Nie stać mnie na spłatę byłego męża - spłata nieruchomości po rozwodzie - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 lutego, 2024

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – spłata nieruchomości po rozwodzie

nie-stac-mnie-na-splate-bylego-meza-splata-nieruchomosci-po-rozwodzie

Rozstanie i rozwód to trudny czas, pełen emocji. Niestety, te trudności często nie kończą się po uzyskaniu wyroku rozwodowego, bo sporną kwestią pozostaje podział wspólnie zgromadzonego podczas małżeństwa majątku. Najciężej jest byłym małżonkom rozstrzygnąć kwestię wspólnej nieruchomości.

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – co zrobić gdy nie mamy wystarczających środków finansowych, aby zatrzymać mieszkanie i spłacić udział w nieruchomości męża? Jednorazowa spłata małżonka to ogromny wydatek, którego poniesienie jest dla wielu osób wręcz niemożliwe. 

Jak poradzić sobie z trudnościami finansowymi po rozwodzie? Jakie opcje podziału wspólnej nieruchomości mają byli małżonkowie?

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – wspólne mieszkanie po rozwodzie

Rozwód kończy ustawową współwłasność majątkową. Małżonkowie posiadają od tej pory udziały w całym majątku wspólnym, i co do zasady udziały te są równe. Każdy z byłych małżonków posiada połowę majątku wspólnego. Sądowo, każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku, gdy zaistniały ku temu ważne powody. 

W teorii podział majątku po rozwodzie nie musi mieć miejsca i nie jest konieczny, natomiast najczęściej małżonkowie chcą zakończyć wszelkie łączące ich sprawy.

Podział mieszkania po rozwodzie może być ogromnym wyzwaniem dla byłych partnerów, szczególnie gdy relacje między niegdyś bliskimi osobami po rozstaniu, nie układają się najlepiej. Co zrobić ze wspólnym domem po rozwodzie? Najczęściej podział wygląda tak, że jeden z partnerów decyduje się przejąć nieruchomość lub oboje decydują, że w nieruchomości nie pozostanie żadne z nich i zostaje ona wynajęta lub sprzedana. 

Przejęcie przez jednego małżonka wspólnej nieruchomości na wyłączność, zobliguje go do spłaty tego drugiego. Nie stać mnie na spłatę byłego męża – co można zrobić w takim przypadku?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – podział majątku po rozwodzie 

Zacznijmy od tego, że podział majątku po rozwodzie może przebiegać na dwa sposoby – umownie lub sądowo.

Polubowne rozwiązanie tej kwestii zawsze będzie korzystne dla obydwu stron, gdyż pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego oraz kosztów, które ze sobą niesie. Umowny podział majątku jest możliwy tylko wtedy, gdy byli małżonkowie potrafią dogadać się w kwestii podziału wspólnego majątku, a w tym wspólnej nieruchomości.

Jeżeli ustalą, że nieruchomość zatrzyma żona, to powinni wspólnie udać się do notariusza i podpisać akt notarialny, w którym będą zawarte wszystkie warunki umowy darowizny lub sprzedaży (w zależności od ustaleń) udziału w nieruchomości męża na korzyść żony. 

Jeżeli, byli małżonkowie nie potrafią się dogadać, pozostaje im sądowy podział majątku po rozwodzie.

W przypadku postępowania sądowego dotyczącego podziału majątku należy wziąć pod uwagę to, że proces ten może potrwać dość długo. Takie sprawy co do zasady, składają się z kilku rozpraw. Byli małżonkowie mogą przedstawić sądowi swoje stanowisko, oraz wskazać jak ich zdaniem należy podzielić wspólny majątek. Ostatecznie to sąd zdecyduje, w jaki sposób podzielić majątek. 

Sprawy sądowe o podział majątku bywają bardzo trudne. Ze względu na duże emocje towarzyszące rozstaniu i podziałowi wspólnie zgromadzonego majątku, strony często nie godzą się na żadne ustępstwa, które mogłyby przyspieszyć sprawę. Byli małżonkowie często robią sobie na złość i kłócą się o wspólny majątek. 

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – jak sąd rozstrzygnie kwestię nieruchomości 

Sąd może rozwiązać kwestię wspólnej nieruchomości na trzy sposoby: podział fizyczny, przyznanie nieruchomości jednemu z małżonków, który zostanie zobowiązany do spłaty tego drugiego lub sprzedaż nieruchomości na aukcji przez komornika. 

  1. Podział fizyczny nieruchomości. Jeżeli budowa nieruchomości na to pozwala, to można podzielić ją na dwie samodzielne części. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie będzie możliwe np. w przypadku mieszkań. Poza tym byli małżonkowie, którzy są skłóceni, raczej nie będą zachwyceni wizją mieszkania blisko siebie.
  2. Przyznanie nieruchomości na wyłączność i spłata drugiego małżonka. Jeżeli jeden z małżonków chciałby zatrzymać nieruchomość w swoim majątku, to sąd może przychylić się do takiego stanowiska i zasądzić spłatę w odpowiedniej wysokości, biorąc pod uwagę wartość nieruchomości i wysokość udziału w majątku wspólnym. Może zdarzyć się też tak, że obie strony będą chciały zatrzymać nieruchomość, wtedy sąd zadecyduje komu zostanie ona przyznana.
  3. Sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Jest to opcja, którą sąd zastosuje w ostateczności, gdy żadna ze stron nie będzie chciała lub nie będzie mogła przejąć nieruchomości, i niemożliwy będzie podział fizyczny. Jest to rozwiązanie, które niekoniecznie będzie korzystnym zakończeniem konfliktu o nieruchomość. Licytacja może przynieść niższą cenę sprzedaży nieruchomości, niż podczas sprzedaży na wolnym rynku, a dodatkowo strony zostaną obciążone kosztami egzekucji. Dużo lepiej, gdy byli partnerzy spróbują się porozumieć i wspólnie sprzedać nieruchomość na wolnym rynku. 

Druga z opcji, którą jest przyznanie mieszkania lub domu na wyłączność jednej stronie to częste rozwiązanie tematu wspólnej nieruchomości po rozwodzie.

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – co zrobić, gdy chcemy zatrzymać nieruchomość, lecz nie posiadamy kapitału na spłatę byłego męża? Co jeżeli sąd już przyznał nam nieruchomość, lecz nie jesteśmy w stanie podołać spłacie?

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – jak podołać spłacie byłego małżonka

Sąd zobliguje małżonka, który zatrzyma wspólną nieruchomość, do spłaty połowy jej wartości, małżonkowi, który zostanie jej pozbawiony. Strony mogą wspólnie określić wartość spłaty, lecz jeżeli nie potrafią porozumieć się również w tej kwestii, to sąd powoła biegłego rzeczoznawcę, który określi wartość nieruchomości (bywa, że jedna ze stron uważa, że druga zaniżyła wartość nieruchomości, aby uzyskać jak najmniejszą spłatę). Koszt rzeczoznawcy obciąży byłych partnerów. 

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – co można zrobić w takiej sytuacji?

  1. Żona może wnioskować o spłatę zobowiązania w ratach lub odroczenie spłaty. Sąd może przychylić się do takiego wniosku, lecz nie musi, ponadto rozłożenie zobowiązania na raty wymaga odpowiedniego uargumentowania. Termin spłaty nie może przekraczać 10 lat. W praktyce bywa, że sąd rozkłada spłatę na 2 lub 3 raty płatne w odstępach kilkumiesięcznych, lub rocznych. 

Dzięki powyższemu rozwiązaniu można zyskać czas na zdobycie pieniędzy, które posłużą do spłaty byłego partnera. 

  1. Żona może zaciągnąć kredyt, aby spłacić byłego partnera. Jeżeli żona posiada odpowiednią zdolność kredytową, warto postarać się o przyznanie środków kredytowych, dzięki którym spłaci byłego partnera. Można skorzystać z kredytu hipotecznego lub gotówkowego w zależności od tego, jak duża jest kwota spłaty. 
  2. Żona może sprzedać nieruchomość i uzyskać pieniądze, aby spłacić byłego partnera. Jeżeli problem – nie stać mnie na spłatę byłego męża – pojawił się po przyznaniu nieruchomości żonie na wyłączność, zawsze istnieje możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej poprzez sprzedaż nieruchomości.

Żona może również starać się o przyznanie nieruchomości na wyłączność właśnie z intencją późniejszej sprzedaży na wolnym rynku i spłacie byłego męża. To może pozwolić uniknąć niekorzystnej sprzedaży na licytacji komorniczej i uzyskaniu lepszej ceny sprzedaży.

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci-po-rozwodzie

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie przed podziałem majątku

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – co jeszcze mogę zrobić? 

Innym ciekawym rozwiązaniem, które może być warto rozważyć, jest sprzedaż udziałów w nieruchomości po rozwodzie. Gdy ustanie ustawowa wspólność majątkowa, byli małżonkowie posiadają ułamkowe udziały we wspólnej nieruchomości – najczęściej po 1/2 udziału w nieruchomości. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie może być rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie sprostać finansowemu obowiązkowi spłaty byłego partnera, lub po prostą chcą pozbyć się udziału w nieruchomości, która jest przedmiotem nieustannych konfliktów z byłym małżonkiem. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie jest możliwa, bez przeprowadzenia podziału majątku. Aby móc dokonać transakcji, w księdze wieczystej nieruchomości należy zmienić dane dotyczące właścicieli nieruchomości, tak aby byli małżonkowie widnieli w księdze jako współwłaściciele w częściach ułamkowych, posiadających każde po 1/2 udziału w nieruchomości. 

Wyrok orzekający rozwód może być podstawą do dokonania powyższych zmian w treści księgi wieczystej. 

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – kto kupi ode mnie udział w nieruchomości? Zakupem udziałów w nieruchomości zajmuje się skup nieruchomości za gotówkę Skup.io. Skup.io zapewnia sprzedającym bezpieczną transakcję pod okiem kancelarii prawnej oraz błyskawiczną zapłatę w gotówce od razu w dniu sprzedaży. 

Masz pytania? Nasi specjaliści chętnie porozmawiają z Tobą na temat możliwości sprzedaży udziałów w nieruchomości po rozwodzie, lub sprzedaży pełnej własności nieruchomości po rozwodzie. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy przeprowadzić szybką i bezpieczną sprzedaż. Skorzystaj z bezpłatnej wyceny i pomocy specjalistów przy sprzedaży już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Nie stać mnie na spłatę byłego męża –  wspólna sprzedaż nieruchomości

Podczas podziału majątku w sądzie może zdarzyć się tak, że mąż stwierdzi, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie współwłasności nieruchomości będzie przejęcie przez żonę całej nieruchomości. Oczywiście żaden z byłych małżonków nie może nakazać drugiemu przejęcie nieruchomości. Również sąd nie może zmusić żadnego z małżonków do przejęcia nieruchomości.

Wobec tego żona może nie zgodzić się na przejęcie nieruchomości np. dlatego, że nie chce zatrzymać nieruchomości lub ze względów finansowych – nie stać mnie na spłatę byłego męża

Jeśli nikt nie zechce przejąć nieruchomości na własność, sąd zadecyduje o sprzedaży nieruchomości na licytacji, i podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy byłych małżonków. Jak zostało wspomniane, nie jest to najkorzystniejsze finansowo rozwiązanie dla byłych małżonków, choć z pewnością pozwala uniknąć konieczności dokonywania wzajemnych spłat. 

Jeżeli sprawa sądowa zmierza w kierunku sprzedaży nieruchomości na licytacji, lepiej jeżeli byli małżonkowie spróbują dogadać się, chociaż w kwestii samodzielnej sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku, która będzie dużo korzystniejsza finansowo. Mimo trwającego procesu strony mogą podjąć próby porozumienia w tej sprawie lub np. skorzystać z fachowej mediacji. 

Porozumienie może zakończyć się stworzeniem ugody, którą zatwierdzi sąd.

Takie polubowne zakończenie, ma swoje zalety i pozwala szybciej oraz z mniejszym kosztem psychicznym, oraz większą korzyścią finansową zakończyć sprawę sądową.

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – podsumowanie

Nie stać mnie na spłatę byłego męża – co mogę zrobić? Istnieje kilka rozwiązań, które z różnym skutkiem pozwalają poradzić sobie z sytuacją, kiedy sytuacja finansowa ogranicza nasze możliwości przy podziale majątku.

W spłacie małżonka pomocne może być rozłożenie spłaty na raty, lub odroczenie terminu płatności. Aby moc skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć wniosek do sądu i właściwie go uargumentować – jest to możliwe tylko w szczególnych sytuacjach. Żona, może również skorzystać z pomocy kredytowych, aby spłacić kwotę należną byłemu małżonkowi. 

Jeżeli z pewnych powodów nie mamy możliwości, aby spłacić męża, gdy sąd przyznał nam już nieruchomość na wyłączność, zawsze mamy możliwość sprzedaży całej nieruchomości. Żona może też przejąć nieruchomość podczas podziału majątku właśnie z zamiarem jej późniejszej sprzedaży. 

Jeśli małżonkowie nie chcą bądź nie mogą przejąć domu na wyłączność, sąd zarządzi sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. To również jest skuteczny sposób, gdy zdajemy sobie sprawę – nie stać mnie na spłatę byłego męża. Dobrą wiadomością jest to, że przy sprzedaży licytacyjnej żaden z małżonków nie zostanie obarczony spłatą drugiego, natomiast złą, to, że taka sprzedaż zdecydowanie niesie ze sobą niekorzystne skutki finansowe dla byłych małżonków. 

Ponadto warto wiedzieć, że możliwa jest sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku. To ciekawe rozwiązanie, które pozwala szybko pozbyć się udziału w nieruchomości dzielonej z byłym partnerem, z którym relacje nie układają nam się najlepiej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń