Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 maja, 2023

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną

dziedziczenie-mieszkania-z-osoba-zameldowana

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną może stanowić nie lada problem dla spadkobiercy. Lokatorem może być osoba, która wspólnie zamieszkiwała ze spadkodawcą przed śmiercią, lub najemca związany ze spadkodawcą umową najmu lokalu mieszkalnego. 

Co wobec takiej sytuacji może zrobić spadkobierca? Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe? Jak wymeldować lokatora i pozbyć się go z domu? Co się dzieje w przypadku dziedziczenia wynajętego mieszkania? Czy można sprzedać odziedziczone mieszkanie z zameldowanym lokatorem?

W tym artykule przedstawimy kilka kwestii, jakie pociąga za sobą dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną. Dowiedz się, na czym polega i jakie prawa nadaje meldunek w nieruchomości i jakie kroki możesz podjąć, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z zameldowaną osobą!

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – obowiązek meldunkowy w Polsce

W Polsce obowiązek meldunkowy jest uregulowany w ustawie o ewidencji ludności. Według tej ustawy każda osoba przebywająca w kraju powinna zameldować się na stałe lub czasowo w miejscu swojego pobytu. Meldunek umożliwia państwu ewidencję liczby ludności przebywających na terenie kraju oraz zbieranie informacji statystycznych. W niektórych sytuacjach meldunek umożliwia również organom państwowym kontakt z daną osobą.

Meldunku można dokonać stawiając się osobiście w urzędzie lub przez Internet. Aby zgłosić zameldowanie w danym miejscu, należy przygotować dokument tożsamości oraz dokument, który potwierdzi nasze prawo do lokalu. Drugim z dokumentów może być: wypis z księgi wieczystej informujący o tym, że dana osoba jest właścicielem lokalu, umowa najmu lokalu mieszkalnego, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. 

Powyższe oznacza, że nie będąc właścicielem nieruchomości, a jedynie najemcą możemy zameldować się nawet bez zgody właściciela. Co więcej, gdy osoba nie dysponuje żadnym tytułem do lokalu, sam właściciel może pomóc jej zameldować się w swojej nieruchomości. 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną nie jest rzadką sytuacją. Osoba zameldowana może zamieszkiwać w odziedziczonym mieszkaniu lub też nie, gdy nie dopilnowała obowiązku wymeldowania. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – jak wymeldować kogoś z domu

W temacie, jakim jest dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną, spadkobiercy często zastanawiają się jak wymeldować kogoś z domu? Sprawdźmy jak wymeldować siebie i kogoś z nieruchomości.

Każda osoba, ma obowiązek wymeldowania się z miejsca pobytu, w którym już nie przebywa. Może to zrobić, wypełniając wniosek o wymeldowanie lub po prostu dokonując meldunku w nowym miejscu. Wymeldować powinniśmy się sami, jednakże w niektórych sytuacjach to właściciel może wymeldować kogoś ze swojej nieruchomości. 

Gdy dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną, dotyczy sytuacji, gdy zameldowany od dawna nie przebywa pod danym adresem, a jedynie nie wymeldował się z nieruchomości, sam właściciel może podjąć odpowiednie kroki. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu, po czym urzędnicy rozpoczną postępowanie wyjaśniające.

W toku postępowania może dojść do przesłuchania sąsiadów przez urzędników, którzy będą dążyli do uzyskania informacji o tym, czy rzeczywiście dana osoba nie zamieszkuje już pod podanym adresem. Co więcej, urzędnicy mogą również sprawdzić, czy w danym lokalu nie znajdują się rzeczy mogące wskazywać na dalsze zamieszkanie osoby zameldowanej. 

Wymeldowanie będzie możliwe tylko jeśli określona osoba opuściła miejsce pobytu dobrowolnie i opuściła je na stałe. 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – prawa osoby zameldowanej

W temacie – dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – należy wspomnieć o tym, jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe. Otóż należy wiedzieć, że sam meldunek nie nadaje żadnych większych praw do nieruchomości. Jest to jedynie obowiązek służący ewidencji ludności.

Zameldowanie nie nadaje prawa do mieszkania, lecz wymeldowanie również nie odbiera praw do nieruchomości, jeżeli osoba wymeldowana miała prawa do lokalu związane z umową najmu lub własnością nieruchomości.

Wymeldowanie osoby, która zajmuje lokal choćby bezprawnie, jest niemożliwe. Aby pozbyć się z mieszkania osoby zameldowanej, należy przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, a następnie wymeldować. 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – spadek z lokatorem

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną może być skomplikowane, szczególnie gdy lokator sprzeciwia się wymeldowaniu jak i opuszczeniu lokalu. Jeżeli lokator dysponuje umową najmu lub umową użyczenia nieruchomości, należy zaczekać do momentu, gdy stosunki wynikające z umowy przestaną obowiązywać – umowa wygaśnie lub zostanie skutecznie wypowiedziana. 

Po zakończeniu umowy, osoba powinna opuścić lokal. Jeżeli tego nie zrobi, należy wezwać osobę zameldowaną do opuszczenia lokalu, a następnie wszcząć procedurę eksmisyjną. Nie można pozbyć się osoby zameldowanej z domu w sposób sprzeczny z przepisami prawa, a już na pewno nie należy robić tego, używając siły i przemocy.

Może zdarzyć się tak, że dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną dotyczy przypadku, gdy nieruchomość jeszcze za życia spadkodawcy, była wynajęta najemcy. Co trzeba wiedzieć w takiej sytuacji?

jakie-prawa-ma-osoba-zameldowana-na-stale

 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – dziedziczenie wynajętego mieszkania

Co warto wiedzieć, gdy dziedziczymy mieszkanie z osobą zameldowaną, czyli lokatorem, który posiada umowę najmu? Na pewno to, że nie zawsze będzie to dla nas niekorzystne. Dziedzicząc nieruchomość, wstępujemy w prawa i obowiązki spadkodawcy, a odnosząc to do umowy najmu, wstępujemy w miejsce wynajmującego.

Umowy najmu nie przerywa śmierć wynajmującego – stosunek najmu trwa nadal. Nieruchomość nie generuje strat związanych z jej utrzymaniem, a zyski pod postacią czynszu. Może być to pozytywna informacja, dla tych spadkobierców, którzy zamierzali wynająć odziedziczoną nieruchomość. 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – z najemcą – nie powoduje konieczności zmiany treści umowy najmu (nie trzeba podpisywać aneksu do umowy, aby zmienić dane nowego właściciela). Warto jednak poznać najemców i chociażby zaktualizować dane niezbędne do zapłaty czynszu.

Problem pojawia się wtedy, gdy spadkobierca chciałby dokonać sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wówczas umowę można zakończyć poprzez wypowiedzenie (jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie lub umowie), albo zaczekać aż dobiegnie końca termin trwania umowy. Alternatywnie, można znaleźć nabywcę chętnego na kupno mieszkania z lokatorem. 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – umowa użyczenia

Osoba zameldowana, może również zamieszkiwać lokal na podstawie umowy użyczenia. Taka forma umowy stosowana jest zazwyczaj wśród wspólnie zamieszkujących członków rodziny. Umowa może przybrać formę ustną, w której właściciel zgadza się na korzystanie z nieruchomości wspólnie z nim bez konieczności ponoszenia opłat przez określony lub nieokreślony czas. 

Śmierć użyczającego (właściciela nieruchomości) spowoduje dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną, nie powoduje natomiast ustania stosunku użyczenia. Spadkobierca wstępuje w miejsce zmarłej osoby do umowy. Może on wypowiedzieć umowę użyczenia osobie zameldowanej, a następnie żądać opuszczenia lokalu. 

Gdy osoba zameldowana, po upływie czasu na opuszczenie lokalu, nieruchomości nie opuści, spadkobierca może wszcząć sprawę o eksmisję. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – eksmisja lokatora zameldowanego

W niektórych przypadkach, dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną, może spowodować konieczność przeprowadzenia eksmisji. Czy można eksmitować lokatora zameldowanego?

Jeśli najemca posiada ważną umowę najmu podpisaną przed śmiercią właściciela mieszkania, to lokator ma prawo do korzystania z mieszkania przez czas trwania umowy. Jeżeli jego zachowanie nie jest w żaden sposób uciążliwe, nie zwleka z zapłatą czynszu i nie użytkuje nieruchomości w nieprawidłowy sposób, wcześniejsze wypowiedzenie umowy może stanowić problem.

W takiej sytuacji można jeszcze starać się porozumieć z lokatorem, i przedstawić mu swój punkt widzenia. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy najmu za zgodą obu stron. 

Jeżeli jednak, mimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, lokator nie zamierza wynosić się z nieruchomości, lub osoba, która była związana ze spadkodawcą umową użyczenia, mimo jej wypowiedzenia nie chce opuścić mieszkania, pozostaje przeprowadzić postępowanie eksmisyjne.

Aby wszcząć eksmisję, należy najpierw pisemnie wezwać lokatora do opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu, a w przypadku braku odpowiedniej reakcji, należy złożyć pozew do sądu. W orzeczeniu sąd wskaże, czy lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli tak, eksmisja zostanie wstrzymana do momentu, gdy gmina udostępni lokal eksmitowanemu. Niestety, najczęściej bywa tak, że tego typu lokale nie są dostępne od ręki, a zatem zanim komornik faktycznie eksmituje lokatora z naszej nieruchomości, może minąć dłuższy czas. 

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – sprzedaż mieszkania z lokatorem

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną zakończyło się sprzedażą takiej nieruchomości, Bez względu na to czy mamy do czynienia z rzetelnym najemcą, czy też osobą, która zajmuje lokal bezprawnie i nie chce go opuścić, sprzedaż mieszkania z lokatorem jest możliwa do zrealizowania w każdym przypadku.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem może okazać się trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli mają miejsce problemy wynikające ze złych stosunków między właścicielem a lokatorem. Niewiele kupujących, będzie zainteresowanych nieruchomością z zamieszkującym lokatorem. Mimo tego, że zameldowanie nie nadaje praw lokatorowi, to kupujący unikają takich ofert z obawy o wystąpienie konieczności przeprowadzenia eksmisji.

Ponadto zwykli nabywcy zazwyczaj są zainteresowani ofertami mieszkań bez lokatorów, do których mogą wprowadzić się od razu po zakupie. Sprzedaż mieszkania z lokatorem to domena skupów nieruchomości, które nie obawiają się takich transakcji. Sprzedaż nieruchomości specjalistom, zdejmuje z barków spadkobiercy problem lokatora – spadkobierca, nie będzie musiał wszczynać postępowania sądowego. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to dobry pomysł, gdy nie chcemy czekać miesiące, a nawet lata, na pozytywne zakończenie eksmisji. Niektóre gminy, nie mają dużych zasobów mieszkań socjalnych, stąd czas oczekiwania na jego przyznanie może być bardzo długi. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szczegółów takiej transakcji? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy bezpłatnie wycenią nieruchomość i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące sprzedaży. Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną nie musi być problemem! 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – meldunek nie ma wpływu na dziedziczenie

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – czy meldunek wpływa na prawo do spadku? Wiele osób zastanawia się, czy fakt zameldowania wpływa w jakikolwiek sposób na dziedziczenie mieszkania? 

Należy podkreślić, że meldunek nie ma wpływu na to, kto zostanie spadkobiercą danego mieszkania. Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, zameldowanie w danym lokalu, służy celom ewidencyjnym i nie nadaje żadnych praw do lokalu. Oznacza to, że osoba zameldowana nie będzie uprawniona do dziedziczenia, chyba że została powołana do spadku z ustawy lub testamentu.

Prawo do spadku uzależnione jest od przepisów kodeksu cywilnego oraz testamentu pozostawionego przez zmarłego. W przypadku braku testamentu decydujące są przepisy o prawie spadkowym. W pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku, do spadku powoływane są kolejne osoby z kręgu rodziny. Nie ma tu znaczenia fakt zameldowania w nieruchomości.


Warto więc pamiętać o tym, że choć meldunek może pomóc w wielu sprawach administracyjnych i formalnych, nie wzmacnia on prawa do dziedziczenia określonego mieszkania czy innej nieruchomości.

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną – podsumowanie

Dziedziczenie mieszkania z osobą zameldowaną może być problematyczne jeżeli osoba zameldowana zamieszkuje nieruchomość i nie chce jej opuścić pomimo tego, że zajmuje ją bezprawnie. Mimo to istnieją różne sposoby na rozwiązanie problemów związanych z lokatorem.

Wymeldować można jedynie osobę, która dobrowolnie i na stałe opuściła swoje miejsce pobytu. W sytuacji, gdy zameldowana osoba nie chce opuścić lokalu, można sprzedać mieszkanie z lokatorem lub podjąć kroki do eksmisji, a następnie wymeldować lokatora.

 Pamiętajmy również, że fakt bycia zameldowanym w nieruchomości nie ma wpływu na prawo do tejże nieruchomości. Zameldowany nie zyskuje również żadnych praw, jeśli chodzi o dziedziczenie mieszkania, w którym jest zameldowany.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń