Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 czerwca, 2023

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy

lokator-nie-chce-opuscic-mieszkania-po-zakonczeniu-umowy

Jeżeli lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy, właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia najemcy z mieszkania. Niestety pozbycie się lokatora w wielu przypadkach nie przebiega tak szybko jak chciałby tego właściciel. Jak można sobie z tym poradzić?

Niepłacący lokator, lub lokator, który nie chce opuścić mieszkania to bardzo stresująca sytuacja dla każdego właściciela nieruchomości. W takiej sytuacji ważne jest, aby wiedzieć, jakie działania są dozwolone i skuteczne w celu pozbycia się lokatora. W tym artykule omówimy jak radzić sobie w obliczu problemów z lokatorem po zakończeniu umowy.

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – co może, a czego nie może właściciel nieruchomości

Problematyczni lokatorzy to dość powszechny problem właścicieli nieruchomości inwestycyjnych. Wielomiesięczne zaleganie z czynszem, dewastacja lokalu czy tytułowa sytuacja, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu, to rzeczywistość, której każdy chciałby uniknąć. 

Takie sprawy bardzo często nagłaśniane są przez krajowe media. Pokrzywdzeni właściciele nie mogą zrobić zbyt wiele na własną rękę. Właściciel nieruchomości ma pewne prawa, ale jednocześnie musi przestrzegać ustalonych procedur i przepisów prawa. Co może, a czego nie może właściciel nieruchomości w takiej sytuacji?

Po pierwsze, właściciel nie może samodzielnie usunąć lokatora z mieszkania. Nie można wyprowadzić lokatora siłą z nieruchomości, nawet po zakończeniu umowy najmu. Groźby, wyrzucenie rzeczy osobistych z lokalu, wymiana zamków pod nieobecność lokatora czy odcięcie mediów – również nie stanowią legalnego sposobu walki z dzikim lokatorem. Takie działania mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego, i to właściciela czekają prawne konsekwencje. 

Co może zrobić wynajmujący jeżeli lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy? Jeśli termin umowy już upłynął i wynajmujący chce odzyskać swoje mieszkanie, powinien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i doprowadzić do eksmisji. Choć niekiedy bardzo długa, to jedyna dostępna droga, aby pozbyć się dzikiego lokatora.

Przed rozpoczęciem działań sądowych, wynajmujący powinien wezwać lokatora do opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu.

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – działania przedsądowe

Kiedy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy, właściciel nieruchomości powinien jak najszybciej podjąć działania przedsądowe. Jeżeli lokator nie podejmuje prób kontaktu i porozumienia, nie warto zwlekać i czekać, aż sytuacja spowoduje gorsze konsekwencje. Niekiedy samo wezwanie do opuszczenia lokalu pomoże, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu.

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się ze swoim lokatorem i wyjaśnienie sytuacji oraz przypomnienie, że umowa najmu dobiegła końca. Niekiedy takie problemy wynikają z pewnych nieporozumień lub braku wiedzy o terminach, więc na początek warto spróbować załatwić sprawę polubownie.

Jeśli pierwsze podejście okazuje się nieskuteczne, należy wezwać lokatora do zwolnienia mieszkania. Dopiero w przypadku braku reakcji na takie wezwanie, trzeba będzie skierować sprawę do sądu. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu

Wyżej wspomniane wezwanie dopuszczenia i opróżnienia lokalu to czynność, której powinien dopilnować właściciel, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy.

Przed wystosowaniem wezwania należy upewnić się, że umowa najmu faktycznie się skończyła i nie została przedłużona. Właściciel musi również pamiętać o zachowaniu okresów wypowiedzenia wynikających z prawa oraz zawartej umowy.

Ważne jest, aby wezwanie było sporządzone na piśmie i przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób właściciel nieruchomości może udowodnić, że podjął próbę polubownego zakończenia sporu. Wezwanie powinno precyzyjnie określać termin wydania nieruchomości oraz wskazywać konsekwencje prawno-finansowe w przypadku braku reakcji ze strony lokatora – wszczęcie postępowania sądowego o eksmisję. 

Warto również pamiętać, że osoby zajmujące lokal bezprawnie powinny uiszczać do właściciela comiesięczne odszkodowanie z tego tytułu. Takie odszkodowanie co do zasady, równe jest czynszowi najmu lokalu zajmowanego przez lokatora.

Jeśli lokator nie odpowiedział na wezwanie lub odmówił opuszczenia mieszkania, właściciel może rozpocząć postępowanie sądowe i wystąpić z pozwem o eksmisję. Procedura sądowa to jedyne co może zrobić właściciel nieruchomości w takiej sytuacji.

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – procedura sądowa

Gdy działania przedsądowe nie odniosą zamierzonego skutku, właściciel nieruchomości może rozpocząć procedurę sądową. Może to być długi i kosztowny proces, ale jest jedynym ze sposobów na usunięcie lokatora z mieszkania. Tylko i wyłącznie sąd może nakazać przymusowe opuszczenie i opróżnienie lokalu.

Gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy, a polubowne starania właściciela zawiodły, musi on wnieść pozew o eksmisję do sądu rejonowego. Jeśli sędzia wyda nakaz eksmisji, właściciel musi uzyskać pomoc komornika przy dokonaniu eksmisji lokatora. Komornik może przymusowo opróżnić lokal z osób i rzeczy w celu wprowadzenia właściciela nieruchomości ponownie w posiadanie swojej własności.

Należy jednak pamiętać, że procedura sądowa może być bardzo czasochłonna, stresująca i kosztowna. Co ważne, gdy sąd wyda pozytywny wyrok w sprawie, i lokator zostanie zobowiązany do opuszczenia lokalu, sprawa jeszcze się nie kończy. Nie jest to równoznaczne z natychmiastowym “pozbyciem się” lokatora i odzyskaniem nieruchomości. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – pozew o eksmisję

Pozew o eksmisję to ostateczność, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy. Pozew powinien zawierać opis sytuacji oraz przyczynę żądania eksmisji. Wraz z pozwem należy dostarczyć do sądu niezbędne dokumenty m.in. potwierdzające zakończenie umowy najmu czy wezwanie do opuszczenia lokalu.

Opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł – jest to stała opłata. Gdy właściciel nieruchomości zdecyduje się skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata, opłata za jego czynności będzie indywidualna. Sąd podczas rozprawy zbada, kto zajmuje lokal, czy zajmuje go bezprawnie i podejmie decyzję, czy nakazać eksmisję oraz określi termin jej wykonania. Sąd zadecyduje także, czy osobie zajmującej nieruchomość bezprawnie przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Sąd przy wydaniu wyroku bierze pod uwagę wszystkie argumenty przedstawione przez obie strony i dokładnie analizuje całą sytuację. Dlatego też ważne jest, aby właściciel odpowiednio przedstawił swoją rację w tej sprawie. Lokator ma możliwość bronić się przed eksmisją.

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – eksmisja i uprawnienie do lokalu socjalnego

Gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy, właściciel może wystąpić do sądu o eksmisję. Eksmisja to proces przymusowego usunięcia lokatora z zajmowanego przez niego mieszkania. Właściciel musi jednak pamiętać, że w przypadku sytuacji trudnej dla lokatora, ten ma prawo do lokalu socjalnego.

Sąd podczas postępowania zbada czy lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego, czy też nie. Kogo nie można eksmitować z mieszkania? Należy wiedzieć, że nie ma takich osób, które mogą uniknąć eksmisji, natomiast w przypadku pewnych grup osób, procedura eksmisji może potrwać dłużej ze względu na przyznanie powyższego prawo do lokalu socjalnego. 

 Lokal socjalny to nieruchomość, którą zapewnia gmina osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Kto ma prawo do lokalu socjalnego? Takie prawo mają: kobiety w ciąży, małoletni i niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obłożnie chore, emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, oraz inne osoby, które wskazuje rada gminy w uchwale. 

Jeśli lokator, jest osobą zaliczającą się do jednej z powyższych grup, sąd przyzna lokal socjalny. W ich przypadku eksmisja może nie odbyć się w krótkim czasie, co wynika z konieczności przyznania lokalu socjalnego przez gminę, a tych gminy mają w swoich zasobach zazwyczaj niewiele. Eksmisja zostaje wstrzymana do momentu przyznania lokalu. 

Jeżeli lokatorowi nie przyznano prawa do lokalu socjalnego, jego eksmisja może potrwać krócej.

Gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu, a właściciel dysponuje już wyrokiem sądu, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do komornika o wykonanie eksmisji. Co dzieje się dalej? Komornik, tak jak poprzednio właściciel, wezwie lokatora do opuszczenia lokalu w sposób dobrowolny i wyznacza na to odpowiedni termin.

Gdy mimo to lokator nie ustosunkuje się do wezwania opuszczenia lokalu, komornik użyje dostępnych mu środków, aby do tego doprowadzić. Może również użyć środków przymusu i skorzystać z pomocy policji. 

Nawet gdy dysponujemy już wyrokiem sądu w sprawie eksmisji, nie wolno podejmować czynności mających na celu pozbycie się lokatora na własną rękę. Właściwe jest skierowanie sprawy do komornika.

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – ile trwa eksmisja z mieszkania

Eksmisja to ostateczność, ale w przypadku gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy, może okazać się konieczna. Jak wskazaliśmy, procedura eksmisji może potrwać dłuższy czas. Same czynności mające na celu eksmisję wymagają stosowania się do terminów wskazanych przez przepisy ustawy.

Właściciel nieruchomości musi przygotować się również na to, że wyznaczenie rozprawy sądowej nie odbędzie się natychmiastowo. Rozprawa może zostać wyznaczona w ciągu kilku tygodni lub miesięcy w zależności od obłożenia danego sądu. Co więcej, nie jest powiedziane, że sąd rozstrzygnie w powyższej sprawie na pierwszej rozprawie. 

Inną kwestią, jest czas oczekiwania na przyznanie lokalu socjalnego, jeżeli taki będzie przysługiwał lokatorowi. Jak wiemy, w takiej sytuacji komornik nie wykona eksmisji, dopóki gmina nie znajdzie lokalu dla lokatora. Ile może potrwać przyznanie lokalu socjalnego? To zależy od tego, jak dużą bazą takich mieszkań dysponuje gmina. W praktyce czas oczekiwania może potrwać miesiące lub lata.

Czas trwania pełnej procedury sądowej zależy od wielu czynników. Jednak nawet przy usprawnieniu wszystkich formalności należy liczyć się z co najmniej kilkumiesięcznym czasem oczekiwania na orzeczenie sądu i egzekucję nakazu eksmisyjnego.

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – sprzedaż mieszkania z lokatorem

Gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu, a właściciel nieruchomości z pewnych względów nie chce przeprowadzać postępowania sądowego, ma również inną alternatywę. Sprzedaż mieszkania z lokatorem to dostępna opcja.

Właściciel chcący sprzedać mieszkanie z lokatorem ma do tego pełne prawo, a fakt zamieszkiwania lokatora nie jest przeciwwskazaniem, chociaż w niektórych sytuacjach może wpłynąć na to, że nieruchomość będzie zdecydowanie trudniej sprzedać. Jeśli właściciel chce sprzedać mieszkanie w takiej sytuacji, powinien przede wszystkim przedstawić potencjalnemu kupcowi fakt zamieszkiwania przez lokatora nieruchomości, który wpływa na brak możliwości natychmiastowego wprowadzenia się przez nowego właściciela.

Kupujący musi mieć świadomość, że aby “odzyskać” nieruchomość będzie musiał przeprowadzić postępowanie eksmisyjne. 

Sprzedający może sprzedać nieruchomość z lokatorem, dzięki czemu może uchronić się przed całą procedurą związaną z eksmisją. Najlepszym sposobem na sprzedaż mieszkania z lokatorem jest firma skupująca nieruchomości Skup.io. Skup nieruchomości nabywa lokale zamieszkiwane przez nierzetelnych lokatorów i bierze na siebie przeprowadzenie procedury eksmisyjnej. Gotówka z transakcji przekazywana jest sprzedającemu w dniu podpisania umowy sprzedaży. To szybki sposób na zakończenie problemów z lokatorem i odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w nieruchomość.

Sprzedaż nieruchomości pozwala uniknąć emocji, jakie wiążą się z postępowaniem przed sądem. Czas, w jakim dopełni się procedura eksmisyjna jest bardzo niepewny, wobec tego sprzedaż można zrealizować bezpiecznie i w krótkim czasie wybierając wsparcie specjalistów.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy – podsumowanie

Gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy, jest to dla właściciela trudny i wymagający czas. Musi on podjąć odpowiednie kroki, i przejść przez procedurę eksmisji, aby usunąć lokatora z nieruchomości. W pierwszej kolejności należy jednak wezwać do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, pozostaje jedynie droga sądowa – złożenie pozwu, uczestniczenie w rozprawach, a następnie przekazanie sprawy w ręce komornika. 

Właściciel nieruchomości powinien działać zgodnie z przepisami prawa i nie dokonywać ryzykownych czynności mających na celu utrudnienie życia lokatorowi, lub wręcz pozbycie się go z mieszkania. Takie działanie może narazić go na niepotrzebne nieprzyjemności prawne.

Eksmisja może być procesem czasochłonnym i wyczerpującym. Samo uzyskanie wyroku sądu nie sprawi, że właściciel niezwłocznie uzyska dostęp do swojej nieruchomości. Alternatywę dla takiego stanu rzeczy może stanowić sprzedaż mieszkania z lokatorem. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń