Jak zatrzymać licytację nieruchomości - zawieszenie i umorzenie - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia17 kwietnia, 2023

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – zawieszenie i umorzenie

jak-zatrzymac-licytacje-nieruchomosci-zawieszenie-i-umorzenie

Zajęcie nieruchomości przez komornika, a następnie licytacyjna sprzedaż, to jedna z możliwości odzyskania należności przez wierzyciela – szczególnie, gdy chodzi o dług opiewający na wysokie kwoty. Gdy postępowanie egzekucyjne zostało rozpoczęte, nie oznacza to, że nie możemy podjąć już żadnych czynności, aby zapobiec sprzedaży na warunkach licytacyjnych. 

Wielu z nas nie wie, co zrobić w sytuacji, gdy komornik rozpoczął swoje działania. Jak zatrzymać licytację nieruchomości? Czy to jest w ogóle możliwe? W pewnych sytuacjach może dojść do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. To, może skutkować dodatkowym czasem na uregulowanie zobowiązania lub całkowitym wstrzymaniem dalszych czynności komorniczych. 

Jak zatrzymać licytację nieruchomości i kiedy może do tego dojść? Jak inaczej rozwiązać ten trudny problem? 

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – kiedy komornik zajmuje mieszkanie 

Zacznijmy od wyjaśnienia, kiedy komornik zajmuje mieszkanie, czyli kiedy egzekucja z nieruchomości będzie możliwa. Komornik może prowadzić egzekucję np. z wynagrodzenia, emerytury, renty, rachunku bankowego, ruchomości, ale też nieruchomości.

Gdy suma zadłużenia jest bardzo duża, egzekucja z wynagrodzenia może nie okazać się skutecznym sposobem zaspokojenia wierzyciela, a komornik może zdecydować o egzekucji z nieruchomości. Kiedy komornik zajmuje mieszkanie, dokonuje się wpisu zajęcia w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, natomiast dłużnik może nadal zamieszkiwać nieruchomość. Gdy egzekucja z nieruchomości zakończy się skuteczną sprzedażą – właściciel zostanie zmuszony do opuszczenia lokalu, którego nie jest już właścicielem. 

Nie zawsze, egzekucja z nieruchomości będzie jednak możliwa. Przepisy stanowią, że dopiero, gdy wartość długu przekracza 5% wartości nieruchomości, można prowadzić egzekucję z nieruchomości. Teoretycznie więc, małe długi nie spowodują straty mieszkania, lecz gdy zadłużenie liczone jest w dziesiątkach lub setkach tysięcy, może być to prawdopodobne. 

Zajęcie nieruchomości nie oznacza, że nie da się już nic zrobić, a komornik sprzeda mieszkanie na aukcji. Nadal mamy możliwość uratować mieszkanie np. poprzez porozumienie z wierzycielem, a gdy to jest niemożliwe, wciąż możemy dążyć do samodzielnej sprzedaży nieruchomości – ponieważ jak się okazuje, taka sprzedaż będzie korzystniejsza niż licytacja nieruchomości. Jak zatrzymać licytację nieruchomości?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

W trakcie postępowania, prowadzonego przez komornika, mogą zajść pewne okoliczności, które spowodują, że do licytacji nieruchomości nie dojdzie. Jak zatrzymać licytację nieruchomości? Możliwym rozwiązaniem jest zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Zawieszenie postępowania polega na czasowym zatrzymaniu procesu egzekucyjnego w całości lub częściowo. Może to nastąpić na wniosek dłużnika, wierzyciela lub z mocy prawa. Zawieszenie egzekucji nie sprawi, że zobowiązanie przestaje być wymagalne, a jedynie odroczy czynności egzekucyjne.

Natomiast umorzenie postępowania następuje, gdy pojawią się okoliczności uniemożliwiające prowadzenie postępowania. Ma to miejsce np. gdy dług zostanie spłacony przez zobowiązanego lub osobę trzecią,  w przypadku śmierci dłużnika, lub gdy wierzyciel nie dopełni stosownych formalności. 

Należy podkreślić, że umorzenie postępowania nie w każdym przypadku oznacza jednoznaczne zakończenie problemu długów. Wierzyciel po umorzeniu postępowania, ma prawo ponownie złożyć wniosek do komornika. Dzieje się tak między innymi w sytuacji, gdy druga licytacja komornicza nie przyniesie skutku i postępowanie zostanie umorzone z urzędu. Po upływie wyznaczonego czasu wierzyciel znów może dochodzić swoich należności przez komornika.

O tym, jak zatrzymać licytację nieruchomości, i jakie możliwości w tym zakresie ma dłużnik, jest sprawą indywidualną, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać profesjonalną poradę dotyczącą swojego, konkretnego przypadku.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego to jedna z możliwości, jakie mają dłużnicy, aby próbować zatrzymać licytację nieruchomości. Zawieszenie polega na tym, że egzekucja zostaje wstrzymana na określony czas, a dłużnik może wykorzystać ten czas, aby zyskać szansę na uporanie się ze swoimi problemami finansowymi.

Ważne jest jednak pamiętać, że zawieszenie to tylko chwilowe rozwiązanie. Dług pozostaje nadal aktualny. Dlatego też warto skorzystać z tego czasu do znalezienia lepszego sposobu rozwiązania problemów finansowych np. poprzez negocjację z wierzycielem lub sprzedaż nieruchomości.

Jeśli nie uda nam się uporać ze swoim zadłużeniem przez okres zawieszenia postępowania egzekucyjnego, lub nie wywiążemy się z obowiązków, do których zobligowaliśmy się w związku z zawieszeniem postępowania, licytacja zostanie wznowiona i możemy stracić swój dom bądź mieszkanie. Dlatego tak ważne jest podjęcie szybkich i skutecznych działań po pierwszych sygnałach problemów finansowych.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – kiedy dochodzi do umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego, to sposoby na to, jak zatrzymać licytację nieruchomości. Poniżej przedstawiamy jakie okoliczności muszą nastąpić, aby takie rozwiązania były możliwe. 

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – postępowanie może być zawieszone m.in. gdy:

 • wierzyciel lub dłużnik nie mają zdolności procesowej,
 • nastąpi śmierć wierzyciela lub dłużnika,
 • z takim żądaniem wystąpi wierzyciel,
 • wniesiono skargę na czynności komornika albo zażalenie na postępowanie sądu,
 • dłużnik przedstawi pisemny dowód na dopełnienie swojego obowiązku lub świadczący o tym, że wierzyciel udzielił mu zwłoki – komornik wstrzymuje czynności.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – postępowanie może zostać umorzone m.in w przypadku gdy:

 • wnioskuje o to wierzyciel,
 • nastąpiła spłata długu,
 • tytuł egzekucyjny jest pozbawiony skutków prawnych,
 • egzekucja jest niedopuszczalna ze względu na osobę dłużnika lub przedmiot egzekucji,
 • wiadomo, że z egzekucji nie uzyska się sumy przewyższającej koszty egzekucji,
 • wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokonał żadnej czynności lub nie wznowił zawieszonego postępowania,
 • w przypadku śmierci dłużnika, gdy obowiązek był z nim ściśle związany, lub prawo majątkowe wygasło wskutek śmierci,
 • gdy roszczenie uległo przedawnieniu przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, a wierzyciel nie wykaże przerwania biegu terminu przedawnienia – na wniosek dłużnika

kiedy-komornik-zajmuje-mieszkanie

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – ugoda z wierzycielem

Skutecznym sposobem na to jak zatrzymać licytację nieruchomości jest zawarcie ugody z wierzycielem. W tym przypadku dłużnik i wierzyciel muszą osiągnąć pewne porozumienie.

Ugoda może dotyczyć różnych kwestii, takich jak spłata zadłużenia w ratach lub sprzedaż nieruchomości za cenę wyższą niż wartość długu. Ważne jest, aby warunki ugody były korzystne dla obu stron oraz realistyczne do wykonania przez dłużnika. Wierzyciel musi zaakceptować warunki ugody proponowanej przez dłużnika. Ugoda powinna być sporządzona na piśmie i przedłożona komornikowi.

Po podpisaniu ugody, wierzyciel może wystąpić ze stosownym wnioskiem do komornika, a postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone lub umorzone. Warto pamiętać, że zawarcie ugody nie gwarantuje automatycznego uniknięcia licytacji nieruchomości. Jeśli dłużnik nie będzie przestrzegał ustalonych warunków spłaty lub innych postanowień wynegocjowanej ugody, to postępowanie egzekucyjne zostanie wznowione.

Należy również zwrócić uwagę na przepisy, które mówią o tym, że zawieszone postępowanie podlega umorzeniu z urzędu po 6 miesiącach od doręczenia wierzycielowi postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. A więc, jeżeli w ciągu 6 miesięcy, wierzyciel nie podejmie żadnych czynności, ani nie będzie chciał wznowić zawieszonego postępowania, umarza się je z urzędu.

Dlatego też przed podpisaniem ugody ważna jest dokładna analiza swojej sytuacji finansowej oraz rozmowa ze specjalistami prawa.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – zawieszenie lub umorzenie na żądanie wierzyciela

Jak zatrzymać licytację nieruchomości? Zatrzymać może ją sam wierzyciel. Wierzyciel może odstąpić od egzekucji, ale zazwyczaj jest to zastrzeżone warunkiem, że dłużnik spełni jego wymagania, czyli w praktyce dojdzie do ugody. W takim przypadku należy skontaktować się z wierzycielem i dowiedzieć się, jakie są jego oczekiwania oraz czy jest gotowy do negocjacji. 

Niezależnie od tego, co zostanie ustalone między stronami, porozumienie warto spisać w formie umowy i potwierdzić podpisem. Może to pomóc uniknąć problemów w przyszłości.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na żądanie wierzyciela, a właściwie jego zasadność nie podlega ocenie organu egzekucyjnego. Jeżeli wierzyciel wystąpi z wnioskiem o umorzenie postępowania, komornik przychyli się do jego decyzji.

Zawieszenie lub umorzenie postępowania może być bardzo korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika, dającym czas na skuteczne uregulowanie należności. Jednak porozumienie z wierzycielem nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia, dłużnik ma ograniczoną kontrolę nad sytuacją i musi polegać na decyzji podejmowanej przez drugą stronę.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – spłata należności poprzez sprzedaż

Oczywiście najlepszym sposobem na to, jak zatrzymać licytację nieruchomości jest zapłata całej należności. Często zobowiązani, aby pokryć swoje długi, decydują się na sprzedaż nieruchomości i użycie uzyskanego kapitału do spłaty zobowiązania.

Spłaty należności może dokonać osoba trzecia lub sam dłużnik przed zamknięciem przetargu – wtedy postępowanie może zostać umorzone. Spłaty można dokonać poprzez komornika lub bezpośrednio do wierzyciela, który następnie potwierdzi przyjęcie należności lub sam wystąpi z wnioskiem o umorzenie. 

Co istotne, aby umorzyć postępowanie, musi nastąpić rzeczywista spłata długu. Samo zobowiązanie się dłużnika do zapłaty nie jest w takim wypadku wystarczające.

Dlaczego sprzedaż nieruchomości w przypadku zadłużenia może być dobrym rozwiązaniem? Jeżeli nie mamy innych możliwości na spłatę zobowiązania, np. nie jest możliwa spłata w ratach, lub dług opiewa na bardzo dużą kwotę, samodzielna sprzedaż nieruchomości będzie korzystniejszym wyborem niż sprzedaż licytacyjna. 

Może cię zainteresować: Mieszkanie w testamencie po babci

Sprzedaż mieszkania na publicznej aukcji, może skutkować sprzedażą dużo poniżej wartości rynkowej, ponadto dłużnik zostaje obciążony kosztami przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W takim przypadku osoba zadłużona nie ma żadnego wpływu na cenę sprzedaży, musi opuścić lokal w wyznaczonym terminie, inaczej dokonuje się eksmisji. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie – skuteczną pomoc uzyskasz od skupu nieruchomości

Jeżeli Twoja nieruchomość została zajęta przez komornika, i chciałbyś dokonać spłaty zobowiązania poprzez jej sprzedaż – możesz tego dokonać.

Mieszkanie zajęte przez komornika możesz sprzedać firmie skupującej nieruchomości, która posiada niezbędną wiedzę prawniczą, aby zapewnić Ci bezpieczną transakcję – skup nieruchomości Skup.io gwarantuje Ci takie wsparcie.

Może się zdarzyć, że wierzyciel nie będzie zainteresowany ugodą lub nie zdecyduje się zawiesić czy umorzyć postępowania na prośbę dłużnika, który chciałby zbyć nieruchomość nieobciążoną wpisem komorniczym. Jako skup nieruchomości, pomagamy negocjować spłatę zobowiązania z wierzycielem. W wielu przypadkach pojawienie się zdecydowanego nabywcy, który dysponuje niezbędnym kapitałem w gotówce, jest skutecznym argumentem, aby móc samodzielnie zrealizować transakcję.

Pomożemy Ci załatwić niezbędne formalności do przeprowadzenia transakcji sprzedaży, i gwarantujemy bezpłatne konsultacje z prawnikiem.

Sprzedaż nieruchomości w sytuacji zadłużenia jest skrajnym krokiem, lecz niekiedy stanowi najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu możemy raz na zawsze pozbyć się długów, rosnących odsetek i stresu związanego z ciągnącym się postępowaniem egzekucyjnym. 

Po więcej szczegółów na temat pomocy skupu nieruchomości lub w celu uzyskania wyceny nieruchomości, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy niezmiennie, każdego dnia są do Twojej dyspozycji.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – kilka słów o umorzeniu postępowania egzekucyjnego po pierwszej i drugiej bezskutecznej licytacji

Umorzenie postępowania może nastąpić w przypadku, gdy wierzyciel nie dopełni stosownych formalności. W przypadku, gdy pierwsza licytacja nie zakończyła się skuteczną sprzedażą nieruchomości, wierzyciel powinien wystosować wniosek o przeprowadzenie drugiej licytacji. Jeżeli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, postępowanie umarza się z mocy prawa.

W sytuacji, gdy doszło do drugiej licytacji, lecz również drugie podejście do publicznej sprzedaży nieruchomości okazało się bezskuteczne, następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu. Kolejna egzekucja dotycząca tej samej nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela dopiero po upływie 6 miesięcy od terminu drugiej licytacji. 

Powyższe przypadki nie stanowią sposobu na to, jak zatrzymać licytację nieruchomości, ponieważ umorzenie następuje z urzędu, a dłużnik nie ma wpływu na wynik licytacji. Jest to jednak dla niego ważna informacja. W takich wypadkach umorzenie egzekucji nie zakończy kwestii długów pozostałych do spłaty. Wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne, a więc nadal może dojść do licytacji komorniczej. Wobec czego dłużnik może dążyć do ugody i spłaty w ratach lub podjąć się innych metod na spłatę. 

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – podsumowanie

Powyżej wskazaliśmy sposoby na to, jak zatrzymać licytację nieruchomości, a więc wskazaliśmy okoliczności kiedy umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego będzie możliwe. Jednakże jedyną pewną i skuteczną metodą zatrzymania licytacji nieruchomości jest spłata zadłużenia.

Dlatego też, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i obawiasz się utraty swojego mieszkania lub domu, nie warto unikać problemu, tylko podjąć działania, które umożliwią pozbycie się długu. Skontaktuj się ze swoim wierzycielem i spróbuj wynegocjować dogodne warunki spłaty długu. W razie potrzeby możesz również skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, którzy pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Im szybciej podejmiesz działania w celu uregulowania swojego długu, tym większa szansa na uniknięcie licytacji nieruchomości.

W szczególnie trudnych sytuacjach zadłużenia metodą na to, jak zatrzymać licytację nieruchomości, jest samodzielna sprzedaż nieruchomości. Transakcja na własnych zasadach pozwala zachować większą część kwoty ze sprzedaży niż w przypadku licytacji.

Sprzedaż nieruchomości, również tej, którą zajął komornik, możesz zrealizować do skupu nieruchomości Skup.io. Pomożemy Ci zatrzymać licytację nieruchomości i szybko przeprowadzić bezpieczną transakcję w obliczu zagrożenia egzekucją komorniczą.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń