Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 października, 2021

Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak wygląda zależność przepisania nieruchomości a ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Czy sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, cały majątek upadłego włączany jest do masy upadłościowej, która posłuży zaspokojeniu wierzycieli dłużnika. Jak wygląda zależność przepisania nieruchomości a ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Czy sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, lub darowizna lokalu przed upadłością, ochroni majątek dłużnika? Kiedy takie rozporządzenie majątkiem zostanie uznane za nieważne? Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej – dowiedz się więcej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a darowizna nieruchomości

Osoby chcące zapoczątkować proces upadłości względem ich samych, często rozważają możliwość przepisania nieruchomości, aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie spowodowało utraty drogocennego mieszkania. W tym kontekście należy przytoczyć treść przepisów art. 127 Prawa upadłościowego, które stanowią, że czynności nieodpłatne związane z rozporządzeniem majątkiem (np. darowizna mieszkania przed upadłością) dokonane przez upadłego w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są nieskuteczne. Oznacza to nic innego jak to, że przedmiot darowizny, która spełnia powyższe kryteria, zostanie częścią masy upadłościowej i może być sprzedany celem zaspokojenia zobowiązań dłużnika. Informacje o zdarzeniach dotyczących rozporządzania majątkiem przez dłużnika, np. darowizna mieszkania dokonana przed upadłością, obciążenie hipoteką czy sprzedaż, należy bezwzględnie umieścić we wniosku o upadłość konsumencką. 

Darowizna a upadłość konsumencka – skutki

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Prawo upadłościowe, stanowi, że osoba trzecia, która otrzymała darowiznę od upadłego, w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku o upadłość, musi zwrócić daną rzecz w naturze, lub wartość rzeczy w pieniądzu. Następnie, rzecz lub kwota, zostaje zaliczona do masy upadłościowej i sprzedana. Ponadto, jeżeli upadły, nie poda we wniosku informacji o zaistnieniu darowizny – sąd ma prawo umorzyć postępowanie upadłościowe. 

Sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Wyznaczony przez sąd syndyk, zarządza i zabezpiecza majątek upadłego, oraz dąży do sprzedaży składników majątku, aby za uzyskane środki finansowe zaspokoić wierzycieli. Oprócz darowizny syndyk może również podważyć sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Jeżeli sprzedaż nastąpiła odpłatnie, lecz za zaniżoną kwotę, taka czynność może zostać uznana za nieważną. Co za tym idzie, tak jak w przypadku darowizny mieszkania przed upadłością, to co zniknęło w wyniku czynności rozporządzających, powinno wrócić do masy upadłościowej. 

Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

W kwestii przepisania nieruchomości a ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto bliżej przyjrzeć się zapisom dotyczącym darowizny na rzecz bliskich – członków rodziny. Otóż jeśli darowizna na rzecz członka rodzina nastąpiła w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, sędzia-komisarz może taką czynność unieważnić. Nie istotne w tym wypadku jest czy mowa o sprzedaży mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, czy o darowiźnie nieruchomości przed upadłością konsumencką. Do unieważnienia dochodzi już w toku postępowania upadłościowego, nie na drodze osobnego postępowania. Jednakże, jeśli członek rodziny, wykaże, że do czynności rozporządzającej doszło zgodnie z przepisami prawa, a umowa nie poszkodowała wierzycieli osoby upadłej, sędzia-komisarz nie może podważyć legalności zawarcia takiej umowy.

Darowizna a upadłość konsumenckiej – skarga pauliańska

Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik powinien zwrócić uwagę na dokonane transakcje darowizny lub sprzedaży mieszkania. Pamiętajmy, że darowizna przed upadłością, dokonana w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku jest bezskuteczna. Darowizna dokonana wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku o upadłość, nie jest czynnością bezskuteczną, jednakże syndyk może wytoczyć skargę pauliańską o uznanie jej za bezskuteczną. Podstawą do złożenia skargi pauliańskiej jest między innymi świadomość dłużnika i nabywcy, że działają ze szkodą dla wierzyciela.

Alternatywa dla upadłości konsumenckiej – skup mieszkań

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji zadłużenia, przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, powinny dobrze rozważyć swoje możliwości spłaty zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości najczęściej pozwala spłacić całość lub większą część zobowiązań. Szybką transakcję sprzedaży oraz wsparcie prawne dla Twojego bezpieczeństwa oferuje Skup mieszkań Skup.io

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń