Współwłasność a prawo pierwokupu udziału - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 lipca, 2022

Współwłasność a prawo pierwokupu udziału

wspolwlasnosc-a-prawo-pierwokupu

Sprzedaż udziału w nieruchomości, w niektórych sytuacjach będzie wiązała się z koniecznością spełnienia przez właściciela, określonych obowiązków wynikających z prawa pierwokupu. Wobec tego współwłaściciel przed dokonaniem sprzedaży osobie trzeciej, musi najpierw niejako zaoferować sprzedaż swojej części uprawnionemu współwłaścicielowi. Dzieje się tak w sytuacjach określonych przez przepisy prawa lub gdy prawo pierwokupu zostało umownie ustanowione na czyjąś rzecz.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej zależności – współwłasność a prawo pierwokupu udziału, wskażemy, kiedy najczęściej współwłaścicielom przysługuje takie prawo oraz jakie są konsekwencje pominięcia uprawnionego do pierwokupu przy sprzedaży udziału w nieruchomości.

Współwłasność a prawo pierwokupu udziału – nieruchomość rolna

W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest udział w nieruchomości rolnej, pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, tylko jeśli prowadzą na gruncie wspólnym gospodarstwo rolne – kodeks cywilny art. 166. Prawo pierwokupu nie obowiązuje, gdy nabywcą udziału w nieruchomości rolnej jest inny współwłaściciel (lub dziedzic sprzedającego), a także współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z gospodarstwem.

Współwłasność a prawo pierwokupu udziału – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Inną, często występującą sytuacją, kiedy to współwłaścicielowi przysługuje pierwszeństwo zakupu udziału, jest współwłasność w przypadku spółdzielczego prawa do lokalu. Współwłaściciele udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, posiadają prawo pierwokupu przed innymi kupującymi. To uprawnienie wynika z treści Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( art. 172).

Współwłasność a prawo pierwokupu udziału – krop po kroku

Co powinien zrobić właściciel udziału w przypadku gdy sprzedawana współwłasność jest obciążona prawem pierwokupu? W pierwszej kolejności winien jest niezwłocznie zawiadomić uprawnionego do skorzystania z prawa pierwokupu, o zawarciu umowy sprzedaży z osobą trzecią. W zawiadomieniu należy poinformować o warunkach sprzedaży oraz skierować zapytanie, czy osoba ta chce skorzystać z pierwokupu. Taka umowa, powinna przybrać formę umowy warunkowej, w której warunkiem przeniesienia własności nieruchomości na osobę trzecią jest warunek, że uprawniony nie skorzysta ze swojego prawa pierwokupu. W kwestii współwłasność a prawo pierwokupu udziału istotny jest fakt, że po otrzymaniu informacji o możliwości nabycia udziału, uprawniony ma 30 dni, aby ze swojego prawa nabycia skorzystać, to zaś wpływa na wydłużenie procesu sprzedaży udziału w nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

W przypadku, gdy uprawniony do pierwokupu nie skorzysta ze swojego przywileju – sprzedający może zawrzeć finalną umowę sprzedaży udziału w nieruchomości z osobą trzecią.

Co się dzieje gdy uprawniony zechce skorzystać z prawa pierwokupu udziału we współwłasności? W takiej sytuacji, między sprzedającym a uprawnionym obowiązuje umowa sprzedaży o takiej samej treści jak ta, wcześniej zawarta z osobą trzecią.

Współwłasność a prawo pierwokupu udziału – naruszenie prawa pierwokupu

Naruszenie prawa pierwokupu, czyli zawarcie umowy sprzedaży bez wiedzy uprawnionego, lub podanie uprawnionemu istotnych założeń umowy jako nieprawdziwe powoduje określone konsekwencje w zależności od tego kto był uprawnionym z tytułu pierwokupu. W sytuacji, gdy uprawionym jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, dzierżawca lub współwłaściciel, konsekwencją zawarcia bezwarunkowej umowy sprzedaży jest nieważność umowy.

Konsekwencją naruszenia prawa pierwokupu w pozostałych przypadkach jest odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedającego – zobowiązanego. Umowa sprzedaży z osobą trzecią nie staje się nieważna. Własność nieruchomości została przeniesiona, a prawo pierwokupu wygasa, jednakże uprawniony może skierować do zobowiązanego roszczenie odszkodowawcze.

Współwłasność a prawo pierwokupu udziału – ważna informacja

Prawo pierwokupu nieruchomości dotyczy sytuacji, w której nieruchomość, udział we współwłasności lub część nieruchomości podlega sprzedaży. W przypadku darowizny lub zamiany – pierwokup nie obowiązuje. Ponadto, prawo pierwokupu jest prawem dziedzicznym.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń