Wyrok o eksmisję - czyli jak pozbyć się problematycznego lokatora - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 lipca, 2022

Wyrok o eksmisję – czyli jak pozbyć się problematycznego lokatora

wyrok-o-eksmisje-2022

Eksmisja lokatora z mieszkania może zostać przeprowadzona jedynie przez upoważnioną osobę, jaką jest komornik. Zanim jednak udamy się do wybranej kancelarii komorniczej, musimy uzyskać wyrok o eksmisję opatrzony klauzulą wykonalności. Chcesz skutecznie pozbyć się niepłacącego lokatora lub osoby bezprawnie zajmującej twoją nieruchomość? Sprawdź jak to zrobić!

Wyrok o eksmisję – wszczęcie postępowania eksmisyjnego

Sprawę nierzetelnego lokatora zawsze należy kierować do sądu, nigdy nie należy podejmować samodzielnych czynności mających na celu pozbycie się najemcy. Obowiązujące prawo, skonstruowane jest w taki sposób, że w większym stopniu chroni interesy najemcy (nawet niepłacącego!) niż właściciela lokalu. W związku z tym, próby wejścia do własnej nieruchomości, wymiana zamków lub jakiekolwiek inne działania mające na celu przymuszenie lokatora do wyniesienia się, mogą wywołać negatywne konsekwencje prawne dla właściciela lokalu mieszkalnego. Wobec takiej sytuacji nie należy jednak pozostawać bezczynnym. Dążąc do uzyskania wyroku o eksmisję, należy wnieść powództwo do sądu.

Wyrok o eksmisję – tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności

Pozew o eksmisję lub pozew o opuszczenie i opróżnienie lokalu – takie pismo należy wnieść do sądu rejonowego odpowiedniego dla adresu nieruchomości, której pozew dotyczy. Opłata za wniesienie pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. W treści pozwu należy szczegółowo opisać swoje żądanie (nakazanie opuszczenia, opróżnienia oraz wydania lokalu) oraz je uzasadnić. Do pisma, należy również dołączyć inne niezbędne dla rozpoznania sprawy dokumenty np. umowę najmu, wypowiedzenie, korespondencję z najemcą. Następnie sąd wyda wyrok w sprawie o eksmisję, w którym nakaże lokatorowi opuszczenie i opróżnienie lokalu. Sąd, który wydał powyższe orzeczenie, nadaje mu klauzulę wykonalności na wniosek zainteresowanego. Wyrok o eksmisję opatrzony klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Tytułem egzekucyjnym nie jest jedynie prawomocny wyrok o eksmisję, może nim być również ugoda sądowa, czy akt notarialny, w którym lokator osobiście zobowiąże się do opuszczenia i opróżnienia lokalu w przypadku pewnych okoliczności (tak jak np. w umowie najmu okazjonalnego). Takie dokumenty powinny następnie zostać opatrzone klauzulą wykonalności.

Wyrok o eksmisję – wniosek do komornika

Po uzyskaniu sądowego wyroku o eksmisję opatrzonego klauzulą wykonalności, właściciel może udać się do komornika. Urzędnikowi należy złożyć wniosek o wykonanie wyroku eksmisji oraz dołączyć powyższy wyrok sądu. Następnie sprawę przejmuje komornik. Wzywa on lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Gdy najemca nie ustosunkuje się do wezwań komornika, ten opróżni lokal z osób i rzeczy.

Niestety, nie zawsze oddanie spraw w ręce komornika wiąże się z natychmiastowym eksmitowaniem lokatora nawet gdy posiadamy prawomocny wyrok o eksmisję. Zależy to w głównej mierze od tego, czy lokatorowi przysługuje lokal socjalny, oraz od dostępności takich lokali.

Wyrok o eksmisję – lokal socjalny

W wyroku o eksmisję sąd orzeka również o uprawnieniu do lokalu socjalnego, bądź o jego braku. Prawo do lokalu socjalnego mają następujące osoby: kobiety w ciąży, osoby małoletnie, niepełnosprawne, ubezwłasnowolnione, obłożnie chorzy, osoby posiadające status bezrobotnych, a także emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Eksmisja jest wstrzymana do czasu zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego uprawnionemu, a to może potrwać miesiącami, a nawet latami. Wynika to z faktu, że gminy nie mają takich lokali zbyt dużo.

Jeśli pozwanemu nie zostało przyznane prawo do lokalu socjalnego, zostanie on eksmitowany do lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Gdy pozwany nie ma praw do żadnego lokalu czy pomieszczenia, gmina ma obowiązek wskazać pomieszczenie tymczasowe, do tego czasu eksmisja zostaje wstrzymana.

Wyrok o eksmisję – kiedy nie wykonuje się eksmisji

W okresie od 1 listopada do 31 marca nie wykonuje się eksmisji gdy w treści wyroku o eksmisję pozwanemu nie przysługuje lokal socjalny, a gmina nie wskazała lokalu tymczasowego. Wspomniana ochrona nie dotyczy eksmisji z tytułu najmu okazjonalnego, jak również osób, co do których postępowanie egzekucyjne prowadzone było w związku z przemocą w rodzinie, osób rażąco wykraczających przeciwko porządkowi domowemu, osób, które przez swoje niestosowne zachowanie czynią uciążliwym użytkowanie innych lokali w budynku, a także tych, którzy zajęli lokal, nie posiadając tytułu prawnego.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń