Kogo nie można eksmitować - co zrobić gdy eksmisja trwa zbyt długo - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia31 marca, 2023

Kogo nie można eksmitować – co zrobić gdy eksmisja trwa zbyt długo

kogo-nie-mozna-eksmitowac-gdy-eksmisja-trwa-zbyt-dlugo

Jeżeli najemca przestaje płacić czynsz, niszczy mienie lub używa lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, właściciel może wypowiedzieć umowę najmu. Jeżeli po wypowiedzeniu umowy lokator odmówi wyprowadzki – zajmuje lokal bezprawnie. To zaś, jest podstawą do przeprowadzenia eksmisji. 

Kogo nie można eksmitować? Jest pewna grupa osób, wobec których eksmisja przebiega na innych niż normalnie warunkach, a cała procedura eksmisyjna może potrwać dłużej. Z pewnością właściciel nieruchomości, chciałby jak najszybciej pozbyć się problemu i eksmitować niepłacącego lokatora. Jednak co w sytuacji, gdy końca procedury nie widać?

Alternatywą dla eksmisji lokatora z mieszkania własnościowego jest sprzedaż mieszkania z lokatorem. Ta metoda na poradzenie sobie z lokatorem, który bezprawnie zamieszkuje lokal, zdejmuje z właściciela ciężar przeprowadzenia długotrwałego postępowania eksmisyjnego. Czy warto zdecydować się na taki krok, czy może lepiej cierpliwie czekać na opuszczenie mieszkania przez lokatora?

 W dzisiejszym artykule dowiesz się, kogo nie można eksmitować i co robić, gdy proces eksmisji trwa zbyt długo. Sprawdzimy, jak przebiega sprzedaż mieszkania z lokatorami i czy takie działanie jest bezpieczne i opłacalne. Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

Kogo nie można eksmitować – eksmisja lokatora z mieszkania własnościowego

Zanim dowiemy się, kogo nie można eksmitować z mieszkania, oraz jakie są ograniczenia w eksmisji lokatorów, warto poznać bliżej instytucję eksmisji. Do eksmisji może dojść m.in. wtedy, gdy osoba nie posiada praw do korzystania z mieszkania, a mimo to zajmuje lub zamieszkuje lokal. Jak dochodzi do tego, że lokator zajmuje lokal bezprawnie? Dzieje się tak, gdy po zakończeniu najmu (wygaśnięcia bądź wypowiedzenia umowy) lokator decyduje się pozostać w nieruchomości. Do bezprawnego zajęcia nieruchomości może również dojść gdy określona osoba samowolnie zajmie nieruchomość.

Jak przebiega proces eksmisji lokatora z mieszkania własnościowego? Gdy umowa najmu została poprawnie wypowiedziana, właściciel przed podjęciem kroków prawnych, powinien spróbować załatwić sprawę samodzielnie i polubownie. W tym celu powinien na piśmie, wezwać lokatora do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości. 

Jeżeli lokator, mimo wezwania, nie opuści nieruchomości należy złożyć pozew o eksmisję – i nie warto z tym zwlekać. Pozew o eksmisję powinien zawierać informacje dotyczące zajętej nieruchomości oraz wyrażenie żądania opróżnienia, opuszczenia i wydania bezprawnie zajmowanego lokalu. Ponadto pismo powinno zostać uzupełnione uzasadnieniem żądania eksmisji. 

Sąd przeanalizuje dokumenty, a następnie, jeżeli stwierdzi, że lokator bezprawnie zajmuje nieruchomość, wyda wyrok nakazujący opuszczenie lokalu. Wyrok musi się uprawomocnić, a po tym czasie właściciel nieruchomości, występuje do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Na koniec, z dokumentami należy zwrócić się do komornika, który rozpocznie swoje działania

Komornik wyznacza lokatorowi ostateczny termin na samodzielne opuszczenie lokalu, a jeżeli również wtedy, lokator nie ustosunkuje się do żądania, komornik użyje dostępnych środków, aby opróżnić lokal z osób i rzeczy – z pomocą policji, może przymusem usunąć lokatora z mieszkania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kogo nie można eksmitować – ile trwa eksmisja z mieszkania

Niestety, sprawy eksmisyjne potrafią ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Dla właściciela nieruchomości to bardzo zła wiadomość, szczególnie gdy lokator pozostający w nieruchomości nie płaci należnych opłat. Gdy z tego tytułu, właściciel doświadcza coraz większego zadłużenia, może zdecydować się na sprzedaż mieszkania z lokatorem

Dlaczego eksmisja trwa tak długo? Jest kilka czynników, które na to wpływają. Po pierwsze sąd, który wydaje wyrok eksmisyjny, decyduje o tym, czy lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego, badając m.in. jego sytuację materialną czy rodzinną. Bardzo ważny jest fakt, że przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, dodatkowo chronią pewną grupę osób – kogo nie można eksmitować?

Może cię zainteresować: Skup nieruchomości czy się opłaca?

Kogo nie można eksmitować – zakazy

Należy wyjaśnić, że eksmisja może być dochodzona skutecznie względem każdej osoby. Nie ma takich osób, które byłyby objęte szczególnym prawem, a ich usunięcie z mieszkania wobec zajęcia go bezprawnie, byłoby niemożliwe. Natomiast, często właściciele nieruchomości zadają pytanie, kogo nie można eksmitować z mieszkania, ponieważ jest pewna grupa osób, wymieniona w Ustawie o ochronie praw lokatorów, która podlega nieco innym zasadom eksmisji.

A więc, kto należy do tej grupy i kogo nie można eksmitować? Jeżeli niżej wymienione osoby, nie mogą zamieszkać w żadnym innym lokalu, sąd obowiązkowo orzeka o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego. Dotyczy to:

  • kobiet w ciąży (również gdy kobieta zaszła w ciąże w trakcie trwania procesu eksmisyjnego),
  • osób małoletnich, poniżej 18 r.ż.,
  • osób niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych, także osób wspólnie zamieszkujących, sprawujących opiekę nad takimi osobami,
  • osoby obłożnie chore,
  • ubodzy emeryci i renciści,
  • osoby bezrobotne,
  • inne osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Jeżeli eksmitowany należy do jednej z powyższych grup osób, sąd przyzna lokal socjalny. Do czasu przyznania lokalu socjalnego takiej osobie, eksmisja zostaje wstrzymana. Eksmitowany może mieszkać w dotychczasowym mieszkaniu do czasu, gdy gmina przyzna lokal socjalny.

 Przyznanie lokalu trwa niekiedy długie miesiące, ponieważ najczęściej baza lokali socjalnych nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb emisyjnych. W efekcie lokator nie opuszcza nieruchomości, dopóki gmina nie znajdzie odpowiedniego lokalu.

Kogo nie można eksmitować – eksmisja na bruk jest zakazana

Wiemy już, kogo nie można eksmitować, a właściwie, kiedy proces eksmisyjny może potrwać dłużej, lecz są także inne dodatkowe obostrzenia, które dotyczą eksmisji. 

Polskie prawo zakazuje eksmisji na bruk! Lokator nie może zostać wyrzucony z mieszkania wprost na ulicę, stąd konieczność zapewnienia lokalu socjalnego, lub pomieszczenia zastępczego.

Należy również zaznaczyć, że postępowanie eksmisyjne prowadzone przez sąd i komornika, to jedyna metoda na to jak pozbyć się lokatora z mieszkania własnościowego.  Zakazane są wszelkie samodzielne próby wyrzucenia siłą, przemocą czy przymusem na bruk. W efekcie takich działań, właściciela nieruchomości mogą spotkać konsekwencje prawne. 

Niestety, właściciel nieruchomości, poza dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej, nie może zrobić nic więcej, niż czekać aż lokator zostanie eksmitowany z mieszkania przez uprawnionego do tego komornika. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Kogo nie można eksmitować – okres ochronny przed eksmisją

Ponadto, w odniesieniu do tematu artykułu, kogo nie można eksmitować, trzeba również wiedzieć, że pewnych osób nie można również eksmitować w okresie zimowym, gdy nie zostało wskazane miejsce przekwaterowania. Od dnia 11 listopada do 31 marca nie wykonuje się nakazu eksmisji. 

Co istotne, zimowy okres ochronny przed eksmisją nie dotyczy:

  • najemców, którzy z właścicielem nieruchomości zawarli umowę najmu okazjonalnego,
  • nakazów eksmisji, których powodem była przemoc, niewłaściwe zachowanie, które było uciążliwe dla korzystania z innych lokali w budynku, rażące lub uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu,
  • zajęcia lokalu bez tytułu prawnego. 

Co zrobić gdy eksmisja trwa zbyt długo – sprzedaż mieszkania z lokatorem

Właściciel nieruchomości, który doświadcza problemów z opuszczeniem lokalu przez najemcę, z pewnością może czuć frustrację i bezradność wobec obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy eksmisja trwa zbyt długo, można rozważyć sprzedaż mieszkania z lokatorem. Sprzedaż mieszkania z lokatorem, jest ostatecznością, lecz także skutecznym sposobem, na zakończenie długotrwałego problemu z lokatorem, który zdaje się nie mieć końca.

Warto wiedzieć, że taka transakcja jest legalna, a właściciel nieruchomości może zdecydować o sprzedaży, zarówno gdy lokator zajmuje nieruchomość bezprawnie, a właściciel nie ma środków i czasu na przeprowadzenie postępowania, ale też, gdy już skieruje sprawę na tor sądowy, lecz długo oczekuje na eksmisję do innego lokalu.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, jest dostępną opcją również wtedy, gdy właściciel nieruchomości wynajmuje mieszkanie, a lokator wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. W wyniku sprzedaży nowy właściciel od razu zyskuje najemcę, więc nie musi martwić się o poszukiwania lokatorów. 

Jak widać sprzedaż mieszkania z lokatorem, ma różne wymiary. Co trzeba wiedzieć, gdy rozważamy taką transakcję?

Sprzedaż mieszkania z lokatorem – co należy wiedzieć o takiej transakcji

Właściciel decydujący się na sprzedaż mieszkania z lokatorem, musi wiedzieć, że osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości powinny zostać poinformowane o tym, że w nieruchomości mieszka lokator, który nie chce się wyprowadzić. 

Sprzeciw lokatora wobec sprzedaży jest bezskuteczny. Zameldowanie lokatora w mieszkaniu, również nie daje mu żadnych dodatkowych uprawnień do pozostania w nieruchomości.

Gdy właściciel nie podejmie kroków prawnych związanych z eksmisją, po sprzedaży nieruchomości, to nowy nabywca przejmie jego prawa i obowiązki, a zatem to on może dochodzić eksmisji na drodze sądowej wobec nierzetelnego najemcy.

Gdy lokatorem, jest osoba korzystająca z nieruchomości na podstawie służebności lub prawa dożywocia, taki lokal, zgodnie z przepisami prawa również może zostać sprzedany. Taka sprzedaż mieszkania z lokatorem nie powoduje jednak wygaśnięcia praw służebnika czy dożywotnika. Odtąd kupujący przejmuje wszelkie obowiązki wobec uprawnionego. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem wiąże się z uzyskaniem niższej ceny za sprzedaż nieruchomości. Lokatorzy zamieszkujący bezprawnie nieruchomość, traktowani są jako tzw. problem prawny. Jeżeli nie zrobi tego poprzedni właściciel, nowy nabywca będzie musiał sam przeprowadzić niezbędne czynności, w celu pozbycia się lokatora, co stanowi pewną niedogodność. Ponadto zainteresowanych nabyciem takiej nieruchomości będzie prawdopodobnie niewielu, to zaś może zmusić właściciela do opuszczenia ceny. 

Eksmisja a sprzedaż mieszkania z lokatorem – co jest lepsze

Wiele osób, które mają problemy z tym, jak pozbyć się lokatora z mieszkania własnościowego, zastanawiają się, czy sprzedaż mieszkania z lokatorem będzie lepszym rozwiązaniem niż proces eksmisyjny.

Warto samodzielnie przeanalizować takie przedsięwzięcie. Gdy lokator nie uiszcza opłat, do których jest zobowiązany korzystając z nieruchomości, najczęściej to właściciel, chcąc uniknąć zadłużenia przejmuje te obowiązki, do czasu zakończenia sprawy eksmisyjnej. Na barkach właściciela nieruchomości spoczywa zapłata czynszu, opłat za media czy regulowanie rat kredytu hipotecznego. Dochodzą do tego koszty postępowania sądowego oraz koszty eksmisji. 

Warto również wziąć pod uwagę, to kogo nie można eksmitować, i rozważyć to, czy w naszym przypadku eksmisja będzie wiązać się z przyznaniem lokalu socjalnego. Gdy taki stan, w którym to właściciel “utrzymuje” nierzetelnego lokatora, trwa dłuższy czas, może wyczerpać zasoby finansowe właściciela. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, chociaż na pozór wiąże się mniejszym zyskiem ze sprzedaży, może okazać się dużo bardziej opłacalna, gdy powyższy stan trwa miesiącami, a eksmisja lokatora jeszcze się nie zakończyła. 

Skup nieruchomości z lokatorami – jako alternatywa dla eksmisji

W takiej sytuacji, kiedy lokator bezprawnie zajmuje mieszkanie, można rozważyć skup nieruchomości z lokatorem. Jest to alternatywa dla przeprowadzania procesu sądowego. Właściciel nie musi się martwić o kwestie eksmisji, oraz stresujące i długotrwałe postępowanie przed sądem. W zamian może szybko i bezproblemowo pozbyć się problematycznej nieruchomości wraz z lokatorem.

Skup nieruchomości z lokatorami Skup.io to usługa, która polega na sprzedaży nieruchomości wraz z jej lokatorami. Stroną kupującą nieruchomość jest Skup.io, a więc wyspecjalizowany zespół, który pomoże Ci zrealizować wszystkie formalności i sprzedać mieszkanie z lokatorem sprawnie i w zgodzie z przepisami prawa. Cały proces sprzedaży jest całkowicie bezpieczny, a sprzedający, gdy wyrazi taką potrzebę, może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, może nie być skuteczna, gdy szukamy nabywcy na wolnym rynku. Raczej, nie zdecydują się na taki zakup osoby, które szukają nieruchomości na własność, do zamieszkania. Lokator w nieruchomości, może sprawić duży kłopot w sprzedaży, bo nabywca, zanim wprowadzi się do nieruchomości, będzie zmuszony przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, a czas zakończenia eksmisji jest bardzo niepewny.

Wobec tego sprzedaż mieszkania z lokatorem warto przeprowadzić z profesjonalną firmą, która dysponuje czasem i środkami, aby móc przeprowadzić postępowanie przed sądem, a następnie poczekać na skuteczne wykonanie wyroku eksmisyjnego.

Może cię zainteresować: Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce

Wiemy, kogo nie można eksmitować, i kiedy eksmisja może się przedłużyć, natomiast warto wiedzieć, że nieruchomość można z powodzeniem sprzedać, nawet gdy podjęliśmy już pewne kroki prawne w celu pozbycia się lokatora. 

Wiemy z doświadczenia, że przeprowadzenie wszystkich czynności i procedur dążąc do skutecznego wykonania wyroku eksmisyjnego, jest stresującym, kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Niestety właściciel nie ma pewności kiedy zakończy się całe postępowanie – czy potrwa 2 miesiące a może dużo, dużo dłużej. 

Jeżeli nie chcesz podejmować się procesu eksmisyjnego, wiedz, że nie musisz tego robić. Możesz skutecznie  sprzedać mieszkanie z lokatorem, i uwolnić się od problemu. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące transakcji oraz dokonają bezpłatnej wyceny nieruchomości

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kogo nie można eksmitować – podsumowanie

Wiedza o tym, kogo nie można eksmitować, to ważna informacja dla osób, które doświadczają problemów związanych z lokatorami. Dobra wiadomość, jest taka, że nie ma osób, których dotyczy bezwzględny zakaz eksmisji. Natomiast, prawdą jest, że wobec kilku grup osób eksmisja odbywa się na nieco innych warunkach.

Kogo nie można eksmitować? Między innymi kobiet w ciąży, małoletnich czy osób niepełnosprawnych – tych nie można eksmitować do czasu, gdy gmina przyzna lokal socjalny. 

 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń