Intercyza a wspólny dom - kluczowe informacje 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia1 lipca, 2024

Intercyza a wspólny dom – kluczowe informacje 2024

intercyza-a-wspolny-dom

Intercyza to umowa, która pozwala nieco swobodniej uregulować kwestie majątkowe w związku małżeńskim. Małżonkowie nie muszą pozostawać we wspólności majątkowej, a mogą ją wyłączyć, rozszerzyć czy ograniczyć.

Intercyza a wspólny dom – o czym trzeba wiedzieć, decydując się na zawarcie intercyzy? Jak rozdzielność majątkowa wpływa na wspólną nieruchomość? Czy podpisując intercyzę, pozbawiamy się praw do posiadania nieruchomości wspólnie z małżonkiem? 

Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą nieruchomości, lub udziałów w nieruchomości warto skorzystać z usług Skup.io. Skup.io oferuje szybką i bezproblemową transakcję, bez konieczności długotrwałego procesu sprzedaży na rynku. Wybierając Skup.io, zyskujesz pewność, że otrzymasz uczciwą cenę za swoją nieruchomość oraz wsparcie ekspertów na każdym etapie transakcji.

Intercyza a wspólny dom – czym właściwie jest intercyza

Intercyza jest umową majątkową małżeńską. Zawarcie intercyzy pozwala wyłączyć wspólność majątkową między małżonkami, lub ją odpowiednio do potrzeb zmodyfikować. 

W Polsce z mocy prawa obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa, a więc po ślubie, wszelkie nabyte przedmioty majątkowe stają się wspólne np. nieruchomości, samochody, dochód, oszczędności.

W majątku osobistym małżonków pozostają jednak rzeczy, nabyte przed zawarciem małżeństwa, a w trakcie trwania małżeństwa również rzeczy majątkowe pochodzące ze spadku lub darowizny. 

Intercyzę można podpisać przed zawarciem małżeństwa lub po zawarciu małżeństwa. Umowa zawarta przed wejściem w związek małżeński staje się ważna dopiero po ślubie, a jeśli z pewnych przyczyn ślub nie odbędzie się, to umowa będzie nieważna. 

Umowa intercyzy musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego

Ważne, aby pamiętać o tym, że intercyza to nie tylko umowa wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej! Umowa intercyzy może polegać na:

  • wyłączeniu ustroju wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa,
  • ograniczeniu ustroju wspólności majątkowej.
  • rozszerzeniu ustroju wspólności majątkowej,
  • przywróceniu wspólności majątkowej.

Intercyza a wspólny dom. W kontekście nieruchomości, intercyza może znacząco wpłynąć na sposób dysponowania wspólną nieruchomością. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Intercyza a wspólny dom – kluczowe aspekty

Intercyza może mieć istotny wpływ na sposób zarządzania wspólnym domem. Dzięki niej możliwe jest ustalenie, że nieruchomość nabyta w trakcie trwania małżeństwa nie będzie częścią majątku wspólnego, lecz będzie należeć do małżonków w udziałach,np.  zgodnie z poniesionym wkładem finansowym (½ udziału w nieruchomości, lub ⅓ udziału w nieruchomości…)

Mimo zawarcia intercyzy nie wyklucza ona możliwości posiadania nieruchomości wspólnie przez małżonków, u których istnieje ustrój rozdzielności majątkowej.

Mimo intercyzy małżonkowie mogą wspólnie nabyć nieruchomość. W takim przypadku każda strona będzie właścicielem określonej części nieruchomości, proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Dzięki temu każdy małżonek zachowa kontrolę nad swoją częścią majątku, co może być korzystne w przypadku różnic we wkładzie finansowym.

Intercyza a wspólny dom – kupno. Przy rozdzielności majątkowej, małżonkowie nabywają nieruchomość w udziałach. Każdy z nich może dowolnie rozporządzać swoim udziałem, bez zgody drugiego np. sprzedać. Nie może jednak rozporządzać całym wspólnym przedmiotem, czyli całą nieruchomością. 

Dzięki zawarciu intercyzy małżonkowie mogą zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami związanym ze wspólnym posiadaniem nieruchomości na wypadek rozwodu i separacji.

Skutki prawne zawarcia intercyzy

Intercyza wprowadza istotne zmiany w relacjach majątkowych małżonków. Dzięki niej możliwe jest:

  • Wprowadzenie rozdzielności majątkowej, gdzie każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem odrębnie.
  • Rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej, dostosowując relacje majątkowe do indywidualnych potrzeb.
  • Ochrona przed długami małżonka, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe.
  • Zachowanie dziedzictwa i darowizn, co może być istotne w przypadku otrzymania majątku od rodziny.

podzial-domu-po-rozwodzie

Intercyza a praktyczne korzyści

Zawarcie intercyzy może pomóc uniknąć wielu nieporozumień i konfliktów w przyszłości, szczególnie w kontekście zarządzania wspólnym mieszkaniem czy domem. Dzięki niej małżonkowie mogą jasno określić, jakie prawa i obowiązki mają wobec siebie, co ułatwia zarządzanie nieruchomościami i innymi składnikami majątku.

Intercyza a wspólny dom – sprzedaż nieruchomości

Małżonkowie, którzy zawarli intercyzę, jak najbardziej mogą sprzedać nieruchomość. Przy tym należy wiedzieć, że każdy z małżonków dokonuje sprzedaży swojej części udziałów w mieszkaniu czy domu. 

Żaden z małżonków nie ma wystarczających praw, aby samodzielnie zbyć wspólną nieruchomość. Takich praw nie ma również żaden z małżonków w przypadku ustawowej wspólności majątkowej.

Intercyza a wspólny dom – sprzedaż udziałów w nieruchomości

Zawarcie intercyzy spowoduje, że ewentualne nabycie nieruchomości przez małżonków możliwe będzie w postaci nabycia udziałów przez każde z nich. Według przepisów każdy współwłaściciel ma prawo swobodnie dysponować udziałem, który posiada.

To oznacza, że każdy małżonek może dokonać sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości bez zgody drugiego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Intercyza a wspólny dom po rozwodzie

Małżonkowie, którzy zdecydowali się na ustrój rozdzielności majątkowej w małżeństwie, nie muszą przechodzić przez podział wspólnego majątku w przypadku rozwodu. 

Podział domu po rozwodzie, to często najtrudniejsza rzecz dotycząca rozstania. W przypadku trwania we wspólności majątkowej, małżonkowie często kłócą się o nieruchomość, co nie ułatwia definitywnego rozwiązania wspólnych spraw.

Intercyza a wspólny dom. Zawarcie intercyzy niweluje problemy i ewentualne spory o wspólną nieruchomość. 

Sprzedaż wspólnej nieruchomości lub udziałów do Skup.io przed lub po rozwodzie

Zawarcie intercyzy pozwala małżonkom na elastyczne zarządzanie swoim majątkiem, w tym wspólną nieruchomością. W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na sprzedaż nieruchomości lub udziałów w niej (przed lub po rozwodzie), warto skorzystać z usług Skup.io. Skup.io oferuje szybką, bezpieczną i bezproblemową transakcję, eliminując konieczność długotrwałego procesu sprzedaży.

Zaletą współpracy ze Skup.io jest możliwość uzyskania uczciwej ceny za nieruchomość, a wycena oraz porady ekspertów są zupełnie bezpłatne. Dodatkowo, eksperci z Skup.io zapewniają wsparcie na każdym etapie transakcji, co pozwala przejść przez proces sprzedaży bez stresu i bez problemów.

Sprzedaż nieruchomości lub udziałów w nieruchomości pozwala szybko rozwiązać kwestie majątkowe, unikając dodatkowych konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami

Podsumowanie – intercyza a wspólny dom

Intercyza a wspólny dom to temat, który warto zgłębić, planując kwestie majątkowe w małżeństwie. Dzięki intercyzie możliwe jest dostosowanie relacji majątkowych do indywidualnych potrzeb małżonków, co zapewnia większą elastyczność i bezpieczeństwo finansowe. 

Intercyza w żadnym wypadku nie wyklucza wspólnego nabycia domu przez małżonków. Małżonkowie nabywają nieruchomość w udziałach. 

FAQ INTERCYZA A WSPÓLNY DOM

Czym jest intercyza?

 Intercyza, znana również jako umowa majątkowa małżeńska, to umowa zawierana między małżonkami lub przyszłymi małżonkami. Pozwala ona na modyfikację ustawowej wspólności majątkowej, umożliwiając wyłączenie, rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej.

Jak intercyza wpływa na wspólny dom?

Intercyza może znacząco wpłynąć na sposób zarządzania wspólnym domem. Dzięki niej możliwe jest ustalenie, że nieruchomość nabyta w trakcie trwania małżeństwa nie będzie częścią majątku wspólnego, lecz będzie należeć do małżonków w określonych przez nich udziałach.

Czy intercyza wyklucza wspólne nabycie nieruchomości przez małżonków? 

Nie, intercyza nie wyklucza możliwości wspólnego nabycia nieruchomości przez małżonków. Mimo zawarcia intercyzy, małżonkowie mogą wspólnie nabyć nieruchomość, gdzie każdy z nich będzie właścicielem udziału w nieruchomości.

Czy można podpisać intercyzę przed zawarciem małżeństwa?

Tak, intercyzę można podpisać zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. Umowa zawarta przed ślubem staje się ważna dopiero po ślubie.

Jakie są skutki prawne zawarcia intercyzy? 

Zawarcie intercyzy wprowadza istotne zmiany w relacjach majątkowych małżonków. Może to obejmować wprowadzenie rozdzielności majątkowej, rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej oraz ochronę przed długami małżonka.

Czy intercyza musi być zawarta w formie aktu notarialnego? 

Tak, aby intercyza była ważna i miała moc prawną, musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Czy intercyza chroni majątek przed długami małżonka? 

Tak, intercyza może chronić małżonków przed długami drugiej strony. Majątek drugiego małżonka nie będzie podlegał egzekucji w celu zaspokojenia wierzycieli.

Jak intercyza wpływa na sprzedaż wspólnej nieruchomości? 

Małżonkowie, którzy zawarli intercyzę, mogą sprzedać nieruchomość, przy czym każdy z nich sprzedaje swoją część udziałów w nieruchomości. Żaden z małżonków nie może samodzielnie zbyć całej nieruchomości.

Czy małżonkowie mogą samodzielnie zarządzać swoimi udziałami w nieruchomości? 

Tak, przy rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków może dowolnie rozporządzać swoim udziałem w nieruchomości bez zgody drugiego, np. sprzedać go.

Jak intercyza wpływa na podział majątku po rozwodzie? 

Zawarcie intercyzy upraszcza podział majątku po rozwodzie, ponieważ małżonkowie zarządzają swoimi majątkami odrębnie i nie muszą przechodzić przez proces podziału wspólnego majątku.

Czy intercyza może być zmieniona po jej zawarciu? 

Tak, intercyza może być zmieniona w dowolnym momencie, pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę i podpiszą odpowiednią umowę w formie aktu notarialnego.

Czy intercyza jest obowiązkowa? 

Nie, zawarcie intercyzy jest dobrowolne i zależy od woli małżonków. Nie jest wymagane przez prawo, ale może być korzystne w wielu sytuacjach.

Jakie są korzyści z zawarcia intercyzy? 

Zawarcie intercyzy pozwala na dostosowanie relacji majątkowych do indywidualnych potrzeb małżonków, zapewniając większą elastyczność i bezpieczeństwo finansowe. Pomaga uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości, szczególnie w kontekście zarządzania nieruchomościami.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń