Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 lipca, 2023

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela

wspolwlasnosc-nieruchomosci-a-smierc-wspolwlasciciela

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – co warto wiedzieć w tym temacie? W momencie śmierci współwłaściciela, należący do niego udział w nieruchomości dziedziczą jego spadkobiercy. 

 Jak wygląda dziedziczenie nieruchomości po zmarłym współwłaścicielu? Co zrobić gdy spadkobiercy nie są zainteresowani odziedziczonym udziałem w nieruchomości? Jak znieść powstałą współwłasność? Co mogą zrobić współwłaściciele ze swoimi udziałami w nieruchomości?

 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Śmierć współwłaściciela nieruchomości nie sprawi, że prawa do jego udziału automatycznie uzyska drugi współwłaściciel. Stanie się tak jedynie, gdy zmarły wskaże współwłaściciela jako dziedzica udziału w testamencie, lub gdy współwłaściciel będzie jednocześnie jedynym spadkobiercą ustawowym.

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – kto odziedziczy udział w nieruchomości? W przypadku śmierci współwłaściciela nieruchomości, dziedziczenie może następować na podstawie przepisów ustawy lub testamentu. Dziedziczenie ustawowe ma zastosowanie w sytuacji, gdy brak jest ważnego testamentu, lub gdy spadkobiercy testamentowi odrzucili spadek.

Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, jeśli współwłaściciel nie zostawił żadnego testamentu, to dziedzicami jego udziału w nieruchomości stają się najbliżsi krewni – małżonek oraz dzieci lub wnuki. W przypadku, gdy współwłaściciel nie ma żony i dzieci, majątek zostaje rozdzielony między kolejne osoby, czyli: rodziców, rodzeństwo spadkodawcy, dzieci rodzeństwa, dziadków, pasierbów, gminę i Skarb państwa. 

To, które osoby z powyższych odziedziczą nieruchomość po zmarłym i jak wysokie będą ich udziały, zależy od indywidualnej sytuacji rodzinnej osoby zmarłej. Poza tym spadkobiercy  mają również możliwość odrzucić spadek, co wykluczy ich z grona dziedziców nieruchomości – o tym w dalszej części artykułu.

Natomiast jeśli istnieje ważny testament, to spadek zostanie rozdzielony zgodnie z jego treścią – w ten sposób można nie dopuścić do dziedziczenia z ustawy. W testamencie zmarły może wskazać drugiego współwłaściciela, który odziedziczy po nim spadek lub tylko udział we wspólnej nieruchomości. Testator może swobodnie rozdysponować swój majątek również między osoby z nim niespokrewnione.


Należy jednak pamiętać o tym, że odziedziczenie spadku wiąże się również z pewnymi obowiązkami i kosztami. Osoby dziedziczące stają się odpowiedzialne za ewentualne długi pozostawione przez spadkodawcę, i co ważne, stając się nowymi współwłaścicielami, ponoszą koszty utrzymania nieruchomości adekwatnie do wysokości odziedziczonego udziału. Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – o czym mogą zdecydować nowi spadkobiercy?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – odrzucenie i przyjęcie spadku

Gdy dochodzi do dziedziczenia udziału współwłaściciela nieruchomości, jego spadkobiercy mogą podjąć dwa działania – odrzucić spadek lub go przyjąć. Polskie przepisy nie pozwalają na przyjęcie jedynie części spadku, czyli tylko tych składników, które nam odpowiadają. Spadkobierca może przyjąć spadek w całości lub odrzucić go w całości.

wspolwlasnosc-nieruchomosci-a-smierc-wspolwlasciciela

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku oznacza rezygnację ze wszystkich praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. To rozwiązanie, może okazać się słuszne, gdy spadkodawca miał długi, lecz także wtedy gdy spadkobierca nie chce dziedziczyć, a następnie zajmować się sprawami związanymi ze spadkiem.

W przypadku odrzucenia spadku współwłaściciel nie zyskuje żadnych praw, lecz nie ma też obowiązków dotyczących nieruchomości. Może to być korzystne w sytuacji, gdy nieruchomość jest zadłużona lub wymaga dużego nakładu finansowego na jej utrzymanie. Jak odrzucić spadek? Można zrobić to, składając oświadczenie u notariusza lub w sądzie. Warto pamiętać, że możliwość odrzucenia spadku jest ograniczona czasowo. Odrzucić spadek możemy w ciągu sześciu miesięcy od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o tytule powołania do spadku. 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – przyjęcie spadku

Przyjęcie spadku wiąże się natomiast z przejęciem wszystkich praw i obowiązków przysługujących współwłaścicielowi jako dziedzicowi. W tym przypadku osoba ta staje się właścicielem udziału w nieruchomości oraz odpowiada za ewentualne długi czy koszty jej utrzymania.

Przyjąć spadek możemy wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Co ważne, przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza zawsze, gdy nie złożymy żadnego innego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy (np. gdy nie odrzucimy spadku w wyznaczonym terminie). 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – stwierdzenie nabycia praw do spadku

Stwierdzenie nabycia praw do spadku to ważny krok w procesie dziedziczenia nieruchomości po zmarłym współwłaścicielu. Po śmierci osoby posiadającej udział w nieruchomości, jego spadkobiercy mogą formalnie potwierdzić swoje prawa do spadku. Mogą to zrobić, lecz nie muszą, bo nie jest to działanie obowiązkowe. 

Jednakże, stwierdzenie nabycia spadku może być niezbędne, gdy spadkobiercy współwłaściciela, będą chcieli pozbyć się udziału, który przypadł im w drodze dziedziczenia. 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – jak spadkobiercy mogą potwierdzić swoje prawa do spadku? Konieczne jest zgłoszenie się do notariusza, który sporządzi dla nas akt poświadczenia dziedziczenia lub wystąpienie na drogę postępowania sądowego. 

To, który sposób wybrać, jest ściśle związane z tym, czy wszyscy spadkobiercy mogą zebrać się w jednym czasie u notariusza i czy nie ma między nimi niezgodności co do kręgu osób dziedziczących. Jeżeli niezgodności występują, lub stawiennictwo wszystkich spadkobierców w kancelarii stanowi problem – pozostaje jedynie droga sądowa. Na drodze sądowej, niekiedy wystarcza obecność i odebranie zapewnienia spadkowego od jednej osoby.

Proces sądowy może być czasochłonny. W aspekcie czasu droga notarialna wydaje się bardzo szybkim sposobem na potwierdzenie praw do spadku, sprawy można dopełnić podczas jednej wizyty.

Stwierdzenie nabycia praw do spadku jest kluczowym elementem w przypadku współposiadania nieruchomości. Bez tego potwierdzenia, trudno będzie podjąć jakiekolwiek działania dotyczące przyszłości nieruchomości. Dokument sądowy i notarialny, wyszczególniają dane spadkobierców oraz wysokość przysługujących udziałów w nieruchomości

zniesienie-wspolwlasnosci-gdy-wspolwlasciciel-nie-zyje

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – współwłaściciel może wnieść o stwierdzenie nabycia spadku

Spadkobiercy zmarłego współwłaściciela, często nie są zainteresowani odziedziczonym spadkiem. Bywa, że mieszkają z dala od nieruchomości lub za granicą i nie interesuje ich ani spadek, ani uregulowanie spraw spadkowych. Taki stan, może być niekorzystny dla żyjącego współwłaściciela z wielu względów. 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – co może zrobić współwłaściciel, gdy spadkobiercy nie potwierdzą praw do spadku? Oprócz tego, że sami spadkobiercy mogą rozpocząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, to może to zrobić również współwłaściciel, nawet gdy on sam nie  jest spadkobiercą i nie rości sobie praw do spadku po zmarłym. 

Wniosek do sądu może złożyć osoba, która wykaże interes w uzyskaniu postanowienia sądu. Dzięki temu współwłaściciel może dowiedzieć się, kto stał się spadkobiercą i właścicielem wspólnej nieruchomości. Dokonanie stwierdzenia nabycia spadku, umożliwia współwłaścicielowi rozpoczęcie procesu zniesienia współwłasności nieruchomości. 

Postępowanie sądowe może potrwać dłuższy czas, gdy współwłaściciel nie wie, kto jest spadkobiercą po zmarłym współwłaścicielu nieruchomości. W postępowaniu sąd będzie ich poszukiwał. Jeżeli współwłaściciel zna dane spadkobierców, lub chociażby jednego z nich, powinien przekazać tę informację do sądu. 

Po co przeprowadzać postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku? Dokument potwierdzający nabycie spadku ma duże znaczenie przy ewentualnej sprzedaży lub zniesieniu współwłasności. Zgodnie z kodeksem cywilnym, współwłaściciele są zobowiązani wspólnie ponosić wydatki i ciężary, jakie generuje nieruchomość. Jeżeli koszty te opłaca w całości jeden współwłaściciel, może on w toku zniesienia współwłasności żądać stosownego rozliczenia. 

Rozliczeń dokonuje się na wniosek współwłaściciela. Po zakończeniu postępowania nie można już żądać uregulowania poniesionych za innych współwłaścicieli kosztów. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – zniesienie współwłasności gdy współwłaściciel nie żyje

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – jak wygląda zniesienie współwłasności gdy współwłaściciel nie żyje? Aby dokonać zniesienia współwłasności, konieczne jest złożenie wniosku do sądu. Współwłaściciel, który nie chce pozostawać we współwłasności nieruchomości z innymi, może samodzielnie złożyć taki wniosek do sądu.

Sąd podejmuje decyzję o zniesieniu współwłasności na podstawie analizy dokumentów i wniosków przedstawionych przez strony postępowania. Ważne jest, w jaki sposób i przez kogo nieruchomość była dotychczas użytkowana, kto będzie w stanie spłacić pozostałych współwłaścicieli i czy ktoś ze współwłaścicieli jest w ogóle chętny nabyć nieruchomość w całości.

Sądowe zniesienie współwłasności gdy współwłaściciel nie żyje – w jaki sposób? Pierwszym ze sposobów jest podział nieruchomości w naturze. Jeżeli jest możliwe, aby nieruchomość fizycznie podzielić, tak aby podział odpowiadał wielkości udziałów, sąd przystanie na to rozwiązanie. Jeżeli podział w naturze nie wchodzi w grę, sąd może przyznać prawa do nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli.

Istotne jest to, że współwłaściciel musi wyrazić zgodę na przyznanie nieruchomości właśnie jemu. Sąd nie może narzucić takiego rozwiązania żadnemu współwłaścicielowi. Co więcej, nawet gdy współwłaściciel wyrazi żądanie przyznania całej nieruchomości właśnie jemu, nie jest to jednoznaczne, z tym że właśnie tak się stanie – zadecyduje o tym sąd.

Ostatnim sposobem na rozwiązanie współwłasności, jakie może zastosować sąd, jest sprzedaż nieruchomości przez komornika i podział kwoty ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności ma wiele korzyści. Przede wszystkim eliminuje ewentualne spory między współwłaścicielami oraz czyni wygodniejszym zarządzanie danym obiektem.

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – czy można ominąć postępowanie sądowe?

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zniesienie współwłasności przeprowadzić u notariusza. Sposób, w jaki współwłasność zostanie zniesiona, powinien zostać zaakceptowany przez wszystkich współwłaścicieli. Spadkobiercy zmarłego współwłaściciela mogą np. zgodnie zbyć odziedziczone udziały na korzyść wybranego współwłaściciela. To rozwiązanie jest zdecydowanie szybszym sposobem na zniesienie współwłasności. 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – sprzedaż nieruchomości i sprzedaż udziałów w nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości i sprzedaż udziałów w nieruchomości to kolejne kwestie, które mogą pojawić się w przypadku współwłasności nieruchomości po śmierci współwłaściciela. Może zdarzyć się tak, że po śmierci współwłaściciela, drugi współwłaściciel będzie dążył do sprzedaży niegdyś wspólnej nieruchomości.

Powodem tego może być brak kontaktu lub brak zainteresowania nieruchomością przez nowych współwłaścicieli, co może wpływać niekorzystnie i utrudniać zarządzanie obiektem i opłacanie niezbędnych kosztów utrzymania.

W sytuacji, gdy decydujemy się na sprzedaż całej nieruchomości, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na taką transakcję. Niezbędne będzie dysponowanie dokumentem potwierdzającym nabycie spadku – sądowe postanowienie lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli między współwłaścicielami nie ma zgody co do sprzedaży, lub brak jest kontaktu, można złożyć wniosek o zniesienie współwłasności, albo sprzedać swój udział w nieruchomości.

Jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów w nieruchomości, należy pamiętać, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo dysponować swoim udziałem w sposób swobodny. Do sprzedaży udziału w nieruchomości nie potrzebujemy zgody współwłaścicieli. Zarówno współwłaściciele, którzy odziedziczyli udziały po śmierci współwłaściciela, jak i żyjący współwłaściciel mogą indywidualnie zbyć swoje udziały. 

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – jak sprzedać udział w nieruchomości? Jest na to prosty sposób. Współwłasność możemy sprzedać, korzystając z usług skupu nieruchomości Skup.io. Nasza firma oferuje szybki odkup nieruchomości jak i udziałów w nieruchomościach za gotówkę. Jeśli współwłasność jest dla Ciebie problemem – możemy Ci pomóc! Zapraszamy do rozmowy z naszymi doradcami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela – podsumowanie

Współwłasność nieruchomości a śmierć współwłaściciela to sytuacja, która może rodzić wiele ważnych pytań, szczególnie wtedy, gdy nowi współwłaściciele – spadkobiercy nieżyjącego współwłaściciela – nie interesują się odziedziczonym majątkiem.

Współwłaściciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, mimo tego, że nie jest jednym ze spadkobierców i nie przysługuje mu spadek po zmarłym. Ma on zaś interes w tym, by wiedzieć, kto jest nowym nabywcą wspólnej nieruchomości, a uzyskany sądowo dokument posłuży w późniejszym czasie do przeprowadzenia zniesienia współwłasności. 

Poprzez zniesienie współwłasności, jeden współwłaściciel może nabyć całą nieruchomość na wyłączność, bez konieczności dalszego współzarządzania z innymi. Współwłaściciele mogą również sprzedać należące do nich udziały w nieruchomości, niezależnie od innych. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń