Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 kwietnia, 2023

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela

mieszkanie-spoldzielcze-wlasnosciowe-po-smierci-wlasciciela

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – temat, który często budzi wiele pytań i wątpliwości. Co stanie się z mieszkaniem po śmierci właściciela lub współwłaściciela? Kto odziedziczy mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Czy można sprzedać udziały lub całość lokalu? Czy można przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność?

W tym artykule omówimy istotne kwestie dotyczące mieszkania spółdzielczo własnościowego po śmierci właściciela. Sprawdź, o czym powinni wiedzieć spadkobiercy oraz jakie są ich prawa.

Spis treści

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – mieszkanie spółdzielcze własnościowe co to znaczy

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe to nazwa potoczna, właściwą nazwą dla tej formy własności nieruchomości jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W odróżnieniu od mieszkania własnościowego, które wyraża pełną własność lokalu, mieszkanie spółdzielcze własnościowe jest ograniczonym prawem rzeczowym. 

Prawdziwym właścicielem mieszkania spółdzielczo własnościowego, nie jest jego użytkownik a spółdzielnia mieszkaniowa. Taki stan rzeczy, skutkuje pewnymi ograniczeniami, niektóre czynności wymagają uzyskania zgody od spółdzielni (zamiar wyburzenia ściany, zmiana przeznaczenia lokalu). Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, właścicielem budynku i gruntu, na którym znajduje się budynek jest spółdzielnia, zaś pełne prawo własności sprawia, że właściciel lokalu jest również współwłaścicielem części wspólnych budynku i gruntu.

Mieszkania spółdzielczo własnościowe cieszą się w Polsce dużą popularnością, mimo pewnych utrudnień związanych z wprowadzaniem zmian w nieruchomości. 

Bardzo ważne jest, by wiedzieć że użytkownik mieszkania spółdzielczo własnościowego, może swobodnie zarządzać nieruchomością – przeprowadzać prace remontowe, wynajmować, sprzedać, darować, obciążać, podlega ono również dziedziczeniu. To zaś jest bardzo ważną informacją w kontekście tematu artykułu – mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – co dalej

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela podlega dziedziczeniu. Użytkownik nieruchomości poprzez ważny testament, może samodzielnie zdecydować komu przekazać należące do niego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rozporządzenie nieruchomością w testamencie, może sprawić, że nowym użytkownikiem nieruchomości stanie się wskazana przez spadkodawcę osoba lub osoby. 

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela, który nie spisał testamentu, przypada spadkobiercom zmarłego, wskazanych przez przepisy prawa. 

Co ważne, mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela NIE stanie się własnością spółdzielni, ani też prawo do lokalu nie wygaśnie!

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe dziedziczenie

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu odbywa się według kolejności dziedziczenia wskazanej w prawie spadkowym. A zatem, mieszkanie spółdzielczo własnościowe po śmierci właściciela w pierwszej kolejności przypada małżonkowi i dzieciom zmarłego. Jeżeli jedno z dzieci spadkodawcy zmarło przed nim, do dziedziczenia mogą dojść wnuki zmarłego.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą rodzice wraz z małżonkiem, a gdy osoba zmarła nie żyła w związku małżeńskim, dziedziczą sami rodzice. Następnie do dziedziczenia może zostać powołane rodzeństwo oraz ich dzieci, dziadkowie oraz ich dzieci, pasierbowie, a w ostateczności gmina. 

To, kto odziedziczy mieszkanie spółdzielczo własnościowe po śmierci właściciela, zależy od sytuacji rodzinnej zmarłego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zgon jednego z małżonków a mieszkanie spółdzielcze własnościowe

Zdarza się, że właścicielami spółdzielczego prawa do lokalu są wspólnie małżonkowie. Zgon jednego z małżonków a mieszkanie spółdzielcze własnościowe – jak wygląda dziedziczenie? 

W takiej sytuacji, mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela, będzie własnością: 1/2 udziałów współmałżonka, natomiast druga połowa udziałów może przypaść osobie wskazanej w testamencie lub spadkobiercy/spadkobiercom ustawowym (a w tym też małżonkowi, który oprócz posiadanych 1/2 udziałów, dodatkowo może nabyć również część udziału spadkowego).

Gdy spadkobierców mieszkania spółdzielczego jest kilku, muszą oni w ciągu 1 roku od otwarcia spadku wyznaczyć pełnomocnika, który będzie uprawniony do realizowania czynności prawnych związanych z wykonywaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Gdy pełnomocnik nie zostanie wyznaczony, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni wyznaczy go Sąd. 

Następnie pełnomocnik lub spadkobiercy mogą złożyć do spółdzielni wniosek o przeniesienie prawa własności lokalu na nich samych. 

Co istotne, wyznaczony spadkobierca może, lecz nie musi stać się członkiem spółdzielni mieszkaniowej.

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – formalności

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela obliguje dziedziczącą rodzinę do dokonania pewnych formalności związanych z dziedziczeniem. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do dziedziczenia.

Aby tego dokonać, spadkobiercy mogą złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia praw do spadku lub udać się wspólnie do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Te dwa sposoby, pozwalają na ustalenie kręgu spadkobierców oraz wysokości przysługujących im udziałów w spadku. 

Zarejestrowany, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca lub spadkobiercy powinni dostarczyć do spółdzielni. W ten sposób mogą potwierdzić swoje prawa do lokalu. 

Dziedzicząc mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela, warto przyjrzeć się bliżej kwestii członkostwa w spółdzielni. Jak już wspomnieliśmy, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązkowe. Brak członkostwa nie spowoduje utraty spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku wyrażenia chęci, jeden ze spadkobierców może stać się członkiem spółdzielni. 

zgon-jednego-z-malzonkow-a-mieszkanie-spoldzielcze-wlasnosciowe

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – prawa współwłaścicieli

W sytuacji, gdy spadkobierców mieszkania spółdzielczego własnościowego po śmierci właściciela jest kilku, powinni oni zdawać sobie sprawę, jak kształtują się ich prawa do lokalu, i co oznacza współwłasność.

Posiadając udział w spółdzielczo własnościowym prawie do lokalu, współwłaściciel jest uprawniony do korzystania z całej nieruchomości wspólnie z innymi – bez względu na wysokość udziału. Jeśli, spadkobiercą jest osoba, która nie mieszkała w nieruchomości otrzymanej w spadku, może ona wyjść z żądaniem dopuszczenia do współposiadania przedmiotowej nieruchomości. 

Co więcej, gdy współwłasność rodzi pewne problemy, lub jeden ze spadkobierców chciałby przejąć nieruchomość na własność,  każdy z uprawnionych może żądać działu spadku. Działu spadku można dokonać u notariusza, gdy współwłaściciele mają zgodny pogląd na kwestię podziału spadku, a w tym mieszkania spółdzielczo własnościowego po śmierci właściciela. W innym wypadku, gdy pojawiły się spory co do przedmiotów spadku, konieczne będzie spotkanie się ze spadkobiercami w sądzie. 

Czy mieszkanie spółdzielcze własnościowe można sprzedać

Często pojawia się pytanie, czy mieszkanie spółdzielcze własnościowe można sprzedać? Tak, jest to możliwe. Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każde mieszkanie spółdzielcze własnościowe posiada księgę wieczystą! Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, taki stan może powodować problemy gdy nabywca nieruchomości jest kredytowy – hipoteka musi zostać wpisana do księgi wieczystej.

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – sprzedaż i formalności

A więc wyłączny spadkobierca, lub wszyscy spadkobiercy za porozumieniem, mogą sprzedać mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela. Taka transakcja, gdy nieruchomość posiada księgę wieczystą, nie odbiega od transakcji sprzedaży mieszkania z pełną własnością. 

Jeżeli sprzedajemy nieruchomość przez ogłoszenie Internetowe, powinniśmy zawrzeć informację dotyczącą formy własności, czyli uświadomić kupujących, że chodzi o ofertę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Standardowo, należy również ustalić odpowiednią cenę sprzedaży i załączyć najważniejsze informacje dotyczące lokalu.

Do sprzedaży mieszkania spółdzielczego należy przygotować odpowiednie dokumenty, a przede wszystkim:

  • numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
  • podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział, akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku…)
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie oraz braku zaległości w opłatach.

Notariusz może poprosić sprzedającego o przygotowanie dodatkowych dokumentów. O wymaganych do zrealizowania transakcji dokumentach poinformuje on sprzedającego.

Sprzedaż mieszkania bez księgi wieczystej

W sytuacji, gdy mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela nie ma założonej księgi wieczystej, a spadkobiercy chcą je sprzedać, muszą pamiętać, że taka transakcja nie będzie możliwa, gdy nabywca chce skorzystać z kredytu na zakup nieruchomości.

Wszystko przez to, że przy ustanowieniu hipoteki, bank zabezpiecza się poprzez wpis do księgi wieczystej.

Wobec tego aktualny właściciel mieszkania powinien najpierw założyć księgę wieczystą lub poszukać nabywcy, który sfinansuje zakup gotówką. 

Sprzedaż mieszkania spółdzielczo własnościowego do skupu nieruchomości

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela można sprzedać w prosty i szybki sposób do skupu nieruchomości. Skup nieruchomości Skup.io oferuje możliwość zakupu nieruchomości za gotówkę, dzięki czemu transakcja przeprowadzana jest bez zbędnej zwłoki. 

Cały proces sprzedaży jest dla kupującego przejrzysty, a doradcy klienta chętnie wyjaśnią procedury lub pomogą w zrealizowaniu potrzebnych do sprzedaży nieruchomości formalności. Taka sprzedaż, jest dla właścicieli lokali bardzo bezpieczna, bo mogą liczyć na wsparcie znawców prawa oraz specjalistów nieruchomości na każdym etapie transakcji.

Skup nieruchomości to również możliwość sprzedaży odziedziczonych w spadku udziałów.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Gdy mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela odziedziczyło kilku spadkobierców, muszą oni wiedzieć, że mogą dokonać transakcji, jaką jest sprzedaż udziałów w nieruchomości. 

Sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu jest jednym z możliwych scenariuszy po śmierci właściciela mieszkania spółdzielczego własnościowego. Osoby dziedziczące lokal mogą zdecydować się na sprzedaż swojego udziału w tymże mieszkaniu, np. w sytuacji, gdy reszta spadkobierców nie wyraża zgody na sprzedaż całej neiruchomości.

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż udziałów w nieruchomości musi zostać dokonana w sposób formalny i zgodnie z przepisami prawa. Wymaga to sporządzenia aktu notarialnego, lecz również dopełnienia bardzo ważnego obowiązku, który dotyczy jedynie współwłaścicieli mieszkań spółdzielczych własnościowych. 

W przypadku sprzedaży pierwszeństwo wykupienia udziału w mieszkaniu mają pozostali współspadkobiercy.

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – prawo pierwokupu udziałów

Prawo pierwokupu udziałów to zagadnienie, które może pojawić się w przypadku sprzedaży mieszkania spółdzielczego własnościowego po śmierci właściciela. Właśnie dlatego warto dokładnie poznać zasady funkcjonowania tego prawa.

W sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców zdecyduje, że chciałby sprzedać należący do niego ułamek własności, jak najbardziej ma prawo to zrobić, lecz najpierw musi poinformować o tym fakcie pozostałych spadkobierców, ponieważ mają oni prawo pierwokupu sprzedawanych udziałów.

Sprzedający udział i nowy nabywca zawierają warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego (a warunkiem jest nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez osoby uprawnione). Następnie informuje się osoby uprawnione do pierwokupu o treści zawartej umowy. Uprawnieni mogą skorzystać ze swojego prawa i wstąpić w prawa i obowiązki kupującego wynikające z umowy warunkowej. 

Na decyzję o skorzystaniu ze swojego prawa, spadkobiercy mają 30 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o sprzedaży. Jeżeli nikt nie skorzysta ze swojego prawa, nabywca może zawrzeć ze sprzedającym finalną umowę sprzedaży udziału.

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – przekształcenie w odrębną własność

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela można przekształcić w odrębną własność. Spadkobiercy po potwierdzeniu swoich praw do spadku i nieruchomości, mogą złożyć wniosek do spółdzielni o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność. 

Aby mogło do tego dojść, spółdzielnia musi być właścicielem gruntu, na którym stoi budynek, użytkownik nieruchomości nie może mieć zaległości w opłatach, a ponadto powinien spłacić zadłużenie kredytowe spółdzielni związane z jego budową, przypadające na jego lokal.

Spółdzielnia zawiera z właścicielem nieruchomości umowę w formie aktu notarialnego i powinna zrobić to nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wpłynięcia wniosku o przekształcenie nieruchomości w odrębną własność. 

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie powinno być mylone ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Drugie z wyżej wymienionych praw do lokalu jest zbliżone formą do najmu nieruchomości. Lokatorskiego prawa do lokalu nie można zbyć czy odziedziczyć, a jak już wiemy mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela, jak najbardziej podlega dziedziczeniu przez spadkobierców. 

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela – podsumowanie

Podsumowując, mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela podlega dziedziczeniu. Spadkobierca lub spadkobiercy powinni dopełnić formalności spadkowych i potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym sądownie, lub notarialnie, dzięki czemu będą mogli nieruchomość przekształcić w odrębną własność lub też sprzedać. 

Należy pamiętać, że każdy spadkobierca może sprzedać przypadający mu ułamek własności w spółdzielczym prawie do lokalu. Decydując się na sprzedaż, musi jednak pamiętać, że pozostałym współspadkobiercom przysługuje prawo pierwokupu.

Jeżeli w wyniku spadkobrania stałeś się wyłącznym spadkobiercą lub współspadkobiercą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, możesz sprzedać należącą do Ciebie własność do skupu nieruchomości – zapraszamy do zapoznania się z ofertą skupu nieruchomości Skup.io oraz do rozmowy z naszymi konsultantami. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń