Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia15 stycznia, 2024

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe 2024

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – to pytanie, które zadają sobie zarówno lokatorzy jak i właściciele nieruchomości. Meldunek jest obowiązkowy w Polsce, ale czy rzeczywiście nadaje on jakiekolwiek prawa? Czy poprzez zameldowanie zyskujemy więcej praw jako lokatorzy? A co w przypadku konfliktów z lokatorem, czy zameldowanego lokatora jest trudniej wyrzucić?

W tym artykule dowiesz się kilku ważnych kwestii związanych z zameldowaniem. Sprawdź poniżej, jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe.

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe 2024 – obowiązek meldunkowy w Polsce

Czy jest obowiązek meldunku? Obowiązek meldunkowy w Polsce to jeden z tych tematów, które często budzą kontrowersje. Można spotkać się z opinią, że obowiązek meldunkowy w naszym kraju już nie istnieje, jest to jednak nieprawdą. Choć co jakiś czas powraca temat zniesienia obowiązku meldunkowego, to na chwilę obecną obowiązek ten wciąż istnieje.

Każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek zameldowania i wymeldowania się. Formalności z tym związane są bardzo proste i nie powodują trudności (w dalszej części artykułu przeczytasz o tym, w jaki sposób można się zameldować i kto może wymeldować z mieszkania).Wyróżnia się zameldowanie na pobyt stały oraz zameldowanie na pobyt czasowy w zależności od tego, jak długo osoba zamierza przebywać w danym miejscu. Co więcej, każdy obywatel może być w tym samym czasie zameldowany na stale w jednym miejscu oraz tymczasowo w innym. Przy opuszczaniu miejsca zameldowania, należy pamiętać o obowiązku wymeldowania się. Zameldowanie się w kolejnym miejscu powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu. 

Wiedząc, że obowiązek meldunkowy nadal istnieje, przejdźmy do głównego tematu, czyli tego, jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – co daje zameldowanie

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe. Wokół tego tematu na przestrzeni lat urosło wiele mitów, a niektóre z nich są bardzo szkodliwe i nieprawdziwe.

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe? 

Art. 28 ust. 4 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Tak więc zameldowane jest związane z ewidencją ludności, a sam zameldowany nie zyskuje żadnych specjalnych praw z tym związanych.

Co daje meldunek? Dzięki temu, że obowiązek meldunkowy istnieje, gminy są w stanie określić liczbę i strukturę mieszkańców, co pozwala np. zapewnić prawidłową opiekę w szkołach, przedszkolach, żłobkach, stworzyć niezbędną infrastrukturę i miejsca do opieki i edukacji. Brak zameldowania w miejscu, gdzie stale przebywamy, może utrudnić głosowanie w wyborach. Adres zameldowania uprawnia także do zarejestrowania jako osoba bezrobotna.

Miejsce stałego zameldowania nie zawsze równa się miejscu zamieszkania. Choć w teorii powinno tak być.

Wiele osób powiela pogląd, że zameldowanie nadaje praw do nieruchomości, czyli będąc zameldowanym mamy prawo do korzystania z mieszkania. Można również spotkać się z tezą, że osoby zameldowanej nie sposób pozbyć się z nieruchomości. Czy to prawda? Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe? 

czy-mozna-mieszkac-bez-meldunku

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – meldunek a prawo do nieruchomości

Jak wskazują przepisy meldunek służy wyłącznie celom ewidencyjnym. Samo zameldowanie nie wpływa w żaden sposób na prawo do lokalu. Lokator zameldowany nie uzyska specjalnych praw do nieruchomości i nie ma w związku z tym żadnej specjalnej ochrony przed eksmisją. 

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe? Innymi słowy, jeżeli zameldujemy się w nieruchomości, która do nas nie należy, to sam meldunek nie zagwarantuje nam możliwości przebywania w tej nieruchomości, a już na pewno nie jest tożsamy z tytułem prawnym

Właściciel nie musi wpuszczać do mieszkania osoby, która jest zameldowana w nieruchomości i nie dysponuje poza tym żadnym tytułem prawnym do mieszkania (np. nie jest współwłaścicielem, nie jest najemcą). I odwrotnie osoba zameldowana nie może żądać udostępnienia mieszkania tylko dlatego, że jest zameldowana. Nie pomoże tutaj nawet interwencja policji. 

Niestety, często zdarza się, że właściciele i lokatorzy utożsamiają zameldowanie z nabyciem praw do lokalu. Lokatorzy roszczą sobie prawa do zamieszkania i korzystania z nieruchomości, a właściciele często błędnie uważają, że zameldowanego lokatora, choćby sprawiał problemy, nie można ruszyć.

Takie szkodliwe poglądy niejednokrotnie utrudniają życie, szczególnie właścicielom, którzy nie wiedzą jakie kroki podjąć, i co mogą zrobić, aby zameldowanego lokatora pozbyć się z domu. Nie mówiąc o tym, że gdy zameldowany wyprowadzi się na stałe, lecz nie dopełni obowiązku wymeldowania, to wymeldować może go sam właściciel. 

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – czy można mieszkać bez meldunku

Jak wcześniej wspomnieliśmy, adres zameldowania bardzo często nie pokrywa się z adresem zamieszkania. Czy można mieszkać bez meldunku? Tak, jeżeli taka osoba posiada np. ważną umowę najmu, to uprawnia ją do przebywania pod określonym adresem. Należy jednak wspomnieć, że odnosząc to do przepisów związanych z meldunkiem, taka osoba, która zamierza dłuższy czas przebywać w danym miejscu, powinna się w nim zameldować. 

Co istotne, sam najemca może zameldować się w naszej nieruchomości bez naszej zgody i wiedzy. Wystarczy, że dysponuje umową najmu i na jej podstawie może zameldować się jak również przebywać w nieruchomości.

Co jeżeli osoba zameldowana odmawia wyprowadzki z mieszkania, mimo tego, że nie posiada tytułu prawnego? Jak wygląda eksmisja lokatora zameldowanego?

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – gdy zameldowany lokator nie chce się wyprowadzić 

Wiemy już, jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe, i że nie otrzymuje ona w związku z zameldowaniem żadnych dodatkowych przywilejów upoważniających, chociażby do zamieszkania w nieruchomości. Gdy zameldowany lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, mimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, taka sytuacja może być dla właściciela szczególnie trudna.

Co zrobić, gdy zameldowany lokator nie chce się wyprowadzić?

Przede wszystkim, zawsze w takich sprawach warto spróbować załatwić sprawę polubownie. Spokojna rozmowa z lokatorem, poznanie jego punktu widzenia może być pomocne, aby znaleźć rozwiązanie i szybciej uporać się z problemem.

Zachowanie spokoju bywa jednak trudne, gdy relacje z lokatorem nie są najlepsze, a on sam nie płaci czynszu. Właściciel nieruchomości nie może samodzielnie wyrzucić lokatora oraz jego rzeczy z domu! W ten sposób można narazić się na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

To eksmisja jest jedyną dopuszczalną metodą na pozbycie się zameldowanego lokatora, gdy wszystkie polubowne sposoby zawiodą. Eksmisja wiąże się z procedurą sądową, której nie da się uniknąć. Dysponując orzeczeniem sądu, należy złożyć wniosek do komornika, który dokona opróżnienia lokalu.

Zameldowanie nie chroni lokatora przed eksmisją. Dopiero po opuszczeniu lokalu przez lokatora, można go wymeldować. 

Należy pamiętać, że procedura eksmisji może potrwać dłuższy czas, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.

Jeśli problemy z zameldowanym lokatorem przysparzają nam wielu kłopotów, powodują zadłużenie, a starania o pozbycie się lokatora trwają zbyt długo bez oczekiwanego efektu, to warto rozważyć sprzedaż mieszkania z lokatorem. Oczywiście, to rozwiązanie należy traktować jako ostateczność, gdyż skutkuje utratą nieruchomości.

Natomiast z pewnością jest to skuteczny i szybki sposób na zakończenie problemów z lokatorem, nawet bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym. Sprzedając nieruchomość, możemy odzyskać pieniądze ulokowane w mieszkanie. Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem?

W takim przypadku jedynym wyjściem, aby przeprowadzić sprzedaż szybko i bezpiecznie jest skup nieruchomości Skup.io. Masz problem z zameldowanym lokatorem? Pomożemy Ci skutecznie pozbyć się problemu przez sprzedaż nieruchomości. Masz pytania? Nasi doradcy chętnie ci o wszystkim opowiedzą! Zapraszamy do bezpłatnej wyceny już dziś.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – kara za brak meldunku

Kara za brak meldunku – co czeka osoby, które nie dopełnią obowiązku zameldowania się? Jak już wiemy, meldunek w naszym kraju jest obowiązkiem. Co ciekawe, prawo nie przewiduje żadnych kar za brak meldunku. 

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe? Meldunek tak naprawdę nie wiąże się ze zwiększeniem żadnych praw, toteż wiele osób nie pilnuje tak restrykcyjnie kwestii zameldowania czy wymeldowania. Kara za brak meldunku nie istnieje, jednak często zameldowane bywa przydatne, a brak wymeldowania np. przez lokatora, który opuścił już lokal, może sprawić pewne trudności właścicielowi, który będzie musiał samodzielnie zadbać o wymeldowanie byłego najemcy. 

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – jak się zameldować

Zameldowanie się jest bezpłatne. Obowiązek zameldowania powinniśmy wykonać w ciągu 30 dni po przybyciu w dane miejsce.

Procedura zgłoszenia zameldowania jest prosta i nie wymaga dużo formalności. Aby się zameldować, można udać się osobiście do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć odpowiedni wniosek. Bardzo łatwo można zameldować się również bez wychodzenia z domu, przez Internet. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zameldować się przez pełnomocnika.

Kto może się zameldować w nieruchomości? Aby zameldować się w danej nieruchomości, musimy dysponować tytułem prawnym, czyli aktem własności nieruchomości, decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu, odpisem z księgi wieczystej.

Tytułem prawnym będzie również umowa cywilnoprawna, czyli np. umowa najmu nieruchomości. To oznacza, że wynajmując nieruchomość, możemy się w niej zameldować. Najemca nie potrzebuje zgody ani uczestnictwa wynajmującego, aby się zameldować – może to zrobić samodzielnie. 

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – kto może wymeldować z mieszkania

Osoba zameldowana powinna pamiętać, aby po opuszczeniu miejsca pobytu wymeldować się. Obowiązek wymeldowania powinniśmy wykonać najpóźniej w dniu wyprowadzki z miejsca pobytu. 

Co istotne, meldując się w nowym miejscu, zostaniemy automatycznie wymeldowani z poprzedniego miejsca pobytu. 

Kto może wymeldować z mieszkania? Najczęściej to my sami dokonujemy wymeldowania się z miejsca pobytu, lecz może również dojść do wymeldowania kogoś bez jego zgody, w trybie decyzji administracyjnej. Wniosek o wymeldowanie może złożyć właściciel nieruchomości lub inna osoba dysponująca tytułem prawnym do mieszkania. 

Wymeldowanie kogoś z nieruchomości jest możliwe, lecz może zająć pewien czas, ponieważ urząd gminy przeprowadzi w tej sprawie postępowanie administracyjne. 

Można w ten sposób wymeldować lokatora, który wyprowadził się, lecz zapomniał dopilnować obowiązku wymeldowania. Nie można natomiast wymeldować kogoś, kto przebywa w lokalu, choćby przebywał tam bezprawnie. Najpierw taka osoba musi na stałe i dobrowolnie opuścić lokal. Jeżeli tego nie zrobi właściciel powinien przeprowadzić najpierw proces eksmisyjny, a następnie wymeldować byłego lokatora. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe – podsumowanie

Meldunek jest obowiązkowy w Polsce i każdy obywatel powinien pamiętać, aby zmieniając miejsce pobytu dopilnować formalności meldunkowych. 

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe? Osoby zameldowane nie powinny liczyć na dodatkowe prawa w związku z zameldowaniem w danej nieruchomości. Meldunek służy wyłącznie do ewidencji ludności. 

Szczególnie warto wiedzieć, że samo zameldowanie w lokalu nie uprawnia jeszcze do przebywania w nim czy mieszkania. Aby móc przebywać w nieruchomości należy dysponować tytułem prawnym np. aktem własności nieruchomości czy umową najmu. 

Właściciel nie musi wpuszczać do nieruchomości osoby tylko dlatego, że jest w niej zameldowana. Meldunek nie tworzy prawa własności, a więc nie należy obawiać się, że zameldowany lokator uzyska jakiekolwiek prawa do mieszkania, a już tym bardziej, że jego prawa będą tożsame z prawami przysługującymi właścicielowi.

Meldunek nie ochroni nierzetelnego lokatora przed eksmisją. Eksmisja osoby zameldowanej nie różni się od eksmisji osoby niezameldowanej.

Masz problem z osobą zameldowaną? Lokator zameldowany nie chce opuścić mieszkania? Jeżeli nie możesz poradzić sobie z lokatorem, który zajął Twoje mieszkanie, lub obawiasz się, że proces eksmisyjny będzie trwał długie lata, zapoznaj się z usługami Skup.io skup nieruchomości z lokatorami. Przekonaj się, czy sprzedaż mieszkania z lokatorem to w Twoim wypadku właściwy wybór – porozmawiaj z naszym konsultantem!

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń