Umowa zbycia spadku - czyli jak sprzedać udział w spadku? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 kwietnia, 2022

Umowa zbycia spadku – czyli jak sprzedać udział w spadku?

Z chwilą śmierci spadkodawcy, uprawnieni spadkobiercy przejmują ogół praw i obowiązków zmarłego – spadek. Sprawy spadkowe bardzo często przybierają formę skomplikowanego i długotrwałego procesu prawnego, w który zaangażowanych może być nawet kilkanaście osób! W takiej sytuacji, dojście do konsensusu wydaje się niezwykle trudne – i najczęściej tak właśnie jest.

Co istotne, udział spadkowy jak również jego całość, można zbyć jeszcze przed dokonaniem działu spadku. Jest to bardzo ciekawa możliwość, z uwagi na fakt, że dział spadku w przypadku braku porozumienia wśród spadkobierców, to żmudny i nienależący do najkrótszych proces sądowy. Jak w takim razie wygląda umowa zbycia spadku? Kto i kiedy może tego dokonać? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Sprzedaż udziałów w spadku tylko po jego przyjęciu

W skład masy spadkowej wchodzą m.in.: prawa własności ruchomości i nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe (służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), posiadanie samoistne i zależne czy użytkowanie wieczyste. Przy czym należy pamiętać, że oprócz tzw. aktywów, dziedziczeniu podlegają również pasywa, czyli długi. To jedna z głównych przyczyn odrzucenia bądź sprzedaży przedmiotu spadku przez spadkobiercę. Jeśli mowa o sprzedaży udziału w spadku bądź całego spadku, należy wspomnieć, że do zbycia spadku może dojść tylko po jego przyjęciu przez spadkobiercę, do którego dochodzi w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub gdy upłynie 6-miesięczny okres na złożenie oświadczenia (nie ma konieczności uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, by sprzedać udział). Umowa zbycia spadku jest nieważna, gdy zostaje zawarta przed jego przyjęciem. Spadek można zbyć aż do momentu jego podziału.

Jak sprzedać udział w spadku – nieruchomości

Pozbycie się udziału w spadku regulowane jest przez zapisy Kodeksu cywilnego, a mianowicie art. 1051 mówiący o umowie zbycia spadku. Nabywcą może zostać każda osoba – inny spadkobierca, lub osoba nam obca wyrażająca chęć nabycia (np. doświadczona firma – skup udziałów w spadku). Zgodnie z art. KC powyższa umowa koniecznie musi przybrać formę aktu notarialnego – bez zachowania tego warunku, umowę zbycia spadku uznaje się za nieważną. Ponadto ważne jest, aby dokument szczegółowo określał przedmiot zbycia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak już wspomnieliśmy, zbywca może zbyć swój udział w całości, jak i w części, ale ma również inną możliwość na pozbycie się kłopotliwej własności. Spadkobiercy przysługuje możliwość nieodpłatnego zbycia udziału w spadku pod postacią darowizny lub zamiany. Również taka forma dysponowania własnością, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Skutki zawarcia umowy zbycia spadku

Na nowego nabywcę “przechodzą” wszystkie prawa majątkowe i obowiązki spadkobiercy. Od tej pory, nie tylko może zapoczątkować postępowanie o dział spadku lub wystąpić o stwierdzenie jego nabycia, ale także zostaje obciążony ewentualnymi długami wynikającymi z przyjęcia spadku. Tym, co z pewnością zainteresuje osoby chcące zbyć przysługujące im dobra spadkowe, jest odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy. Co to oznacza? Spadkobierca, nawet po podpisaniu umowy zbycia spadku, będzie odpowiadał za długi spadkowe w równym stopniu co nabywca – innymi słowy, wierzyciele nadal mogą się od niego domagać spłaty zobowiązań. Jednakże, jeśli strony nie postanowią inaczej, nabywca ponosi odpowiedzialność względem zbywcy, że wierzyciele nie będą żądali od niego świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych. Co oznacza, że jeśli wierzyciel uzyska świadczenia od zbywcy spadku, ten, może wystąpić z roszczeniem do nabywcy o zwrot zapłaconej wierzycielowi kwoty. Sprzedaż spadku, skutkuje również brakiem odpowiedzialności zbywcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Skup nieruchomości – czyli jak łatwo zbyć udział w spadku

Jak zostało wspomniane, postępowania spadkowe to najczęściej długi i skomplikowany proces sądowy. W sytuacji gdy przysługujący nam udział jest niewielki, lub gdy ze względu na spory dotyczące własności, w najbliższej perspektywie nie mamy możliwości czerpania korzyści finansowych z otrzymanej spuścizny (co gorsza zostajemy obciążeni kosztami utrzymania, podatków i długów!) warto zastanowić się nad sprzedażą udziału w odziedziczonej własności. Skup udziałów spadkowych, to możliwość natychmiastowego spieniężenia nie tylko udziału w spadku, ale również udziału w nieruchomości lub nieruchomości spadkowej – nawet w przypadku zadłużenia i skomplikowanej sytuacji prawnej.

Zostałeś spadkobiercą i posiadasz udział w spadku, który chcesz łatwo spieniężyć? Trafiłeś w odpowiednie miejsce! Nasz zespół złożony z prawoznawców oraz ekspertów nieruchomości rozwiąże Twój problem i pomoże zbyć kłopotliwą nieruchomość. Sprawdź naszą bezpłatną ofertę – www.skup.io

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń