Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy sprzedaży - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 sierpnia, 2022

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy sprzedaży

portokol-zdawczo-odbiorczy-mieszkania-2022

Jednym z ostatnich wspólnych zadań, jakie czeka nowego nabywcę i sprzedającego jest przekazanie mieszkania, które wieńczy proces sprzedaży. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania to dokument, który poświadcza o stanie nieruchomości na czas przekazania go kupującemu. Sporządzenie go jest niezwykle ważne, gdyż pozwala zabezpieczyć się w razie wystąpienia nieporozumień między stronami transakcji, dotyczących stanu technicznego czy wyposażenia. Kiedy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy i co powinno znaleźć się w jego treści? O tym przeczytasz poniżej.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania- kiedy sporządzić?

Tego typu dokumentację sporządza się podczas sprzedaży nieruchomości jak również przy wynajmie lokalu. Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży, tworzony jest najczęściej podczas wydania mieszkania nowemu nabywcy, po podpisaniu aktu notarialnego i przekazaniu kwoty sprzedaży. Może to nastąpić tego samego dnia co wizyta u notariusza, jak również w innym wybranym czasie np. kilka dni później, a nawet jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego – jest to kwestią umowy między stronami.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co zawiera?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Protokół zdawczo odbiorczy powinien odzwierciedlać aktualny stan sprzedawanej nieruchomości. W jego treści strony powinny zawrzeć informacje dotyczące pozostawionego w lokalu wyposażenia, stanu liczników, a także wszystkich zauważonych wad. Może zawierać opis, ale również zdjęcia ewentualnych usterek. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jest niczym innym jak wspólnym sprawdzeniem stanu technicznego mieszkania. Na koniec, obie strony podpisują dokument, potwierdzając zgodność treści ze stanem rzeczywistym, i oświadczając, że znany im jest stan techniczny lokalu.

Forma, w jakiej należy spisać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania  jest dowolna. Nie ma jednego, obowiązującego druku, przykładowy wzór dokumentu można w łatwy sposób znaleźć w Internecie. Co zawrzeć w treści protokołu zdawczo odbiorczego?

  • – datę i miejsce sporządzenia,
  • – dane personalne i kontaktowe sprzedającego – zdającego, oraz nowego właściciela – odbierającego,
  • – wskazanie umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, której dotyczy protokół,
  • – lokalizację nieruchomości,
  • – numery i stan liczników: wody, energii elektrycznej, gazu,
  • – opis stanu technicznego: ścian, podłóg, okien, instalacji, wyposażenia lokalu…
  • – opis ewentualnych, wykrytych usterek i uszkodzeń,
  • – informacje dodatkowe np. kod do domofonu, numer skrzynki pocztowej, numer piwnicy,
  • – informacja o przekazaniu kluczy do lokalu, skrzynki pocztowej, piwnicy, bramy itp. oraz ilość przekazanych kompletów,
  • – podpisy obu stron transakcji.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, tworzony jest w 2 egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron transakcji.

Protokół zdawczo-odbiorczy podczas przekazania lokalu – do czego potrzebny?

Informacje zawarte w protokole tworzonym w czasie przekazywania mieszkania są niezwykle ważne i pozwalają uniknąć niepotrzebnych roszczeń i nieporozumień w przyszłości. To dokument, który może okazać się pomocny w przypadku wykrycia potencjalnych wad nieruchomości przez nowego nabywcę. Przypomnijmy, że sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady nieruchomości względem nabywcy (rękojmia), przez 5 lat licząc od daty wydania lokalu.

Protokół zdawczo-odbiorczy może być przydatny w celu przepisania mediów na kupującego oraz poprawnych, końcowych rozliczeń. Treść dokumentu stwierdza dokładnie, od którego dnia nabywca staje się nowym odbiorcą.

Protokół zdawczo-odbiorczy – podsumowanie

Protokół zdawczo-odbiorczy najlepiej jest sporządzić po podpisaniu aktu notarialnego i powiązać z przekazaniem kluczy. W takiej sytuacji mamy pewność, że w kontekście stanu technicznego, nic w nabywanej nieruchomości się nie zmieni. Sporządzenie takiego protokołu nie jest obligatoryjne, jednak dokument może okazać się bardzo przydatny gdy nabywca zechce w przyszłości kwestionować stan mieszkania.

Jacek Kusiała
Doradca Nieruchomości at Skup.io | Website | + posts

Jacek Kusiała to doświadczony specjalista od nieruchomości, który zyskał uznanie w branży dzięki swojej ekspertyzie i pasji do swojej pracy. Jego wykształcenie i doświadczenie pozwoliły mu zdobyć szeroki zakres wiedzy na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Jego podejście do klientów jest indywidualne i profesjonalne, a jednocześnie przyjazne i troskliwe. Jego priorytetem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do jego sytuacji.

Jako specjalista od nieruchomości, Jacek Kusiała jest znany z doskonałych umiejętności negocjacyjnych i zdolności do przeprowadzania skomplikowanych transakcji. Jego cierpliwość, determinacja i zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pozwalają mu osiągać pozytywne wyniki dla swoich klientów.

W wolnym czasie Jacek Kusiała interesuje się sztuką, kulturą i sportem. Jest także aktywny w lokalnej społeczności, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i społeczne.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń