Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej - nieruchomość w spadku - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 kwietnia, 2023

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – nieruchomość w spadku

stwierdzenie-nabycia-spadku-i-co-dalej

Swoje prawa do odziedziczonego majątku po śmierci bliskiej nam osoby, można potwierdzić poprzez postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie, które toczy się w sądzie, kończy się wydaniem postanowienia w powyższej sprawie, co w konsekwencji umożliwia spadkobiercy dopełnienie kolejnych niezbędnych formalności. 

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Formalności, o jakich musi pamiętać spadkobierca to m.in. kwestie podatkowe, i aktualizacja danych w księdze wieczystej. Gdy spadkobierców jest kilku, mogą również dokonać działu spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to nie jedyny sposób, aby poświadczyć swoje prawa m.in. do odziedziczonej nieruchomości. Co więcej, nie jest to również bezwzględnie wymagany krok. Stwierdzenie nabycia spadku staje się jednak konieczne, gdy samodzielnie lub razem z innymi spadkobiercami zamierzamy spieniężyć nieruchomość ze spadku. 

Jak przebiega postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i jaka jest jego alternatywa? O jakich formalnościach musimy pamiętać, gdy już przeprowadzimy postępowanie w sądzie? Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Odpowiadamy!

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to proces, który nie jest obligatoryjny. Postępowanie można przeprowadzić nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy, a aby to zrobić, wystarczy, że z wnioskiem wystąpi do sądu chociaż jeden spadkobierca. 

Sąd, który zajmuje się takimi sprawami, będzie to co do zasady sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W postępowaniu sąd bada, kto należy do kręgu spadkobierców i orzeka o tym, w jakich częściach dziedziczy majątek po zmarłym. Postanowienie sądu potwierdza prawa określonych osób do majątku po zmarłej osobie. 

Co ważne, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie bada się tego, co dokładnie w skład spadku wchodzi! Sąd określa jedynie, to, w jakiej części każdy spadkobierca dziedziczy majątek. 

Warto pamiętać również o tym, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić wcześniej niż sześć miesięcy po otwarciu spadku, chyba że wszyscy uprawnieni złożyli już stosowne oświadczenia. W ciągu 6 miesięcy spadkobiercy mają możliwość złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Brak reakcji i złożenia oświadczenia powoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Gdy sąd wyda postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, uprawomocnia się ono w terminie 21 dni od ogłoszenia. 

Stwierdzenia nabycia spadku i co dalej? Po uzyskaniu postanowienia sądu możliwe jest dokonanie zmiany treści ksiąg wieczystych dotyczących nabytych nieruchomości czy też przeprowadzenie podziału rzeczy wspólnych między współspadkobiercami.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – czy obecność na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowa

W przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku często pojawia się pytanie, czy obecność na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowa. Odpowiedź brzmi: tak i nie.

W sprawie spadkowej sąd musi odebrać od spadkobiercy zapewnienie spadkowe. Zapewnienie spadkowe dotyczy osoby spadkodawcy, a celem jest prawidłowe ustalenie kręgu spadkobierców. Sąd może zadać pytania dotyczące spadkodawcy – czy w chwili śmierci był w związku małżeńskim, czy i ile posiadał potomstwa, czy sporządził testament itp. 

Najczęściej wystarcza, aby zapewnienie spadkowe złożył jeden ze spadkobierców i jest nim najczęściej osoba, której zależy na przeprowadzeniu sprawy i która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (chociaż może być to inny spadkobierca niekoniecznie wnioskodawca). Pozostałe osoby – pozostali spadkobiercy – mogą ale nie muszą osobiście stawiać się na rozprawie. Brak stawiennictwa nie spowoduje, że stracimy prawo do spadku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

W temacie – stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – ważne jest aby wiedzieć, że postępowanie sądowe nie jest jedyną, dostępną metodą na potwierdzenie swoich praw do spadku. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza jest innym sposobem na uregulowanie sprawy dziedziczenia. Notariusz ma prawo sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który będzie stanowił potwierdzenie nabycia spadku przez osoby uprawnione.

W tym celu należy umówić wizytę u notariusza, skompletować wymagane dokumenty i zebrać wszystkich spadkobierców – ustawowych i testamentowych. 

W wielu sytuacjach sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia będzie niemożliwe. Dzieje się tak wtedy, gdy spadkobiercy nie przedstawiają zgodnej postawy, i istnieją między nimi spory dotyczące określenia kręgu spadkobierców, lub część spadkobierców nie chce, bądź nie może stawić się u notariusza. 

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza to łatwiejsza i szybsza opcja w porównaniu do postępowania przed sądem cywilnym. Taką sprawę można załatwić przed każdym wybranym notariuszem, a notarialne potwierdzenie praw do spadku może zakończyć się na jednej wizycie. Warto jednak pamiętać, że koszt takiej usługi może wynosić więcej niż postępowanie przed sądem.

Podsumowując, stwierdzenie nabycia spadku u notariusza jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących uregulować sprawy dziedziczenia bez konieczności postępowania przed sądem. Jednak koszt takiej usługi może być wyższy i istnieje ryzyko, że stwierdzenie nabycia spadku u notariusza może okazać się niemożliwe.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – podatek od spadku

Jeżeli postanowienie sądu w sprawie spadku uprawomocniło się, spadkobiercy mogą zastanawiać się nad kwestią, stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? W tym przypadku jednym z najważniejszych aspektów jest podatek od spadku. Podobnie jak w przypadku innych dziedzin prawa, również i tutaj obowiązują konkretne przepisy.

Nabycie spadku wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. To ile wyniesie nas podatek od spadku, jest kwestią indywidualną i zależy od wartości odziedziczonego majątku oraz stopnia pokrewieństwa między spadkobiercą a spadkodawcą. Aby, sprawdzić jaką kwotę należy odprowadzić do urzędu Skarbowego, warto zapoznać się bliżej z przepisami prawa. 

Na uwagę zasługuje jednak kwestia całkowitego zwolnienia z podatku od spadku, której mogą ubiegać się najbliższe osoby zmarłego. Osoby, z grupy podatkowej zerowej, czyli: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, macocha, ojczym i pasierbowie, nie zapłacą podatku. Aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku, muszą oni dokonać zgłoszenia faktu otrzymania spadku do Urzędu skarbowego. W tym celu powinni wypełnić formularz SD-Z2, a następnie złożyć go do Urzędu skarbowego. 

Spadkobiercy, którzy korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku, mają na złożenie zgłoszenia 6 miesięcy od uprawomocnienia się stwierdzenia nabycia spadku lub gdy sprawą zajmował się notariusz, 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

W sytuacji, gdy spadkobierca nie jest objęty całkowitym zwolnieniem z podatku, ma 1 miesiąc od terminu powstania obowiązku podatkowego, na złożenie formularza SD-Z3 do Urzędu Skarbowego. Następnie, spadkobierca otrzyma decyzję podatkową, a zapłata należnej kwoty podatku musi nastąpić w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji. 

Podsumowując, jeśli chodzi o kwestię podatku od spadków, warto pamiętać o konkretnych przepisach regulujących ten temat. Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Jaki kolejny krok powinien podjąć spadkobierca?

postepowanie-o-stwierdzenie-nabycia-spadku

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – zmiana treści księgi wieczystej

Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku możemy dokonać niezbędnych zmian w treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą odziedziczyliśmy. Nowy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ujawnienia swojego prawa własności w księdze wieczystej. Powinien to zrobić niezwłocznie, inaczej może podlegać karze grzywny.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – spadkobierca powinien złożyć wniosek na formularzu KW-WPIS do sądu wieczystoksięgowego, załączając dokument, którym potwierdzi posiadane prawa do nieruchomości. Wniosek znajdziemy w sądzie wieczystoksięgowym, ale także bez problemu w Internecie. Możemy złożyć go stawiając się osobiście w sądzie, lub listownie. Opłata za wpis do księgi wieczystej wyniesie spadkobiercę 150 zł.

Po dokonaniu tej czynności nowi właściciele mogą przeprowadzić sprzedaż nieruchomości odziedziczonej w spadku. Dane dotyczące właściciela nieruchomości muszą być aktualne, aby transakcja była w ogóle możliwa do zrealizowania. Notariusz zweryfikuje czy osoba sprzedająca nieruchomość lub udział w nieruchomości jest faktycznym jego właścicielem, i uprawnionym do takiej czynności. 

Sprzedaż nieruchomości odziedziczonej w spadku możesz zrealizować w wygodny i bezpieczny sposób ze skupem nieruchomości Skup.io. Jeżeli chcesz w szybki sposób pozbyć się odziedziczonego majątku, lub w skład spadku wchodzą długi – Skup.io to dobry wybór. Pomożemy Ci z wszystkimi formalnościami i pomożemy spieniężyć nieruchomość w krótkim czasie. Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z darmowej wyceny nieruchomości online.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – dział spadku

Dział spadku to kwestia, którą warto poruszyć w temacie, stwierdzenie nabycia spadku i co dalej. Po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku możemy stać się współwłaścicielem w części ułamkowej. Na przykładzie nieruchomości oznacza to, że cała nieruchomość nie należy do nas na własność, ani też żadna jej fizyczna część odzwierciedlająca wysokość posiadanego udziału. 

Będąc w takiej sytuacji, spadkobiercy muszą współdziałać w kwestii decyzji dotyczących losów nieruchomości. A gdy jest to utrudnione, najczęściej pada decyzja o przeprowadzeniu działu spadku, czyli zniesienia stosunku współwłasności. W konsekwencji działu spadku nieruchomość może zostać podzielona fizycznie między spadkobierców, a jeżeli jest to niemożliwe, jeden z nich może przejąć nieruchomość na własność i spłacić pozostałych, lub sprawa może zakończyć się sprzedażą nieruchomości i podziałem kwoty między wszystkich udziałowców.

Może cię zainteresować: Mieszkanie w testamencie po babci

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej ze zniesieniem stosunku współwłasności? Warto wiedzieć, że dział spadku może zostać dokonany przez sąd (dzieje się tak, szczególnie gdy spadkobiercy kłócą się między sobą o przedmiot spadku) lub przez notariusza. 

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – pozostałe formalności i informacje

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – jakie jeszcze formalności czekają na spadkobierców? Potwierdzając swoje prawa do spadku, w tym do nieruchomości powinniśmy pamiętać, aby zaktualizować dane właściciela u dostawców mediów, spółdzielni, wspólnocie, a także u operatora usług telekomunikacyjnych.

Do czego jeszcze przyda się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobierca może wypłacić pieniądze z konta spadkodawcy. Dysponując dokumentem sądowym, może również zamknąć nieużywane już konto spadkodawcy w banku. 

Co więcej, gdy zmarła osoba miała dłużników, po dokonaniu stwierdzenia nabycia spadku, spadkobierca może dochodzić odzyskania pieniędzy od dłużników spadkodawcy.

W przypadku, gdy nabyliśmy nieruchomość lub inne prawa majątkowe na podstawie testamentu, pamiętajmy, że niektórym bliskim zmarłego przysługuje prawo do zachowku.

Należy również wiedzieć, że w sytuacji, gdy odziedziczona nieruchomość była wynajmowana osobom trzecim, nie ma obowiązku, aby zaktualizować umowę najmu i zapisy dotyczące właściciela poprzez aneks. Co więcej, umowa najmu nie wygasa, gdy zmienia się właściciel.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – po co przeprowadzać postępowanie

Przeprowadzenie postępowania stwierdzającego nabycie spadku jest ważnym krokiem, który pozwala na uregulowanie kwestii dziedziczenia. Warto pamiętać, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, aby formalnie przeprowadzić proces dziedziczenia i uzyskać pełne prawa do nieruchomości.

Postępowanie to ma na celu stwierdzenie prawidłowego przejścia własności nieruchomości od zmarłego do jego spadkobierców. Bez tego potwierdzenia w księdze wieczystej, mogą pojawić się problemy m.in. w sytuacji chęci sprzedaży nieruchomości

Opisane w powyższym artykule – stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – czynności takie jak: wpisanie nowego właściciela do księgi wieczystej, egzekwowanie długu od dłużników spadkodawcy, wypłacenie środków pozostających na koncie spadkodawcy, będą możliwe tylko po potwierdzeniu swoich praw do majątku po zmarłym. 

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej – podsumowanie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to ważny krok, który pozwala na uregulowanie kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem. Sądowe postępowanie nie jest bezwzględnie konieczne, lecz w wielu przypadkach umożliwia i ułatwia dopięcie wszystkich formalności i rozliczeń po śmierci bliskiej osoby. Alternatywą dla takiego procesu jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

W przypadku nieruchomości w spadku konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności takich jak zmiana treści księgi wieczystej, aby móc z pełną swobodą zarządzać nieruchomością i ją sprzedać. 

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Musimy mieć również na uwadze bardzo ważną kwestię, jaką jest podatek od spadku, ponieważ termin na jego opłacenie jest skorelowany z datą sądowego lub notarialnego potwierdzenia praw do nieruchomości przez spadkobiercę.

Stwierdzenie nabycia spadku to istotny krok dla każdej osoby dziedziczącej spadek, która dba o swoje interesy oraz chce definitywnie dopełnić wszystkich spraw po śmierci bliskiej osoby. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń