Koszt depozytu notarialnego. Sprawdzamy wysokość opłaty w 2024! - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 czerwca, 2024

Koszt depozytu notarialnego. Sprawdzamy wysokość opłaty w 2024!

depozyt-notarialny-koszt- wysokosc-oplaty-w-2024

Osoby, które cenią sobie komfort i bezpieczeństwo podczas transakcji sprzedaży, mogą skorzystać z rozwiązania, którym jest depozyt notarialny. Depozyt notarialny to jeden z najpewniejszych sposobów na przechowywanie środków finansowych, które mają zostać przekazane jednej ze stron w ramach transakcji. 

Depozyt notarialny jest usługą odpłatną. Jaki jest koszt depozytu notarialnego? Co trzeba wiedzieć o tej formie przekazania pieniędzy oraz kiedy najczęściej korzystamy z tego rozwiązania?

Depozyt notarialny co to jest?

Decyzja o zakupie/sprzedaży nieruchomości jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu i niesie ze sobą pewne ryzyko dla wszystkich zaangażowanych stron. Oprócz weryfikacji stanu prawnego nabywanej nieruchomości strony powinny poświęcić szczególną uwagę aspektom finansowym transakcji.

Podczas finansowania zakupu kredytem hipotecznym, sprzedający ma gwarancję, że pieniądze trafią na jego konto. Jednak w przypadku transakcji gotówkowych ryzyko nieuczciwości jest znacznie wyższe. 

Depozyt notarialny co to jest? Notariusz ma prawo przyjąć w przechowanie środki pieniężne niezbędne do zawarcia umowy, a następnie wydać je wskazanej osobie.

Najczęściej z depozytu notarialnego korzysta się przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, które opiewają na duże kwoty. Kupujący wpłaca środki do kancelarii notarialnej, gdzie czekają one na spełnienie wszystkich warunków transakcji i podpisanie umowy.

Notariusz otwiera dedykowany rachunek bankowy, na który trafiają środki.

Środki są wypłacane sprzedającemu dopiero po przekazaniu nieruchomości nabywcy, co zabezpiecza obie strony transakcji.

Depozyt notarialny wymaga zawarcia aktu notarialnego. 

Depozyt notarialny do czego służy?

Depozyt notarialny służy przede wszystkim do zabezpieczenia interesów sprzedającego, zapewniając mu pewność otrzymania pieniędzy po sfinalizowaniu transakcji. Działa on jednak również na korzyść kupującego, zapewniając, że sprzedający spełni wszystkie warunki umowy przed przekazaniem środków.

Jeżeli z pewnych względów nie dojdzie do finalizacji transakcji i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, to pieniądze złożone w depozycie notarialnym z powrotem wrócą do niedoszłego kupującego. 

Depozyt notarialny na pewno jest jedną z najbezpieczniejszych form ochrony finansowej w transakcjach notarialnych, choć nie cieszy się dużą popularnością z powodu braku wystarczającej wiedzy na jego temat.

Przede wszystkim zniechęca do niego koszt depozytu notarialnego. Zabezpieczenie tego typu, wiąże się z pewną opłatą notarialną, co może odstraszać. Jest to dodatkowy koszt przy transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. 

Również wiele osób, nie ma pojęcia, że może skorzystać z tego typu usługi, która zapewnia bezpieczeństwo przy sprzedaży nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile kosztuje depozyt notarialny? 

Depozyt notarialny jest regulowany przez art. 108 Ustawy Prawo o Notariacie. Również koszt depozytu notarialnego jest z góry określony przez przepisy, choć ustalany idywidualnie do wartości przedmiotu transakcji. 

Ile kosztuje depozyt notarialny? Wysokość tych kosztów jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, dotyczącym maksymalnych stawek taksy notarialnej. Opłata za depozyt notarialny stanowi połowę maksymalnej stawki przewidzianej dla danej kwoty.

Maksymalne stawki taksy notarialnej:

 •  do 3000 zł – 100 zł.
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Dodatkowo należy uwzględnić podatek VAT oraz koszty związane z wypisami aktu notarialnego. Warto również wiedzieć, że koszt depozytu notarialnego można z notariuszem negocjować. Dobrze jest także poznać koszty różnych urzędników.

depozyt-notarialny-koszt

Depozyt notarialny koszt 2024

Opłaty za depozyt notarialny obejmują również:

 • 50 zł netto za sporządzenie protokołu depozytu,
 • 20 zł netto za każdy miesiąc przechowywania,
 • 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę wypisu aktu.

Koszt depozytu notarialnego kalkulator

Osoby zainteresowane poznaniem kosztów przy skorzystaniu z instytucji depozytu notarialnego mogą skorzystać z internetowych narzędzi takich jak kalkulator kosztów notarialnych. 

W ten sposób można poznać przybliżony koszt, z jakim trzeba będzie się liczyć.

Depozyt notarialny koszt 2024 – kto płaci?

Przepisy nie regulują kwestii tego, kto powinien płacić za notariusza przy skorzystaniu z instytucji depozytu notarialnego. Właściwie jest to kwestią ustaleń między stronami. Najczęściej jednak koszt depozytu notarialnego opłaca kupujący, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony transakcji podzieliły się opłatą po połowie.

Ustalenia co do opłaty mogą również wyglądać tak, że notariusza opłaci osoba, której bardziej zależy na skorzystaniu z instytucji depozytu notarialnego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Najczęstsze zastosowania depozytu notarialnego

Na depozyt notarialny decydują się najczęściej osoby podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. 

Zakup nieruchomości wiąże się z zapłatą dużej kwoty gotówki, stąd stronom transakcji często zależy, aby przeprowadzić ją maksymalnie bezpiecznie. Jest to najlepsze zabezpieczenie przed sytuacją, kiedy to środki finansowe zostaną przekazane, lecz nieruchomość nie zostanie wydana, lub na odwrót środki nie zostaną przekazane, lecz nieruchomość zostanie wydana kupującemu.

Środki pieniężne są przyjmowane do depozytu notarialnego w związku z zawarciem umowy, na podstawie której jedna ze stron zobowiązana jest do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz drugiej strony. Przykłady takich transakcji obejmują umowy sprzedaży, spłatę lub dopłatę przy podziale majątku wspólnego, czy zniesienie współwłasności.

Depozyt notarialny sprawdza się w przypadku umów sprzedaży, gdy zapłata następuje ze środków własnych kupującego, nie zaś z kredytu.

 W jaki sposób skorzystać z depozytu notarialnego?

Przy sporządzaniu depozytu notarialnego konieczne jest przygotowanie aktu notarialnego, co wiąże się z dostarczeniem przez składającą go stronę odpowiednich danych. Aby notariusz mógł przyjąć pieniądze do depozytu, będzie wymagał następujących informacji: imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, obywatelstwo, data urodzenia, stan cywilny, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny.

 Ponadto niezbędne będzie podanie danych osoby upoważnionej do odbioru depozytu. Protokół z przyjęcia pieniędzy do depozytu jest zwykle sporządzany podczas zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży.

Depozyt notarialny – co trzeba zrobić?

 1. Ustalenie z notariuszem szczegółów dotyczących depozytu notarialnego.
 2. Przekazanie środków na dedykowane konto bankowe przeznaczone do depozytu.
 3. Notariusz sporządza protokół z przyjęcia depozytu.
 4. Wydanie depozytu lub jego zwrot.

Zalety depozytu notarialnego przy sprzedaży mieszkania

Depozyt notarialny nie jest obowiązkowy. Strony transakcji mogą skorzystać z tego rozwiązania, gdy obawiają się ryzyka związanego ze sprzedażą oraz by być pewnym, że cała transakcja przebiegnie jak należy. 

Depozyt notarialny przy sprzedaży mieszkania oferuje liczne korzyści, takie jak:

 • ochrona interesów obu stron transakcji
 • przekazane środki finansowe są bezpieczne u notariusza, osoby zaufania publicznego,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • minimalizacja ryzyka związanego ze sprzedażą,
 • potwierdzenie posiadania środków przez kupującego,
 • brak konieczności wcześniejszej wpłaty na rachunek sprzedającego, 
 • zwrot środków do kupującego, w przypadku niespełnienia warunków sprzedaży przez sprzedającego.
 • sprzedający nie musi martwić się, że przekazane przez nabywcę środki gotówkowe są fałszywe, notariusz nie przyjmuje gotówki, transakcja jest bezgotówkowa.

ile-kosztuje-depozyt-notarialny

Co można przekazać do depozytu notarialnego?

Do depozytu notarialnego mogą zostać przekazane wyłącznie środki pieniężne (waluta polska i waluta obca) lub papiery wartościowe. 

Depozyt notarialny, czyli jak bezpiecznie sprzedać mieszkanie

Depozyt notarialny jest jedną z odpowiedzi na pytanie Jak bezpiecznie sprzedać mieszkanie. To bardzo dobre rozwiązanie, gdy kupujący lub sprzedający obawiają się ryzyka związanego z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości. 

Sprzedający, który chce mieć pewność, że po przeniesieniu własności nieruchomości nie zostanie oszukany i otrzyma pełną kwotę zapłaty we wskazanym terminie, powinien pomyśleć właśnie o takim rozwiązaniu.

Jak bezpiecznie sprzedać mieszkanie?

Jeżeli właścicielowi nieruchomości zależy na bezpiecznej i szybkiej transakcji zamiast tradycyjnej transakcji, która opiera się na znalezieniu kupca przez internet, może skorzystać z usług Skup.io.

Skup.io to działający na terenie całej Polski skup nieruchomości, który świadczy usługi szybkiej i bezproblemowej sprzedaży nieruchomości. Co to dokładnie oznacza?

Skup.io dysponuje zespołem specjalistów branży nieruchomości, którzy zapewniają sprawny przebieg transakcji sprzedaży każdej nieruchomości również tych problematycznych, obciążonych pewnymi problemami. 

Sprzedaż nieruchomości do Skup.io jest przy tym wszystkim maksymalnie bezpieczna. To, że transakcja realizowana jest błyskawicznie, nawet w tydzień, jest efektem doświadczenia i skutecznego działania specjalistów i nie wpływa na bezpieczeństwo transakcji.

Dodatkowo przy sprzedaży nieruchomości do Skup.io, nad transakcją czuwa współpracująca z firmą kancelaria prawna. Sprzedający ma zapewnioną bezpłatną pomoc prawną. 

Skup nieruchomości za gotówkę Skup.io to legalnie działająca polska marka. Transakcje ze Skup.io mogą być realizowane poprzez depozyt notarialny.

Jeżeli sprzedający wyraża potrzebę skorzystania z instytucji depozytu notarialnego, nie ma żadnych przeszkód, aby środki pieniężne zostały przekazane właśnie w ten sposób. Co istotne, transakcje ze Skup.io są dla sprzedającego BEZKOSZTOWE, toteż koszt depozytu notarialnego jest po stronie skupu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Depozyt notarialny koszt – podsumowanie

Depozyt notarialny to świetne rozwiązanie minimalizujące ryzyka związane z przekazaniem pieniędzy między sprzedającym a kupującym nieruchomości. Według niektórych koszt depozytu notarialnego zapewniającego bezpieczeństwo transakcji nie jest zbyt wygórowany, natomiast zdaniem innych, jego rola co prawda jest istotna, lecz koszt usługi bywa spory.

Ile kosztuje depozyt notarialny? Przykładowy koszt depozytu notarialnego w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości o wartości 300 000 zł, wyniesie nieco ponad 1200 zł (kwota z wliczonym podatkiem VAT).

Depozyt notarialny to bezpieczna i korzystna forma zabezpieczenia finansowego przy transakcjach notarialnych. Pomimo dodatkowych kosztów, które mogą być podzielone między strony, korzyści płynące z tej usługi zdecydowanie przeważają nad ewentualnymi obciążeniami finansowymi.

FAQ Depozyt notarialny koszt 2024

 1. Co to jest depozyt notarialny? Depozyt notarialny to bezpieczna forma przechowywania pieniędzy lub papierów wartościowych w kancelarii notarialnej, która gwarantuje ich wydanie po spełnieniu warunków transakcji.
 2. Kto powinien korzystać z depozytu notarialnego? Depozyt notarialny jest szczególnie zalecany dla osób dokonujących transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, aby zabezpieczyć interesy obu stron.
 3. Jakie są koszty związane z depozytem notarialnym? Koszt depozytu notarialnego obejmuje taksę notarialną, opłatę za sporządzenie protokołu depozytu, wypisy aktu notarialnego.
 4. Czy depozyt notarialny jest bezpieczny? Tak, depozyt notarialny jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych form przechowywania środków finansowych w transakcjach notarialnych.
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia depozytu notarialnego? Notariusz wymaga danych takich jak imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, adres zamieszkania oraz dane osoby upoważnionej do odbioru depozytu.
 6. Przy jakich transakcjach najczęściej stosuje się depozyt notarialny? Depozyt notarialny jest najczęściej wykorzystywany przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, gdzie zapłata odbywa się ze środków własnych kupującego.
 7. Jak przebiega proces depozytu notarialnego? Proces obejmuje ustalenie depozytu z notariuszem, przekazanie środków na dedykowane konto, sporządzenie protokołu oraz wydanie depozytu po spełnieniu warunków.
 8. Jakie są zalety korzystania z depozytu notarialnego? Główne zalety to bezpieczeństwo transakcji, ochrona interesów obu stron oraz pewność, że środki zostaną wypłacone dopiero po spełnieniu ustalonych warunków.
 9. Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość? Osoby, którym zależy na maksymalnie bezpiecznej transakcji, mogą skorzystać z usług skupu nieruchomości, który przeprowadza transakcję z wykorzystaniem depozytu notarialnego. 
 10. Czy koszt depozytu notarialnego podlega negocjacji? Opłaty są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, ale szczegółowe koszty mogą być indywidualnie ustalane i negocjowane z notariuszem.
 11. Czy depozyt notarialny jest obowiązkowy przy każdej transakcji nieruchomości? Nie, depozyt notarialny nie jest obowiązkowy, ale jest rekomendowany dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji.
 12. Jakie są alternatywy dla depozytu notarialnego? Alternatywą może być bezpośredni przelew bankowy, aczkolwiek nie oferuje on takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak depozyt notarialny.
 13. Czy depozyt notarialny chroni przed oszustwami? Tak, depozyt notarialny minimalizuje ryzyko oszustw, ponieważ notariusz przechowuje środki do momentu spełnienia warunków transakcji.
 14. Jakie są konsekwencje niewywiązania się z warunków depozytu notarialnego? W przypadku niewywiązania się z warunków środki mogą zostać zwrócone kupującemu.
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń