Gdy były mąż nie zgadza się na podział majątku... - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia13 lutego, 2024

Gdy były mąż nie zgadza się na podział majątku…

gdy-byly-maz-nie-zgadza-sie-na-podzial-majatku

Niestety, czasem różnice i nieporozumienia stają na drodze do harmonijnego rozstania z byłym partnerem. Wyrok rozwodowy często jest dopiero początkiem problemów związanych z podziałem majątku, który niegdyś należał do obojga małżonków.

Mąż nie zgadza się na podział majątku? Brak porozumienia w tej kwestii, może sprawić, że zakończenie wszystkich spraw łączących byłych partnerów znacząco się opóźni oraz zwiększą się koszty całej procedury podziału majątku wspólnego, ponieważ do sprawy trzeba będzie zaangażować sąd, adwokata, i ponieść inne, dodatkowe koszty związane z postępowaniem.

Co zrobić, gdy mąż nie zgadza się na podział majątku proponowany przez żonę? W jaki sposób dokonać podziału majątku? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście.  

Mąż nie zgadza się na podział majątku – co trzeba wiedzieć o procedurze podziału majątku

Po rozwodzie ustaje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, a partnerzy zostają współwłaścicielami całego wspólnego majątku w częściach ułamkowych – udziały małżonków w majątku wspólnym, z zasady są równe. Od tej pory możliwy staje się podział majątku.

Podziałowi podlega jedynie majątek wspólny zgromadzony podczas małżeństwa, a więc: wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych małżonków, środki zgromadzone na rachunku w otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym, składki zaewidencjonowane na subkoncie emerytalnym, urządzenia domowe służące do zwykłego użytku obojga małżonków.

Nieruchomość nabyta w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej również będzie składnikiem wspólnego majątku.

Podział majątku po rozwodzie ma na celu podział składników majątku, które dotychczas były wspólne, tak aby stały się one wyłączną własnością któregoś z małżonków. Dużo łatwiej jest rozporządzać przedmiotami na wyłączność. Współwłasność powstała po rozwodzie może być problematyczna np. gdy chodzi o wspólną nieruchomość. 

Co istotne, prawo nie narzuca byłym partnerom konieczności przeprowadzenia podziału majątku wspólnego, natomiast z praktycznego punktu widzenia, dokonanie podziału jest dobre również pod kątem emocjonalnym, aby móc definitywnie zakończyć relacje z byłym małżonkiem, zakończyć wszystkie wspólne kwestie, i rozpocząć nowy etap życia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Istnieją dwie drogi, aby podzielić wspólny majątek. 

Pierwszą opcją jest umowny podział majątku. Taki umowny podział majątku polega na porozumieniu byłych małżonków w kwestii podziału poszczególnych składników. Partnerzy mogą samodzielnie dogadać się, kto zatrzyma samochód, kto nieruchomość, a kto wartościowe sprzęty. To prosty sposób, aby podzielić wspólny majątek. Gdy składnikiem majątku jest wspólna nieruchomość, to niezależnie od tego, czy jeden z partnerów przejmie ją na wyłączność, czy zostanie ona sprzedana, a byli partnerzy podzielą się odpowiednio zyskiem, trzeba będzie skorzystać z usług notariusza i sporządzić akt notarialny

Oboje małżonkowie muszą godzić się na ustalony podział! Zdecydowanie, umowny podział majątku wymaga dobrej komunikacji między byłymi partnerami.

A co jeżeli porozumienie z byłym małżonkiem jest nieosiągalne? Gdy mąż nie zgadza się na podział majątku? Jeśli mąż nie zgadza się na podział majątku proponowany przez żonę (lub na odwrót), to aby podzielić wspólny majątek, konieczne będzie skorzystanie z procedury sądowej. 

Sądowy podział majątku to postępowanie, w którym to sąd zadecyduje o najlepszym sposobie podziału wspólnych dóbr. Osoba, która chce dokonać podziału, musi złożyć wniosek do sądu i dołączyć wymagane dokumenty. Sąd ustali skład i wartość majątku małżonków, oraz rozstrzygnie o sposobie podziału, przy czym byli partnerzy, mogą przedstawić proponowany sposób podziału. 

A co jeżeli mąż nie zgadza się na podział majątku w sądzie? Mąż nie może, nie zgodzić się na podział majątku przez sąd. Wniosek o podział majątku może złożyć jeden z byłych małżonków, np. tylko żona, i sąd rozpatrzy taką sprawę, niezależnie od sprzeciwu męża.

Oczywiście pamiętajmy, że był mąż ma prawo mieć odmienne zdanie, w kwestii tego, jak podzielić wspólny majątek i może przedstawić swoje stanowisko sądowi.

Mąż nie zgadza się na podział majątku – czym może skutkować brak porozumienia w sprawie podziału majątku

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku, czyli sytuacja gdy mąż nie zgadza się na podział majątku proponowany przez żonę, lub odwrotnie, gdy to żona nie zgadza się na proponowany przez męża sposób podziału, może prowadzić do wielu niepożądanych skutków.

Po pierwsze, gdy małżonkowie nie potrafią samodzielnie ustalić odpowiedniego sposobu podziału, kłócą się i nie są skorzy do kompromisów, konieczne będzie przeprowadzenie sądowego podziału majątku. Postępowanie sądowe z pewnością będzie bardziej czasochłonne niż podział umowny. Zanim dojdzie do podziału majątku w sądzie i rozstrzygniecia wszystkich wzajemnych roszczeń z tytułu posiadania wspólnego majątku, może minąć dłuższy czas – takie sprawy mogą wymagać kilku rozpraw. 

Postępowanie przed sądem wiąże się również z większymi kosztami. Najczęściej byli małżonkowie, będą potrzebowali pomocy adwokata, który zadba o prawidłowe przedstawienie żądań, stronę formalną oraz będzie reprezentował ich przed sądem. Co więcej, często występują spory o wartość poszczególnych składników majątku np. nieruchomości. Taka sytuacja będzie wymagała zaangażowania biegłego, którego opinia waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. 

Sama konieczność występowania przed sądem oraz obecność byłego partnera, z którym pozostajemy w konflikcie, może być dla wielu osób bardzo stresująca i wyczerpująca psychicznie.

Mąż nie zgadza się na podział majątku – co można zrobić 

Co więc można zrobić, gdy mąż nie zgadza się na podział majątku? 

W sytuacji, gdy mąż nie zgadza się na podział majątku po rozwodzie, jednym z rozwiązań jest skorzystanie z usług mediatora. Mediator to osoba trzecia, która pomoże skłóconym partnerom znaleźć wspólne, kompromisowe rozwiązanie w sprawie podziału majątku. Podczas mediacji obie strony mają szansę wyrazić swoje oczekiwania i negocjować warunki podziału.

Mediator to specjalista, który może pomóc osiągnąć porozumienie, w trakcie postępowania sądowego, ale również może pomóc uniknąć kosztownego, długiego i stresującego postępowania w sądzie, gdy małżonkowie nie mogą samodzielnie ustalić sposobu podziału majątku. 

Mediacje są dobrowolne, i bez względu na to, czy do mediacji strony skierował sąd, czy też współmałżonek, można do nich nie przystąpić.

Jeżeli mediacje nie wchodzą w grę, należy wnieść sprawę do sądu, który obiektywnie rozpatrzy sprawę i dokona sprawiedliwego podziału. Jeżeli mąż nie zgadza się na podział majątku w sposób polubowny bez udziału sądu, nie będzie mógł odmówić postępowania sądowego, jeżeli żona złoży wniosek do sądu. 

wspolne-mieszkanie-po-rozwodzie

Mąż nie zgadza się na podział majątku – co zrobić ze sporną wspólną nieruchomością

Należy pamiętać, że choć prawo nie nakazuje przeprowadzenia formalnego podziału majątkowego po rozstaniu, dobrze jest uregulować tę kwestię dla własnego spokoju i uniknięcia długotrwałych sporów w przyszłości. Największym źródłem konfliktów podczas podziału majątku jest wspólne mieszkanie po rozwodzie

Są różne sposoby, które pozwolą na uregulowanie kwestii wspólnej nieruchomości.

  • jeden partner może przejąć nieruchomość na wyłączność,
  • wspólnie byli partnerzy, mogą zadecydować o sprzedaży nieruchomości i sprawiedliwym podziale uzyskanej kwoty między siebie (to warte rozważenia rozwiązanie, gdy na nieruchomości ciąży hipoteka, a żaden z byłych małżonków nie jest w stanie przejąć na siebie nieruchomości wraz z ciążącym zobowiązaniem finansowym),
  • nieruchomość można wynająć i czerpać zyski po połowie,
  • każdy z partnerów może sprzedać udział w nieruchomości po rozwodzie nawet bez konieczności przeprowadzania podziału majątku.

Jeżeli zaś dojdzie do sądowego podziału majątku, to przepisy mówią o trzech dostępnych sposobach podziału:

  • fizyczny podział nieruchomości na dwie odrębne, samodzielne części (ten sposób podziału nie zawsze jest możliwy, ponadto byli małżonkowie, rzadko kiedy chcą pozostawać ze sobą w tak bliskim otoczeniu),
  • przyznanie nieruchomości jednemu z partnerów, który będzie w stanie spłacić drugiego,
  • sprzedaż nieruchomości i podział zysków. 

Warto wiedzieć, że jeżeli sąd zadecyduje o sprzedaży wspólnej nieruchomości podczas podziału majątku, to taka sprzedaż odbędzie się na zasadach egzekucji komorniczej. Byli partnerzy, będą musieli ponieść dodatkowo koszty przeprowadzonej licytacji i działań komornika, a poza tym mogą uzyskać dużo niższą kwotę za sprzedaż niż gdyby dokonali jej razem na wolnym rynku (cena wywoławcza podczas pierwszej licytacji stanowi 3/4 wartości oszacowania, a podczas drugiej licytacji 2/3 wartości oszacowania).

Sąd może zobligować do sprzedaży wspólnej nieruchomości, gdy nie można nieruchomości podzielić fizycznie i zarazem żaden z małżonków nie chce, aby przyznać mu nieruchomość, lub też nie jest w stanie finansowo podjąć się spłaty drugiego małżonka. W takiej sytuacji dobrze, aby byli małżonkowie zawarli ugodę i dokonali sprzedaży wspólnej nieruchomości na własną rękę.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mąż nie zgadza się na podział majątku – jak szybko zakończyć kwestię wspólnej nieruchomości

Jeżeli mąż nie zgadza się na podział majątku proponowany przez żonę i nie jest skory do kompromisu czy rozmów mających na celu polubowne załatwienie tej kwestii, to warto pamiętać, że byli małżonkowie, dysponują innym ciekawym rozwiązaniem, jakim jest sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie

Zaletą tego rozwiązania, jest możliwość szybkiego wyjścia ze współwłasności z byłym mężem. Nie jest też konieczne, aby byli małżonkowie, dokonywali podziału majątku przed sprzedażą. Na podstawie wyroku rozwodowego można zaktualizować dane właściciela w księdze wieczystej, a każdy ze współwłaścicieli ułamkowych może na tej podstawie sprzedać swój udział w nieruchomości. 

Jak sprzedać udział w nieruchomości? Kompleksową, bezpłatną obsługę oraz gwarancję bezpiecznej transakcji zapewnisz sobie współpracując ze skupem nieruchomości Skup.io

Skup.io skup nieruchomości za gotówkę, pomaga współwłaścicielom sprawnie i bezpiecznie sprzedać posiadane udziały w nieruchomości. Skup.io bez pośredników odkupuje udziały w nieruchomości za gotówkę, zapewnia obsługę prawną, pomoc w formalnościach oraz wsparcie specjalisty podczas całego procesu sprzedaży.

Masz pytania lub nie wiesz, czy w Twoim przypadku, możesz sprzedać udział w nieruchomości? Porozmawiaj z kompetentnym doradcą, który opowie Ci o procesie sprzedaży udziału w nieruchomości, rozwieje Twoje wątpliwości oraz bezpłatnie wyceni udział w nieruchomości – to zupełnie niewiążące. 

Mąż nie zgadza się na podział majątku – rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

W temacie podziału majątku warto podjąć jeszcze jedną ważną kwestię, którą jest rozwód z orzeczeniem o winie. Jak orzeczenie o winie wpływa na podział majątku po rozwodzie?

Otóż małżonek winny rozpadowi pożycia ma prawo do połowy wspólnego majątku, tak samo jak drugi małżonek, który nie zawinił w tej kwestii. Orzeczenie o winie, nie ma bezpośredniego wpływu na sposób podziału majątku po rozwodzie. Sąd ma za zadanie sprawiedliwie podzielić majątek między obojga małżonków.

Jeżeli istnieją ku temu poważne podstawy jeden z małżonków może wnieść o ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku. Takim powodem może być to, że jeden z małżonków w dużo większym stopniu przyczyniał się do powstania wspólnego majątku lub “w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powstania majątku stosownie do sił i możliwości zarobkowych”. Powodem może być również trwonienie majątku przez jednego z małżonków, hazard, nałogi.

 Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, jest możliwe jedynie przed sądem podczas postępowania o podział majątku. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mąż nie zgadza się na podział majątku – podsumowanie

Gdy mąż nie zgadza się na podział majątku, taka sytuacja może istotnie wpłynąć na wydłużenie procesu podziału, konieczność przeprowadzenia postępowania o podział majątku w sądzie, i zwiększenia kosztów związanych z tym procesem, jaki poniosą byli małżonkowie (koszty adwokata, postępowania, opinii biegłych).

Jeżeli mąż nie zgadza się na podział majątku, można spróbować osiągnąć porozumienie drogą mediacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy wnieść sprawę do sądu, a wtedy to sąd podejmie decyzję związaną ze sposobem podziału wspólnego majątku. Wobec sprawy o podział wniesionej do sądu, były współmałżonek nie może się sprzeciwić.

Co więcej, warto pamiętać o tym, że możliwa jest sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie, bez konieczności przeprowadzania podziału majątku.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń