Jak wymeldować kogoś z mieszkania? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 czerwca, 2024

Jak wymeldować kogoś z mieszkania?

jak-wymeldowac-kogos-z-mieszkania

Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego jest obowiązkiem każdego obywatela Polski. Chociaż sam meldunek w danej nieruchomości nie daje osobie zameldowanej żadnych uprawnień do lokalu, to wiele osób błędnie uważa, że meldunek chroni przed eksmisją i jest podstawą do zamieszkania nieruchomości.

Informacji na temat tego, jak wymeldować kogoś z mieszkania, poszukują ci, którzy wynajmują nieruchomości, gdy lokator nie dopełni obowiązku wymeldowania się, ale również ci, którzy zmagają się z problematycznymi lokatorami, niechcącymi opuścić nie swojego lokalu. 

Sprawdźmy jak wymeldować kogoś z mieszkania i kiedy w ogóle można to zrobić! 

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – kilka słów o meldunku

Obowiązek meldunkowy w Polsce nadal obowiązuje. Meldunek to określenie miejsca pobytu stałego lub czasowego każdej osoby. Przebywając pod danym adresem, mamy obowiązek zameldowania się w ciągu 30 dni od przybycia. W tym samym czasie możemy być zameldowani w jednym miejscu na pobyt stały i jednocześnie w innym na pobyt czasowy.

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym.

Meldunek w danym miejscu jest bardzo prosty, bo formalności można dokonać w urzędzie gminy lub zdalnie przez Internet. Zameldowanie na pobyt stały pod kolejnym adresem, spowoduje, że automatycznie zostaniemy wymeldowani w poprzednim miejscu pobytu.

Może cię zainteresować: Darowizna domu od rodziców 2024

 

Mimo tego, że zameldowanie się, jest obowiązkiem, to prawo nie przewiduje żadnych sankcji za opóźnienie w zameldowaniu/wymeldowaniu czy brak meldunku w faktycznym miejscu pobytu. W praktyce często bywa tak, że osoba korzystająca z nieruchomości nie jest w niej wcale zameldowana.

Może zdarzyć się również tak, że w nieruchomości zameldowany jest ktoś, kto w niej już nie przebywa i nie dopełni obowiązku wymeldowania się, wtedy możemy poszukiwać informacji na temat: jak wymeldować kogoś z mieszkania

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – kto może zameldować się w nieruchomości

Zanim jednak dowiemy się, jak wymeldować kogoś z mieszkania, warto najpierw zrozumieć kto może zameldować się w nieruchomości, bowiem nie tylko sam właściciel nieruchomości może zameldować kogoś pod swoim dachem.

Przede wszystkim, osoba, która chce zameldować się pod danym adresem, musi dysponować tytułem prawnym do mieszkania. Takim tytułem będzie: akt własności mieszkania, umowa użyczenia, umowa najmu, umowa dzierżawy,

Sam właściciel nieruchomości może zameldować siebie lub inną osobę, która przebywa w lokalu – małżonka, dzieci, najemcę lokalu. 

Warto pamiętać o tym, że sam najemca również może zameldować się w lokalu bez wiedzy czy zgody właściciela. Umowa najmu jest tytułem prawnym do lokalu, na podstawie którego lokator może przebywać w nieruchomości na określonych zasadach i zameldować się w nim bez udziału właściciela na pobyt stały lub czasowy. 

Sam meldunek lokatora dysponującego umową najmu nieruchomości, nie powinien stanowić problemu i jest zgodny z prawem. Problem pojawia się, gdy lokator opuści nieruchomość, i nie dopilnuje obowiązku wymeldowania się, lub gdy lokator stwierdzi, że ma prawo mieszkać w nieruchomości na podstawie samego zameldowania. 

Jak wymeldować kogoś z mieszkania gdy lokator opuścił nieruchomość oraz w sytuacji gdy odmawia opuszczenia nieruchomości i jest problematyczny? 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – wymeldowanie, gdy lokator opuścił nieruchomość

Gdy lokator opuści nieruchomość bez dopilnowania procedury wymeldowania, właściciel nieruchomości może sam postarać się o jego wymeldowanie. Taka czynność wymaga pewnych formalności i może być nieco uciążliwa, jednak jest jak najbardziej możliwa.

Właściciel może wymeldować osobę trzecią, gdy ta opuściła nieruchomość na stałe i nie zamierza powracać do nieruchomości.

Po pierwsze, jeśli lokator samodzielnie nie dopilnuje wymeldowania, warto spróbować skontaktować się z nim i poprosić, aby dopełnił formalności. To najprostsza droga na to, aby lokator został wymeldowany. W przypadku braku odpowiedzi ze strony lokatora, konieczne będzie zgłoszenie sprawy odpowiednim organom.

Jak wymeldować kogoś z mieszkania? Należy złożyć wniosek o wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej do właściwego organu gminy. Do wniosku należy dołączyć posiadane dowody, świadczące o opuszczeniu lokalu przez lokatora. Takim dowodem może być np. rozmowa mailowa, lub SMS-owa, w której lokator informuje o opuszczeniu nieruchomości.

W trosce o prawa obydwu stron – właściciela jak i byłego lokatora – organ gminy, może podjąć odpowiednie działania w celu potwierdzenia tego, czy faktycznie lokator nieruchomość opuścił. Urzędnicy mogą to zrobić poprzez przesłuchanie właściciela, lokatora, sąsiadów jak również oględziny mieszkania. 

Postępowanie zakończy się, wydaniem przez organ gminy decyzji w powyższej sprawie. 

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – wymeldowanie, gdy lokator nadal pozostaje w nieruchomości 

Odpowiedzi na pytanie, jak wymeldować kogoś z mieszkania często poszukują właściciele, którzy zmagają się z problemami z lokatorem. Często bywa tak, że osoba zameldowana w nieruchomości, na tej podstawie rości sobie do niej prawa i nie chce jej opuścić, twierdząc, że jest zameldowana i nie można się jej pozbyć.

Jak wymeldować kogoś z mieszkania, gdy mamy do czynienia z problematycznym lokatorem?

W sytuacji, gdy lokator nadal pozostaje w mieszkaniu pomimo chęci wymeldowania go, będzie to niemożliwe. Wymeldować możemy jedynie osobę, która faktycznie lokal opuściła z zamiarem stałym.

Trzeba jednak nadmienić, że sam meldunek nie uprawnia lokatora do pozostania w lokalu! Meldunek nie jest tytułem prawnym i nie nadaje ani nie zwiększa praw do lokalu jak i nie ma wpływu na ich brak.

Samo zameldowanie nie gwarantuje lokatorowi, możliwości korzystania z nieruchomości. Nie uchroni również nierzetelnego lokatora przed eksmisją. Jeżeli lokator odmawia opuszczenia nieruchomości, po wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy (najmu, użyczenia, dzierżawy), to zasadne będzie wszczęcie procedury eksmisyjnej.

Dopiero gdy lokator opuści nieruchomość dobrowolnie lub przymusowo w toku eksmisji, właściciel nieruchomości może starać się o wymeldowanie, składając wniosek do gminy.

sprzedaz-nieruchomosci-z-lokatorem

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – brak wymeldowania może stanowić problem

Meldunek nie zapewnia lokatorowi żadnych szczególnych przywilejów, a już na pewno nie nadaje prawa do mieszkania. Ważne jest zrozumienie, że meldunek a umowa najmu czy własność lokalu są oddzielnymi kwestiami. Mimo zameldowania można w określonych przypadkach legalnie eksmitować osobę z zajmowanego lokalu, a następnie ją wymeldować, nawet bez jej zgody.

Wymeldowanie kogoś z nieruchomości wymaga od właściciela spełnienia określonych warunków i procedur prawnych. 

Po co właściciele, poszukują odpowiedzi na pytanie: jak wymeldować kogoś z mieszkania

Problem może pojawić się w momencie sprzedaży nieruchomości. Kupujący najczęściej oczekują, nieruchomości wolnej od wszelkich obciążeń i problemów. Sprzedający i notariusz będą potrzebowali zaświadczenia z gminy świadczącego o tym, że w nieruchomości nie jest nikt zameldowany.

Oczywiście, nawet jeżeli w mieszkaniu jest zameldowana osoba trzecia, to transakcji będzie można dokonać, natomiast jeżeli kupujący jest tego świadomy i wciąż wyraża zgodę na zakup.

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – sposoby na problematycznych lokatorów

Często zdarza się, że meldunek, jest kartą przetargową nieuczciwych lokatorów. Właściciele nieruchomości nie powinni się jednak obawiać tego, że lokator jest zameldowany w nieruchomości, bo meldunek nie ma żadnego wpływu na prawo do zamieszkania w nieruchomości.

Jeśli zameldowany lokator nie ma aktualnego tytułu prawnego do nieruchomości i odmawia wyprowadzki, wtedy właściciel może podjąć przewidziane przez prawo kroki prawne, w celu usunięcia problematycznego intruza. 

Właściciel nieruchomości nie może wyrzucić problematycznego lokatora siłą, czy stosując popularne “sztuczki” takie jak: odcięcie mediów, wymiana zamków, wyrzucenie rzeczy z domu, czy wprowadzenie osób trzecich do mieszkania. Na wypadek takich sytuacji lokatora chroni prawo, i to właściciel, a nie lokator może prędzej zmierzyć się z sankcjami karnymi i prawnymi.

Jedynym wyjściem jest wszczęcie postępowania eksmisyjnego, a po uzyskaniu wyroku sądu skierowanie się do komornika, który jest jedyną osobą uprawnioną, aby przymusowo usunąć lokatora i jego rzeczy z nieruchomości. Eksmisja może wiązać się z długotrwałym procesem oraz dodatkowymi kosztami.

Inną opcją, kiedy problemy z lokatorem nas przerastają, lub gdy nie chcemy/nie możemy czekać wiele miesięcy na finalizację procesu eksmisyjnego, rozwiązaniem może być sprzedaż mieszkania z lokatorem.

W takiej sytuacji to nowy właściciel przejmie odpowiedzialność za poradzenie sobie z uciążliwym lokatorem i będzie uprawniony do wszczęcia procedury eksmisji.

Sprzedaż nieruchomości z lokatorem powinniśmy jednak traktować jako ostateczność, gdy lokator powoduje zadłużenie, gdy należy do grupy osób szczególnie chronionych przez prawo, wobec których proces eksmisyjny może potrwać dłuższy czas, lub gdy właścicielowi zależy na najszybszym zażegnaniu problemu.

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie: jak wymeldować kogoś z mieszkania, ponieważ masz kłopot z problematycznym lokatorem, skontaktuj się ze Skup.io. Sprzedaż mieszkania z lokatorem to alternatywa dla postępowania eksmisyjnego, a zarazem najszybsze rozwiązanie problemu. 

Prawo w dużym stopniu chroni lokatorów, nawet wtedy, gdy to oni są definitywnym źródłem problemów właściciela nieruchomości. Możliwość sprzedaży nieruchomości do Skup.io to kompromis między uwzględnieniem praw lokatora a potrzebami właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby pozbyć się problemu legalnie, w krótkim czasie.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak wymeldować kogoś z mieszkania – podsumowanie

Jak wymeldować kogoś z mieszkania? O wymeldowanie osoby trzeciej może postarać się właściciel nieruchomości. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy lokator opuści dotychczasowe miejsce pobytu i nie zamierza powrócić. W tym celu właściciel powinien złożyć do gminy wniosek o wymeldowanie lokatora.

Urząd może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu sprawdzenie faktycznego stanu, czyli tego, czy lokator rzeczywiście opuścił mieszkanie bez dopilnowania obowiązku meldunkowego i należy go wymeldować. 

Pamiętajmy o tym, że lokator nie nabywa żadnych szczególnych praw dzięki zameldowaniu. Meldunek nie sprawi, że lokator będzie mógł mieszkać w danej nieruchomości, do tego niezbędne będzie dysponowanie przez lokatora tytułem prawnym do nieruchomości np. ważną umową najmu. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń