Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 kwietnia, 2023

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę?

czy-po-smierci-meza-mieszkanie-przechodzi-na-zone

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? W tak trudnym czasie wiele osób szuka odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziczenia i podziału majątku. Dziedziczenie dóbr po zmarłym jest bardzo ważną kwestią. Sprawne uregulowanie spraw spadkowych pozwala spadkobiercom podejmować ważne decyzje dotyczące zarządzania czy sprzedaży odziedziczonych nieruchomości. 

W tym artykule przedstawimy zasady dziedziczenia nieruchomości po najbliższych, oraz omówimy związane z tym tematem zagadnienia prawne i podatkowe. Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? Sprawdźmy różne scenariusze!

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – zasady dziedziczenia ustawowego

 

Aby dowiedzieć się, czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę, musimy poznać kolejność dziedziczenia majątku. W Polsce dziedziczenie ustawowe jest określone przez przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku śmierci męża, jego żona będzie miała prawo do domu lub mieszkania zgodnie z przepisami o dziedziczeniu ustawowym.

Jeśli w chwili śmierci małżonka nie zostawił on testamentu, lub dziedzice testamentowi nie przyjęli spadku, to cały majątek przechodzi na osoby mające powiązania rodzinne lub prawne ze zmarłym. W pierwszej kolejności spadkobiercami zmarłego są jego dzieci i małżonka. Jeśli zmarły nie miał żadnych zstępnych (dzieci, wnuków…), do dziedziczenia powołani są: małżonek wraz z rodzicami zmarłego.

W dalszej kolejności, do dziedziczenia mogą zostać powołani razem z małżonkiem, rodzeństwo zmarłego, dzieci rodzeństwa, dziadkowie zmarłego i ich zstępni.

W sytuacji, gdy zmarły mąż w chwili śmierci pozostawił żonę oraz dzieci, co do zasady dziedziczą oni w częściach równych, natomiast udział małżonka w majątku spadkowym nie może być mniejszy niż 1/4. A więc, gdy mąż miał żonę oraz jedno dziecko, dziedziczą oni majątek w częściach równych, czyli po połowie. Gdy zaś, mąż miał żonę oraz 5 dzieci, żona dziedziczy 1/4, a pozostałe 3/4 spadku dzielone jest między wszystkie dzieci w równych częściach.

W przypadku, gdy zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, lecz było to małżeństwo bezdzietne, czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę w całości? Otóż według wspomnianej wcześniej kolejności dziedziczenia, w takiej sytuacji, dziedziczy małżonek wraz z rodzicami zmarłego. Gdy jeden z rodziców nie żyje, jego część dziedziczonego majątku przypadnie w częściach równych dzieciom rodzica, czyli rodzeństwu zmarłego. 

Żona odziedziczy cały spadek po mężu, w tym nieruchomości, według ustawy w przypadku gdy nie żyją rodzice spadkodawcy, nie miał on, bądź nie żyją jego dzieci, rodzeństwo ani ich zstępni.

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa

W temacie tego, czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę, należy również zwrócić uwagę na kwestię tego, czy między małżonkami panował ustrój rozdzielności majątkowej, czy wspólności majątkowej. To, może wpłynąć na wysokość udziałów w nieruchomości posiadanych przez żonę po śmierci męża.

To, że żona oraz dzieci dziedziczą po zmarłym równe części spadku, nie znaczy, że będą również współwłaścicielami nieruchomości w równych częściach.

Wspólność majątkowa małżonków, oznacza, że przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa są wspólne, np. nieruchomości. Po śmierci męża, w skład spadku wejdzie jego majątek osobisty oraz jego część (najczęściej połowa) majątku wspólnego. Żona, będzie zatem właścicielem swojej połowy majątku wspólnego, a druga połowa tego majątku wejdzie do masy spadkowej po mężu i zostanie podzielona między spadkobierców. 

Podsumowując, poza połową udziałów w nieruchomości, które należą się z uwagi na panujący ustrój wspólności majątkowej, żona może odziedziczyć również ułamek własności nieruchomości z części majątku wspólnego męża. 

Gdy w małżeństwie panował ustrój rozdzielności majątkowej, czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? Należy wiedzieć, że rozdzielność majątkowa nie zmienia kolejności dziedziczenia, ani na nią nie wpływa. Spadek po zmarłym tworzy jego majątek osobisty, do którego dziedziczenia, według ustawy uprawniona jest także żona. Żona otrzyma nie mniej niż 1/4 masy spadkowej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – dziedziczenie testamentowe

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę zawsze? Nie. Nie dzieje się tak w każdym przypadku.

Dziedziczenie testamentowe to drugi sposób przekazania majątku po zmarłym małżonku. W tym przypadku, prawa do mieszkania nie muszą być automatycznie przekazywane żonie i dzieciom. Oznacza to, że jeśli mąż sporządził testament i w nim wyraźnie określił innych spadkobierców, to żona może zostać pozbawiona swojego prawa własności do mieszkania.

Oczywiście istnieje również możliwość, że mąż w testamencie zapisał cały swój majątek właśnie na rzecz swojej żony. W takim przypadku kobieta będzie posiadać prawo do mieszkania jako jedyny spadkobierca, a wykluczeni spadkobiercy testamentowi mają prawo do ubiegania się zachowku.

W innym przypadku, gdy np. majątek zostanie przekazany w testamencie jedynemu dziecku, to żona ma prawo do zachowku od dziecka. 

jeden-ze-spadkobiercow-nie-chce-sprzedac

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – przyjęcie lub odrzucenie spadku

To, czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę jako całość lub część spadku, zależy również od postawy samej żony. Każdy spadkobierca może zadecydować, czy przyjąć, czy też odrzucić spadek po bliskiej osobie. Czas, aby podjąć decyzję, nie jest zbyt długi – 6 miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku. W przypadku najbliższych osób, takich jak małżonkowie, czas ten najczęściej jest liczony od momentu śmierci bliskiego. 

Odrzucić spadek możemy wtedy, gdy zmarły wskazał nas jako spadkobierców w testamencie, ale także gdy dziedziczenie wynika z przepisów ustawy. Na taki krok decydują się najczęściej bliscy spadkodawcy, który miał problemy finansowe. Ponieważ, razem z mieszkaniem po zmarłej osobie, dziedziczeniu podlegają również długi, żona może podjąć decyzję o odrzuceniu spadku. W takiej sytuacji nie dziedziczy po mężu nic, ale nie obciążają jej długi spadkowe.

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – zachowek

W sytuacji, gdy zmarły mąż w testamencie pominie żonę, i zadecyduje o tym, że cały majątek pozostawi np. swojemu bratankowi, żona nie będzie spadkobierczynią. Gdy został sporządzony ważny testament, to jego treść jest ważniejsza niż kolejność dziedziczenia wynikająca z ustawy. Dopiero, odrzucenie spadku przez dziedziców testamentowych, spowoduje, że powołani zostaną spadkobiercy ustawowi. 

W sytuacji, gdy mąż według własnej woli rozporządzi majątkiem przed śmiercią, i pominie żonę, ta może wystąpić z roszczeniem o zachowek do osoby, która jest spadkobiercą testamentowym. Z roszczeniem można wystąpić w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu, później roszczenie przedawni się.

W odwrotnej sytuacji, gdy to żona otrzyma cały majątek męża w testamencie, pominiętym spadkobiercom ustawowym przysługuje prawo do zachowku. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym.  

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – kilku spadkobierców

Wiemy, już czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę oraz w jakich sytuacjach może to nastąpić. Warto przybliżyć nieco kwestię dziedziczenia żony wraz z innymi osobami. W wyniku spadkobrania, do dziedziczenia nieruchomości może zostać uprawnionych wiele osób. 

W takim przypadku każdy ze spadkobierców będzie miał prawo do ułamkowej części majątku pozostawionego przez zmarłego małżonka. W praktyce oznacza to, że żona nie odziedziczy całego mieszkania po swoim mężu. Jej udział w spadku będzie równy lub wyższy od udziałów pozostałych spadkobierców.

Z chwilą otwarcia spadku, każdy spadkobierca nabywa określony udział w spadku, nie zaś konkretne jego przedmioty. Jeżeli nieruchomość jest częścią spadku, wszyscy spadkobiercy mają w niej określone udziały. Dopiero dokonanie działu spadku spowoduje, że nieruchomości, ruchomości, i inne składniki spadku zostaną przydzielone na własność konkretnym osobom. 

Nieruchomości można podzielić między spadkobierców fizycznie (jeżeli jest to możliwe), przyznać jednemu spadkobiercy na własność, lub sprzedać i podzielić uzyskane pieniądze między spadkobierców zgodnie z ich udziałami. 

Niezależnie od tego czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę wyłącznie, czy na kilku spadkobierców powinni oni w pierwszej kolejności potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym. Bez tego, nie będzie możliwe przeprowadzenie działu spadku. W tym celu spadkobiercy mogą skorzystać z usług notariusza lub zainicjować postępowanie w sądzie, który wyda stosowne postanowienie w sprawie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – jeden spadkobierca

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? Tak, żona będzie jedynym spadkobiercą, gdy mąż wyznaczył ją jako jedynego właściciela mieszkanie w testamencie, lub gdy sytuacja rodzinna, spowodowała, że uprawnionym do dziedziczenia spadku jest tylko żona.

W sytuacji, gdy jest tylko jeden spadkobierca, o wiele łatwiej zarządzać jest odziedziczonym majątkiem. Żona może rozporządzać majątkiem w dowolny sposób. 

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – czy można sprzedać mieszkanie po śmierci współmałżonka

Po śmierci współmałżonka często pojawiają się pytania dotyczące tego, jak postąpić z odziedziczonym majątkiem. W przypadku nieruchomości pojawia się pytanie: czy można sprzedać mieszkanie po śmierci współmałżonka?

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania w spadku, jest możliwą do wykonania transakcją. Jednak, w sytuacji gdy spadkobierców jest kilku, wszyscy oni muszą wyrazić aprobatę dla pomysłu sprzedaży. Brak zgody jednego z nich, spowoduje, że nieruchomości nie będzie można sprzedać jako całości. Wtedy, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, mogą dochodzić działu spadku w sądzie.

Wobec sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania, pozostali, lub każdy z osobna, mogą sprzedać należący do nich udział w spadku. W takiej sytuacji nie potrzebują pytać o zgodę innych. Mogą zbyć swój udział w spadku lub część udziału w spadku drugiemu spadkobiercy, lub dowolnej osobie.

Gdy żona jest jedynym spadkobiercą, może samodzielnie i w każdym momencie podjąć decyzję o sprzedaży i dopełnić formalności.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można sprzedać mieszkanie po śmierci współmałżonka – podatek

W kontekście tego, czy można sprzedać mieszkanie po śmierci współmałżonka, warto wspomnieć o obowiązku podatkowym, jaki wiąże się ze sprzedażą nieruchomości. Przepisy stanowią, że podatek dochodowy zapłacą osoby, które sprzedają nieruchomość w ciągu 5 lat od nabycia jej przez spadkodawcę. 

W wielu przypadkach powyższy obowiązek podatkowy nie wystąpi, natomiast trzeba mieć go na uwadze, planując sprzedaż krótko po odziedziczeniu majątku. 

Kiedy nie minęło ustawowych 5 lat, spadkobiercy mogą uniknąć zapłaty podatku poprzez wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy w ciągu 3 lat od sprzedaży. Celem tym, może być np.: rozbudowa, przebudowa, remont budynku mieszkalnego lub lokalu, spłata kredytu i inne.

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – rozwód

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę (byłą), jeżeli doszło do rozwodu? Nie, spadku według ustawy nie dziedziczy była żona. Dziedziczenie przez małżonka ma miejsce tylko, gdy w chwili śmierci pozostawali oni w związku małżeńskim.

Także gdy sąd orzekł o separacji – żona nie dziedziczy spadku ani nieruchomości po zmarłym mężu. Co istotne, gdy śmierć męża  nastąpiła w trakcie sprawy rozwodowej, żyjący małżonek zostanie powołany do spadku. W takiej sytuacji inny spadkobierca może wystąpić o wyłączenie małżonka od dziedziczenia. Musi on jednak udowodnić, że zmarły wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy żony i było to żądanie uzasadnione.

Należy wiedzieć, że rozwód czy separacja, nie do końca zamykają żonie drogę do spadku po zmarłym byłym mężu. Zmarły może powołać do dziedziczenia byłą żonę w testamencie – dziedziczenie testamentowe umożliwia wskazanie dowolnej osoby jako spadkobiercy. 

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę – podsumowanie

Czy po śmierci męża mieszkanie przechodzi na żonę? Jak najbardziej jest możliwe, aby żona odziedziczyła cały spadek (łącznie z nieruchomością) lub część spadku wspólnie z innymi spadkobiercami. Wszystko zależy od tego, czy zmarły mąż sporządził testament, czy też nie. W sytuacji braku ostatniej woli spadek zostaje podzielony między osoby najbliższe według ustawowej kolejności dziedziczenia. Jeśli jednak małżonkowie byli złączeni wspólnością majątkową, to żona otrzymuje automatycznie połowę nieruchomości.

Bycie współmałżonkiem nie daje gwarancji przejęcia całej nieruchomości na własność przez żonę. Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku kilku spadkobierców udział każdej osoby może być różny i wynikać ze stopnia pokrewieństwa lub innych okoliczności.  

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń