Kwota wolna od zajęcia 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia8 lipca, 2024

Kwota wolna od zajęcia 2024

kwota-wolna-od-zajecia-2024

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 to pewna część środków, pozostających do dyspozycji osoby, której konto zostało zajęte przez komornika. Wysokość kwoty wolnej od zajęcia w danym roku zależy od wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Co to jest kwota wolna od zajęcia?

Kwota wolna od zajęcia to suma pieniędzy, której komornik nie może zająć z wynagrodzenia, emerytury czy rachunku bankowego dłużnika. Jest to mechanizm ochronny mający na celu zapewnienie dłużnikom minimalnych środków do życia, nawet w sytuacji prowadzenia wobec nich postępowania egzekucyjnego.

Kwota wolna od zajęcia w 2024 roku

Na rok 2024 kwota wolna od zajęcia ulega zmianie w dwóch etapach:

Wynagrodzenie za pracę

Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych na pełen etat. 

 1. W okresie od stycznia do lipca 2024 roku, kwotą wolną od zajęcia będzie 75% od kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 4242 zł brutto, i jest to 3181,50 zł miesięcznie.
 2. W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wyniesie, kwotą wolną od zajęcia będzie 75% od kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 4300 brutto, czyli 3225 zł miesięcznie.

Ile komornik może zająć z wynagrodzenia? W praktyce oznacza to, że komornik może zająć jedynie część wynagrodzenia przekraczającą wartości podane powyżej. 

Świadczenie emerytalne

Zgodnie z przepisami, komornik może zająć emeryturę do kwoty stanowiącej równowartość 75% minimalnej emerytury. W praktyce oznacza to, że w 2024 roku kwota wolna od zajęcia, czyli taka, której komornik nie może zająć wynosi 1191,33 zł. Każda kwota powyżej tej sumy podlega zajęciu w toku egzekucji komorniczej i jest przeznaczana na zaspokojenie wierzycieli oraz pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Co istotne, tzw. trzynastka i czternastka to świadczenia, których komornik nie może zająć.

Zasady ustalania kwoty wolnej od zajęcia

Kwota wolna od zajęcia jest ustalana zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego oraz wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Dla dłużników niealimentacyjnych kwota ta wynosi 75% wynagrodzenia, natomiast dla dłużników alimentacyjnych może to być nawet 60% wynagrodzenia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Proces egzekucji komorniczej z konta bankowego dłużnika jest ściśle uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego, szczególnie w art. 889.

Pierwszym krokiem jest przesłanie przez komornika do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej pochodzącej z tego konta. Zawiadomienie to obejmuje należności będące przedmiotem egzekucji, włącznie z kosztami egzekucyjnymi. Bank, po otrzymaniu zawiadomienia, ma obowiązek wstrzymać wypłaty z rachunku dłużnika do wysokości zajętej wierzytelności, bez zgody komornika. Bank jest zobligowany do przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności lub, w przypadku przeszkód, poinformowania komornika o tym fakcie w ciągu siedmiu dni. 

Równocześnie komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, dostarczając mu odpis tytułu wykonawczego. Pieniądze, które udało się wyegzekwować dzięki zajęciu, komornik przekazuje wierzycielowi, w celu zaspokojenia ich roszczeń.

Dzięki tak przeprowadzonemu procesowi, egzekucja z konta bankowego jest skuteczna, a wierzyciele mogą odzyskać należne im środki.

Kwota wolna od zajęcia w 2024, od 1 lipca wynosi 3225 zł. Tyle powinno zostać na koncie bankowym po potrąceniach komornika.

Kwota wolna od zajęcia w przypadku długów alimentacyjnych

Powyższe przepisy dotyczące kwoty wolnej od zajęcia nie obejmują dłużników alimentacyjnych, którzy mogą liczyć na mniejszą ochronę. W ich przypadku komornik ma prawo zająć do 60% wynagrodzenia za pracę, niezależnie od jego wysokości. Oznacza to, że w przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć 60% wynagrodzenia, które wpłynie na konto bankowe w danym miesiącu. 

Taka sytuacja stawia dłużników alimentacyjnych w trudniejszej sytuacji finansowej, ponieważ większa część ich dochodów jest przekazywana na pokrycie zaległych alimentów.

Egzekucja komornicza – jak przebiega?

Egzekucja komornicza polega na zajęciu majątku dłużnika, w tym wynagrodzenia, nieruchomości oraz ruchomości. Komornik ma prawo zająć majątek osoby zadłużonej celem przymusowej spłaty zobowiązania. 

Komornik nie ma prawa zajmować rzeczy niezbędnych do codziennego życia oraz przedmiotów należących do innych osób. Dotyczy to m.in. świadczeń socjalnych, emerytur, sprzętów domowych czy przedmiotów niezbędnych ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub jego bliskich.

Świadczenia, które nie podlegają egzekucji i częściowo podlegające egzekucji

Niektóre świadczenia nie podlegają zajęciu komorniczemu. Są to:

 • alimenty,
 • dodatki i świadczenia rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • świadczenia z pomocy społecznej i wychowawcze.

Świadczenia, które podlegają częściowemu zajęciu komorniczemu to:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek rehabilitacyjny,
 • zasiłek macierzyński.

kwota-wolna-od-zajecia-komorniczego-2024

Założenie nowego konta w banku, a komornik

W przypadku, gdy zajęcie jednego konta bankowego nie wystarczy do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, komornik ma możliwość ponownego sprawdzenia innych rachunków dłużnika w systemie Ognivo. Dzięki temu systemowi szybko dowie się o istnieniu nowego konta, jeżeli dłużnik jakieś założy. 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024 – o tym musisz pamiętać

Kwota wolna od zajęcia jest to kwota, której nie może pobrać komornik, a którą osoba zadłużona może wykorzystać na własne potrzeby. Tę kwotę, osoba zadłużona ma do swojej dyspozycji każdego miesiąca. 

Jeśli w danym miesiącu, dłużnik nie wykorzysta wszystkich dostępnych środków z kwoty wolnej od zajęcia, nie przechodzi ona na wykorzystanie w kolejnym miesiącu. W następnym miesiącu nadwyżka ta może zostać zajęta przez komornika. 

Jeżeli osoba zadłużona otrzyma w danym miesiącu więcej środków niż zazwyczaj, to wszystkie środki ponad kwotę wolną od zajęcia zostaną przekazane na spłatę zobowiązań. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak uniknąć problemów z komornikiem?

Jak pozbyć się blokady środków na rachunku bankowym? Najlepszym sposobem na to, aby odzyskać władzę nad swoimi finansami jest po prostu spłata zobowiązania. Im szybciej uda nam się uregulować dług, tym szybciej pozbędziemy się blokad na rachunku, komornika i wierzyciela. 

Co może zająć komornik na poczet spłaty długu?

W pierwszej kolejności komornik zajmuje najczęściej środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika, a następnie może zająć jego wynagrodzenie za pracę. Kwota wolna od zajęcia jest w takiej sytuacji bardzo ważna, bo komornik nie może zająć więcej ponad tę kwotę. 

Komornik może następnie zająć ruchomości, czyli np. sprzęt RTV i AGD, komputer, elektronikę, samochód, motocykl, rower, różnego rodzaju maszyny. Warto jednak pamiętać, że komornik musi zostawić dłużnikowi rzeczy niezbędne do życia, narzędzia i przedmioty służące dłużnikowi do pracy zarobkowej, przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, przedmioty niezbędne dłużnikowi w związku z niepełnosprawnością. 

Komornik może także zająć nieruchomość należącą do dłużnika – domy, mieszkania, działkę, udział w nieruchomości i inne. 

Ruchomości i nieruchomości zostaną zajęte, a następnie sprzedane w toku licytacji, by uzyskać środki na spłatę wierzycieli. 

Skup nieruchomości a egzekucja komornicza

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i grozi Ci egzekucja komornicza, rozważ sprzedaż nieruchomości do Skup.io

Osoba zadłużona może dokonać sprzedaży nieruchomości, zanim zrobi to komornik, przed i w trakcie prowadzonej egzekucji. Sprzedaż udziału w nieruchomości, mieszkania, domu, czy nawet garażu może poskutkować całkowitą spłatą zadłużenia w błyskawicznym czasie i zapobiec negatywnym konsekwencjom zadłużenia. 

 Z tego rozwiązania warto skorzystać wtedy gdy:

 • obawiasz się utraty nieruchomości w toku egzekucji komorniczej,
 • nieruchomość została zajęta przez komornika,
 • chcesz pozbyć się dużej kwoty zadłużenia szybko.

Firma Skup.io gwarantuje pełną transparentność i bezpieczeństwo transakcji. Niezależnie od stanu prawnego i technicznego nieruchomości, możesz liczyć na uczciwą wycenę i szybkie załatwienie formalności.

Sprzedaż nieruchomości w przypadku zadłużenia polega na tym, że część kwoty sprzedaży zostaje przekazana na poczet spłaty długu, natomiast nadwyżka, ponad kwotę długu zostaje niezwłocznie przekazana dłużnikowi i jest do jego dyspozycji.

Skup.io to wsparcie osób zadłużonych w samodzielnej, szybkiej i korzystnej sprzedaży nieruchomości.

Wybierając Skup.io, zyskujesz pewność transakcji, brak ukrytych kosztów oraz błyskawiczne działanie. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie sprzedaży. Przekonaj się, jak łatwo i bezstresowo możesz sprzedać swoją nieruchomość!

Może cię zainteresować: Akt własności mieszkania

Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o swojej sytuacji z doświadczonym doradcą. Skorzystaj z bezpłatnej wyceny nieruchomości już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kwota wolna od zajęcia 2024 – podsumowanie

Kwota wolna od zajęcia to istotny mechanizm ochronny, który pozwala dłużnikom na zachowanie minimalnych środków do życia. W 2024 roku kwota ta wynosi 3181,50 zł do lipca i 3225 zł od lipca. 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, sprzedaż nieruchomości do Skup.io może być skutecznym rozwiązaniem, które pomoże Ci uniknąć dodatkowych problemów prawnych i finansowych.

FAQ KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA

Czym jest kwota wolna od zajęcia? Kwota wolna od zajęcia to suma pieniędzy, której komornik nie może zająć z wynagrodzenia, emerytury czy rachunku bankowego dłużnika. Ma ona na celu zapewnienie dłużnikom minimalnych środków do życia mimo prowadzonego wobec nich postępowania egzekucyjnego.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia w 2024 roku? W 2024 roku kwota wolna od zajęcia wynosi 3181,50 zł od stycznia do lipca, a od lipca 3225 zł. 

Jak obliczana jest kwota wolna od zajęcia? Kwota wolna od zajęcia jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia brutto dla osób zatrudnionych na pełen etat. Kwota ta zmienia się w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.

Czy emerytura podlega ochronie kwoty wolnej od zajęcia? Tak, emerytura również podlega ochronie kwoty wolnej od zajęcia. 

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie? Nie, komornik nie może zająć całego wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia chroni część wynagrodzenia dłużnika, co oznacza, że komornik może zająć tylko nadwyżkę ponad kwotę wolną od zajęcia. Pozostała część wynagrodzenia jest zabezpieczona i nie podlega egzekucji.

Jakie są zasady zajęcia wynagrodzenia dłużników alimentacyjnych? W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik ma prawo zająć do 60% wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość. 

Czy komornik może zająć pieniądze na koncie bankowym? Tak, komornik może zająć środki na koncie bankowym dłużnika, ale tylko do wysokości przekraczającej kwotę wolną od zajęcia.

Co to jest system Ognivo? Ognivo to system informatyczny, który umożliwia komornikom oraz innym uprawnionym organom sprawdzanie rachunków bankowych dłużników. System ten pozwala na szybkie i skuteczne zidentyfikowanie kont bankowych należących do dłużnika, co ułatwia proces egzekucji.

Jak komornik dowiaduje się o nowym koncie bankowym dłużnika? Komornik dowiaduje się o nowym koncie bankowym dłużnika za pomocą systemu Ognivo. System ten pozwala komornikowi na sprawdzenie wszystkich rachunków bankowych, które dłużnik posiada w różnych bankach, dzięki czemu komornik może szybko zidentyfikować nowe konto.

Jakie inne metody egzekucji może stosować komornik? Komornik ma do dyspozycji różne metody egzekucji. Może na przykład zająć wynagrodzenie bezpośrednio u pracodawcy, a także inne składniki majątku dłużnika, takie jak nieruchomości, samochody, sprzęty RTV i AGD, czy konta oszczędnościowe. Celem tych działań jest uzyskanie środków na spłatę zobowiązań dłużnika.

Jakie świadczenia nie podlegają zajęciu komorniczemu? M.in. świadczenia socjalne, takie jak 800 plus, 13. i 14. emerytura, a także alimenty, nie podlegają zajęciu komorniczemu. Oznacza to, że te środki są chronione i komornik nie może ich zająć na poczet spłaty długu.

Czy sprzedaż nieruchomości do Skup.io może pomóc w spłacie zadłużenia? Tak, sprzedaż nieruchomości do Skup.io może być skutecznym sposobem na szybką spłatę zadłużenia. Skup.io oferuje natychmiastową wycenę i szybki proces sprzedaży, co pozwala na uzyskanie środków potrzebnych do spłaty długów i uniknięcie dalszych problemów prawnych.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń