Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 sierpnia, 2023

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania

czy-mozna-sprzedac-wspolwlasnosc-bez-zgody-wspolwlasciciela

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela? To pytanie, które zadaje sobie wielu właścicieli nieruchomości. Współwłasność mieszkania nie jest rzadkością. To często spotykana sytuacja, zwłaszcza w przypadku dziedziczenia lub rozwodu.

Czy aby sprzedać udział w nieruchomości, potrzebujemy zgody współwłaścicieli? Co w przypadku całej nieruchomości – czy jej sprzedaż wymaga akceptacji pozostałych? W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące sprzedaży mieszkania oraz udziałów w przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela. 

Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – kiedy można sprzedać współwłasność

Różnice zdań i poglądów mogą spowodować, że współwłaściciele przestaną dogadywać się w istotnych kwestiach dotyczących zarządzania nieruchomością. Zarząd wspólną rzeczą jest trudny z uwagi na często odmienne interesy współwłaścicieli. Z kolei taki stan może być przyczyną, dla której współwłaściciele nie chcą dłużej trwać we współwłasności.

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania? Odpowiedź na to pytanie, nie jest jednoznaczna. Istnieje ważny aspekt bezpośrednio związany ze sprzedażą współwłasności – możliwość sprzedaży dotyczy jedynie współwłasności ułamkowej.

W przypadku ułamkowej współwłasności każdy właściciel posiada określoną część udziału w nieruchomości. Jeśli jesteśmy jednym z takich właścicieli i chcielibyśmy sprzedać swoją część, możemy to zrobić swobodnie bez konieczności uzyskiwania zgody pozostałych współwłaścicieli. 

Art. 198 k.c. “Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”

Inaczej jest jednak w przypadku współwłasności łącznej, czyli takiej, która występuje np. między innymi w ustroju ustawowej wspólności majątkowej w małżeństwie. Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania? Ten rodzaj współwłasności nie wyszczególnia udziałów w nieruchomości. 

Jest to równoznaczne z tym, że nie można zbyć poszczególnych udziałów w nieruchomości, ponieważ ich po prostu nie ma. Można zbyć całą nieruchomość, lecz za zgodą obojga małżonków. Dopiero w sytuacji, gdy dojdzie do rozwodu, współwłasność łączna przekształca się w ułamkową, a byli małżonkowie mogą indywidualnie zarządzać swoją częścią. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – udział w nieruchomości

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela nieruchomości? Tak, dysponując udziałem w nieruchomości, możemy nim swobodnie rozporządzać. Co należy wiedzieć odnośnie posiadania udziałów?

Udziały w nieruchomości mogą być wyrażone różnym ułamkiem 1/3,1/4, 3/4, 1/16 itd. Wysokość udziału w nieruchomości wpływa między innymi na to jak duże będą korzyści z nieruchomości otrzymywane przez współwłaściciela oraz jak dużą część kosztów utrzymania zapłaci każdy współwłaściciel z osobna. 

1/3 udziału w nieruchomości, nie oznacza, że właściciel posiada 1/3 część powierzchni całej nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy, nie fizycznie wyodrębnionej jej części.

Współwłasność wiąże się z pewnymi obowiązkami  i prawami. Decyzje dotyczące wszelkich zmian (modernizacji, remontów…) w zakresie nieruchomości powinny być podejmowane wspólnie. Do części czynności wymagana jest zgoda co najmniej połowy w udziałach, zaś do innych (czynności o większej wadze) niezbędna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli. Często w sprawach spornych rozstrzyga sąd, gdy współwłaściciele nie mogą się dogadać. 

Możliwość sprzedaży udziału w nieruchomości wynika z przepisów prawa. Kupującym może być zupełnie dowolna osoba, nie tylko współwłaściciel, ale inna osoba trzecia lub firma. 

Jednakże istnieje pewne ograniczenie co do sprzedaży udziałów w nieruchomości, które dotyczy współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela takiego mieszkania?

Otóż osoba, która chce zbyć udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, powinna zawiadomić o sprzedaży pozostałych współwłaścicieli, którzy mogą przystąpić do transakcji zamiast nabywcy. Wynika to z prawa pierwokupu, które przysługuje współwłaścicielom spółdzielczych mieszkań

Jeżeli sprzedający – udziałowiec – znalazł już nabywcę i określone zostały warunki sprzedaży, powinno się poinformować o nich współwłaścicieli, którzy na tych samych warunkach mogą nabyć udziały. Współwłaściciele mają miesiąc, aby poinformować o chęci skorzystania z prawa pierwokupu. 

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – jak sprzedać udziały w nieruchomości

Jeżeli już wiemy, czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania, przedstawmy kilka kwestii związanych ze sprzedażą udziałów w nieruchomości.

W transakcji sprzedaży udziałów uczestniczą sprzedający i nowy nabywca. Pozostali współwłaściciele nie muszą być obecni podczas sprzedaży, a nawet nie muszą o niej wiedzieć. Jest to dobra wiadomość, dla wszystkich tych, którzy nie dogadują się ze współwłaścicielami, a ich relacje są lekko mówiąc “chłodne”, jak również dla tych, którzy nie mają kontaktu ze współwłaścicielami.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości, zawsze odbywa się u notariusza. Strony umowy mogą wcześniej zawrzeć umowę przedwstępną kupna-sprzedaży udziału. Transakcja wymaga skompletowania dokumentów – standardowo, tak, jak przy sprzedaży całej nieruchomości. Listę niezbędnych dokumentów zawsze przedstawi notariusz.

Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży, w treści księgi wieczystej pojawią się dane nowego nabywcy jako współwłaściciela nieruchomości. Od tej chwili, nowy nabywca ma te same prawa i obowiązki jak poprzedni właściciel. Może czerpać korzyści, i ponosi koszty, które są niezbędne do utrzymania nieruchomości.

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci-bez-zgody-wspolwlasciciela

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – czy trudno zrealizować sprzedaż

Sprzedaż współwłasności, czyli udziałów w nieruchomości może być trudnym przedsięwzięciem. Dlaczego? W praktyce, chociaż transakcja jest jak najbardziej możliwa i zgodna z przepisami prawa, to mało kto decyduje się na kupno udziałów w nieruchomości. 

Współwłasność oznacza, że współwłaściciele są uprawnieni do współposiadania i korzystania z nieruchomości w taki sposób, aby pozostali współwłaściciele również mogli realizować swoje prawa. Nowy nabywca, musi zatem akceptować prawa innych współwłaścicieli do nieruchomości. 

Celem prywatnych nabywców jest najczęściej nabycie nieruchomości pod zamieszkanie. Gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, nie jest właściwe, aby jeden z nich zawładnął całą nieruchomość tylko dla siebie. A jeśli tak się stanie, pozostali mogą egzekwować swoje prawa w sądzie. 

Jak widać, współwłasność to trudny stan, dlatego poszukiwanie odpowiedniego nabywcy udziału w nieruchomości przez internetowe ogłoszenie nie będzie łatwe. Istnieje jednak inny, dużo lepszy i szybszy sposób na sprzedaż udziału w nieruchomości.

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – skup nieruchomości

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela szybko? Tak. Skup nieruchomości zapewni Ci sprawną, bezpieczną i korzystną sprzedaż w obliczu problemów związanych ze współwłasnością.

Skup udziałów w nieruchomości Skup.io to firma działająca na terenie całej Polski. Transakcja polega na bezpośredniej sprzedaży do skupu, dzięki czemu przebiega bardzo sprawnie i w najkrótszym czasie. Jak działa skup? Osoba zainteresowana sprzedażą swojego udziału w nieruchomości, kontaktuje się z naszym doradcą i przekazuje dane dotyczące nieruchomości oraz współwłasności.

Zespół analityków nieruchomości wycenia wartość udziału, a następnie przekazuję tą informację sprzedającemu. Powodem, dla którego warto skorzystać z usług Skup.io jest to, że propozycja odkupienia nieruchomości jest zupełnie niewiążąca. Sprzedający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem wyceny, a może zyskać rzetelnego nabywcę, który pomoże zrealizować sprawną transakcję.

Skup nieruchomości specjalizuje się w sprzedaży trudnych nieruchomości, czyli takich, które wymagają podjęcia pewnych działań prawnych lub nadają się do generalnej modernizacji technicznej. Sprzedający mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną podczas całej transakcji. To zapewnia maksymalne bezpieczeństwo sprzedaży.

Zysk ze sprzedaży jest przekazywany stronie sprzedającej od razu podczas wizyty u notariusza – najczęściej w formie przelewu na konto bankowe. Wszelkie koszty związane z transakcją ponosi skup nieruchomości. 

Skup nieruchomości Skup.io zapewni sprawną i przejrzystą sprzedaż udziału w nieruchomości bez zgody współwłaściciela.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – sprzedaż wspólnego mieszkania

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela? To pytanie może być także rozumiane też w inny sposób. Czy można sprzedać całe wspólne mieszkanie, mimo że współwłaściciel nie wyraża na to zgody?

Sprzedaż wspólnego mieszkania bez zgody współwłaścicieli jest niemożliwa. Współwłasność oznacza, że każdy ze współwłaścicieli posiada jedynie udział w nieruchomości i nie może samodzielnie decydować o losie całego mieszkania. Do rozporządzania wspólną rzeczą, potrzeba zgody wszystkich współwłaścicieli – bez względu na to czy mamy do czynienia ze współwłasnością łączną, czy udziałową. 

Wystarczy, że jeden współwłaściciel nie wyrazi akceptacji na sprzedaż, a pozostali nie mogą dokonać zbycia całej nieruchomości. Jednak istnieje pewna możliwość rozwiązania tej sytuacji.  Postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności, może spowodować, że jeden współwłaściciel stanie się wyłącznym właścicielem całego mieszkania.

Gdy tak się stanie, może swobodnie decydować o sprzedaży. 

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości

Odnośnie tego, czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela, warto podjąć jeszcze jedną ważną kwestię. Wielu współwłaścicieli stawia pytanie: jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości? Czy jest to możliwe?

Zmuszenie współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości nie wchodzi w grę. Możemy spróbować porozumieć się w kwestii sprzedaży np. za pomocą profesjonalnych mediacji, przeprowadzić postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości lub sprzedać własne udziały w nieruchomości. 

Po pierwsze, warto rozpocząć od rozmowy z drugim współwłaścicielem bez angażowania prawników czy sądów. Może okazać się, że druga strona jest skłonna do negocjacji, szczególnie gdy przedstawimy jej racjonalne argumenty.Jeśli jednak nie można uzyskać zgody na sprzedaż nieruchomości ze strony drugiego współwłaściciela, należy pamiętać o możliwościach przewidzianych przez prawo. W przypadku braku porozumienia istnieje możliwość zniesienia współwłasności przed sądem. Jednak taka droga może wiązać się z długotrwałym procesem oraz dodatkowymi kosztami.

Alternatywą dla sprzedaży całej nieruchomości, jest sprzedaż własnego udziału w nieruchomości. Jak wiemy, do takiego kroku, ma prawo każdy współwłaściciel. To szybki sposób na to, aby wydostać się ze współwłasności, która sprawia nam problemy i nie daje żadnych korzyści.

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela mieszkania – podsumowanie

Czy można sprzedać współwłasność bez zgody współwłaściciela? Tak, sprzedaż współwłasności, inaczej sprzedaż udziałów w nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli jest zgodna z polskim prawem. Co istotne, zgoda współwłaściciela będzie wymagana jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie cała wspólna nieruchomość.

Sprzedaż udziałów to typowa transakcja na rynku nieruchomości. Sprzedający zbiera niezbędne dokumenty i stawia się u notariusza wraz z nabywcą – może nim być drugi współwłaściciel, ale także osoba trzecia lub firma.

Aby uniknąć trudności związanych ze sprzedażą, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy przy sprzedaży, jaką świadczy skup udziałów w nieruchomościach Skup.io. To bezpieczna, bezpośrednia sprzedaż nieruchomości, którą posiada kilku współwłaścicieli, ale także udziałów w nieruchomościach. 

Potrzebujesz więcej informacji na temat transakcji, lub porady dotyczącej sprzedaży udziałów w nieruchomości? Zachęcamy do rozmowy z naszymi konsultantami!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń