Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - co oznacza? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia18 lipca, 2022

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – co oznacza?

ostrzezenie-o-stanie-nieruchomosci-2022

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym znajdziemy w Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Powyższe ostrzeżenie zabezpiecza roszczenie o usunięcie niezgodności. Jak dokonać i usunąć wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Czy sprzedaż nieruchomości z wpisem ostrzeżenia jest możliwa?

Ostrzeżenie w księdze wieczystej nieruchomości

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ze stanem rzeczywistym zostaje wpisane do treści księgi przez sąd na wniosek bądź z urzędu. Jedną z sytuacji, kiedy to sąd dokonuje powyższego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest nieuregulowanie spraw związanych z własnością nieruchomości otrzymanej w spadku. Notariusz sporządzający akt poświadczenia dziedziczenia zawiadamia właściwy sąd wieczystoksięgowy o grupie spadkobierców. Na tej podstawie sąd wpisuje w treść księgi wieczystej ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W takim przypadku, ostrzeżenie ma na celu zakomunikować, że mimo tego, że zmarła osoba widnieje w KW jako właściciel – już nim nie jest. Warto pamiętać, że uregulowanie stanu prawnego nieruchomości leży w gestii spadkobierców. Wobec tego spadkobiercy powinni złożyć wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości.

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ma na celu uzmysłowienie np. nabywcom takiej nieruchomości, że istnieje prawdopodobieństwo że kupują oni nieruchomość od osoby, która nie jest jej faktycznym właścicielem.

Ostrzeżenie a wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza, że stan prawny wynikający z treści księgi wieczystej ma pierwszeństwo przed stanem rzeczywistym jeśli nie został on ujawniony w KW nieruchomości. Bardzo ważną informacją jest fakt, że wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wyłącza prawo rękojmi. Oznacza to, że do momentu rozstrzygnięcia problematycznej sytuacji związanej z własnością nieruchomości ryzyko dokonania czynności prawnej na nieruchomości (np. sprzedaży) przez osobę nieuprawnioną zostaje zmniejszone.

Bez ustanowionego zabezpieczenia w formie ostrzeżenia, mogłoby dojść do sytuacji, w której osoba niebędąca właścicielem nieruchomości dokonuje jej skutecznej sprzedaży.

Jak dokonać wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu w KW ze stanem rzeczywistym?

Osoba, której prawo do nieruchomości nie jest wpisane, jest wpisane błędnie lub jest dotknięte wpisem nieistniejącego ograniczenia lub obciążenia ma prawo żądać usunięcia niezgodności – takie żądanie może zostać ujawnione w księdze wieczystej jako ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie sądu o udzielenie zabezpieczenia. Zazwyczaj sądy udzielają zabezpieczenia po wykazaniu, że powód ma ważny interes prawny, jednak w tym wypadku do udzielenia zabezpieczenia przez sąd nie potrzeba wykazania interesu prawnego. Wpis ostrzeżenia znajdzie się w Dziale III księgi wieczystej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak usunąć wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Pojawienie się w księdze wieczystej powyższego ostrzeżenia w pewnym sensie wywiera presje uregulowania stanu prawnego. W następnym kroku należy usunąć niezgodność między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Aby to zrobić, należy złożyć powództwo do sądu rejonowego o usunięcie niezgodności i wprowadzenia wpisu stanu rzeczywistego – może to zrobić jedynie osoba posiadająca interes prawny, czyli uprawniona do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wniosek należy uzupełnić dokumentami – dowodami świadczącymi o posiadaniu prawa własności. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu, należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości z wpisem ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jest możliwa jednak realizacja transakcji zależy od decyzji notariusza, który może odmówić dokonania czynności gdy ma wątpliwości co do bezpieczeństwa transakcji. W związku z tym, że regulacja stanu prawnego nieruchomości i uzyskanie wpisu dotyczącego własności może potrwać nawet pół roku, tego typu transakcje są powszechnie spotykane.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń