Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 listopada, 2023

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem

mieszkanie-w-spadku-z-zameldowanym-lokatorem

Dziedzicząc mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem, możemy napotkać wiele trudności. Jednak nie w każdym przypadku zameldowany lokator będzie utrapieniem.

Jaką rolę odgrywa zameldowanie w lokalu? Czy osoba zameldowana ma prawo do mieszkania po śmierci właściciela? Co w sytuacji, gdy lokator zawarł z byłym właścicielem umowę użyczenia lub najmu? Kiedy warto rozważyć sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym?

W tym artykule poruszymy powyższe kwestie oraz omówimy możliwość sprzedaży odziedziczonego mieszkania z lokatorem, oraz ewentualnej eksmisji problematycznego lokatora. 

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – zameldowanie w lokalu a prawo do lokalu

Dziedziczenie nieruchomości po krewnym to nie tylko korzyści, lecz niekiedy potencjalne problemy. Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem może zaskoczyć spadkobiercę.

Na wstępie warto podkreślić, że meldunek w lokalu dokonywany jest w celach ewidencji ludności. Zameldowanie pod danym adresem, nie spowoduje, że osoba zameldowana zyskuje jakiekolwiek prawo do nieruchomości, czy zamieszkania w niej. Zameldowanie to nie to samo co prawo własności

Co więcej, wiele osób, błędnie uważa, że zameldowanie się w danym lokalu daje prawo do mieszkania po śmierci właściciela. Jest to nieprawdą. Zameldowanie w danym lokalu w żadnym wypadku nie zagwarantuje prawa do mieszkania po śmierci właściciela. Dziedziczenie następuje zgodnie z przepisami ustawy bądź wynika z treści pozostawionego przez zmarłego testamentu.

Meldunek nie ochroni również lokatora przed eksmisją z mieszkania, do którego nie ma tytułu prawnego (umowy najmu czy notarialnego aktu własności). Natomiast, eksmisji może dokonać tylko komornik, właściciel nieruchomości nie może wyrzucić lokatora siłą z mieszkania.

Dziedzicząc mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem, nie należy jednak od razu obawiać się najgorszego, czyli lokatora, który nie wyprowadzi się z nieruchomości mimo wezwań spadkobiercy. 

Należy sprawdzić, na jakiej podstawie zameldowany lokator zamieszkuje lokal (może być to umowa użyczenia lub najmu). Do czasu zakończenia umowy, lokator ma prawo zostać w nieruchomości, a spadkobierca nie może go eksmitować. 

Lokator opuszczający lokal po zakończeniu umowy powinien dopełnić obowiązku i wymeldować się z nieruchomości.

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – lokator z umową użyczenia

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem może dotyczyć sytuacji, kiedy to lokator zamieszkuje lokal na podstawie umowy użyczenia lokalu. Umowa użyczenia to forma nieodpłatnego korzystania z mieszkania na czas określony lub nieokreślony. Umowa może przybrać formę pisemną lub ustną. 

Często zdarza się, że osoba, która opiekowała się spadkodawcą przed śmiercią, zamieszkiwała w lokalu właśnie na podstawie umowy użyczenia. Umowa użyczenia może być wykorzystana przez lokatora do zameldowania w nieruchomości. W przypadku dziedziczenia takiego mieszkania, konieczne jest rozważenie różnych scenariuszy.

Pierwszym możliwym scenariuszem jest kontynuacja umowy użyczenia między nowym właścicielem a lokatorem. 

Jeżeli nowy właściciel wolałby pozbyć się lokatora, aby samodzielnie zamieszkać w lokalu, lub sprzedać nieruchomość pozbywając się uprzednio lokatora, może taką umowę wypowiedzieć lub zaczekać, aż minie termin obowiązywania umowy.

Gdy lokator wyprowadzi się z nieruchomości, powinien pamiętać, aby wymeldować się z niej. Jeżeli zapomni dopełnić obowiązku, właściciel nieruchomości może postarać się o wymeldowanie go w trybie decyzji administracyjnej, czyli bez uczestnictwa zameldowanego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – lokator z umową najmu

Co w sytuacji, gdy dziedziczymy mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem, który zawarł z byłym właścicielem umowę najmu lokalu? Jak postępować w takiej sytuacji?

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem nie zawsze będzie czymś niepożądanym. Jeżeli spadkobierca, nie chce zamieszkać w odziedziczonej nieruchomości, a w zamian za to chciałby, aby ta przynosiła zysk, może być zadowolony, bo zyskał rzetelnego najemcę. 

Zameldowany najemca, który od początku terminowo płaci czynsz, może być dla nowego właściciela szczególnie korzystnym rozwiązaniem.

Co w sytuacji, gdy spadkobierca, będzie chciał pozbyć się zameldowanego lokatora, aby następnie sprzedać lokal

Lokator posiadający umowę najmu ma prawo do korzystania z mieszkania na czas określony lub nieokreślony. Nawet jeśli poprzedni właściciel przepisze w spadku mieszkanie spadkobiercy, ten nie może od razu rozwiązać umowy najmu. Nowy właściciel musi respektować prawa lokatora i kontynuować dotychczasowe postanowienia umowy.

Tak jak w przypadku umowy użyczenia, ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy najmu oraz terminami jej wygaśnięcia. Jeśli do końca obecnej umowy został jeszcze długi czas, nowy właściciel będzie musiał tolerować obecność lokatora, lub może spróbować polubownie rozwiązać umowę wcześniej, za porozumieniem stron.

Po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy, lokator powinien opuścić lokal i wymeldować się.

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem i ważną umową najmu stanowi pewien kłopot dla nowego właściciela, jeżeli ten, zamierza sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Jednak należy wiedzieć, że zameldowanie określonej osoby w lokalu nie sprawi, że nieruchomości nie będzie dało się sprzedać.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym jest jak najbardziej możliwa, o tym kiedy warto ją rozważyć i jak ją przeprowadzić w dalszej części artykułu. 

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – gdy zameldowany lokator się wyprowadził

Może zdarzyć się również tak, że mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem jest tak naprawdę niezamieszkałe. Niestety, wiele osób nie dopełnia obowiązku wymeldowania z nieruchomości, w której już nie przebywa. 

Obowiązek meldunkowy dotyczy zameldowania, ale również wymeldowania. Zdarza się, że lokatorzy po prostu zapominają wymeldować po opuszczeniu nieruchomości. Co w takiej sytuacji powinien zrobić właściciel lokalu?

Na wniosek właściciela lokalu, osoba, która nie przebywa pod danym adresem, i nie dopełniła obowiązku wymeldowania, może zostać wymeldowana przez organ gminy. W tym celu właściciel powinien zawrzeć we wniosku dane lokatora oraz informacje dotyczące okoliczności opuszczenia lokalu przez lokatora.

W ten sposób do wymeldowania może dojść bez zgody i wiedzy osoby zameldowanej. Aby sprawdzić, czy osoba zameldowana, rzeczywiście nie przebywa pod danym adresem, urzędnicy mogą udać się do lokalu i skontrolować czy nie ma w nim rzeczy należących do osoby zameldowanej. Mogą również porozmawiać z sąsiadami i wypytać ich o to, czy dana osoba nie mieszka w sąsiednim lokalu. 

Jeżeli stwierdzi się, że osoba zameldowana opuściła lokal dobrowolnie i na stałe, wydadzą decyzję w sprawie wymeldowania obywatela. 

Mniej problematycznym sposobem, jest próba skontaktowania się z byłym lokatorem i upomnienie go o obowiązku wymeldowania. Każdy obywatel może dokonać wymeldowania i zameldowania się w prosty sposób nawet przez internet. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem-zameldowanym

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem może być uciążliwe dla właściciela, który planuje w krótkim czasie zbyć odziedziczoną nieruchomość. Czy można sprzedać takie mieszkanie? Oczywiście, fakt zameldowania osoby, lub osób w nieruchomości nie przekreśla szans na sprzedaż. 

Właściciel nieruchomości ma prawo zbyć swoją nieruchomość, nawet jeżeli są w niej zameldowani lokatorzy, a także wtedy, gdy lokatorzy wciąż zamieszkują nieruchomość.

Lokator zameldowany czy zamieszkujący nieruchomość, nie ma wpływu na transakcję sprzedaży.

Transakcja sprzedaży lokalu przebiega w sposób standardowy. Sprzedający zbiera wymagane do sprzedaży dokumenty i poszukuje nabywcy. Następnie, kupujący i sprzedający udają się wspólnie do notariusza i zawierają akt notarialny. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym warto rozważyć szczególnie gdy:

  • właściciel chce szybko pozbyć się odziedziczonej nieruchomości, i nie czekać na wygaśnięcie umowy najmu,
  • właściciel nie chce na własną rękę przeprowadzać procesu eksmisji lokatora.

Transakcja sprzedaży może okazać się problematyczna, jeżeli poszukujemy nabywcy na wolnym rynku. Prywatni nabywcy nie są skłonni, aby przeznaczyć swoje oszczędności w nieruchomość z lokatorem, z którym będą musieli walczyć o opuszczenie lokalu. 

Lokator nie zawsze jest problemem i nie zawsze sytuacja doprowadzi do konieczności jego eksmisji, jednak dla nabywcy informacja o lokatorze zameldowanym lub zamieszkującym lokal wydaje się ryzykowna.

Jak skutecznie sprzedać mieszkanie z lokatorem zameldowanym? 

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – w sprawie sprzedaży skontaktuj się ze Skup.io skup nieruchomości 

Firmy kupujące mieszkania z lokatorami to gwarancja sprawnej i skutecznej sprzedaży nieruchomości. Skup nieruchomości z lokatorem Skup.io oferuje bezpieczną transakcję za gotówkę, spadkobiercom, którzy chcą pozbyć się odziedziczonej nieruchomości z lokatorem.

Jak wygląda transakcja ze Skup.io? Właściciel lokalu może wypełnić formularz internetowy lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem firmy i przekazać najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości oraz jej lokatora. 

Skup nieruchomości Skup.io to skuteczna pomoc w przypadku wszelkich problemów ze sprzedażą nieruchomości, dlatego też sprzedający nie zostanie odrzucony ze względu na problem z lokatorem. Skup.io specjalizuje się w nabywaniu zamieszkałych lokali, zdejmując z właścicieli ciężar przeprowadzenia działań prawnych i eksmisji. 

Sprzedaż nieruchomości z lokatorem, spowoduje, że to nowy właściciel stanie się odpowiedzialny za wytoczenie powództwa lokatorowi oraz przejście przez cały proces sądowy i komorniczy. Sprzedający ma możliwość pozbyć się nieruchomości oraz problemu w krótkim czasie za gotówkę. 

Masz podobny problem? Skontaktuj się ze Skup.io i porozmawiaj z kompetentnym doradcą. Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przeprowadzić bezpieczną i szybką sprzedaż odziedziczonego mieszkania!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – eksmisja problematycznego lokatora

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem, może stać się ogromny problemem, jeżeli lokator nie będzie chciał dobrowolnie opuścić nieruchomości po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości nie może samodzielnie wyrzucić lokatora z domu, nawet jeżeli przebywa on w jego nieruchomości bezprawnie.

Eksmisja to proces mający na celu usunięcie lokatora z wynajmowanego mieszkania, i jest jedynym właściwym rozwiązaniem gdy lokator odmawia wyprowadzki. Zameldowanie nie ma wpływu na możliwość przeprowadzenia eksmisji. Mimo że spadkobierca posiada tytuł prawny do mieszkania, musi przestrzegać określonych procedur przed podjęciem działań eksmisyjnych.

Jeżeli lokator zajmuje naszą nieruchomość bez tytułu prawnego, należy wezwać go do opuszczenia lokalu i wyznaczyć ostateczny termin na wyprowadzkę. Jeżeli działanie to nie przyniesie oczekiwanego skutku, właściciel powinien złożyć do sądu pozew o eksmisję. Gdy zapadnie wyrok nakazujący lokatorowi opuszczenie i opróżnienie lokalu, właściciel po nadaniu mu klauzuli wykonalności powinien złożyć wraz z powyższymi dokumentami wniosek do komornika. 

Do eksmisji nie dojdzie natychmiast. To kiedy dojdzie do eksmisji, jest zależne od tego czy lokatorowi przyznano prawo do lokalu socjalnego i czy gmina dysponuje takim lokalem od ręki. W niektórych sytuacjach proces eksmisyjny może trwać kilka miesięcy, a w innych dużo, dużo dłużej. 

Jeżeli chcemy pozbyć się uciążliwego lokatora z odziedziczonej nieruchomości, nie ominiemy procesu eksmisji. 

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – czy zawsze jest problemem?

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem nie zawsze jest problemem. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności, umowy zawartej między lokatorem a właścicielem, możliwości negocjacji i postawy lokatora.

W niektórych przypadkach zameldowany lokator może być uciążliwy dla nowego właściciela. Mogą wystąpić sytuacje, gdy lokator nie zechce opuścić lokalu mimo rozwiązania umowy i konieczne będzie przeprowadzenie eksmisji. Problemem może być niekiedy znalezienie chętnego kupującego, gdy interesuje nas sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, a umowa najmu z lokatorem nadal trwa.

Niekiedy mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem może być dużą korzyścią. Jeżeli umowa najmu została zawarta na korzystnych warunkach i obowiązki obu stron są jasno określone, to można uniknąć kłopotów ze znalezieniem najemcy i od razu czerpać dodatkowy dochód.

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem – podsumowanie

Mieszkanie w spadku z zameldowanym lokatorem może być korzystne lub problematyczne, wszystko zależy od tego, co spadkobierca zamierza zrobić z odziedziczoną nieruchomością.

W przypadku umowy użyczenia lub najmu trzeba przestrzegać określonych praw i obowiązków wynikających z takiej umowy. Jeśli lokator wyprowadzi się po wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy lub za porozumieniem stron, istnieje możliwość przejęcia pełnej kontroli nad mieszkaniem. Wtedy opuszczający nieruchomość lokator powinien wymeldować się. 

Jeśli zameldowany lokator zamieszkuje nieruchomość bezprawnie i nie chce jej opuścić na wezwanie właściciela, pozostaje wniesienie sprawy do sądu i przeprowadzenie eksmisji. 

Jeśli właściciel nie chce na własną rękę przeprowadzać eksmisji lokatora, lub zależy mu, aby pozbyć się odziedziczonej nieruchomości wraz z lokatorem, może zdecydować się na sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym. Taka transakcja jest jak najbardziej dostępnym rozwiązaniem.

Interesuje Cię sprzedaż mieszkania z lokatorem? Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami i darmowej wyceny nieruchomości! Skup nieruchomości z lokatorem Skup.io zapewni Ci niezbędną pomoc i bezpieczną transakcję za gotówkę!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń