Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 grudnia, 2023

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika?

na-czuje-konto-powinny-trafic-srodki-ze-sprzedazy-przez-pelnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika to częste rozwiązanie, gdy właściciel z pewnych względów nie może stawić się osobiście na akcie notarialnym. Pełnomocnictwo może również odciążyć nieobecnego właściciela z wszelkich formalności przed sprzedażą np. skompletowania dokumentów.

Czy taka sprzedaż jest w pełni bezpieczna? Jednym z często powtarzających się pytań jest to, na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika. Sprawdźmy, co trzeba wiedzieć o transakcji sprzedaży nieruchomości z pełnomocnikiem.

Jeżeli chcesz zdelegować wszystkie formalności związane ze sprzedażą i zależy Ci na bezpiecznej transakcji, sprawdź usługę: beztroska sprzedaż, oferowaną przez Skup.io. Specjaliści nieruchomości pomogą Ci przeprowadzić zdalną sprzedaż zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Skup.io to firma wiarygodna finansowo, gwarancja bezpieczeństwa i kompleksowa pomoc sprzedającemu.

 

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika-sprzedaż nieruchomości na odległość

Sprzedaż nieruchomości na odległość to powszechne i popularne rozwiązanie, gdy właściciel nieruchomości chce zbyć swoją nieruchomość, lecz nie ma możliwości stawić się w kancelarii notarialnej podczas aktu notarialnego. W takiej sytuacji często zdarza się, że właściciel nieruchomości powierza pełnomocnikowi także zadanie skompletowania dokumentów w jego imieniu. 

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi przybrać formę aktu notarialnego. Przeniesienie własności nieruchomości na nowego nabywcę, wymaga formy pełnomocnictwa szczególnego. Jest to pełnomocnictwo upoważniające do ściśle określonej czynności – w tym wypadku sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w Polsce, ale również za granicą, lecz wtedy będzie wymagało dodatkowego poświadczenia w postaci klauzuli Apostille (o tym więcej w dalszej części artykułu).

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości powinno zawierać jednoznacznie sprecyzowaną czynność, do której zostaje umocowany pełnomocnik. Musi więc zawierać jasno określone warunki umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w imieniu mocodawcy m.in. szczegółowy opis nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, wskazanie ceny sprzedaży nieruchomości czy danych stron umowy sprzedaży. 

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika? 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – który rachunek wskazać do zapłaty

Korzystając z pomocy pełnomocnika przy sprzedaży nieruchomości, pojawia się pytanie na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika. Wybór odpowiedniego sposobu zapłaty jest kluczowy dla bezpieczeństwa transakcji i uniknięcia nieporozumień.

Mocodawca, czyli właściciel nieruchomości może wskazać konto, na które powinny trafić środki ze sprzedaży nieruchomości przez pełnomocnika.

W przypadku sprzedaży nieruchomości z pełnomocnikiem właściciel nieruchomości może wskazać swoje konto bankowe jako miejsce przekazania środków finansowych ze sprzedaży. Stosowny zapis powinien zostać zawarty w treści pełnomocnictwa. Jest to najbezpieczniejsza opcja, która minimalizuje wszelkie ryzyka oszustwa.

Należy jednak wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w treści pełnomocnictwa wskazać konto bankowe pełnomocnika, lub by to pełnomocnik rozliczył się z nabywcą w odpowiedni sposób. Może być to korzystne rozwiązanie, gdy właściciel nieruchomości sam nie posiada konta w banku. Co więcej, wielu właścicieli nieruchomości mieszkających na stałe za granicą nie posiada konta w polskim banku, i decyduje, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na konto zaufanego pełnomocnika (np. gdy jest nim bliska osoba z rodziny). Następnie pełnomocnik zobowiązany jest rozliczyć się z mocodawcą

Wybór sposobu zapłaty powinien zostać uzgodniony wcześniej między pełnomocnikiem a mocodawcą, czyli właścicielem nieruchomości. Obie strony muszą być pewne co do sposobu przekazania środków. Sposób przekazania ceny sprzedaży można zawrzeć w treści pełnomocnictwa. 

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – kto może zostać pełnomocnikiem

Kto może zostać pełnomocnikiem w procesie sprzedaży nieruchomości? W praktyce, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości może być udzielone przez właściciela każdej osobie zaufanej.

Pełnomocnikiem do sprzedaży nieruchomości może zostać osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Właściciel nieruchomości ma prawo wyznaczyć dowolną osobę jako swojego pełnomocnika do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Może to być: partner, dziecko, rodzic, przyjaciel lub specjalista skupu nieruchomości, czy prawnik. Ważne jest zaufanie między stronami oraz uregulowanie wszystkich szczegółów w umowie pełnomocnictwa, aby mieć pewność, że sprzedaż przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami sprzedającego.

pelnomocnictwo-do-sprzedazy-nieruchomosci

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – czy sprzedaż przez pełnomocnika jest bezpieczna

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy przebywają na stałe za granicą lub nie mają czasu zajmować się tą kwestią osobiście. Ale czy sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika jest bezpieczna?

Pełnomocnik jest umocowany jedynie do czynności, które wynikają z treści pełnomocnictwa, dlatego ważne jest precyzyjne określenie warunków umowy sprzedaży, w tym to na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika. Ważne jest, aby dokładnie omówić te aspekty przed udzieleniem pełnomocnictwa, aby być pewnym co do transparentności całej procedury.

Dodatkowo najlepiej, gdy osobą reprezentującą interesy właściciela nieruchomości przy sprzedaży będzie zaufana osoba np. bliski krewny lub inna osoba godna zaufania np. specjalista nieruchomości czy radca prawny.

Co istotne właściciel nieruchomości może odwołać pełnomocnictwo w każdej chwili.

Oczywiście istnieje pewne ryzyko przy powierzaniu tak ważnej sprawy jak sprzedaż nieruchomości osobie trzeciej. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa warto zadbać o odpowiednią treść pełnomocnictwa, a pełnomocnikiem mianować osobę, którą darzymy dużym zaufaniem – nabjliższą osobę lub specjalistę. 

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – sprzedaż nieruchomości w Polsce przebywając za granicą

Jest wiele sytuacji, w których sprzedaż nieruchomości warto zlecić pełnomocnikowi. Bardzo częstym powodem, dla którego właściciel nieruchomości nie może stawić się osobiście podczas sprzedaży, jest to, że na stałe zamieszkuje on za granicą, a powrót do kraju w celu załatwienia formalności jest niemożliwy, bardzo kosztowny lub wiąże się z długą podróżą.

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika to w takiej sytuacji bardzo komfortowe rozwiązanie, pozwalające zrealizować sprzedaż bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i na warunkach wskazanych przez właściciela nieruchomości. 

Jeżeli właściciel nieruchomości wie, że nie będzie mógł stawić się u notariusza podczas sprzedaży, może udzielić notarialnego pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości przy okazji pobytu w Polsce w wybranej kancelarii notarialnej. Następnie, w jego imieniu podczas zawierania aktu notarialnego stawi się pełnomocnik, który dopełni formalności.

Właściciel nieruchomości może również udzielić pełnomocnictwa, nie ruszając się z kraju, w którym aktualnie mieszka. W tym celu właściciel powinien udać się do notariusza w kraju, w którym przebywa i sporządzić stosowne pełnomocnictwo. Następnie dokument powinien zostać opatrzony klauzulą Apostille. To klauzula, dzięki której pełnomocnictwo będzie mogło zostać użyte w innym kraju – w Polsce do sprzedaży nieruchomości.

Klauzulę Apostille uzyskamy w urzędach wskazanych przez państwo, w którym przebywamy np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Aby pełnomocnik w Polsce mógł dokonać transakcji w imieniu sprzedającego przebywającego za granicą, należy jeszcze przetłumaczyć dokument na język polski, korzystając z usług tłumacza przysięgłego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – jak zapewnić sobie bezpieczną i skuteczną sprzedaż 

Sprzedający, który chce zapewnić sobie bezpieczną transakcję sprzedaży, lecz nie może osobiście stawić się na akcie notarialnym, może skorzystać z pomocy skupu nieruchomości Skup.io.

Skup.io skup nieruchomości za gotówkę to profesjonalna firma świadcząca usługi szybkiej sprzedaży nieruchomości w Polsce. Skup.io oferuje sprzedającym beztroską sprzedaż, czyli bezpieczną zdalną transakcję sprzedaży nieruchomości. Na czym polega transakcja?

Skup.io nabywa nieruchomości bezpośrednio od właścicieli, co zapewnia najszybszą sprzedaż. Skup nieruchomości nie poszukuje nabywcy, kompleksowo pomaga w formalnościach i terminowo wywiązuje się z płatności zawsze w dniu sprzedaży. A zatem sprzedający, który zgłasza sie do skupu, zyskuje szansę na bardzo sprawną realizację sprzedaży. 

Skup.io może odciążyć sprzedającego z wszystkich formalności związanych ze sprzedażą jak np. skompletowanie dokumentów czy umówienie notariusza. Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – o tym zawsze decyduje sprzedający.

Taka transakcja jest maksymalnie bezpieczna, bo nad sprzedażą czuwają specjaliści nieruchomości i prawa. Skup.io skup nieruchomości posiada doświadczenie w sprzedaży nieruchomości za pełnomocnictwem. Sprzedaż przebiega zgodnie z warunkami wynikającymi z pełnomocnictwa oraz potrzebami sprzedającego. Wszelkie opłaty, związane z transakcją czy uzyskaniem pełnomocnictwa są po stronie Skup.io.

Co możesz zyskać ze Skup.io?

  • w pełni bezpieczna transakcja,
  • bezpośrednia, szybka sprzedaż z wiarygodnym nabywcą,
  • gwarantowana pomoc prawna,
  • sprzedający nie ponosi opłat związanych z uzyskaniem pełnomocnictwa ani innych wynikłych w toku transakcji,
  • pomoc w załatwieniu formalności oraz skompletowaniu dokumentów w urzędach i instytucjach,
  • zysk wypłacamy terminowo w dniu sprzedaży,
  • jasne warunki współpracy.

Zależy Ci na bezpiecznej i skutecznej sprzedaży? Zaufaj profesjonalistom. Zadbamy o Twoje potrzeby i kompleksowo pomożemy Ci zorganizować sprzedaż nieruchomości na odległość. Porozmawiaj z naszymi kompetentnymi konsultantami i dowiedz się więcej, o sprzedaży nieruchomości ze Skup.io!

Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika – podsumowanie

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, daje możliwość zawarcia umowy sprzedaży bez konieczności osobistego stawiania się u notariusza przez właściciela nieruchomości. Taka zdalna sprzedaż nieruchomości może być komfortowym i w pełni bezpiecznym rozwiązaniem.Na czyje konto powinny trafić środki ze sprzedaży przez pełnomocnika? Właściwie jest to kwestią ustaleń między mocodawcą a pełnomocnikiem, oraz zapisów zawartych w treści pełnomocnictwa. Pieniądze mogą trafić wprost na konto sprzedającego, lub pełnomocnika, który następnie przekaże kwotę sprzedaży sprzedającemu.

Aby transakcja przebiegła w sposób bezpieczny i zgodny z oczekiwaniami, należy precyzyjnie określić, do jakich czynności umocowany zostaje pełnomocnik, ale również zadbać o to, aby pełnomocnikiem była osoba, której w pełni ufamy – specjalista lub bliska osoba z rodziny.

Jeżeli mieszkamy za granicą i zależy nam na sprawnej i bezpiecznej transakcji za pełnomocnictwem, możemy skorzystać z usług Skup.io skup nieruchomości za gotówkę. Profesjonalna firm świadcząca usługi na terenie całej Polski to nie tylko gwarancja bezpiecznej sprzedaży z pełnomocnikiem, ale również sprawna forma sprzedaży.

Właściciel nieruchomości może wygodnie zrealizować transakcję, współpracując z doświadczoną kadrą. Specjaliści pomogą załatwić formalności i przeprowadzą sprzedaż zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez sprzedającego. Zapraszamy do współpracy!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń