Do którego pokolenia dziedziczy się długi? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia8 lutego, 2024

Do którego pokolenia dziedziczy się długi?

do-ktorego-pokolenia-dziedziczy-sie-dlugi

Do którego pokolenia dziedziczy się długi? Czy wnuki dłużnika nie muszą obawiać się o odziedziczenie zobowiązań? Co właściwie może zrobić spadkobierca, który dowiedział się o długach w spadku?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu, jakim są długi w spadku. Sprawdzimy, jak potencjalni spadkobiercy mogą ustrzec się długów jeszcze za życia spadkodawcy, a jak można ich uniknąć po jego śmierci. 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – kto będzie odpowiedzialny za długi spadkodawcy 

Wiele osób kojarzy spadek z niespodziewaną fortuną, jednak zdarza się, że dziedziczenie majątku po zmarłym krewnym niesie ze sobą wiele trosk, a wręcz problemów. Niektóre ze zobowiązań spadkodawcy, mogą być dziedziczone i przechodzą na jego spadkobierców. 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi? Według prawa długi można odziedziczyć do każdego pokolenia! 

Niestety, ta odpowiedź może być nieco przygnębiająca dla spadkobierców. Nie ma tu znaczenia, czy jesteśmy dziećmi, czy wnukami, a może rodzeństwem spadkodawcy – obowiązek regulowania zobowiązań może przejść na nasze barki, jeżeli zostaniemy powołani do spadku.

Przy czym warto pamiętać, jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego spadku, aby wiedzieć, kto może zostać pociągnięty do spłaty długów.

W pierwszej kolejności spadek dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz małżonek – część małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 spadku, natomiast pozostałą część dziedziczą dzieci w częściach równych. Jeżeli jedno z dzieci spadkodawcy zmarło wcześniej, lecz pozostawiło potomków, to Ci potomkowie dziedziczą część, która przypadłaby zmarłemu dziecku. W ten sposób do dziedziczenia mogą dojść wnuki.

Kolejne grupy, które mogą dziedziczyć spadek to: małżonek wraz z rodzicami zmarłego, rodzeństwo zmarłego oraz ich potomkowie, dziadkowie zmarłego oraz ich potomkowie, pasierbowie, gmina i Skarb państwa.

Powyższe, dalsze grupy spadkobierców mogą dojść do dziedziczenia w sytuacji, gdy spadkobierca, który byłby powołany do dziedziczenia w pierwszej kolejności odrzuci spadek, lub nie dożyje momentu otwarcia spadku (umrze przed spadkodawcą). 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – co zrobić, gdy w spadku są długi

Do którego pokolenia dziedziczy się długi? Do każdego. W pewnych okolicznościach nawet daleki krewny spadkodawcy może dojść do dziedziczenia spadku oraz przejęcia długów spadkodawcy. 

Gdy w spadku znajdują się długi, sytuacja może stać się niezwykle trudna i stresująca dla spadkobierców. Istnieją jednak sposoby, aby pozbyć się długu. W zależności od tego, ile czasu minęło od śmierci spadkodawcy, jako spadkobiercy mamy możliwość zareagować w różny sposób.

Przede wszystkim, każdy spadkobierca ma prawo do odrzucenia spadku w krótkim czasie po śmierci spadkodawcy. W ten sposób całkowicie pozbywa się odpowiedzialności za długi zmarłej osoby. Choć niesie to ze sobą pewne konsekwencje, o których trzeba pamiętać. 

Jeżeli minie termin, w którym spadkobierca może spadek odrzucić, może spróbować uchylić się od dziedziczenia (choć nie jest to łatwe) lub spróbować spłacić wierzycieli spieniężając majątek odziedziczony w spadku. Jeżeli w skład zadłużonego spadku wchodzi nieruchomość warto skontaktować się ze skupem nieruchomości Skup.io

Co więcej, spadkobierca może podjąć pewne działania jeszcze za życia spadkodawcy, aby uchronić się przed dziedziczeniem jego zobowiązań.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – zrzeczenie dziedziczenia gdy spadkodawca żyje

Zrzeczenie dziedziczenia to ciekawa możliwość, którą warto rozważyć za życia spadkodawcy. W sytuacji, gdy wiemy o istnieniu znacznych długów w majątku bliskiej osoby lub obawiamy się ich wysokości, warto rozważyć zrzeczenie się dziedziczenia. W Polsce możliwe jest zrezygnowanie z dziedziczenia majątku bliskiej osoby, dzięki zawarciu odpowiedniej umowy ze spadkodawcą. 

Umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia zawierana jest pomiędzy przyszłym spadkodawcą i spadkobiercą, który należy do kręgu spadkobierców ustawowych (spadkobiercy testamentowi nie mogą zrzec się dziedziczenia). Umowa powinna przybrać formę aktu notarialnego, a więc strony umowy powinny stawić się w kancelarii notarialnej. 

Skutkiem umowy zrzeczenia się dziedziczenia, jest to, że spadkobierca objęty umową będzie traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku – nie dziedziczy po spadkodawcy. Umowa daje również tę możliwość, aby dzieci spadkobiercy, który zawarł umowę z przyszłym spadkodawcą, również nie dziedziczyły po nim spadku.

Ważne jest jednak pamiętać, że decyzja o zrzeczeniu się dziedziczenia musi być podjęta przed śmiercią spadkodawcy. Po jego śmierci nie mamy już możliwości skorzystania z tej opcji.

Zrzeczenie się dziedziczenia może być dobrym rozwiązaniem szczególnie wtedy, gdy wiemy, że odziedziczony majątek zawiera pokaźne długi, a jego przejęcie byłoby dla spadkobiercy problematyczne i uciążliwe. 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – odrzucenie spadku

Wiemy, już do którego pokolenia dziedziczy się długi, i że spadek mogą odziedziczyć nie tylko najbliższe spadkodawcy osoby, ale również dalsi krewni. W związku z tym należy pamiętać, że spadkobierca ZAWSZE ma możliwość odrzucenia spadku i uchylenia się od dziedziczenia długów.

Odrzucenie spadku od zrzeczenia się dziedziczenia różni się przede wszystkim tym, że można go dokonać w określonym terminie po śmierci spadkodawcy.

Spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule powołania do spadku, aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie można złożyć u notariusza lub w sądzie. Brak złożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy, poskutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiedzialnością za długi do wartości odziedziczonego majątku (warto wiedzieć, że oprócz odrzucenia spadku, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca może również przyjąć spadek wprost, czyli z pełną odpowiedzialnością za długi). 

Warto poznać konsekwencje odrzucenia spadku. Spadkobierca, który odrzuci spadek, nie musi obawiać się o niespłacone zobowiązania spadkodawcy, ponieważ nie będzie ich dziedziczył. Nie odziedziczy aktywów (oszczędności, nieruchomości, aut) ani długów. Co istotne, jeżeli spadkobierca odrzucający spadek ma dzieci, to właśnie jego dzieci zostaną powołane w dalszej kolejności do dziedziczenia.

W takim przypadku również dzieci powinny odrzucić spadek (który przejdzie na następne osoby w kolejności dziedziczenia ustawowego). Pełnoletnie dziecko, może samodzielnie odrzucić spadek, na co ma 6 miesięcy, od momentu gdy rodzic odrzuci spadek, natomiast w imieniu niepełnoletniego dziecka, spadek odrzucają rodzice. 

Ważne! Nie zawsze, gdy w spadku są długi, najlepszym co możemy zrobić, jest jego odrzucenie. Warto zbadać co wchodzi w skład spadku. Być może wartość odziedziczonych aktywów jest wyższa niż dług, a wtedy nawet po spłacie zadłużenia spadkobierca i tak zyskuje. Jeżeli jednak zadłużenie przekracza wartość majątku, lepszym rozwiązaniem może okazać się odrzucenie spadku. 

spadek-z-dlugami

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – co zrobić jeżeli długów i spadku nie można już odrzucić

Gorzej, jeżeli spadkobierca przeoczy upływ 6-miesięcznego terminu i nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w odpowiednim czasie. Co zrobić w takiej sytuacji? Nadal nie wszystko stracone. Otóż spadkobierca może starać się uchylić od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli w terminie, które poskutkowało przyjęciem spadku z długami. 

Należy wiedzieć, że nie jest to opcja, która sprawdzi się w każdych okolicznościach. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem, ażeby móc uchylić się od przyjęcia spadku, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. 

Jeśli spadkobierca pod wpływem błędu lub groźby nie odrzucił spadku, powinien złożyć wniosek do sądu i przedstawić odpowiednią argumentację. Przykładowym błędem może być błędne przekonanie co do wartości długów, lub stanu majątku. Spadkobierca, który chce się uchylić od dziedziczenia spadku z długami, musi wykazać, że dokonał należytej staranności, aby dowiedzieć się, co wchodzi w skład spadku – podjął działania, by ustalić, czy w jego skład wchodzą długi. 

Jeżeli spadkobierca nie podjął żadnych działań, aby sprawdzić stan spadku, sąd prawdopodobnie nie przychyli się do jego wniosku.

Z groźbą mamy do czynienia gdy np. spadkobiercy, lub jego bliskim grożono, aby nie składał bądź złożył oświadczenie woli. 

Co istotne spadkobierca ma rok, od momentu wykrycia błędu lub ustania obaw związanych z groźbą, aby złożyć wniosek i spróbować uchylić się od skutków braku oświadczenia woli. 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – jak pomóc sobie w ostateczności

Wiedząc, do którego pokolenia dziedziczy się długi, możemy obawiać się o los naszych bliskich, którzy będą musieli dopilnować terminów odrzucenia spadku lub poradzić sobie ze spłatą długów. 

Spadkobierca, który przyjął spadek, w którego skład wchodzą długi, może próbować spieniężyć aktywa spadkowe, aby spłacić zadłużenie. Jeżeli nie ma innej opcji i spadkobierca nie może odrzucić spadku, to może być to skuteczny sposób, na pozbycie się długów. W zależności od wysokości zadłużenia i składu spadku spadkobierca może poświęcić odziedziczony pojazd, wartościowy sprzęt czy nieruchomości, sprzedać je, a uzyskany kapitał przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Jeżeli odziedziczyłeś nieruchomość lub udział w nieruchomości, to skup nieruchomości może pomóc Ci spłacić zobowiązanie po bliskim krewnym poprzez sprzedaż. Sprzedaż nieruchomości ze spadku jest możliwa nawet pomimo zadłużenia, i wpisu komornika do księgi wieczystej

Sprzedaż nieruchomości poskutkuje utratą mieszkania lub domu odziedziczonego po bliskiej osobie, natomiast może zakończyć telefony od wierzyciela i komornika. Spadkobierca może spieniężyć także udział w nieruchomości ze spadku, jeżeli odziedziczył jedynie część własności nieruchomości. 

Również osoba zadłużona, może uniknąć sytuacji dziedziczenia długów przez jej bliskich, dzięki sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości w przypadku zadłużenia, pozwala uzyskać spory kapitał, dzięki któremu jesteśmy w stanie spłacić nawet duże zobowiązania finansowe. 

Skup zadłużonych nieruchomości pomaga na każdym etapie windykacji – zanim do sprawy wkroczy komornik, ale także podczas trwania postępowania egzekucyjnego i gdy nieruchomość została zajęta przez komornika. Nawet z trudnej sytuacji zadłużenia można wyjść obronną ręką. Niekiedy konieczne będzie poświęcenie własnego majątku, lecz dzięki temu można zyskać szansę na pozbycie się długów. 

Jesteś spadkobiercą, który przejął spadek z długami? A może sam posiadasz długi, i w trosce o swoich bliskich chciałbyś się ich pozbyć? Porozmawiaj z naszym doradcą, który chętnie udzieli Ci wszelkich informacji w zakresie sprzedaży zadłużonej nieruchomości. Wycena, wsparcie prawne oraz pomoc w formalnościach przy sprzedaży są bezpłatne dla sprzedającego. Zapraszamy do kontaktu!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – co trzeba wiedzieć o długach w spadku

Wiemy już, do którego pokolenia dziedziczy się długi, i że jako spadkobiercy powinniśmy podjąć pewne działania, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami dziedziczenia majątku. 

Spadek z długami – co koniecznie trzeba wiedzieć w tym temacie?

Przede wszystkim to, że nie ma możliwości, aby dziedziczyć majątek po zmarłym bez ewentualnych długów. Dziedziczymy aktywa i pasywa lub nie dziedziczymy nic. Polskie prawo nie pozwala na to, aby spadkobierca mógł wybrać które składniki majątku chce dziedziczyć, a które nie. 

Po drugie, istotne jest, aby w przypadku dziedziczenia kilku osób jednocześnie, wiedzieć jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkobierców. Do momentu działu spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel spadkodawcy może żądać spłaty całej wysokości długu (!) od każdego ze spadkobierców. 

Jeżeli jeden spadkobierca spłaci zobowiązanie, może następnie żądać od pozostałych odpowiednio wysokiej spłaty – adekwatnej do posiadanego udziału w spadku. Po dokonaniu działu spadku wierzyciel może żądać od spadkobiercy spłaty maksymalnie do kwoty proporcjonalnej do jego udziału w spadku (1/2 udziału w spadku, oznacza, że wierzyciel może żądać 1/2 kwoty wierzytelności).

Bardzo ważne, aby spadkobierca, który odziedziczył dług po zmarłym krewnym, sprawdził, czy nie jest on przedawniony. Czasami warto jest skontaktować się z prawnikiem, który pomoże ocenić sytuację spadkobiercy oraz jego możliwości wyjścia z długów. 

Do którego pokolenia dziedziczy się długi – podsumowanie

Do którego pokolenia dziedziczy się długi? Długi mogą być dziedziczone do każdego pokolenia. Spadek, czyli aktywa i długi, dziedziczą spadkobiercy testamentowi lub ustawowi. Dziedziczenie ustawowe polega na dziedziczeniu według ustalonej kolejności spadkobierców, należących do grupy osób najbliższych z rodziny zmarłego. 

Spadek z długami mogą odziedziczyć dzieci, wnuki, rodzeństwo, czy nawet dziadkowie lub siostrzeńcy. Wszystko zależy od tego, jak zachowają się kolejni spadkobiercy i czy odrzucą spadek z długami. Odrzucenie spadku skutkuje powołaniem do dziedziczenia kolejnych osób według kolejności z ustawy. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń