Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 kwietnia, 2023

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości 2024

kto-pokrywa-koszty-notariusza-przy-sprzedazy-nieruchomosci-2023

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości bezwzględnie musi zostać podpisana przy udziale urzędnika, jakim jest notariusz. Jego usługi nie są oczywiście bezpłatne. Jak wyglądają obowiązki notariusza przy sprzedaży nieruchomości oraz kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości

Koszt notariusza nie jest taki sam dla każdej transakcji sprzedaży nieruchomości. Wysokość opłaty jest ściśle skorelowana z wartością transakcji, czyli ceną, za jaką nieruchomość jest sprzedawana. Opłata notarialna jest stosunkowo niewielka w porównaniu do kwoty sprzedaży mieszkania czy domu, natomiast trzeba o niej pamiętać, ponieważ jest to jeden z kosztów, które strony umowy powinny wziąć pod uwagę, planując transakcję.  

A więc, jakie są obowiązki notariusza przy sprzedaży nieruchomości? Ile kosztują czynności notarialne? Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości? Wyjaśniamy!

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego

Zanim, dowiemy się, kto porywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości, oraz ile wynoszą te koszty, warto wspomnieć o tym, co robi notariusz podczas transakcji. Jak wyglądają obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego?

Może cię zainteresować: Skup nieruchomości czy się opłaca?

Każda osoba, która chce sprzedać nieruchomość lub ją nabyć, będzie miała styczność z funkcjonariuszem publicznym, którym jest właśnie notariusz. Zadba on o to, aby transakcja przebiegła zgodnie z prawem i bezpiecznie dla sprzedającego i kupującego. Notariusz jest bezstronny, zabezpiecza prawa i interesy obu stron transakcji. Urzędnik wyjaśni, jaki skutki prawne niesie ze sobą dokonanie transakcji. Na wypadek pojawienia się wątpliwości bądź niezrozumienia pewnych aspektów umowy, strona umowy może poprosić notariusza o wyjaśnienie. 

Notariusz sporządzi niezbędny dokument – akt notarialny – natomiast wszelkie ustalenia związane z jego treścią leżą w gestii stron umowy. Notariusz, sprawdza też dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, a ponadto pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). 

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – taksa notarialna

 Koszty notariusza, to przede wszystkim taksa notarialna. Co to jest taksa notarialna? Jest to wynagrodzenie notariusza, jakie jest mu należne za dokonanie określonych czynności prawnych. Jak wspomnieliśmy, to ile wyniesie taksa notarialna, jest uzależnione od wysokości ceny sprzedaży nieruchomości. A im wyższa cena sprzedaży, tym wyższa taksa notarialna. Koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości mogą się różnić w zależności od wybranej kancelarii. A sama taksa notarialna jest opłatą podlegającą negocjacjom!

Notariusz nie może jednak ustalać wysokości stawki notarialnej całkowicie swobodnie. Należy wiedzieć, że w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004, określono maksymalne stawki, jakie może pobierać notariusz za dokonanie czynności, jaką jest sprzedaż nieruchomości. Stawki te dotyczą wszystkich urzędników kancelarii notarialnych na terenie całego kraju. 

Ponadto oprócz taksy notarialnej, inne koszty, z jakimi musimy liczyć się przy sprzedaży nieruchomości w kancelarii to m.in.: opłata sądowa za wpis prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna za wypisy aktu notarialnego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – jakie są koszty notariusza 2024

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości i jak wysoka jest to opłata? Poniżej przedstawiamy stawki taksy notarialnej w 2024 r.

  • Wartość do 3000 zł – 100 zł,
  • Wartość od 3000 zł do 10 000 zł taksa to 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • Wartość od 10 000-30 000 zł – taksa to 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • Wartość od 30 000 zł do 60 000 zł – taksa to 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • Wartość od 60 000-1 000 000 zł – taksa to 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • Wartość od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – taksa to 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • Wartość powyżej 2 000 000 zł – taksa to 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 200 000 zł (nie większej niż 10 000 zł)

Wysokość taksy notarialnej nie uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. Pamiętajmy, o tym, że stawki w konkurencyjnych kancelariach notarialnych mogą się różnić – notariusz może ustalić dla nas stawkę niższą niż wskazana maksymalna kwota. Co więcej, do powyższych kwot taksy notarialnej należy doliczyć 23% VAT, dopiero wtedy otrzymamy kwotę, jaką powinniśmy przekazać do rąk notariusza. 

Jakie są inne koszty, z którymi wiąże się sprzedaż nieruchomości?

Opłaty sądowe oraz wysokość podatku nie podlega negocjacjom. 

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości?

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – kupujący czy sprzedający

Wracając jednak do tematu dzisiejszego artykułu – kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości? Przyjęło się, że tym, kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości jest kupujący. Dzieje się tak w znakomitej większości transakcji. Nie jest to jednak wymóg formalny, i strony mogą dowolnie ustalić między sobą, kto będzie zobowiązany do zapłaty tejże opłaty. 

Według ustawy Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 r., strony czynności prawnej (w tym wypadku sprzedający i kupujący) odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie, które jest należne notariuszowi. Mimo to, zwyczajowo, koszty te pokrywa strona nabywcza. 

Zdarza się, że strony umowy w konsekwencji negocjacji ustalą między sobą, że opłaty notarialne podzielą między sobą po połowie, w innych proporcjach lub, że tym, kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości będzie w całości sprzedający. Jest to jak najbardziej dopuszczalne. 

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – przykład 

Wiemy, już kto porywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości. Jaki będzie koszt notariusza, gdy umowa sprzedaży będzie dotyczyć nieruchomości wartej 500 000 zł? Biorąc pod uwagę stawki maksymalne, sama taksa notarialna wyniesie 2770 zł netto – do kwoty należy doliczyć 23% VAT. Około 400 zł zapłacimy dodatkowo za wypisy oraz wpis do księgi wieczystej nieruchomości. 

Pozostaje jednak kwestia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% ceny sprzedaży, a zatem w naszym przypadku jest to koszt 10 000 zł. Jest to niemały koszt, a zatem warto dowiedzieć się także, kto płaci PCC przy sprzedaży nieruchomości?

koszt-notariusza

Kto płaci PCC przy sprzedaży nieruchomości 

Jednym z kosztów, który należy uiścić przy każdej transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC.  Wynosi on 2% wartości przedmiotu sprzedaży. Kto płaci PCC przy sprzedaży nieruchomości?

Tym, kto płaci PCC przy sprzedaży nieruchomości jest kupujący. Podatek nalicza i pobiera notariusz podczas wizyty w kancelarii notarialnej. Pieniądze na opłacenie tego podatku, należy mieć już podczas wizyty u notariusza. 

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – umowa przedwstępna

Notariusz, nie tylko sporządzi umowę sprzedaży nieruchomości w postaci aktu notarialnego. Z jego usług można także skorzystać, gdy strony zechcą podpisać umowę przedwstępną w formie notarialnej. Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości, gdy strony przed umową finalną, podpisują najpierw notarialną umowę przedwstępną? 

Koszt umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, związany jest z wynagrodzeniem notariusza (tak jak w przypadku finalnej umowy sprzedaży). Wysokość taksy notarialnej również zależna jest od ceny przedmiotu sprzedaży, jednak w tym wypadku maksymalna wysokość wynosi 50% stawki wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. 

Wróćmy do naszego przykładu. Gdy zdecydujemy się na podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, a nieruchomość warta jest 500 000 zł, ten kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości, będzie zobowiązany zapłacić urzędnikowi 1385 zł + 23% VAT. Kto uiszcza tę kwotę? Najczęściej jest to kupujący, lecz nie jest to regułą. Tutaj również, strony mogą zadecydować, kto pokrywa koszty notarialne przy sprzedaży nieruchomości – umowie przedwstępnej

Co więcej, do taksy notarialnej, w przypadku notarialnej umowy przedwstępnej doliczane są również inne koszty. 

  • opłata sądowa za ujawnienie w treści księgi wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej – opłata stała 150 zł,
  • taksa notarialna za wypisy aktu notarialnego – 6 zł + 23% VAT za każdą rozpoczętą stronę wypisu.

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – jak obliczyć koszt notariusza przy sprzedaży nieruchomości

W momencie sprzedaży nieruchomości konieczne jest ustalenie, kto pokrywa koszty notarialne przy sprzedaży nieruchomości. W większości przypadków jest to nowy nabywca nieruchomości, chociaż nie jest to zasadą. Koszt notariusza przy sprzedaży nieruchomości (a w tym jego wynagrodzenie) można obliczyć na podstawie wartości sprzedanej nieruchomości oraz liczby dokumentów, które muszą zostać przygotowane.

Aby obliczyć szacunkowy koszt, jaki przyjdzie nam opłacić, należy posłużyć się wyżej wskazanymi stawkami maksymalnymi taksy notarialnej oraz stawkami opłat stałych. Ponadto w łatwy sposób możemy obliczyć koszt notariusza przy użyciu specjalnych internetowych kalkulatorów. Są to darmowe narzędzia, dzięki którym możesz określić dodatkowe koszty związane z umową kupna-sprzedaży nieruchomości.

Należy mieć na uwadze fakt, że cena notariusza może się również różnić w zależności od konkretnego urzędnika. Jeżeli zależy nam, aby koszty te były jak najniższe, możemy skontaktować się z kilkoma kancelariami notarialnymi i sprawdzić, jakie mają stawki, a następnie wybrać najkorzystniejszą ofertę

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – nie zawsze płaci kupujący

Wyżej wskazane koszty są to najczęstsze opłaty, z jakimi wiąże się sprzedaż nieruchomości, natomiast w zależności od indywidualnej sytuacji opłat tych może być nieco więcej – chociaż z pewnością nie będą to koszty tak duże jak w przypadku taksy notarialnej. 

W przypadku, gdy sprzedający nie może osobiście stawić się w kancelarii notarialnej, może ustanowić określoną osobę swoim pełnomocnikiem. Gdy chodzi o sprzedaż nieruchomości, pełnomocnictwo również wymaga, aby dokument został sporządzony u notariusza, czyli za opłatą.

Jak wspomnieliśmy, zazwyczaj to kupujący pokrywa cały koszt notariusza, ale niekiedy może dojść do sytuacji, kiedy to sprzedający poniesie część lub całość tego kosztu. Kupujący może wynegocjować takie rozwiązanie, podczas negocjacji i ustalania finalnej ceny sprzedaży. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – skup nieruchomości Skup.io

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości do skupu? Jeżeli decydujesz się na sprzedaż nieruchomości do skupu nieruchomości Skup.io możesz być spokojny o to, że nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami notarialnymi. Skup.io pokrywa wszystkie koszty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości.

Jako skup nieruchomości, nie wymagamy, aby sprzedający płacił jakiekolwiek opłaty związane z transakcją sprzedaży. Niezależnie od tego, czy chodzi o koszty notarialne, czy koszty za działania niezbędne do skutecznego przeprowadzenia transakcji np. koszty usług i podjętych czynności prawnych, koszty udzielenia pełnomocnictwa.

Co więcej, nie pobieramy opłat za wycenę oraz porady naszych ekspertów. 

Sprzedający ma dowolność wyboru notariusza, u którego zechce zrealizować transakcję sprzedaży. Może również pozostawić to nam, a my wybierzemy kancelarię dogodną pod względem miejsca zamieszkania sprzedającego. 

Skup nieruchomości to wygodna forma sprzedaży każdej nieruchomości. Doradzimy w przypadku problemów, pomożemy Ci dopełnić formalności, opłacimy koszty notariusza oraz inne opłaty wynikłe podczas procesu sprzedaży. Z nami, nie musisz martwić się tym, kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości – bierzemy je na siebie. 

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości 2024 – podsumowanie

W bieżącym roku, tak jak w roku poprzednim, stawki taksy notarialnej przy sprzedaży nieruchomości nie uległy zmianie. W przypadku sprzedaży mieszkania o wartości 300 000 zł taksa notarialna wyniesie nas maksymalnie 1970 zł + VAT.  Do tego należy doliczyć inne niezbędne opłaty, takie jak koszt wypisów, opłata za wpis do księgi wieczystej czy podatek PCC. 

Kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości? Panuje powszechny pogląd, że koszty notariusza opłaca osoba, która jest stroną kupującą. Nie jest to jednak kwestia oczywista. Tak naprawdę, to kto pokrywa koszty notariusza przy sprzedaży nieruchomości, może być ustalone według woli stron sprzedaży. Strony mogą zadecydować, że opłaty dzielone są po równo, według innych proporcji lub, że koszty notariusza przejmuje sprzedający. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń