Umowa z pośrednikiem - co zawiera umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia9 stycznia, 2023

Umowa z pośrednikiem – co zawiera umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

umowa-z-posrednikiem-co-warto-wiedziec

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości określa wszystkie ważne kwestie dotyczące m.in. zakresu obowiązków, wynagrodzenia, upoważnienia pośrednika do danych czynności czy warunków rozwiązania umowy. Treść umowy kształtuje współpracę między właścicielem nieruchomości a pośrednikiem, który ma za zadanie skojarzyć go z kupującym. Co zawiera umowa pośrednictwa? Jakie są jej rodzaje i kiedy umowa z pośrednikiem będzie nieważna?

Jaka umowa z pośrednikiem nieruchomości?

Osoba zainteresowana sprzedażą własnej nieruchomości w asyście specjalisty, ma do wyboru dwa warianty umowy pośrednictwa – umowę otwartą oraz umowę na wyłączność. Jaka umowa z pośrednikiem jest lepsza? W tym aspekcie warto wiedzieć, co oznaczają oba dokumenty.

Co to jest umowa otwarta z pośrednikiem? Umowa otwarta pośrednictwa, oznacza, że klient może skorzystać z usług kilku pośredników nieruchomości jednocześnie. Wiele osób uważa otwartą umowę pośrednictwa za mało efektywną, gdyż pośrednicy mogą być mniej skłonni włożyć dużo wysiłku w obsługę oferty. Mając kilku rywali, każdy może ubiec innego w znalezieniu kupca, a to oznacza, że poniesione koszty nie zwrócą się. Umowa na wyłączność z pośrednikiem, oznacza zawarcie tylko jednej umowy z jednym agentem nieruchomości. Dzięki temu, że pośrednik będzie pewny wynagrodzenia, zdecydowanie chętniej poświęci swój czas na prezentację, promocję, negocjacje i dojście transakcji do skutku.

Zatem jaka umowa z pośrednikiem będzie korzystniejsza? To sprawa indywidualna i zależna od wymagań właściciela nieruchomości.

Umowa pośrednictwa – co należy wiedzieć

Co zawiera umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości? Oprócz podstawowych informacji takich jak dane personalne obu stron, oznaczenia miejscowości, daty oraz przedmiotu umowy znajdziemy tam informacje dotyczące zakresu obowiązków pośrednika nieruchomości. Co zawiera umowa pośrednictwa:

  • wynagrodzenie – prowizja pośrednika nieruchomości, ustalona z góry kwota lub kwota bazowa powiększona o prowizję,
  • zakres obowiązków pośrednika nieruchomości,
  • upoważnienia pośrednika do podjęcia danych czynności w imieniu właściciela nieruchomości,
  • czas trwania umowy oraz warunki rozwiązania umowy,
  • klauzula wyłączności.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co należy wiedzieć o umowie z pośrednikiem? To, że jej zapisy mogą być modyfikowane w sposób swobodny, lecz tak, aby umowa nie sprzeciwiała się literze prawa. Obowiązkowym załącznikiem do umowy pośrednictwa powinna być kopia polisy ubezpieczeniowej pośrednika (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC). Niezmiernie ważny jest również przedmiot umowy, czyli cel, jaki jej przyświeca. Umowa pośrednictwa to umowa starannego działania (pośrednik rozliczany jest za działania, a nie za dojście transakcji do skutku), jednak strony mogą zgodnie zamienić ją na umowę rezultatu.

Umowa z pośrednikiem – na co uważać?

Przed podpisaniem umowy z pośrednikiem warto poznać jeszcze kilka kwestii. Umowa z pośrednikiem – na co uważać? Pamiętajmy, aby przy zawarciu umowy zachować formę pisemną lub ewentualnie elektroniczną. Umowa zawarta w innej formie będzie nieważna, wynika to z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Konsument, powinien dokładnie zweryfikować treść umowy. Nie mogą znaleźć się w jej treści zapisy niezgodne z prawem, niedozwolone np. brak możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. Umowa pośrednictwa tzw. na wyłączność, powinna zawierać również ustalenia dotyczące wynagrodzenia agenta nieruchomości, w sytuacji gdy właściciel samodzielnie znajdzie kupującego.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zobowiązuje agenta, do świadczenia określonych usług – przed podpisaniem dokumentu upewnijmy się, że zakres obowiązków pośrednika nieruchomości w zupełności nam odpowiada.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa – jak rozwiązać umowę z pośrednikiem

Umowa o pośrednictwo może być wypowiedziana zarówno przez klienta jak i pośrednika – wynika to z zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym. Rozwiązanie umowy pośrednictwa zawartej na czas określony, następuje po upłynięciu terminu, na jaki została ona zawarta. Ponadto umowa może zostać wypowiedziana, gdy jedna ze stron, w całości lub w znacznej części nie dopełni wskazanych w umowie zobowiązań. O zasadności oraz skutkach rozwiązania umowy pośrednictwa, może w takim wypadku decydować organ sądowniczy.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zawartej na czas nieokreślony, może nastąpić w każdej chwili z uwzględnieniem terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno przybrać formę pisemną.

W obu przypadkach, gdy umowa z pośrednikiem nieruchomości zawarta jest na czas określony lub nieokreślony, strony mogą polubownie rozwiązać umowę w każdym momencie, za porozumieniem stron.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń