Sprzedaż mieszkania gdy jest kilku właścicieli - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia31 marca, 2022

Sprzedaż mieszkania gdy jest kilku właścicieli

Sprzedaż mieszkania gdy jest kilku właścicieli

Stan, w którym kilka osób zyskuje prawo do posiadania i korzystania z jednej rzeczy, nazywamy współwłasnością. Najczęściej, powstaje na skutek dziedziczenia, w wyniku którego, na spadkobiercach spoczywa obowiązek zarządzania rzeczą wspólną. Najwięcej problemów związanych z posiadaniem nieruchomości przez kilka osób, powstaje gdy w głowach współwłaścicieli rodzą się odmienne wizje na wykorzystanie tejże własności. Taki stan rzeczy, bardzo często jest powodem rodzinnych sporów i prowadzi do ostateczności – sprzedaży majątku. Jak wygląda sprzedaż mieszkania gdy jest kilku właścicieli? Wyjaśniamy!

Współwłasność a sprzedaż nieruchomości

 

Może cię zainteresować: Termin do zawarcia umowy przyrzeczonej

Przede wszystkim należy wskazać różnicę między współwłasnością ułamkową a łączną. Współwłasność łączna ma charakter bezudziałowy np. wspólność majątkowa w małżeństwie – prawo do całości nieruchomości posiada każdy z partnerów. Nie mogą oni osobno i samodzielnie rozporządzać nieruchomością. Tylko razem, mogą wynająć mieszkanie, zaciągnąć na nie kredyt, jak również sprzedać nieruchomość. Aby sprzedać mieszkanie potrzeba zgody obojga współmałżonków. Co więcej, nie jest możliwe zbycie jedynie części nieruchomości, należącej do jednego z małżonków. Rozwiązaniem takiej sytuacji, jest ustanowienie rozdzielności małżeńskiej lub uzyskanie orzeczenia o rozwodzie.

Współwłasność ułamkowa, to stan, w którym każdy ze współwłaścicieli posiada część prawa własności wyrażoną w ułamku. Właściciel udziału w nieruchomości może nim swobodnie dysponować, np. sprzedać. W takim wypadku sprzedaż udziału nie wymaga zgody pozostałych, wręcz przeciwnie, nie ma przymusu, aby w ogóle informować ich o transakcji sprzedaży. Pamiętajmy jednak, że nabycie udziału nie jest jednoznaczne z nabyciem fizycznie wydzielonej części nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż całej nieruchomości za porozumieniem współwłaścicieli

W przypadku zgody wszystkich udziałowców, co do sprzedaży mieszkania. Winni się oni stawić u notariusza w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przeniesienia własności. Alternatywnie, mogą oni ustanowić jednego reprezentanta, który wykorzystując udzielone pełnomocnictwo do sprzedaży wspólnej nieruchomości, dokona transakcji w imieniu pozostałych właścicieli.

Jak sprzedać mieszkanie, gdy ma kilku właścicieli – zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości, stanowi rozwiązanie w przypadku braku porozumienia między właścicielami. Taka procedura, skutkuje zerwaniem dotychczasowych stosunków prawnych. Zniesienia współwłasności może żądać każdy ze współwłaścicieli (ar.t 210 kodeksu cywilnego)- gdy brak jest między nimi zgody, pozostaje jedynie droga sądowa. Zniesienie współwłasności następuje poprzez: podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednej osobie, z jednoczesnym zobowiązaniem spłaty pozostałych lub sprzedaż rzeczy i podział pieniędzy między byłych właścicieli.

Ważne! Zniesienie współwłasności nieruchomości można również przeprowadzić w kancelarii notarialnej poprzez umowę między stronami w postaci aktu notarialnego. W ten sposób, zniesienie współwłasności przebiega znacznie szybciej, jednak taka procedura wymaga stawiennictwa wszystkich udziałowców u notariusza – musi zaistnieć zgoda co do przeprowadzanej czynności.

Podatek od sprzedaży mieszkania a zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności może przybrać formę odpłatną lub nieodpłatną – to zaś warunkuje określone skutki wobec obowiązku podatkowego przy zbyciu nieruchomości. Podatek dochodowy musi uiścić osoba, która dokonała odpłatnej sprzedaży czyli odpłatnego zniesienia stanu wspólnego posiadania. Obowiązku podatkowego unikniemy, gdy mamy do czynienia z nieodpłatnym zerwaniem stanu wspólnego posiadania – np. poprzez darowiznę.

Gdzie sprzedać współwłasność nieruchomości?

Najszybszą sprzedaż wspólnej nieruchomości jak i udziału we współwłasności przeprowadzisz ze skupem nieruchomości online. Firma, oferuje kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie transakcji, dla bezpieczeństwa Państwa interesów, oraz niezwłoczną wypłatę gotówki już w trakcie wizyty u notariusza.

Brak kontaktu ze współwłaścicielem? Sprzedaż niewielkiej części udziałów w nieruchomości? A może ekspresowa sprzedaż całej nieruchomości należącej do kilku właścicieli? Bez względu na sytuację, skup nieruchomości online pomoże Ci szybko spieniężyć nieruchomość!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń