Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach - spadek z długami - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 maja, 2023

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – spadek z długami

czy-dzieci-dziedzicza-dlugi-po-rodzicach

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach? Spadek z długami to temat, który nurtuje wiele osób. Wraz ze śmiercią najbliższych osób, często pojawiają się wątpliwości związane z przejęciem majątku, ale i niespłaconych zobowiązań. W tym artykule postaramy się przybliżyć kwestię dziedziczenia spadku z długami przez dzieci. 

Czym grozi przyjęcie spadku z długami? Jak dzieci, mogą ustrzec się długów pozostawionych im w spadku razem z majątkiem? Co w sytuacji, gdy spadkobiercą jest małoletnia osoba? I najważniejsze, co możemy zrobić, gdy już staliśmy się spadkobiercami spadku z długami?

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – poznajmy bliżej temat dziedziczenia długów przez dzieci.

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – czy po śmierci rodziców długi przechodzą na dzieci

Pierwszym pytaniem, na które należy udzielić odpowiedzi, jest to, czy po śmierci rodziców długi przechodzą na dzieci, a więc czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach. Tak, dzieci są najbliższymi osobami, które po zmarłych rodzicach dziedziczą w pierwszej kolejności. Dziedziczeniu podlegają zarówno aktywa jak i pasywa, a zatem jako spadkobiercy możemy dziedziczyć nieruchomości i oszczędności rodziców, ale również zobowiązania takie jak np. niespłacone pożyczki, długi czynszowe czy hipoteki. 

Niestety, wiedza o długach w spadku, bardzo często jest dla spadkobierców ograniczona. Bywa, że dzieci, nie wiedzą, czy rodzice mieli jakieś niespłacone zobowiązania, a jeśli tak to jak wysokie. Jeśli odziedziczone korzyści majątkowe przeważają nad zadłużeniem osoby zmarłej to decyzja o przyjęciu spadku z długami może być korzystna – majątek można sprzedać, spłacić wierzycieli i pozostać z nadwyżką kapitału, lub jeżeli samodzielnie dysponujemy odpowiednimi finansami, spłacić wierzycieli i pozostawić majątek po rodzicach do własnej dyspozycji.

Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach jeśli dług przekracza wartość aktywów, przyjęcie spadku może skutkować koniecznością uregulowania kwoty długu ze swoich prywatnych środków.

Dzieci dziedziczą długi po rodzicach, zatem w przypadku dziedziczenia spadku z długami ważne jest, aby dokładnie przeanalizować sytuację przed podjęciem decyzji co do przyjęcia lub też odrzucenia spadku.

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – przyjęcie i odrzucenie spadku z długami

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach? Tak, lecz prawo daje im pewną możliwość, aby uniknąć przejęcia długów po śmierci rodziców. Dzieci, ale tak naprawdę każdy spadkobierca, może świadomie podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z długami. To bardzo ważna decyzja, którą muszą podjąć dzieci po śmierci swoich rodziców, w dość niedługim, bo 6-miesięcznym okresie, liczonym od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku – czyli najczęściej od dowiedzenia się o śmierci rodziców/rodzica.

Często jednak spadkobiercy nie wiedzą, jakie będą konsekwencje ich wyboru, co jest szczególnie ważne gdy spadek zawiera długi. Istotne jest zrozumienie, co oznacza przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, a także odrzucenie spadku z długami.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadek z długami

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to jedna z dróg, jaką możemy wybrać dziedzicząc spadek z długami. Co to właściwie oznacza? Że ograniczymy odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości majątku, jaki dziedziczymy. Wyjaśniając na przykładzie, gdy dziedziczymy mieszkanie warte 80 000 zł, a długi spadkodawcy wynoszą 200 000 zł, będziemy zobowiązani do spłaty 80 000 zł. 

Jest to dość bezpieczna opcja, bo nie stracimy więcej, niż zyskaliśmy po przyjęciu spadku z długami. 

Ważne! Powyższe przyjęcie spadku następuje automatycznie, gdy nie złożyliśmy żadnego innego oświadczenia o przyjęciu spadku wprost bądź odrzuceniu. 

Proste przyjęcie spadku – spadek z długami

Odpowiedzialność za długi spadkodawcy nie jest ograniczona do żadnej kwoty, gdy zdecydujemy o przyjęciu spadku wprost. W takiej sytuacji odpowiadamy za całą kwotę długu, również gdy jest ona wyższa niż wartość aktywów spadku. Możemy zostać zmuszeni do uregulowania zobowiązania z własnego majątku.

Odrzucenie spadku z długami

Odrzucenie spadku natomiast polega na odmowie przejęcia całości majątku oraz długów po rodzicach. W tym przypadku dziecko traci prawo do dziedziczenia jakiegokolwiek mienia po rodzicach. Odrzucenie spadku po rodzicach warto rozważyć, gdy długi znacznie przewyższają wartość aktywów spadku.

Aby odrzucić spadek w skuteczny sposób i uchronić się przed długami w spadku, należy złożyć stosowne oświadczenie. 

Spadek z długami – przyjęcie majątku i odrzucenie długów

Wiemy już, czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach, lecz warto jeszcze pochylić się nad kwestią dziedziczenia spadku, a mianowicie możliwości przyjęcia aktywów i odrzucenia długów. 

Wiele osób, zastanawia się, czy możliwe jest przyjęcie jedynie aktywów w spadku. Niestety, nie ma takiej możliwości. Spadkobierca, decydując się na przyjęcie spadku – przyjmuje zarówno majątek jak i długi. Z drugiej strony, odrzucenie spadku powoduje utratę praw do dziedziczenia czegokolwiek po rodzicu – majątku i długów. 

Jeżeli chodzi o spadek z długami, to, jaką decyzję podjąć – przyjąć czy odrzucić – powinniśmy dobrze przemyśleć. 

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – odrzucenie spadku przez dzieci pełnoletnie

Jak odrzucić spadek, gdy nie chcemy ponosić odpowiedzialności za długi rodziców?

Odrzucenie spadku przez dzieci pełnoletnie jest jedną z możliwości, jakie mają w przypadku dziedziczenia długów po rodzicach. Można odrzucić spadek, który przypadł zarówno z testamentu jak i z ustawy. Czas, jaki ma spadkobierca, na odrzucenie majątku po zmarłym bliskim, to wspomniane już wcześniej sześć miesięcy od dnia, w którym dziedzic dowiedział się o powołaniu do spadku.  

Jak odrzucić spadek? Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem (koszt 50 zł) lub w sądzie (koszt 100 zł).

W takiej sytuacji dziecko traci swoje prawa do spadku oraz wszelkich zobowiązań i długów, jakie byłyby związane ze stanem majątkowym rodzica – jest traktowane tak jakby nie dożyło otwarcia spadku. Oznacza to, że żaden wierzyciel nie będzie mógł dochodzić należności od tej osoby. Co więcej, osoba odrzucająca spadek nie ma prawa do zachowku.

Spadkobierca, który odrzucił spadek z długami, do którego został powołany z testamentu, nadal może zostać powołany do spadku z mocy ustawy. Może on wobec tego, przyjąć spadek z ustawy, lub odrzucić go z obu tytułów. Na koniec warto dodać, że po odrzuceniu spadku przez osobę, która miała dzieci – spadek z długami przejdzie właśnie na nie. 

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – odrzucenie spadku przez dzieci małoletnie

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach gdy są niepełnoletnie? Nawet małoletnie dzieci, mogą odziedziczyć spadek po zmarłych rodzicach. Natomiast, dziecko nie jest w stanie decydować samodzielnie o odziedziczonym majątku, ponieważ nie ma zdolności prawnej. Wobec tego rodzic, a gdy rodzice nie żyją to wyznaczony opiekun prawny, powinien w imieniu dziecka, podjąć decyzję dotyczącą odziedziczonego spadku.

Niepełnoletnie dzieci również mają prawo do odrzucenia spadku z długami. Aby do tego doszło, opiekun prawny dziecka musi wystąpić do sądu rodzinnego o zgodę na wykonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego. Sąd w postępowaniu zbada sprawę i wyda postanowienie.

To jednak nie wszystko. Gdy postanowienie sądu się uprawomocni, opiekun prawny musi następnie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego w sądzie lub u notariusza.

Ostatecznie, każda decyzja o przyjęciu czy też odrzuceniu dziedziczenia spadku po zmarłych jest indywidualna. Dzieci pełnoletnie mogą dokonać takiej oceny samodzielnie i poinformować sąd lub notariusza o swojej decyzji. Natomiast w przypadku niepełnoletnich dzieci, ważna jest świadomość prawna bliskich osób dorosłych oraz opiekuna prawnego w procesie podjęcia tej ważnej dla nich decyzji.

spadek-z-dlugami

Spadek z długami – co można zrobić?

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy doszło do przyjęcia spadku z długami? Niekiedy bywa tak, że przez nieroztropność lub nieuwagę, dzieci przyjmują spadek z długami po rodzicach – np w sytuacji gdy nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.  W takiej sytuacji, jednym z możliwych rozwiązań jest sprzedaż majątku odziedziczonego po rodzicach i spłata ich zobowiązań. To, w wielu przypadkach pozwala co najmniej pozbyć się długów, a według lepszego scenariusza, zachować część kapitału ze sprzedaży dla siebie. Jednakże zawsze należy zachować ostrożność przy podejmowaniu takiej decyzji.

To, czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach, zależy od tego czy w jaki sposób spadek został przyjęty.  Jeżeli decydujemy się przyjąć spadek, w pierwszej kolejności warto dokładnie przeanalizować posiadane przez nas informacje na temat zadłużeń, które mogą przekroczyć wartość odziedziczonych dóbr.

Należy pamiętać o tym, że spłata zobowiązań po rodzicach może nie być tak łatwa. Jeżeli chcemy zachować odziedziczony majątek w rodzinie, warto zastanowić się nad własnymi możliwościami spłaty wierzycieli oraz rozważyć inne metody redukcji zadłużenia – np. negocjowanie warunków spłaty z wierzycielami czy też zawieranie ugód.

Jeżeli samodzielnie nie mamy możliwości, aby spłacić długi w spadku, a zadłużenie nie jest tak duże jak wartość aktywów, można rozważyć sprzedaż najbardziej wartościowych składników majątku np. nieruchomości i w ten sposób spłacić zadłużenie.

Spadek z długami – sprzedaż majątku i spłata zobowiązań

Jeśli odrzucenie spadku z długami nie wchodzi w grę, alternatywną opcją jest sprzedaż majątku i spłata zobowiązań.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży należy więc dokładnie oszacować wartość posiadanych przez spadkodawcę aktywów oraz wysokość jego długów. Należy również pamiętać o konieczności uregulowania wszystkich formalności prawnych i podatkowych związanych ze sprzedażą mienia.

Spadkobiercy wspólnie, lub jeden wyłączny spadkobierca może zdecydować o sprzedaży nieruchomości, która należała do zmarłego i w ten sposób spłacić wierzycieli. Sprzedaż majątku należącego niegdyś do bliskiej osoby może być trudna pod względem emocjonalnym, natomiast może stanowić skuteczny sposób na zatrzymanie zadłużenia, pozbycie się długów i zachowanie innych składników majątku po zmarłym. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – zrzeczenie się spadku

Aby zapobiec dziedziczeniu długów, pewnych czynności można dokonać jeszcze przed śmiercią spadkodawcy. Osoby, które nie chcą zastanawiać się, czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach, powinny poznać możliwość, jaką daje zrzeczenie się spadku za życia spadkodawcy.

Zrzeczenie się spadku jest jednym z możliwych sposobów dla dzieci na uniknięcie dziedziczenia długów rodziców. Dzięki temu rozwiązaniu, dziecko nie staje się właścicielem majątku i nie musi odpowiadać za zobowiązania zmarłego. Zrzeczenie się spadku ma formę umowy notarialnej między spadkodawcą a spadkobiercą, a zatem jest to rozwiązanie możliwe tylko, gdy potencjalny spadkodawca żyje.

Jest to swego rodzaju porozumienie między stronami, w wyniku którego z dziedziczenia zostaje wyłączony konkretny spadkobierca, a nawet jego potomkowie.

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach – podsumowanie

Czy dzieci dziedziczą długi po rodzicach? Dzieci są najbliższymi osobami, które dziedziczą spadek w przypadku śmierci rodzica w pierwszej kolejności. Dziedziczeniu podlegają zarówno składniki, które zwiększają wartość spadku, jak i te, które ją zmniejszają. Spadek z długami, mogą odziedziczyć dzieci pełnoletnie, ale też małoletnie.

Aby dzieci nie odziedziczyły długu po rodzicach, powinny odrzucić spadek po śmierci spadkodawcy, lub jeszcze za jego życia zrzec się majątku po nim. Alternatywnie, spadek z długami można przyjąć i podjąć się spłaty zadłużenia, lub poświęcić część składników spadku na spłatę zobowiązania.

Niemniej jednak prawdą jest, że jeśli spadkobierca przyjmie spadek z długami, stanie się odpowiedzialny za ich spłatę. Dlatego ważne jest dla potomków, aby dokładnie rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z zadłużeniem. Ostatecznie wybór należy do nich samych i powinien być podejmowany na podstawie indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej każdej osoby.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń