmitowany.

Jak przebiega eksmisja z mieszkania własnościowego za długi? Jakie zadłużenie może doprowadzić do utraty nieruchomości? Dokąd może zostać eksmitowany były właściciel? I wreszcie, jak uniknąć eksmisji z mieszkania? W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje.

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – skutki braku spłaty zobowiązań

Skutki braku spłaty zobowiązań mogą być bardzo poważne. Jeżeli dłużnik nie próbował porozumieć się z wierzycielem, nie kontaktował się z nim w celu znalezienia optymalnego sposobu spłaty, lub całkowicie zignorował jego żądania i wezwania do zapłaty, może spodziewać się komornika w krótkim czasie.

Aby komornik rozpoczął jakiekolwiek działania, wierzyciel musi uzyskać wyrok sądowy. Komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, konto bankowe dłużnika, emeryturę i rentę, może zająć wartościowe przedmioty (np. sprzęty, elektronika, samochód, biżuteria), które posiada dłużnik, a następnie sprzedać je na poczet uregulowania zobowiązań. 

Ostatecznym sposobem, w jaki komornik może dochodzić spłaty należności, jest zajęcie, a następnie zlicytowanie nieruchomości należącej do dłużnika. Gdy nieruchomość zostanie skutecznie sprzedana, właśnie wtedy możliwa jest eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Eksmisja jest najczęstszym i najtrudniejszym do zaakceptowania konsekwencją takiej sytuacji. Eksmisja oznacza utratę dachu nad głową i konieczność przeniesienia się w inne miejsce. 

Oprócz zajęcia majątku dłużnika skutkiem braku spłaty zobowiązań może być wpisanie do rejestru dłużników. W takiej sytuacji dłużnik traci wiarygodność finansową oraz m.in. możliwość ubiegania się o kredyt konsolidacyjny w banku. 

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – jak spłacić długi

Najlepszym sposobem, aby uniknąć eksmisji, jest niedopuszczenie, aby sprawą zajął się komornik, co oznacza, że już w momencie powstania zadłużenia, dłużnik powinien spróbować wypracować polubowny sposób na spłatę z wierzycielem. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której grozi ci eksmisja z mieszkania własnościowego za długi, wciąż istnieje szansa, aby nie doprowadzić do egzekucji z nieruchomości i eksmisji.

Bardzo ważne, aby dłużnik nie unikał kontaktu z wierzycielem, przedstawił mu swoją sytuację finansową i spróbował negocjacji warunków spłaty. Wierzycielowi również zależy na odzyskaniu swoich należności, może być więc skory do przystania na propozycję dłużnika.

Ważne jest udowodnienie swojej gotowości do uregulowania długów. Dłużnik może zaproponować spłatę w ratach czy odroczenie terminu spłaty. W czasie spłaty powinien zminimalizować swoje wydatki oraz znaleźć dodatkowe źródło dochodu –  szybsza spłata pozwoli szybciej uwolnić się od widma komornika i eksmisji.

W przypadku, gdy sprawy zaszły tak daleko, że zajęta została nieruchomość dłużnika, a dłużnik nie ma innej perspektywy na spłatę długu, powinien rozważyć sprzedaż mieszkania na własną rękę, zanim zrobi to komornik.

W przypadku sprzedaży nieruchomości na licytacji publicznej często nie udaje się uzyskać pełnej wartości rynkowej mieszkania czy domu. To oznacza stratę dla osoby zadłużonej. Sprzedając nieruchomość samodzielnie, może uzyskać większą kwotę i lepsze warunki transakcji. Dłużnik niestety traci nieruchomość, co i tak było nieuchronne w obliczu licytacji, jednak uzyskana ze sprzedaży kwota, sprawia, że zostaje on z większym zyskiem – lepszą perspektywą na rozpoczęcie życia bez długów. 

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika to domena skupu nieruchomości Skup.io. Pełne wsparcie prawne i sprawna transakcja skutkuje szybkim pozbyciem się zobowiązań. To bezpieczny sposób na sprzedaż i spłatę długów o dużej wartości. Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – kiedy jest możliwa

Kiedy może nam grozić eksmisja z mieszkania własnościowego za długi? Wiele osób, w obliczu długów nie zdaje sobie sprawy z powagi swojej sytuacji. Oczywiście długi nie sprawią, że z dnia na dzień zostaniemy wyrzuceni z naszej nieruchomości, natomiast jest to jak najbardziej możliwe, gdy nie podejmiemy żadnych kroków, aby uregulować zobowiązania.

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi może być konsekwencją braku spłaty rat kredytów czy pożyczek. Jeżeli egzekucja z wynagrodzenia, konta bankowego czy ruchomości nie pokryje zobowiązania finansowego w całości, może dojść do zajęcia nieruchomości, następnie do jej licytacji a kolejno do eksmisji jego właściciela.

Przede wszystkim eksmisja może nastąpić w przypadku braku spłaty zadłużenia wynikającego z kredytu hipotecznego. Jeśli osoba nie reguluje swoich rat przez dłuższy czas, a suma zadłużenia rośnie, bank ma prawo wystąpić o eksmisję.

Kolejnym przypadkiem kiedy może dojść do eksmisj,i jest zaleganie z zapłatą czynszu czy opłat eksploatacyjnych w przypadku lokali zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe. W takiej sytuacji, po wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania sądowego, także istnieje ryzyko eksmisji.

Warto jednak pamiętać, że aby egzekucja i eksmisja z mieszkania własnościowego za długi mogła zostać przeprowadzona, wymaga podjęcia przez wierzyciela procedury sądowej i uzyskania wyroku. Nie jest to więc decyzja podejmowana jednostronnie przez wierzyciela. Decyduje o tym sąd na podstawie przeprowadzonego postępowania i oceny wszystkich okoliczności sprawy.

sprzedaz-nieruchomosci-zajetej-przez-komornika

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – jak przebiega

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi to sytuacja, której nikt nie chciałby doświadczyć.

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi to z wielu powodów trudny czas, dla samego eksmitowanego. Traci on swoją własność, nie mając żadnego wpływu na przebieg licytacji, a następnie jeżeli nie opuści lokalu dobrowolnie we wskazanym terminie, czeka go eksmisja, w której przebiegu uczestniczyć będzie policja. 

Jak dokładnie dochodzi do eksmisji?

Przebieg eksmisji z mieszkania własnościowego za długi jest ściśle regulowany przez prawo. Proces ten rozpoczyna się od wszczęcia postępowania sądowego przez wierzyciela – osoby lub instytucji, której winni jesteśmy pieniądze. Jeżeli dojdzie do egzekucji z nieruchomości, a następnie skutecznej licytacji lokalu na prowadzonej przez komornika aukcji, dłużnik – dotychczasowy właściciel – traci prawo do nieruchomości.

Jeżeli dłużnik po licytacji nie opuści nieruchomości, nowy nabywca kieruje sprawę do komornika. Komornik wzywa dłużnika do dobrowolnego opuszczenia lokalu w ciągu 14 dni. Jeżeli osoba zamieszkująca lokal, wciąż zwleka z wyprowadzką, komornik sprawdza czy osoba ta nie dysponuje tytułem prawnym do innego lokalu, do którego może się przenieść. Jeżeli tak, komornik w asyście policji i np. firmy dokonującej przeprowadzek opróżni lokal. Koszty związane z pracą odpowiednich służb przy eksmisji obciążą dłużnika.

Częściej jednak okazuje się, że dłużnik nie ma tytułu prawnego do innego lokalu. W takiej sytuacji sąd może przyznać dłużnikowi prawo do lokalu socjalnego. Przyznanie takiego lokalu jest zadaniem gminy. Praktyka pokazuje, że na przyznanie lokalu socjalnego lub zamiennego czeka się długi czas. niekiedy są to miesiące, a niekiedy dużo dłużej. Do tego czasu komornik wstrzymuje się z dokonaniem eksmisji, a dłużnik może nadal przebywać w nieruchomości.  

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi może zostać wykonana również to pomieszczenia tymczasowego (o określonym standardzie), gdy nie przyznano prawa do lokalu socjalnego. Także w tym wypadku, komornik wstrzymuje eksmisję do czasu wskazania odpowiedniego pomieszczenia – przez gminę, dłużnika, a nawet nowego właściciela zlicytowanej nieruchomości.

Gdy przyznano dłużnikowi lokal lub pomieszczenie, do którego może zostać eksmitowany – komornik nie zwleka i podejmuje odpowiednie kroki w celu eksmisji. W tym celu wobec eksmitowanego stawiającego opór może zostać użyta siła. 

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – prawo do lokalu socjalnego

Jak wspomniano wcześniej, eksmisja z mieszkania własnościowego za długi może zostać wykonana do lokalu socjalnego, jeżeli sąd w wyroku orzekł wobec dłużnika o przyznaniu prawa do takiego lokalu.

Choć założenie, że istnieją osoby, których nie można eksmitować, jest całkowicie błędne, to z pewnością, przyznanie prawa do lokalu socjalnego w wielu przypadkach wpływa na odłożenie wykonania eksmisji w czasie, nawet na długi czas. 

Według przepisów prawa pewne osoby są dodatkowo chronione i to wobec nich sąd nie może orzec inaczej, niż przyznając im prawo do lokalu socjalnego. Są to: kobiety w ciąży, osoby małoletnie, niepełnosprawne, ubezwłasnowolnione oraz ich opiekunowie, bezrobotni, obłożnie chorzy, emeryci i renciści korzystający z pomocy społecznej, osoby, które spełniają przesłanki z uchwały gminy. 

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi wobec powyższych grup osób zostaje wstrzymana, do czasu gdy gmina będzie dysponować wolnym lokalem, który może zaproponować eksmitowanym. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – zadłużenie w spółdzielni

Zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej to sytuacja, która również może prowadzić do eksmisji z mieszkania własnościowego. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania i nie regulujesz swoich zobowiązań wobec spółdzielni, konsekwencje mogą być poważne.

Jeśli pomimo wezwań do zapłaty dług nie jest regulowany przez długi czas i narasta do dużych rozmiarów, spółdzielnia może wystąpić o eksmisję nierzetelnego lokatora. Eksmisja jest możliwa także gdy właściciel nieruchomości zachowuje się w sposób uporczywy długotrwale i utrudnia innym korzystanie z nieruchomości. Oczywiście w tym celu spółdzielnia nie może działać na własną rękę. Należy dopilnować procedur sądowych.

Zadłużenie czynszowe może spowodować, że spółdzielnia skieruje sprawę do sądu, w wyniku czego może dojść do egzekucji i eksmisji. Jednak przed rozpoczęciem procedury eksmisji wciąż istnieje możliwość zawarcia ugody ze spółdzielnią. Można negocjować spłatę długu na raty, wnioskować o umorzenie części zadłużenia lub o wydłużenie terminu spłaty. 

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi – podsumowanie

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi to sytuacja, której z pewnością każdy wolałby uniknąć. Jednakże, gdy nasze zadłużenie staje się nie do opanowania, może okazać się, że jedyną opcją uregulowania długów jest sprzedaż nieruchomości na licytacji. Konsekwencją egzekucji z nieruchomości może być eksmisja z mieszkania własnościowego za długi.

Jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej i borykamy się z długami, musimy jak najszybciej podjąć działania mające na celu ich spłatę. Można skonsultować się ze specjalistą, aby uzyskać pomoc w organizacji naszych finansów i negocjacji z wierzycielami.

Jeżeli dłużnikowi grozi niechybna sprzedaż mieszkania na licytacji, zdecydowanie powinien on rozważyć sprzedaż nieruchomości samodzielnie, zanim komornik dokona egzekucji. Jest to jak najbardziej wykonalne, nawet w przypadku nieruchomości już zajętej przez komornika.

Należy również pamiętać o tym, że eksmisja z mieszkania własnościowego za długi jest możliwa tylko w przypadku spełnienia pewnych warunków prawnych. Należy przeprowadzić postępowanie sądowe i uzyskać wyrok nakazujący egzekucję z nieruchomości, a następnie eksmisję.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń