Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - co oznacza? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia18 lipca, 2022

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – co oznacza?

ostrzezenie-o-stanie-nieruchomosci-2022

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym znajdziemy w Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Powyższe ostrzeżenie zabezpiecza roszczenie o usunięcie niezgodności. Jak dokonać i usunąć wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Czy sprzedaż nieruchomości z wpisem ostrzeżenia jest możliwa?

Ostrzeżenie w księdze wieczystej nieruchomości

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ze stanem rzeczywistym zostaje wpisane do treści księgi przez sąd na wniosek bądź z urzędu. Jedną z sytuacji, kiedy to sąd dokonuje powyższego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest nieuregulowanie spraw związanych z własnością nieruchomości otrzymanej w spadku. Notariusz sporządzający akt poświadczenia dziedziczenia zawiadamia właściwy sąd wieczystoksięgowy o grupie spadkobierców. Na tej podstawie sąd wpisuje w treść księgi wieczystej ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W takim przypadku ostrzeżenie ma na celu zakomunikować, że mimo tego, że zmarła osoba widnieje w KW jako właściciel – już nim nie jest. Warto pamiętać, że uregulowanie stanu prawnego nieruchomości leży w gestii spadkobierców. Wobec tego spadkobiercy powinni złożyć wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości.

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ma na celu uzmysłowienie np. nabywcom takiej nieruchomości, że istnieje prawdopodobieństwo, że kupują oni nieruchomość od osoby, która nie jest jej faktycznym właścicielem.

Ostrzeżenie a wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza, że stan prawny wynikający z treści księgi wieczystej ma pierwszeństwo przed stanem rzeczywistym jeśli nie został on ujawniony w KW nieruchomości. Bardzo ważną informacją jest fakt, że wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wyłącza prawo rękojmi. Oznacza to, że do momentu rozstrzygnięcia problematycznej sytuacji związanej z własnością nieruchomości ryzyko dokonania czynności prawnej na nieruchomości (np. sprzedaży) przez osobę nieuprawnioną zostaje zmniejszone.

Bez ustanowionego zabezpieczenia w formie ostrzeżenia, mogłoby dojść do sytuacji, w której osoba niebędąca właścicielem nieruchomości dokonuje jej skutecznej sprzedaży.

Jak dokonać wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu w KW ze stanem rzeczywistym?

Osoba, której prawo do nieruchomości nie jest wpisane, jest wpisane błędnie lub jest dotknięte wpisem nieistniejącego ograniczenia, lub obciążenia ma prawo żądać usunięcia niezgodności, takie żądanie może zostać ujawnione w księdze wieczystej jako ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie sądu o udzielenie zabezpieczenia. Zazwyczaj sądy udzielają zabezpieczenia po wykazaniu, że powód ma ważny interes prawny, jednak w tym wypadku do udzielenia zabezpieczenia przez sąd nie potrzeba wykazania interesu prawnego. Wpis ostrzeżenia znajdzie się w Dziale III księgi wieczystej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak usunąć wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Pojawienie się w księdze wieczystej powyższego ostrzeżenia w pewnym sensie wywiera presje uregulowania stanu prawnego. W następnym kroku należy usunąć niezgodność między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Aby to zrobić, należy złożyć powództwo do sądu rejonowego o usunięcie niezgodności i wprowadzenia wpisu stanu rzeczywistego, może to zrobić jedynie osoba posiadająca interes prawny, czyli uprawniona do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wniosek należy uzupełnić dokumentami – dowodami świadczącymi o posiadaniu prawa własności. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu, należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości z wpisem ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jest możliwa jednak realizacja transakcji zależy od decyzji notariusza, który może odmówić dokonania czynności gdy ma wątpliwości co do bezpieczeństwa transakcji. W związku z tym, że regulacja stanu prawnego nieruchomości i uzyskanie wpisu dotyczącego własności może potrwać nawet pół roku, tego typu transakcje są powszechnie spotykane.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń