Umowa sprzedaży nieruchomości - ważne informacje! - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 kwietnia, 2022

Umowa sprzedaży nieruchomości – ważne informacje!

umowa-sprzedazy-mieszkania-2022

Według polskiego prawa, umowa sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania odpowiedniej formy dokumentu – aktu notarialnego. Transakcja bezwzględnie musi zostać przeprowadzona pod okiem notariusza, który zabezpiecza interesy zarówno strony kupującej jak i sprzedającej. Opiewająca niekiedy na setki tysięcy transakcja, powinna zostać dokładnie przemyślana, a umowa winna zawierać jak najwięcej informacji regulujących sporne kwestie.  W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania:

 • Jaki jest koszt zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?
 • Kiedy umowa sprzedaży będzie nieważna?

Jakie dokumenty są potrzebne do aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości?

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej, urzędnik poprosi sprzedającego o przedłożenie najważniejszych dokumentów. W zależności od rodzaju nieruchomości (własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, grunty, mieszkanie z hipoteką  lub nabywane w oparciu o kredyt) lista dokumentów potrzebnych do przeniesienia własności na inną osobę będzie różna. Istotna jest również informacja, że nie wszystkie zaświadczenia i dokumenty otrzymamy w danym urzędzie od ręki, ten fakt należy uwzględnić podczas korzystania z pomocy kredytowych podczas zakupu mieszkania, a także chcąc szybko zbyć nieruchomość. 

Umowa sprzedaży lokalu własnościowego – dokumenty:

 • – aktualny odpis z KW lub numer KW,
 • – akt notarialny, postanowienie spadkowe lub akt poświadczenia dziedziczenia – – potwierdzające prawo własności,
 • – zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • -zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości w opłatach czynszowych,
 •  – zaświadczenie informujące o tym, czy nieruchomość położona jest w specjalnym obszarze rewitalizacji,
 • – dla nieruchomości otrzymanej w spadku lub darowiźnie – zaświadczenie o uiszczeniu podatku lub braku opłaty.

Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – dokumenty:

 • – zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • – aktualny odpis z KW lub numer KW – jeśli została założona dla lokalu,
 • – zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach,
 • – zaświadczenie o stanie zameldowania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Umowa sprzedaży gruntu – dokumenty:

 • – aktualny odpis lub numer KW,
 • – dokument potwierdzający własność nieruchomości,
 • – wypis z rejestru gruntów (w sytuacji gdy działka zostaje odłączana z księgi wieczystej niezbędny będzie również wyrys),
 • – zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

Ważne! Powyższe dokumenty mają charakter ogólny, w zależności od sytuacji, może okazać się, że niezbędne będzie okazanie dodatkowych pism. O tym, jakie dokumenty będą potrzebne przy dokonaniu poszczególnej transakcji, informuje notariusz.

Co zawiera umowa sprzedaży mieszkania/domu/gruntu?

Sporządzony przez notariusza dokument, pieczętujący przeniesienie własności nieruchomości na nowego nabywcę, zawiera niezbędne informacje dotyczące stron umowy, ich dane personalne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości). Kolejną niezwykle ważną rzeczą jest opis przedmiotu umowy, czyli nieruchomości. W umowie sprzedaży powinny znaleźć się szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotu umowy, takie jak: lokalizacja nieruchomości, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz dane z ewidencji gruntów, budynków czy lokali. Niezwykle istotna jest również cena sprzedaży mieszkania. Ponadto prawo dopuszcza możliwość, zawarcia w treści umowy dodatkowych zapisów, istotnych z punktu widzenia stron umowy np.: termin płatności, sposób płatności, termin wydania lokalu przez sprzedającego, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku nieuregulowania zobowiązania finansowego czy informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej zabezpieczający interesy nabywcy.

Koszt umowy sprzedaży nieruchomości – zawarcia umowy przyrzeczonej

Czynności notarialne, należą do czynności odpłatnych. Zwyczajowo, pokrywa je nowy nabywca nieruchomości. Koszty te uzależnione są od kwoty, za jaką nieruchomość zostaje sprzedana, im wyższa wartość transakcji, tym wyższa opłata notarialna. Ile kosztuje notariusz przy sprzedaży mieszkania?

Taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza, to opłata, której maksymalne wartości zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Przykładowo, dla nieruchomości, której wartość mieści się w przedziale od 60 000 PLN do 1 000 000 PLN, maksymalna taksa notarialna wyniesie 1010zł + 0,4% nadwyżki od kwoty przekraczającej 60 000 PLN. Oprócz powyższej opłaty nabywca musi liczyć się m. in. z opłatą za wpis do księgi wieczystej nieruchomości (200 PLN), opłatą za odpisy aktu notarialnego (6 PLN  za stronę), czy podatkiem PCC w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.

Kiedy umowa sprzedaży nieruchomości jest nieważna?

Jak już zostało wspomniane, umowa sprzedaży musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Ponadto, za nieważną uznaje się również umowę, która nie zawiera ceny przedmiotu sprzedaży! Istnieją także inne okoliczności, które mogą skutkować podważeniem umowy sprzedaży. Okoliczności te zostały wskazane w kodeksie cywilnym. Należą do nich: brak świadomości lub swobody, pozorność oświadczenia woli, błąd lub groźba. W przypadku zaistnienia tych przesłanek strona umowy ma prawo wnioskować o jej unieważnienie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Umowa sprzedaży a umowa przedwstępna – czy jest wymagana?

Znaczna ilość transakcji przeniesienia własności, poprzedzona jest podpisaniem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, która zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości Taka umowa, traktowana jest jako rezerwacja nieruchomości dla danego nabywcy np. w oczekiwaniu na otrzymanie pomocy kredytowej na zakup lokalu. Umowa przedwstępna może przybrać formę aktu notarialnego lub zwykłej umowy cywilnoprawnej, jednak nie jest ona elementem niezbędnym transakcji! Gdy strony umowy są zdecydowane, mogą od razu zawrzeć finalną umowę sprzedaży z pominięciem przedwstępnego dokumentu.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń