Jedyny spadkobierca testamentowy - dziedziczenie mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia9 sierpnia, 2023

Jedyny spadkobierca testamentowy – dziedziczenie mieszkania

jedyny-spadkobierca-testamentowy-dziedziczenie-mieszkania

Jedyny spadkobierca testamentowy to osoba wyznaczona samodzielnie przez spadkodawcę do dziedziczenia jego majątku. Taki spadkobierca, dysponuje całym odziedziczonym spadkiem – zgromadzonymi środkami pieniężnymi, samochodem czy właśnie nieruchomością. 

Mieszkanie odziedziczone w spadku to duży przywilej. Spadkobierca może zamieszkać w nieruchomości lub ją zyskownie sprzedać. Jednak w przypadku dziedziczenia testamentowego, powinniśmy pamiętać o istnieniu zachowku, który przysługuje najbliższym osobom spadkodawcy, których ten pominął, samodzielnie wyznaczając spadkobierców. 

Co warto wiedzieć o dziedziczeniu testamentowym? Jak potwierdzić swoje prawa jako spadkobiercy i dlaczego jest to ważne? Jak przebiega sprzedaż odziedziczonego mieszkania w testamencie? Komu należy się zachowek, i kiedy jedyny spadkobierca testamentowy będzie musiał go zapłacić?

Jedyny spadkobierca testamentowy – kilka słów o testamencie

Testament to dokument, który ma ogromne znaczenie w procesie dziedziczenia. Jest to forma wyrażenia swojej ostatniej woli dotyczącej podziału majątku po śmierci. Warto zaznaczyć, że testament zostaje sporządzony już na etapie życia spadkodawcy i może zostać zmieniony lub uzupełniony w dowolnym, późniejszym czasie.Jednak co ważne – testament musi spełniać pewne wymagania formalne, aby był ważny prawnie. Musi być sporządzony własnoręcznie na piśmie, podpisany przez spadkodawcę i opatrzony datą. Osoba sporządzająca testament nie może znajdować się w stanie wyłączającym świadome, swobodę podejmowanie decyzji oraz wyrażenie woli.

Spadkodawca musi jasno określić swoje intencje i wyrazić wolę przekazania majątku konkretnemu spadkobiercy. Jeżeli brak jest testamentu, obowiązuje ustawowe dziedziczenie, które uwzględnia pewien ustalony z góry krąg osób najbliższych, uprawnionych do spadku.

Testator ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem. Może powołać kilka wyznaczonych osób do dziedziczenia (np. swoje dzieci), lub wskazać tylko jedną osobę. Jedyny spadkobierca testamentowy to inaczej jedyny beneficjent całego majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Kto może nim być?

Jedyny spadkobierca testamentowy – kto może zostać spadkobiercą

Jedyny spadkobierca testamentowy – kto może nim być? Wspomnieliśmy, że spadkodawca ma pełną swobodę w powołaniu konkretnej osoby lub osób do spadku. 

Spadkobiercą testamentowym może być dowolna osoba fizyczna, ale też prawna. Jedynym spadkobiercą testamentowym może zostać np. dziecko spadkodawcy, małżonek, rodzice, bratanek, ale też dalszy krewny np. kuzyn. Nie tylko osoby z grona rodziny, ale też zupełnie niespokrewnione ze spadkodawcą osoby bez problemu mogą po nim dziedziczyć

Spadkodawca może wskazać, że jedyny spadkobierca testamentowy to jego przyjaciel. Spadkobiercą może zostać też partner, z którym spadkodawca nie zawarł związku małżeńskiego. W ten sposób można zabezpieczyć swojego wieloletniego partnera, na wypadek własnej śmierci, ponieważ w innym wypadku nie zostanie on wskazany jako spadkobierca z ustawy. 

Spadkobiercą testamentowym może zostać też małoletni, a nawet poczęte dziecko – jeżeli urodzi się żywe. Spadkobierca musi posiadać zdolność do dziedziczenia.

Niesporządzenie testamentu, spowoduje, że spadkobiercami będą osoby, dziedziczące według kolejności wskazanej w Kodeksie cywilnym. Bardzo często dziedziczenie ustawowe, powoduje, że spadek dzielony jest między kilka osób, co nierzadko powoduje spory o majątek. Jedyny spadkobierca testamentowy, wskazany indywidualnie przez spadkodawcę, może zapobiec pojawieniu się takich sytuacji.

Jedyny spadkobierca testamentowy – nowy właściciel nieruchomości

Gdy składnikiem spadku jest nieruchomość, jedyny spadkobierca testamentowy staje się jego nowym właścicielem. Od tej pory to on jest odpowiedzialny za wszelkie wydatki i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości. Podejmuje wszystkie ważne decyzje np. decyzje dotyczące remontów, czy losów nieruchomości

Spadkobierca może zostawić nieruchomość w swoim majątku, aby w niej zamieszkać lub wynająć i pobierać zyski pod postacią czynszu najmu – zyskami nie musi się z nikim dzielić.

Jeżeli nie chce zachować nieruchomości, a zarządzanie nią jest kłopotliwe np. ze względu na dystans, spadkobierca może sprzedać odziedziczoną nieruchomość. W tym celu warto zapoznać się z przepisami podatkowymi, oraz ogólnymi formalnościami, jakich należy dopilnować w przypadku nieruchomości pochodzących ze spadku.

Po przyjęciu spadku jako jedyny spadkobierca testamentowy posiadający nieruchomość, spadkobierca powinien pamiętać, aby potwierdzić swoje prawa do odziedziczonego majątku – za pośrednictwem sądu lub notariusza. Ten krok umożliwi, pełnoprawne dysponowanie całym odziedziczonym majątkiem, co jest szcególnie przydatne, gdy przedmiotem spadku jest mieszkanie lub dom. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jedyny spadkobierca testamentowy – przyjęcie spadku i potwierdzenie swoich praw

Jako jedyny spadkobierca testamentowy, powinniśmy zadbać o potwierdzenie swoich praw do majątku spadkowego po przyjęciu spadku. Jak to zrobić? 

Po pierwsze możemy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Po rozprawie sądowej zostanie wydana decyzja – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to ważny dokument potwierdzający naszą pozycję jako jedynego spadkobiercy testamentowego. 

Nasze prawa jako jedynego spadkobiercy można również potwierdzić poprzez sporządzenie aktu notarialnego. Akt poświadczenia dziedziczenia będzie miał taką samą moc, co postanowienie sądowe. 

Czy wystarczy, aby jedyny spadkobierca testamentowy, stawił się w sądzie lub u notariusza sam? Sąd wezwie na rozprawę osoby, które zostałyby powołane do dziedziczenia gdyby nie było testamentu. Najbliżsi zmarłego, mogą chcieć podważyć testament, lub przedstawić inny sporządzony przez niego testament. 

Aby móc sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, również wymagana jest obecność wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych. W przypadku, gdy nieobecni będą wszyscy spadkobiercy, lub okaże się, że istnieje inny nieotwarty testament – notariusz odmówi sporządzenia aktu. 

Co istotne, jedyny spadkobierca testamentowy, z mocy prawa nabywa spadek już z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednakże spadkobierca musi wybrać jedną z dwóch dróg – sądową lub notarialną – aby dopełnić formalności i potwierdzić swoje prawo do dziedziczenia i majątku. To uprawnia do podejmowania wszelkich czynności dotyczących odziedziczonej nieruchomości, takich jak sprzedaż czy wynajem.

Co ważne, jeżeli spadkobierca lub inna osoba posiada testament zawierający wolę spadkodawcy, należy go złożyć w sądzie lub u notariusza.

sprzedaz-odziedziczonego-mieszkania

Jedyny spadkobierca testamentowy – aktualizacja danych w księdze wieczystej nieruchomości i podatek od spadku

Potwierdzenie bycia spadkobiercą testamentowym będzie wiązało się z uzyskaniem ważnego dokumentu – aktu notarialnego lub postanowienia sądu. W przypadku nieruchomości dokument ten jest bardzo ważny, bo pozwala wpisać spadkobiercę jako nowego właściciela nieruchomości. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego i zaktualizować dane właściciela. Robi to sam spadkobierca. 

Sąd, tak jak i notariusz zawiadomią sąd, który prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości, o tym, że zmienił się właściciel nieruchomości. W księdze wieczystej pojawi się wpis ostrzeżenia o niezgodności danych w księdze ze stanem rzeczywistym. Obowiązkiem nowego właściciela, będzie aktualizacja tych danych i wpisanie siebie jako wyłącznego właściciela.

Dziedziczenie nieruchomości w testamencie może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie uprawomocnienia postanowienia sądu lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Osoby najbliższe z podatkowej grupy 0, mogą zostać całkowicie zwolnione z zapłaty podatku, gdy zgłoszą fakt otrzymania spadku w określonym terminie do Urzędu Skarbowego. 

Jedyny spadkobierca testamentowy – sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania to jeden z możliwych scenariuszy gdy elementem spadku jest nieruchomość.

Powody sprzedaży mogą być różne – może to być chęć pozyskania dodatkowych środków finansowych, brak potrzeby posiadania drugiego lokum lub brak możliwości zdalnego zarządzania nią. Jako jedyny spadkobierca testamentowy, o sprzedaży nieruchomości decydujemy sami.

Decydując się na sprzedaż odziedziczonego mieszkania, musimy posiadać dokument potwierdzający nabycie spadku (postanowienie sądu lub akt notarialny). Ten dokument stanowi tytuł prawny do nieruchomości, i będzie wymagany podczas transakcji sprzedaży u notariusza.

Uzyskanie dokumentu może potrwać dłuższy czas w zależności od tego czy wybierzemy drogę sądową, czy notarialną. Warto wziąć to pod uwagę planując transakcję. Proces sprzedaży przebiega w standardowy sposób, i nie różni się od sprzedaży nieruchomości, którą nabyliśmy w inny sposób. 

Jedyny spadkobierca testamentowy, który chce sprzedać odziedziczone mieszkanie, powinien pamiętać o obowiązku podatkowym. Sprzedaż nieruchomości pochodzącej ze spadku, w terminie 5 lat od nabycia tejże nieruchomości przez spadkodawcę (nie spadkobiercę!) powoduje konieczność zapłaty 19% podatku dochodowego. Sprzedający może również skorzystać z ulgi mieszkaniowej, dzięki której obniży lub całkowicie wykluczy konieczność zapłaty podatku, gdy sprzedaż odbywa się w okresie krótszym niż ustawowe 5 lat. 

Sprawna sprzedaż mieszkania ze spadku do Skupu nieruchomości

Spadkobiercy, którzy chcą sprzedać nieruchomość ze spadku, mogą zrealizować sprzedaż w prosty i szybki sposób do skupu nieruchomości Skup.io. Nasz zespół pomoże przejść przez wszystkie formalności związane ze sprzedażą, zabezpieczy transakcję pod kątem prawnym, a jeżeli sprzedający nie ma możliwości, aby stawić się u notariusza – przeprowadzimy bezpieczną sprzedaż za pełnomocnictwem. 

Zależy Ci na sprawnej realizacji sprzedaży i gotówce od ręki? Dzięki bezpośredniej sprzedaży nieruchomości do Skup.io, możesz sfinalizować transakcję w najkrótszym czasie. Zapraszamy do konsultacji i darmowej wyceny!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jedyny spadkobierca testamentowy – odrzucenie spadku

Jako jedyny spadkobierca testamentowy, powinniśmy pamiętać, że spadek możemy także odrzucić, nawet jeżeli spadkodawca mianował nas wyłącznym właścicielem majątku w testamencie.

Odrzucenie spadku – co to właściwie oznacza?  Choć może to brzmieć dziwnie, czasami odrzucenie majątku spadkowego jest najlepszym rozwiązaniem. Spadek to nie same korzyści majątkowe, ale również odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Może zdarzyć się tak, zmarły nie zdążył uregulować swoich zobowiązań, a te z chwilą jego śmierci przejdą na spadkobiercę wskazanego w testamencie.

Dlatego warto dobrze przemyśleć zarówno przyjęcie jak i odrzucenie spadku. Pamiętajmy, że podjęcie decyzji o odrzuceniu spadku musi nastąpić w określonym terminie – jest na to 6 miesięcy od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. 

Jeżeli jedyny spadkobierca testamentowy, w momencie śmierci spadkodawcy wiedział, że spadkodawca rozporządził całym majątkiem na jego korzyść – termin 6 miesięcy liczony jest od dnia śmierci spadkodawcy. Jeżeli, spadkobierca dowiedział się, że dziedziczy cały majątek, jakiś czas po śmierci spadkodawcy np. pół roku później – 6 miesięcy biegnie od momentu, dowiedzenia się o treści testamentu.

Gdy jedyny spadkobierca testamentowy odrzuci spadek, dojdzie do dziedziczenia ustawowego. Co istotne, taki spadkobierca wciąż może dziedziczyć z mocy ustawy – spadkobierca odrzuci spadek z testamentu, a następnie przyjmie z mocy ustawy. 

Jedyny spadkobierca testamentowy – zachowek

Niezwykle ważną kwestią, której nie można pominąć w sytuacji dziedziczenia testamentowego, jest zachowek.

Gdy jedyny spadkobierca testamentowy, dziedziczy cały majątek po zmarłym, taka sytuacja niesie ze sobą pewne korzyści. Przede wszystkim brak jest sporów związanych z późniejszym podziałem majątku, bo cały majątek należy do jednej osoby. Jednakże taka sytuacja rodzi inne problemy.

Zachowek to pojęcie, które może być istotne w przypadku dziedziczenia spadku z testamentu. Co to jest zachowek? Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy (rodzicom, małżonkowi, dzieciom lub potomkom dzieci). Jest to roszczenie pieniężne, którego mogą domagać się wskazane wyżej osoby, w sytuacji gdy zostały pominięte w testamencie. 

Zachowek jest roszczeniem pieniężnym, a uprawnieni do zachowku mogą się o niego ubiegać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. 

Gdy jedyny spadkobierca testamentowy dziedziczy nieruchomość, uprawnieni do zachowku co prawda nie mogą rościć praw do nieruchomości, lecz mogą ubiegać sie o równowartość pieniężną 1/2 lub w niektórych przypadkach 2/3 wartości udziału spadkowego, jaki nabyliby z ustawy gdyby nie sporządzono testamentu. 

Warto jednak pamiętać, że wartość zachowku nie jest stała i zależy od wielu czynników takich jak: wartość całego majątku pozostawionego przez osobę zmarłą czy wysokość udziału spadkowego.Jeśli więc jedyny spadkobierca testamentowy zdecyduje się przyjąć spadek, powinien uwzględnić fakt, że być może będzie musiał spełnić obowiązek zapłaty względem uprawnionych do zachowku bliskich krewnych. Pocieszający wydaje się fakt, że uprawnieni do zachowku wcale nie muszą skorzystać z przysługującego im prawa – mogą lecz nie muszą.

Warto podkreślić, że jeżeli przedmiotem spadku otrzymanego na mocy testamentu była jedynie nieruchomość, którą następnie spadkobierca sprzedał, nie oznacza to, że uniknie on zapłaty zachowku, z powodu pozbycia się przedmiotu spadku. 

Jedyny spadkobierca testamentowy – podsumowanie

Jedyny spadkobierca testamentowy może zyskać wiele korzyści w związku z dziedziczeniem całego majątku po zmarłym spadkodawcy. Zgodnie z polskim prawem ma on prawo do odziedziczenia nieruchomości oraz innych składników spadku.

Spadkobierca testamentowy staje się nowym właścicielem nieruchomości i może ją wykorzystać w sposób, jaki uważa za słuszny. Jedną z opcji jest sprzedaż odziedziczonego mieszkania – warto przy tym pamiętać o obowiązujących przepisach podatkowych. 

Spadkobierca powinien pamiętać również o tym, że bliskim pominiętym w testamencie będzie przysługiwał zachowek, co może wiązać się z koniecznością zapłaty roszczenia pieniężnego przez spadkobiercę. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń