1/3 udziałów w nieruchomości - co oznacza - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 lipca, 2023

1/3 udziałów w nieruchomości – co oznacza

1-3-udzialow-w-nieruchomosci-co-oznacza

Co oznacza posiadanie 1/3 udziałów w nieruchomości? Udział w nieruchomości to pojęcie ściśle związane ze współwłasnością. W przypadku, gdy nieruchomość ma kilku właścicieli, każdy z nich ma określony ułamkiem udział w prawie własności całej nieruchomości.

W zależności od sytuacji udział w nieruchomości może być bardzo korzystnym przysporzeniem, ale niekiedy również powodem problemów. W artykule podpowiemy, co ze swoją własnością może zrobić osoba posiadająca 1/3 udziałów w nieruchomości.

1/3 udziałów w nieruchomości – co oznacza udział w nieruchomości

Kiedy możemy stać się właścicielami 1/3 udziałów w nieruchomości? Najczęściej taka współwłasność powstaje w efekcie dziedziczenia, np. gdy spadek po ojcu, którego elementem jest mieszkanie, dziedziczy żona oraz dwoje dzieci. W takiej sytuacji wszyscy spadkobiercy mogą zyskać równe udziały. Poza tym współwłasność może np. powstać na skutek zakupu nieruchomości przez więcej niż jedną osobę lub poprzez darowiznę.

Co oznacza udział w nieruchomości? Współwłasność ułamkowa oznacza, że to samo mieszkanie lub dom przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Co ważne, współwłaściciele powinni wiedzieć, że nie mają prawa do fizycznie wyodrębnionej 1/3 nieruchomości.

Współwłasność wiąże się z obowiązkami oraz prawami, jakie mają współwłaściciele względem nieruchomości. Mogą korzystać z niej na równi, i nie powinni ograniczać czy utrudniać dostępu i korzystania z nieruchomości innym posiadaczom udziałów. Nie można jednak zapomnieć o wspólnym zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. W tej kwestii czasem dochodzi do różnic zdań i konfliktów, co utrudnia podejmowanie szybkich decyzji lub wprowadzenie zmian w nieruchomości.

Ważne jest również pamiętanie o finansowej odpowiedzialności za utrzymanie oraz ewentualne koszty napraw i remontów. Każdy współwłaściciel odpowiada za ciężary i wydatki w stosunku do posiadanych udziałów. 1/3 udziałów w nieruchomości oznacza partycypację w 1/3 kwocie kosztów. 

1/3 udziałów w nieruchomości – korzyść czy zmartwienie

Posiadanie 1/3 udziałów w nieruchomości nie zawsze jest stanem pożądanym. Taki współwłaściciel nie może podejmować samodzielnych decyzji dotyczących nieruchomości, nawet jeżeli uznaje je za najkorzystniejsze. Zarząd nad nieruchomością wspólną składa się z czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości w niepogorszonym stanie i jej normalną eksploatacją (czynności zwykłego zarządu) oraz czynności przekraczających zwykły zarząd, które polegają na rozporządzeniu całą nieruchomością. 

Do czynności zwykłego zarządu wymagana jest zgoda większości w udziałach, co oznacza, że właściciel 1/3 udziałów w nieruchomości nie może dokonywać takich czynności samodzielnie. Decyzje dotyczące remontów lub modernizacji wymagają konsensusu właścicieli. W przypadku różnic zdań i braku porozumienia mogą pojawić się problemy i opóźnienia, a współwłaściciele mogą żądać rozstrzygnięcia od sądu.

 

Nieskuteczna współpraca, lub wręcz jej brak, może spowodować, że wspólna nieruchomość będzie narażała współwłaścicieli jedynie na koszty – gdy brak jakichkolwiek korzyści (możliwości zamieszkania lub wynajmu), a konieczne jest regulowanie rachunków i podatków. 

Konflikty między współwłaścicielami są bardzo częstym procederem. Bywa, że współwłaściciele “zagarniają” całą nieruchomość dla siebie, nie uczestniczą w opłatach i nie interesują się nieruchomością. W rezultacie współwłasność, która powoduje takie problemy, często znajduje finał w sądzie. 

Z drugiej strony, nawet część udziałów w nieruchomości w wielu przypadkach może stanowić dużą korzyść. Jeśli nieruchomość zostanie wynajęta, każdy współwłaściciel będzie miał prawo do proporcjonalnej części dochodów. To dobra okazja do dodatkowego zarobku. Pełna i sprawna współpraca właścicieli udziałów, pozwala wykorzystać potencjał całej nieruchomości. 

Dodatkowo właściciel 1/3 udziałów w nieruchomości może również zyskownie sprzedać swoją własność 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/3 udziałów w nieruchomości – co można zrobić z udziałem w nieruchomości

Posiadanie 1/3 udziału w nieruchomości otwiera wiele możliwości. Taka współwłasność może być okazją do czerpania korzyści finansowych oraz  zyskania pełni praw do nieruchomości

Pierwszym sposobem na wykorzystanie udziału jest wynajęcie nieruchomości. Dzięki temu można regularnie uzyskiwać dochody z czynszu, który wpływa od najemców. To dobry sposób na generowanie pasywnego dochodu. Oczywiście ta kwestia dotyczy całej nieruchomości, a więc wymaga aprobaty wszystkich współwłaścicieli.

Kolejną możliwość daje współwłaścicielom decyzja o sprzedaży własnego udziału w nieruchomości lub całej nieruchomości. Jeśli wszyscy właściciele są zgodni, mogą podjąć decyzję o sprzedaży i podzieleniu się pieniędzmi ze sprzedaży według proporcji posiadanych udziałów. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja, jeśli właściciele nie mają ochoty lub potrzeby pozostawienia danej nieruchomości w swoim majątku.

Dysponując 1/3 udziałów w nieruchomości mamy możliwość przejęcia całej nieruchomości na własność. Są na to dwie drogi – ugoda ze współwłaścicielami lub sądowe zniesienie współwłasności. Wybierając drogę sądową, współwłaściciel musi liczyć się z ryzykiem, że zniesienie współwłasności niekoniecznie zakończy się w taki sposób, jaki on sobie tego życzy.

1/3 udziałów w nieruchomości – sprzedaż udziału w nieruchomości 

Sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości to transakcją, jaką współwłaściciele mogą przeprowadzić bez problemu. Osoba dysonująca udziałem w nieruchomości – bez względu na jego wielkość – może nim rozporządzać np. sprzedać, darować, obciążyć bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Oznacza to, że współwłaściciel ma dużą swobodę jeżeli chodzi o sprzedaż. Może sprzedać swój udział dowolnej osobie, z ustaloną cenę. Nowym nabywcą nie musi być drugi współwłaściciel, a osoba trzecia, która wyrazi zgodę na nabycie udziałów w nieruchomości.

Sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości wymaga takich samych formalności jak sprzedaż całego mieszkania czy domu. Sprzedający gromadzi dokumenty, sporządza umowę przedwstępną i stawia się u notariusza z nabywcą, gdzie strony podpisują akt notarialny sprzedaży udziałów w nieruchomości. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości – to trzeba wiedzieć

O sprzedaży 1/3 udziałów w nieruchomości warto wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze sprzedający musi liczyć się z niższą ceną sprzedaży. Robiąc kalkulacje dotyczące wartości udziału w nieruchomości, sprzedający często biorą pod uwagę rynkową wartość całej nieruchomości, a następnie na tej podstawie obliczają proporcjonalną wartość 1/3 udziału.

Niestety, ceny sprzedaży udziałów nie osiągają takich kwot. Ich wartość jest dużo niższa ze względu na to, że nabywca pozyska udział, a nie całą nieruchomość. Nie może swobodnie o niej decydować i musi przestrzegać praw innych współwłaścicieli – a to wpływa na obniżenie wartości.

Po drugie, poszukując nabywcy udziału, możemy napotkać niemałą trudność. Zwykli nabywcy mogą stronić od nabycia jedynie udziału w nieruchomości. Najczęściej drugą stroną transakcji jest drugi współwłaściciel lub profesjonalna firma skupująca udziały w nieruchomościach. Jeżeli relacje między współwłaścicielami są napięte lub ze współwłaścicielem nie mamy kontaktu, skup nieruchomości pomoże Ci sprawnie i bezpiecznie zbyć udział w nieruchomości. 

Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i zależy Ci na szybkiej sprzedaży Twoich udziałów, porozmawiaj z doradcami Skup.io!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/3 udziałów w nieruchomości – jak zostać wyłącznym właścicielem

Jeśli posiadasz 1/3 udziałów w nieruchomości, możesz dążyć do tego, aby stać się wyłącznym właścicielem całej nieruchomości. Dzięki temu możliwe staje się swobodne zarządzanie całą nieruchomością, zamieszkanie w niej czy sprzedaż bez konieczności dzielenia się korzyściami z innymi. Jednak aby to osiągnąć, należy podjąć odpowiednie kroki i spełnić określone warunki.

Są dwa sposoby na to, aby z właściciela 1/3 udziałów w nieruchomości stać się samodzielnym właścicielem całego mieszkania czy domu. Jak można to zrobić? Poprzez umowę z pozostałymi współwłaścicielami lub w toku postępowania o zniesienie współwłasności.

Jeżeli współwłaściciele godzą się na to, aby jeden z nich przejął nieruchomość na własność, mogą zbyć udziały na jego korzyść. Mogą zrobić to odpłatnie lub nieodpłatnie – zależnie od woli współwłaścicieli. Transakcja powinna zawsze znaleźć finał u notariusza, który sporządzi akt notarialny. To szybki sposób na rozwiązanie współwłasności.

Zdecydowanie bardziej długotrwałe jest postępowanie sądowe. Zniesienia współwłasności przez sąd dokonuje się na wniosek. Sąd dysponuje trzema sposobami na zniesienie współwłasności, z których jeden z nich to przyznanie lokalu na własność jednemu ze współwłaścicieli. To sąd decyduje o sposobie zniesienia współwłasności stosownie do indywidualnych okoliczności, a zatem nie mamy 100% gwarancji, że nieruchomość przypadnie właśnie nam. 

Właściciel posiadający 1/3 udziałów w nieruchomości powinien wyrazić przed sądem swoje stanowisko odnośnie zniesienia współwłasności. Jednakże takie samo prawo posiadają inni współwłaściciele. Jeżeli ich stanowiska i interesy są różne, o rozwiązaniu problemu zadecyduje sąd.

Właściciel, który chciałby przejąć w posiadanie całą nieruchomość, powinien posiadać odpowiednie możliwości finansowe, które pozwolą mu na spłatę udziałów pozostałych współwłaścicieli. Sąd weźmie pod uwagę, to czy współwłaściciel dysponuje odpowiednimi możliwościami lub środkami pieniężnymi, aby spłacić pozostałych. 

Sądowe zniesienie współwłasności może potrwać dłuższy czas, jest to jednak jedyna metoda na rozwiązanie współwłasności, gdy współwłaściciele nie mogą się porozumieć, co do tego kto ma przejąć nieruchomość. Droga notarialna będzie z pewnością szybsza, jednak wymaga pełnego porozumienia co do wszystkich aspektów transakcji. 

sprzedaz-udzialow-w-nieruchomosci

1/3 udziałów w nieruchomości – co daje współwłasność 

Nie zawsze właściciele 1/3 udziałów w nieruchomości muszą podjąć jakiekolwiek kroki, aby pozbyć się swoich praw lub rozwiązać współwłasność. Mogą pozostawić nieruchomość we wspólnym władaniu i czerpać korzyści również z takiego stanu.

Kiedy jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, mamy możliwość czerpania korzyści finansowych poprzez wynajem. Co do zasady, wynajem nieruchomości traktowany jest jako czynność przekraczająca zwykły zarząd rzeczą, a zatem na wynajem lokalu muszą wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele. 

Jeżeli tak się stanie, wynajem może generować dodatkowy regularny zysk. To jaką część zysku z wynajmu nieruchomości przypadnie współwłaścicielowi, zależy od wysokości posiadanego udziału. Podobnie jak w przypadku ponoszonych opłat, również korzyści dzielone są między współwłaścicieli adekwatnie do posiadanych udziałów. 1/3 udziału w nieruchomości oznacza uzyskanie 1/3 części zysku z wynajmu. 

Co więcej, jeden lub więcej współwłaścicieli mogą zamieszkać w nieruchomości. W zależności od tego, z jaką formą nieruchomości mamy do czynienia, współwłaściciele mogą umówić się między sobą, że w nieruchomości zamieszka jeden z nich, który w zamian za to zobowiąże się do opłaty wszelkich kosztów jej utrzymania.

1/3 udziałów w nieruchomości – wspólna sprzedaż nieruchomości

Posiadając 1/3 udziałów w nieruchomości, wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami można dokonać sprzedaży całej nieruchomości. Ważne jest jednak porozumienie, ponieważ w momencie gdy choćby jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na sprzedaż, transakcja nie może się odbyć.

Sprzedaż całej nieruchomości może być trafionym rozwiązaniem, gdy współwłaściciele nie zamierzają w żaden sposób korzystać z nieruchomości – zamieszkać w niej, zatrzymać w majątku, ani pokrywać kosztów jej utrzymania. Często dzieje się tak, gdy współwłasność powstała na drodze dziedziczenia, a nikt ze spadkobierców nie jest zainteresowany nieruchomością. 

Wspólna sprzedaż nieruchomości może być korzystna dla wszystkich współwłaścicieli. Każda strona otrzymuje swoją część dochodu ze sprzedaży, co może przynieść jednorazowy pokaźny zastrzyk gotówki, Jednak warto pamiętać, że decyzje dotyczące ceny i warunków transakcji muszą być podejmowane wspólnie.

Sprzedaż całej nieruchomości wspólnie, zawsze będzie korzystniejsza niż osobna sprzedaż udziałów w nieruchomości. W ten sposób współwłaściciele mogą osiągnąć dużo większy zysk, gdyż przedmiotem sprzedaży jest cała nieruchomość do wyłącznej dyspozycji nabywcy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

1/3 udziałów w nieruchomości – podsumowanie

Posiadanie 1/3 udziałów w nieruchomości ma swoje zalety jak i wady. Z jednej strony współwłasność oznacza możliwość czerpania korzyści finansowych poprzez wynajem czy sprzedaż udziału. Z drugiej strony może prowadzić do trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości, konfliktów między współwłaścicielami, a w konsekwencji zaprowadzić współwłaścicieli do sądu.

Oczywiście, należy respektować prawa pozostałych współwłaścicieli i działać razem podejmując ważne decyzje i planując przyszłość nieruchomości. Natomiast posiadanie 1/3 udziałów w nieruchomości, sprawia, że współwłaściciele mają kilka możliwości co do wykorzystania swojego udziału. 

Nieruchomość, która jest przedmiotem współwłasności, może generować korzyści finansowe, czy to poprzez pozostawienie jej w majątku i wynajem, czy poprzez sprzedaż udziału jak i całej nieruchomości. Posiadanie udziału w nieruchomości powoduje, że jego właściciel ma prawo żądać zniesienia współwłasności i np. stać się jedynym właścicielem obiektu. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń