Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia16 maja, 2023

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców

brak-pieniedzy-na-splate-spadkobiercow

Dziedziczenie spadku przez kilku spadkobierców jednocześnie prowadzi do powstania współwłasności. Gdy spadkobiercy chcą zakończyć łączące ich stosunki, mogą dokonać działu spadku. Sąd rozdzieli przedmioty i prawa należące do spadku. Współwłasność nieruchomości może zakończyć się przyznaniem mieszkania czy domu na własność jednemu ze spadkobierców

Spadkobierca ten będzie zobowiązany do spłat lub dopłat na rzecz pozostałych. Jednak co w sytuacji, gdy brak pieniędzy na spłatę spadkobierców?

W jaki sposób sąd decyduje o podziale spadku, i komu przypadnie nieruchomość? Jaki jest termin na spłatę spadkobierców? W jaki sposób spadkobiercy mogą zabezpieczyć spłatę spadku?

I wreszcie, co może się wydarzyć gdy brak pieniędzy na spłatę spadkobierców oraz jak sobie z tym poradzić? Sprawdźmy!

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – kilku spadkobierców nieruchomości

Zacznijmy od wyjaśnienia kilku ważnych kwestii związanych z dziedziczeniem majątku. Dziedziczenie spadku zarówno na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego jak i testamentu, może spowodować sytuację, w której uprawnionym do przedmiotów po zmarłym będzie więcej niż jedna osoba. Współwłasność bardzo często utrudnia korzystanie i zarządzanie nieruchomością. Dziedziczenie nieruchomości przez kilku spadkobierców, może stać się prawdziwym wyzwaniem, szczególnie jeśli każdy z nich ma inne oczekiwania co do przyszłych losów wspólnej nieruchomości

Wobec tego, aby uniknąć problemów ze współzarządzaniem, spadkobiercy mogą zdecydować, że nieruchomość przejmie jeden z nich, i to ta osoba stanie się wyłącznym właścicielem. Umowny dział spadku (czyli podział majątku spadkowego) gdy przedmiotem spadku jest nieruchomość, powinien być dokonany u notariusza i mieć formę aktu notarialnego

Spadkobiercy mają dużą swobodę przy podziale spadku u notariusza. Mogą postanowić, że nieruchomość otrzyma jeden z nich, w zamian za co reszta spadkobierców otrzyma pewną kwotę pieniężną. Mogą również zadecydować, że spadkobierca, który otrzymał nieruchomość, nie musi spłacać reszty. Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców nie jest w takiej sytuacji problemem, tylko jeżeli pozostali współwłaściciele nie będą żądali spłaty. 

Notarialny dział spadku, bywa jednak niemożliwy. Dzieje się tak, gdy poglądy spadkobierców w kwestii podziału spadku są odmienne i nie mają oni jednej zgodnej wizji co do podziału majątku i nieruchomości. Wtedy sprawę może rozstrzygnąć sąd.

 

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – dział spadku

Dział spadku to jedna z ważniejszych czynności w przypadku dziedziczenia nieruchomości. Zazwyczaj opiera się na przekazaniu praw własności do danego przedmiotu majątkowego po osobie zmarłej jednej wyznaczonej osobie, chociaż możliwe są także inne rozwiązania.

Dział spadku przeprowadza się na wniosek osoby uprawnionej i po uprzednim sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub dysponując prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Gdy jednym z przedmiotów spadku jest nieruchomość, jej wartość szacuje biegły, gdy spadkobiercy nie są zgodni co do wartości nieruchomości, lub gdy sąd ma jakiekolwiek wątpliwości co do wartości nieruchomości, jaką przedstawiają strony.

Wartość nieruchomości jest bardzo ważna, aby ustalić wysokość ewentualnych spłat lub dopłat. To, w jaki sposób sąd podzieli majątek po zmarłej osobie i komu przypadnie nieruchomość, jest zależne od wielu czynników. Każdy ze spadkobierców może przedstawić swoją wolę co do podziału majątku, a sąd może się do tego przychylić lub też nie. Co ważne, nie można nikogo zmusić do tego, aby stał się właścicielem poszczególnych składników majątku spadkowego, nie może tego zrobić również sąd. 

Gdy składnikiem spadku jest nieruchomość, ważne jest to, w jaki sposób nieruchomość była wykorzystywana do tej pory, jakie jest jej przeznaczenie, jakie są stosunki między spadkobiercami, oraz jakie są ich potrzeby. Niezmiernie ważne są także możliwości finansowe każdego ze spadkobierców. Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców, prawdopodobnie sprawi, że nieruchomość nie trafi w ręce spadkobiercy.

Stan majątkowy spadkobiercy, gdy wnioskuje on o przyznanie nieruchomości na własność, determinuje możliwość zrealizowania spłat i dopłat na rzecz pozostałych. Pamiętajmy jednak, że sądu nie wiąże wniosek spadkobiercy, i może on zadecydować o podziale spadku w sposób, jaki uzna za stosowny. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – gdy żaden ze spadkobierców nie może przejąć nieruchomości

W przypadku braku pieniędzy na spłatę spadkobierców możliwa jest sprzedaż przedmiotu spadku. Sąd może postanowić o sprzedaży odziedziczonego mieszkania, gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć, i gdy żaden z nich nie chce lub nie może stać się jej wyłącznym właścicielem. Jeżeli to sąd postanowi o sprzedaży, odbędzie się ona na warunkach licytacji komorniczej. Tego spadkobiercy powinni się wystrzegać. 

W takiej sytuacji lepiej jest zbyć nieruchomość na wolnym rynku, lecz do tego pomysłu należy przekonać wszystkich spadkobierców – muszą oni wszyscy uczestniczyć w transakcji sprzedaży. W każdym momencie postępowania o dział spadku spadkobiercy mogą dojść wspólnie do porozumienia i zawrzeć ugodę, w myśl której dokonają sprzedaży nieruchomości we własnym zakresie i samodzielnie ustalą warunki sprzedaży – jej termin, kwotę oraz wybiorą nabywcę.

Nie mają takiej możliwości gdy to komornik zajmie się sprzedażą nieruchomości. Podczas licytacji, cena wywoławcza to 3/4 rynkowej wartości nieruchomości. Do tego należy doliczyć koszty postępowania, które dodatkowo zmniejszają zysk spadkobierców. 

Warto wspomnieć, że sąd w postępowaniu o dział spadku będzie preferował podział fizyczny nieruchomości, najczęściej jednak nie jest to możliwe do zrealizowania ze względu na specyfikę nieruchomości (np. gdy chodzi o dwupokojowe mieszkanie, które ma zostać podzielone między 5 osób) i należy szukać innego sposobu podziału majątku.

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – jak wygląda spłata spadku

Jak wygląda spłata spadku, gdy sąd przyzna nieruchomość jednemu ze spadkobierców? W zależności od możliwości finansowych i ustaleń sądu spadkobierca może zostać zobowiązany do jednorazowej spłaty należności lub spłaty w ratach. Sąd orzekając o sposobie i terminie dokonania spłat i dopłat, bierze pod uwagę sytuację spadkobiercy zobowiązanego do dokonania spłat, ale również sytuację osób, które spłaty powinny otrzymać.

Właśnie dlatego wykazanie sytuacji majątkowej spadkobierców jest bardzo ważne.

Warto wyjaśnić różnicę pomiędzy spłatami a dopłatami. Spłata następuje wtedy gdy pozostali spadkobiercy nie otrzymali nic, a zatem spadkobierca dziedziczący nieruchomość musi spłacić pozostałych. Zaś dopłata, następuje wtedy gdy pozostali otrzymali część majątku spadkowego, lecz zbyt mało, aby pokryć ich udział w spadku. Wtedy spadkobierca dziedziczący nieruchomość, musi dopłacić pozostałym odpowiednią kwotę, wyrównującą należne im udziały spadkowe. 

sprzedaz-odziedziczonego-mieszkania

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – co zrobić

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców często powoduje, że spadkobiercy chcą wiedzieć, jaki jest termin spłaty spadku. Przede wszystkim należy wiedzieć, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Termin może być różny w zależności od sytuacji.

Jeśli chodzi o dziedziczenie nieruchomości, to taki termin ustala sąd w postępowaniu o dział spadku. Termin spłaty znajdziemy w treści postanowienia sądowego. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku gdy sąd zobowiązuje spadkobiercę do spłaty w ratach, okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 lat, zazwyczaj jednak jest to okres krótszy.

Warto mieć świadomość tego, że opóźnienia w spłacie spadkobierców mogą skutkować wszczęciem postępowania komorniczego. Dlatego też warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i dobrze przemyśleć sposób regulowania zobowiązań już na samym początku procesu spadkowego. Jednakże, mimo to zdarza się, że brak pieniędzy na spłatę spadkobierców jest problemem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  1. Jeżeli osoba chcąca stać się jedynym właścicielem nieruchomości nie ma wystarczających środków finansowych, sąd może zobowiązać ją do płatności w ratach. Do rozłożenia płatności na raty nie dochodzi jednak bardzo często.
  2. Istnieje również możliwość uzyskania pożyczki bankowej lub innej formy kredytu, która pozwoli na spłatę spadkobierców. Wymaga to jednak posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.

    3. Inną opcją jest sprzedaż części majątku odziedziczonego przez spadkobiercę. Może to obejmować sprzedaż domu, mieszkania lub części nieruchomości np. działki. Również takie działanie może umożliwić spłatę spadkobierców. 
  3. Istnieje również możliwość, aby spadkobiercy zawarli między sobą ugodę (pozasądową), w której zgodzą się na odroczenie płatności w określonym terminie. 

Osoba, której problemem jest brak pieniędzy na spłatę spadkobierców i ostateczne uregulowanie sprawy spadkowej, może skonsultować swoją sytuację z prawnikiem, doradcą finansowym, ale również pozostałymi spadkobiercami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla takiej sytuacji.

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – zabezpieczenie spłat lub dopłat

W temacie – brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – warto jest wspomnieć o kwestii, jaką jest zabezpieczenie spłat lub dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców.  Nie w każdym przypadku, lecz niekiedy gdy spłaty i dopłaty są zasądzone w wysokich kwotach, sąd może je zabezpieczyć.  Jednym z najczęstszych sposobów jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach będących przedmiotem spadku. 

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – brat nie chce mnie spłacić

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców może stać się realnym problemem i być powodem skierowania sprawy do komornika przez spadkobierców, na rzecz których zasądzono spłaty. Jeżeli minie ostateczny termin spłaty wskazany w postanowieniu dotyczącym działu spadku, spadkobiercy mogą podjąć pewne kroki prawne.

Poszkodowany spadkobierca może uzyskać od sądu tytuł wykonawczy i przekazać sprawę w ręce komornika, który dokona niezbędnych czynności mających na celu wyegzekwowanie spłaty. 

Najczęściej jest jednak tak, że spadkobierca zobowiązany do spłaty i osoba, która ma spłatę otrzymać to osoby z bliskiego kręgu rodziny. Podjęcie kroków prawnych i zaangażowanie w sprawę komornika, jest co prawda sposobem na odzyskanie długu, lecz na takie rozwiązanie spadkobiercy często nie decydują się ze względów moralnych. 

Niekiedy, dobry skutek może przynieść szczera rozmowa między spadkobiercami, która umożliwia wypracowanie porozumienia oraz znalezienie sposobu na spłatę.

Gdy brak pieniędzy na spłatę spadkobierców stanowi duży problem, rozwiązaniem może okazać się sprzedaż przejętych na własność przedmiotów w spadku. 

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – sprzedaż przedmiotu spadku

Chociaż sprzedaż odziedziczonego mieszkania może wydawać się najgorszym scenariuszem, w sytuacji gdy zależało nam, aby nieruchomość zatrzymać dla siebie na wyłączność, niekiedy jest to jedyne rozwiązanie, aby móc dokonać spłaty pozostałych spadkobierców. Zdarza się, że spadkobiercy dążą do przejęcia nieruchomości, aby właśnie sprzedać nieruchomość i spłacić pozostałych dzieląc zysk ze sprzedaży. 

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania lub części nieruchomości może być wybawieniem dla osoby, która nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć całą kwotę należną spadkobiercom. Decydując się na sprzedaż pamiętajmy także o tym, że kwota z transakcji zbycia nieruchomości, powinna wystarczyć, aby spłacić wszystkich spadkobierców. 

Spadkobiercy, którzy chcą dokonać sprzedaży nieruchomości, mogą skorzystać z usług skupu nieruchomości. Taka transakcja jest błyskawiczna i pozwala w szybkim czasie otrzymać gotówkę niezbędną, aby pokryć zobowiązania wobec współspadkobierców. Sprzedaż przebiega z dbałością o bezpieczeństwo i interesy strony zbywającej. Ponadto zagwarantujemy Ci opiekę prawną podczas realizacji całej transakcji.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców – podsumowanie

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców to częsty problem gdy dokonuje się uregulowania kwestii własności majątku po osobie zmarłej. Sąd w postępowaniu o dział spadku, może przyznać nieruchomość jednemu ze spadkobierców, który następnie dokona spłaty na warunkach, jakie ustali sąd. O tym, kto przejmie nieruchomość, i jakie będą warunki spłaty innych spadkobierców, ustala się na podstawie sytuacji wszystkich spadkobierców. 

Jednakże istnieją różne sposoby rozwiązania problemu, w tym: rozłożenie spłaty na kilka rat, zaciągnięcie kredytu, ugoda ze spadkobiercami mająca na celu odroczenie spłaty czy wreszcie sprzedaż przedmiotu spadku – nieruchomości.

Brak pieniędzy na spłatę spadkobierców, gdy przejęliśmy nieruchomość na własność, może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego, należy być zatem ostrożnym w podejmowaniu decyzji dotyczących nabycia przedmiotów spadku na wyłączność. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń