Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia16 stycznia, 2024

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie?

czy-sad-moze-nakazac-sprzedaz-mieszkania-po-rozwodzie

Nieruchomość, która jest współwłasnością byłych małżonków to najbardziej problematyczny składnik majątku, o który często toczą się spory. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w sprawie podziału nieruchomości, to należy skierować sprawę na tor sądowy. 

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? Czy sąd ma prawo decydować o tym, czy małżonkowie powinni sprzedać wspólny dom lub mieszkanie?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii wspólnego mieszkania po rozwodzie, oraz sprawdzimy, co mogą zrobić byli małżonkowie z nieruchomością, którą niegdyś wspólnie zamieszkiwali. 

Myślisz nad sprzedażą mieszkania po rozwodzie? Były partner nie zgadza się na sprzedaż? Możemy Ci pomóc!

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – wspólne mieszkanie po rozwodzie

Wspólne mieszkanie po rozwodzie może być źródłem wielu kontrowersji i sporów. Bardzo często jest tak, że po rozwodzie relacje między byłymi małżonkami są na tyle złe, że nie potrafią oni ze sobą spokojnie rozmawiać. W takiej atmosferze trudno jest ustalić jakiekolwiek kwestie związane z podziałem wspólnego majątku.

Temat nieruchomości jest złożony i bardzo trudny. Który z małżonków zamieszka w nieruchomości? Kto przejmie nieruchomość po rozwodzie? Kto powinien płacić rachunki za nieruchomość? Kto przejmie kredyt? Co zrobić gdy żona po rozwodzie nie płaci za mieszkanie?

Takich i podobnych pytań nasuwa się bardzo wiele. Nieruchomość to najczęściej ostatni nierozwiązany temat, który pozostaje byłym małżonkom do uzgodnienia. Jak podzielić mieszkanie po rozwodzie? 

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – umowny lub sądowy podział majątku

Po rozwodzie często pojawia się kwestia podziału majątku. Po orzeczeniu rozwodu małżonkowie stają się właścicielami udziałów w nieruchomości, ponieważ ustaje wspólność majątkowa. 

Najkorzystniej gdy małżonkowie potrafią dogadać się w kwestii wspólnej nieruchomości. Wtedy nieruchomość można podzielić umownie u notariusza. To szybki sposób na podział wspólnej nieruchomości po rozwodzie, lecz wymaga porozumienia się byłych małżonków co do tego, co zrobić ze wspólną nieruchomością. 

Co w sytuacji, gdy małżonkowie kłócą się o nieruchomość, lub mają odmienne poglądy, np. jedno z nich chce sprzedać mieszkanie i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi, zaś drugie nie chce słyszeć o sprzedaży?

W takiej sytuacji małżonkowie mogą podzielić mieszkanie na drodze sądowej. Każdy z małżonków może złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. W ten sposób można znieść współwłasność powstałą przez rozwód. 

Jakie są sposoby podziału wspólnej nieruchomości? I w końcu, czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? Odpowiedź poniżej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – jak sąd podzieli nieruchomość 

Jak sąd podzieli wspólne mieszkanie? Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? Oto sposoby, które wykorzystuje sąd w przypadku podziału nieruchomości po rozwodzie. 

  1. Nieruchomość może zostać podzielona fizycznie między współwłaścicieli. Jeżeli jest to możliwe i forma nieruchomości pozwala na taki podział, to nieruchomość może zostać podzielona, a dwie odrębne części staną się wyłączną własnością każdego z małżonków. W praktyce taki podział bywa trudny do zrealizowania np jeżeli chodzi o niewielkie mieszkanie.
  2. Drugim ze sposobów, często wykorzystywanym w praktyce jest przyznanie mieszkania na wyłączność jednemu z małżonków, który następnie spłaci udział drugiego. Jeżeli jedna ze stron będzie chciała przejąć mieszkanie na własność, może zgłosić swoje stanowisko w sądzie. Gdy dwie strony będą chciały przejąć nieruchomość, to sąd rozstrzygnie o tym, komu ją przyznać na podstawie okoliczności danej sprawy. Może zdarzyć się również tak, że żadna ze stron nie będzie chciała przejąć nieruchomości, lub nie będzie dysponować wystarczającymi środkami, aby móc spłacić udział drugiego małżonka.
  3. Ostatnim sposobem, jaki może wykorzystać sąd, jest decyzja nakazująca sprzedaż nieruchomości przez komornika i podział otrzymanej w ten sposób sumy między byłych małżonków. Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? Jak najbardziej, jeżeli inne metody podziału nie wchodzą w grę, to sąd może wydać decyzję o sprzedaży komorniczej. 

Powyższe sposoby to jedyne możliwe rozwiązania, w przypadku, gdy byli małżonkowie nie mogą dogadać się w kwestii podziału. Sąd weźmie pod uwagę stanowiska stron, lecz ostatecznie to on wydaje decyzje w sprawie tego, jak podzielić nieruchomość. 

Poniżej dowiesz się, jak wygląda sprzedaż mieszkania po rozwodzie przez sąd. 

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – co oznacza nakaz sprzedaży przez sąd

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? Tak, lecz warto wiedzieć, na czym polega taka sprzedaż. To, że sąd uzna sprzedaż mieszkania po rozwodzie za najlepszy sposób podziału majątku, nie oznacza, że byli małżonkowie mogą dokonać takiej sprzedaży samodzielnie.

Kiedy małżonkowie nie potrafią się dogadać co do podziału nieruchomości, i to sąd zarządza jej sprzedaż, to taka transakcja odbędzie się na warunkach sprzedaży komorniczej!

Małżonek, który od początku stał za pomysłem sprzedaży całej nieruchomości i podziale uzyskanych środków, mógłby cieszyć się taką decyzją sądu, jednak zasady sprzedaży przez komornika są nieco inne, niż gdyby sprzedać nieruchomość na wolnym rynku.

Sprzedaż przez komornika wymaga sporządzenia opinii biegłego w zakresie wartości nieruchomości. Następnie wyznacza się licytacje, a cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania. Jeżeli nie znajdzie się chętny na nabycie nieruchomości podczas pierwszej licytacji, wyznaczana jest druga.

Podczas drugiej licytacji, cena wywołania spada do 2/3 sumy oszacowania. 

Byli małżonkowie nie mają wpływu na to, za ile finalnie ktoś nabędzie nieruchomość, o ile w ogóle ktoś zechce ją kupić. Sprzedaż przez sąd nie jest najbardziej opłacalną opcją z wielu powodów. Dlaczego?

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – sprzedaż przez sąd jest najmniej opłacalna

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie może być wynikiem decyzji sądu. Ten sposób podziału jest często uważany za najmniej korzystną opcję dla współwłaścicieli, czyli byłych małżonków. Istnieje kilka czynników, które na to wpływają.

Po pierwsze, cena osiągnięta przy sprzedaży komorniczej nie zawsze odzwierciedla pełną wartość nieruchomości. Wiemy, że cena wywoławcza, za jaką może zostać sprzedana nieruchomość jest niższa niż oszacowana przez biegłego wartość nieruchomości. To oznacza, że taka transakcja zakończy się prawdopodobnie mniejszym zyskiem dla byłych małżonków.

Po drugie, sprzedaż przez sąd wiąże się z dodatkowymi kosztami. Opinia biegłego oraz koszty działań komornika również będą obciążały rozwodników. Nie są to małe opłaty, a uszczuplą one dodatkowo zysk ze sprzedaży.

Po trzecie, proces może być czasochłonny, a niekiedy licytacja może nie być skuteczna. 

Jeżeli w trakcie sądowego postępowania okaże się, że nikt nie będzie chciał przejąć nieruchomości albo nie będzie można spłacić byłego małżonka, to warto sprzedać nieruchomość pozasądowo. Aby do tego doszło, strony powinny porozumieć się, gdyż transakcja możliwa jest tylko, gdy obie strony zaakceptują kwotę sprzedaży i znajdą nabywcę. Warto rozważyć mediacje, aby dojść do porozumienia.

Byli małżonkowie, często poszukują alternatywnych sposobów rozwiązania problemu wspólnego mieszkania po rozwodzie. Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – tak. Co można zrobić, aby do tego nie dopuścić?

wspolne-mieszkanie-po-rozwodzie

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – co można zrobić z mieszkaniem po rozwodzie

Po rozwodzie wiele osób rozważa, co zrobić z mieszkaniem, które wcześniej było wspólne. Aby nie zastanawiać się, czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie w naszej konkretnej sytuacji, można podjąć pewne czynności wcześniej, bez ingerencji sądu.

  • Sprzedaż udziałów na korzyść drugiego małżonka. Małżonkowie sami mogą dojść do wniosku, że nieruchomość powinna przejąć jedna osoba. Swoje udziały można sprzedać lub darować małżonkowi. Kwotę spłaty ustalają między sobą małżonkowie.
  • Sprzedaż całej nieruchomości wspólnie. Sprzedaż mieszkania po rozwodzie to często najkorzystniejsze rozwiązanie. W ten sposób można sprawiedliwie podzielić zysk między byłych współwłaścicieli. Na taką sprzedaż mogą zdecydować się małżonkowie bez konieczności wszczynania sądowej procedury podziału majątku. Nieruchomość można też sprzedać wspólnie, zanim sąd orzeknie o rozwodzie. Co więcej, jest to ciekawy sposób, aby poradzić sobie z mieszkaniem na kredyt po rozwodzie.
  • Sprzedaż udziału w nieruchomości. Każdy ze współmałżonków może indywidualnie pozbyć się należącej do niego części nieruchomości. To rozwiązanie warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie porozumieć się z byłym małżonkiem, a nieruchomość jest ostatnią wspólną kwestią łączącą nas z byłym partnerem.
  • Wynajęcie nieruchomości zamiast sprzedaży. W tym przypadku żaden z małżonków nie pozostaje w nieruchomości, a wspólnie decydują oni o wynajęciu i sprawiedliwym podziale zysków z najmu. W ten sposób małżonkowie nadal trwają we współwłasności. Również jest to opcja warta rozważenia w przypadku mieszkania na kredyt. 

Powyższe metody, pozwalają uporać się z tematem wspólnego mieszkania po rozwodzie bez konieczności wszczynania procedury sądowej. To, która opcja będzie najkorzystniejsza, zależy w dużej mierze od możliwości porozumienia między małżonkami. 

Jak najszybciej zakończyć kwestię wspólnej nieruchomości z byłym partnerem?

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – jak szybko sprzedać mieszkanie po rozwodzie 

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania? Tak, sąd ma taką możliwość, lecz warto unikać tego rozwiązania, ponieważ jest wyjątkowo niekorzystne dla sprzedających. 

Jeżeli partnerom zależy, aby szybko sprzedać mieszkanie lub udział w nieruchomości warto, aby zgłosili się do skupu nieruchomości za gotówkę. Taka firma może zapewnić szybką transakcję i gotówkę za mieszkanie natychmiast w dniu sprzedaży.

Skup nieruchomości Skup.io to wygodna opcja dla osób po rozwodzie. Sprzedaż może zostać zrealizowana bardzo szybko, nawet w kilka dni. Transakcja może dotyczyć mieszkania kupionego na kredyt, zadłużonego, a także udziałów w nieruchomości należących tylko do jednego z małżonków. Jest to sprzedaż bez pośredników!

To niezwykle komfortowa forma sprzedaży, bo specjaliści prawa i nieruchomości zadbają o każdy aspekt i pomogą w realizacji wszystkich formalności. Nie jest nawet konieczne, aby małżonek stawał osobiście do transakcji z drugą stroną. Pomożemy ci zrealizować bezpieczną sprzedaż na odległość i przekażemy zysk prosto na twój rachunek bankowy. 

Możemy pomóc Ci także wtedy gdy jesteś w sporze z byłym partnerem. Gwarantujemy Ci sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie – w pełni bezpiecznie, zgodnie z prawem i szybko. 

Skup nieruchomości to doskonała opcja dla tych, którzy chcą uniknąć formalności, długotrwałego procesu sprzedaży, czy sądowego podziału nieruchomości. 

Zapewniamy bezpłatną wycenę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, oraz pomoc prawną. Skontaktuj się z naszymi doradcami i porozmawiaj o sprzedaży mieszkania po rozwodzie. Masz problem z nieruchomością po rozwodzie – pomożemy Ci go rozwiązać i skutecznie pozbyć się współwłasności.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie – podsumowanie

Czy sąd może nakazać sprzedaż mieszkania po rozwodzie? Sąd może podjąć decyzję o zniesieniu współwłasności poprzez sprzedaż wspólnego mieszkania. Jednak warto pamiętać, że jest to ostateczność i zazwyczaj stosuje się w przypadku, gdy nie ma innej możliwości podziału wspólnego majątku. 

Warto unikać tego rozwiązania, gdyż jest ono bardzo niekorzystne finansowo dla byłych partnerów – znacznie zmniejsza ich zysk ze sprzedaży, ponieważ sprzedaż zarządzona przez sąd odbędzie się tylko na warunkach sprzedaży egzekucyjnej – prowadzonej przez komornika.

Jeżeli chcemy uniknąć tego rozwiązania, istnieją inne opcje. Małżonkowie bez przeprowadzania sprawy sądowej mogą samodzielnie zadecydować co zrobić ze wspólnym mieszkaniem. Jeden z byłych partnerów może sprzedać drugiemu swój udział. Oboje mogą też sprzedać wspólną nieruchomość korzystniej na wolnym rynku. 

Jeżeli były partner nie może dojść do porozumienia z drugą stroną, pozostaje mu sprzedaż udziału w nieruchomości, aby szybko i łatwo pozbyć się problematycznej współwłasności.  

Warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego skupu nieruchomości za gotówkę Skup.io. Dzięki tej formie sprzedaży można szybko i bez zbędnych formalności sprzedać mieszkanie wspólnie z byłym partnerem lub pojedynczo zbyć udział w nieruchomości. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń