Najemca nie płaci czynszu? Takie kroki musisz podjąć! - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 lutego, 2024

Najemca nie płaci czynszu? Takie kroki musisz podjąć!

najemca-nie-placi-czynszu

Gdy Najemca nie płaci czynszu, właściciel nieruchomości może popaść w poważne problemy finansowe. Co zrobić, gdy najemca przestaje regularnie płacić? Co może, a czego nie powinien robić w takiej sytuacji właściciel lokalu?

Sprawdź jakie kroki musisz podjąć, gdy najemca zwleka z zapłatą czynszu, oraz w jaki sposób można uchronić się przed nieuczciwym lokatorem.

Najemca nie płaci czynszu – co zrobić gdy najemca nie płaci czynszu 

Najemca nie płaci czynszu. Wbrew pozorom, z takim problemem boryka się bardzo wiele osób wynajmujących swoje nieruchomości. Bywa, że lokator dokonuje zapłaty jedynie częściowo lub nie reguluje tej opłaty wcale. Może to wynikać z przejściowych problemów finansowych, lecz zdarzają się przypadki, gdy najemca nie płaci czynszu świadomie i celowo. 

Nic dziwnego, że gdy dochodzi do problemów z regulowaniem płatności, właściciel nieruchomości odczuwa ogromną frustrację, nie mówiąc o tym, że brak zapłaty, może spowodować zadłużenie. W przypadku gdy nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, a czynsz od najemcy pokrywał ratę kredytu i opłaty administracyjne, właściciel może mieć duże trudności, aby sprostać spłacie. 

Jakie kroki powinien podjąć wynajmujący, aby wyegzekwować zapłatę od najemcy?

Po pierwsze, właściciel powinien wystosować do najemcy wezwanie do zapłaty za zaległy czynsz. Pismo informuje najemcę o kwocie zaległości i daje mu określony termin na uregulowanie należności, pod rygorem podjęcia dalszych działań prawnych.W przypadku braku reakcji ze strony najemcy i dalszej zwłoki w zapłacie czynszu należy wypowiedzieć umowę najmu. Warto pamiętać, że aby taką decyzję podjąć, musisz mieć jasno określoną podstawę – podstawę stanowi opóźnienie w płatnościach za minimum trzy kolejne okresy rozliczeniowe.

Jeżeli mimo wypowiedzenia umowy najemca nadal nie płaci, a do tego nie zamierza opuścić nieruchomości, właściciel powinien skierować sprawę na tor sądowy, dzięki czemu to sąd może zobowiązać najemcę do opuszczenia lokalu i zasądzić spłatę zaległego czynszu, czego egzekwowaniem zajmie się komornik. 

Gdy najemca nie płaci czynszu, powyższe kroki to jedyna legalna droga do odzyskania należności. Cała procedura bywa czasochłonna, i może być dla właściciela uciążliwa, natomiast powinien on podejmować kroki, jakie przewiduje prawo w takiej sytuacji i nie działać na własną rękę – ani tym bardziej nie zastraszać i nie próbować samodzielnie wyrzucać najemcy z lokalu.

Poniżej znajdziesz dokładniejszy opis poszczególnych działań, jakie należy podjąć gdy najemca nie płaci czynszu. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Najemca nie płaci czynszu – wezwanie do zapłaty 

Jednym z pierwszych kroków, jakie powinien podjąć właściciel nieruchomości, jest wezwanie najemcy do zapłaty. Warto jednak spróbować polubownych prób rozmów przed wysłaniem oficjalnego pisma.

Najpierw warto porozmawiać z lokatorem i dowiedzieć się, z czego wynika brak zapłaty za czynsz. Kontakt z lokatorem należy podjąć natychmiast, gdy zauważymy, że na nasze konto nie wpłynęła należna kwota. Być może problemy finansowe najemcy są przejściowe, a stronom uda się wypracować porozumienie dotyczące spłaty np. właściciel może zgodzić się wydłużyć termin zapłaty czynszu. Rozmowa może pomóc rozwiązać problem bez konieczności długotrwałego procesu sądowego.

Jeśli jednak działania polubowne nie przynoszą rezultatów – najemca nie chce rozmawiać, unika kontaktu lub mimo zapewnień o rychłej zapłacie nie wywiąże się z zapłaty, należy wystosować oficjalne pismo w formie wezwania do zapłaty. Pismo powinno zawierać jasne żądanie uregulowania zadłużenia, jego kwotę wraz z odsetkami, określony termin na dokonanie wpłaty oraz konsekwencje, jakie spotkają najemcę, gdy nie ureguluje płatności – wypowiedzenie umowy.

Gdy najemca nie płaci czynszu, wezwanie do zapłaty najlepiej wystosować jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wezwanie do zapłaty stanowi ważny dokument i może posłużyć jako dowód w ewentualnym procesie sądowym.

Najemca nie płaci czynszu – wypowiedzenie umowy najmu 

W przypadku, gdy najemca nie płaci czynszu, i nie reaguje na wezwanie do zapłaty, właściciel lokalu ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. 

Jeżeli najemca nie płaci czynszu przez 3 okresy rozliczeniowe (najczęściej 3 miesiące, jeżeli w umowie płatność następuje co miesiąc) wynajmujący może wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy będzie możliwe także wtedy, gdy najemca płaci co miesiąc czynsz, lecz nie w pełnej wysokości, a suma zaległości urośnie do kwoty równej trzykrotności miesięcznego czynszu. 

Wypowiedzenie w formie pisemnej, zawierające przyczynę zerwania stosunku najmu (brak zapłaty czynszu) również najlepiej jest wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W treści wypowiedzenia należy wezwać najemcę do wydania nieruchomości, pod rygorem skierowania sprawy na tor sądowy. 

Mimo tego, że najemca nie płaci czynszu oraz skutecznego wypowiedzenia umowy, właściciel nie może samodzielnie wyrzucić lokatora z nieruchomości, ani utrudniać czy uniemożliwiać mu korzystania z niej, ponieważ sam może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje prawne. Jedyną drogą w takim przypadku jest postępowanie eksmisyjne. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Najemca nie płaci czynszu – droga sądowa, gdy najemca nie chce opuścić lokalu 

Gdy najemca nie płaci czynszu i nie reaguje na wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenie umowy najmu, właściciel lokalu może być zmuszony do podjęcia dalszych kroków. Aby odzyskać mieszkanie z rąk nieuczciwego najemcy, który nie chce go dobrowolnie opuścić, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu w celu przeprowadzenia eksmisji.

Eksmisja to formalna procedura, która ma na celu przymusowe wydalenie najemcy z wynajmowanego lokalu. Właściciel musi złożyć pozew o eksmisję. Sąd zbada sprawę oraz to czy wypowiedzenie umowy najmu lokatorowi było prawidłowe. Zgromadzone przez właściciela materiały dowodowe m.in. wypowiedzenie umowy najmu i potwierdzenie odbioru pisma, będą niezbędne. 

Jeśli sąd uzna roszczenia właściciela za uzasadnione, nakaże lokatorowi opuścić lokal. W postępowaniu o eksmisję sąd zbada również, czy lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli lokator mimo wyroku sądu nie opuści nieruchomości, to należy złożyć wniosek do komornika, który dokona przymusowej eksmisji.

Jeśli najemcy przysługuje lokal socjalny, to komornik wstrzyma się z eksmisją, do czasu aż gmina wskaże najemcy odpowiedni lokal, do którego ten będzie mógł się przenieść.

Gdy najemca nie płaci czynszu, właściciel może dochodzić od najemcy zapłaty zaległego niezapłaconego czynszu, jak również odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokalu po wypowiedzeniu umowy.

Najemca nie płaci czynszu – to trzeba wiedzieć o procedurze eksmisji

Należy wiedzieć, że cała procedura skierowana przeciwko nieuczciwemu najemcy, może potrwać pewien czas (od kilku do kilkunastu miesięcy, a nawet kilku lat) i wiązać się z pewnymi kosztami. Proces prowadzący do odzyskania nieruchomości często jest dla wynajmujących trudnym czasem pełnym emocji. 

W takiej sytuacji właściciele często czują się bezradni, ponieważ nie mogą zrobić nic więcej niż działania, które przewiduje prawo, aby odzyskać swoje mieszkanie. Te działania, niestety nie są ani szybkie, ani proste. Wymagają od właściciela zaangażowania, cierpliwości, dbania o terminy i najczęściej zachodzi potrzeba zatrudnienia adwokata, który będzie profesjonalnym wsparciem w formalnościach.

Tego typu sprawy bywają czasochłonne, a wyegzekwowanie spłaty i wyprowadzki lokatora bywa trudne, bo lokatorzy są w naszym kraju szczególnie chronieni. 

Najemca nie płaci czynszu – kiedy zdecydować się na sprzedaż mieszkania z lokatorem

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, to możliwość szybkiego zakończenia problemów z lokatorem, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań prawnych i sądowych. Kiedy może być warto rozważyć, takie rozwiązanie problemów lokatorskich?

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, to ostateczność, gdy najemca nie płaci czynszu, co powoduje trudności finansowe po stronie właściciela. Brak pieniędzy na pokrycie czynszu, opłat oraz kredytu hipotecznego zaciągniętego na mieszkanie, może sprawić poważne problemy finansowe, które z kolei mogą łatwo doprowadzić do zadłużenia.

Na sprzedaż nieruchomości wraz z niepłacącym najemcą mogą zdecydować się również Ci właściciele, którzy chcą pozbyć się problemu jak najszybciej, i wolą nie podejmować czasochłonnych, a często i kosztownych procedur sądowych i komorniczych. 

Wadą tego rozwiązania z pewnością jest to, że właściciel straci nieruchomość, dlatego zawsze warto dobrze przemyśleć zasadność sprzedaży oraz to, czy będzie ona korzystniejsza niż długotrwały proces zmierzający do odzyskania lokalu oraz spłaty.

Jeżeli brak zapłaty czynszu spowoduje poważne problemy finansowe, a właściciel podejmie decyzję o jak najszybszej sprzedaży nieruchomości, warto, aby skontaktował się ze skupem nieruchomości Skup.io, który pomaga właścicielom w sprzedaży problematycznych domów i mieszkań.

Skup.io odkupuje nieruchomości bezpośrednio od właścicieli. Zabezpiecza transakcję pod kątem prawnym, a specjaliści nieruchomości pomagają w dopełnieniu niezbędnych formalności. To najszybsza sprzedaż nieruchomości, bo sprzedający otrzymuje gotówkę za mieszkanie od razu w dniu zawarcia umowy sprzedaży u notariusza. 

Rozważasz sprzedaż mieszkania z niepłacącym najemcą? Porozmawiaj z naszymi specjalistami o możliwości sprzedaży swojej nieruchomości. Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania i opowiemy o transakcji sprzedaży mieszkania z lokatorem. Skorzystaj z bezpłatnej wyceny nieruchomości w Skup.io już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Najemca nie płaci czynszu – czego nie może zrobić właściciel lokalu

Gdy najemca nie płaci czynszu, taka sytuacja powoduje duże emocje i napięcia, a właściciel prędzej lub później może chcieć na własną rękę załatwić problem niepłacącego najemcy. Dużo słyszy się o tym, że właściciele próbują na różne sposoby odzyskać przejęty przez najemcę lokal, skoro ten nie reguluje płatności w terminie. 

Polskie prawo w dużym stopniu chroni prawa lokatorów, a właściciel nieruchomości nie może samowolnie zmieniać zamków, blokować najemcy dostępu do mieszkania, odcinać mediów, wyrzucać jego rzeczy, wymuszać lub stosować przemoc bez narażania się na konsekwencje prawne. 

Niezależnie od tego jak bardzo jesteśmy zirytowani nierzetelnością lokatora, a nawet wtedy, gdy brak zapłaty doprowadza nas na skraj wytrzymałości finansowej, powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu prawa. W zależności, od tego jakich czynów dopuści się właściciel, może grozić mu kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności do 3 lat. 

Podjęcie powyższych niedozwolonych działań na własną rękę zawsze wiąże się z ryzykiem, że najemca zgłosi sprawę do sądu i właściciel poniesie konsekwencje swoich czynów. 

Najemca nie płaci czynszu – polskie prawo chroni prawa lokatorów

Polskie prawo stanowi ważne narzędzie ochrony dla lokatorów. Najemca, nawet jeżeli nagminnie nie płaci czynszu, czy nie chce dobrowolnie opuścić lokalu mimo wypowiedzenia umowy najmu, nie może zostać wyrzucony na bruk, ani być nękany czy wręcz wyrzucany siłą przez prawowitego właściciela nieruchomości. 

Może być to trudne do zrozumienia i zaakceptowania, lecz tak stanowią obowiązujące przepisy. Drogą do uporządkowania sytuacji z lokatorem jest postępowanie sądowe, a właściciel powinien przestrzegać przepisów i procedur przewidzianych w celu radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami. 

Aby lepiej zabezpieczyć się na wypadek sytuacji gdy najemca nie płaci czynszu, warto zastanowić się nad zawarciem z lokatorem umowy najmu okazjonalnego, która pozwoli na łatwiejsze i szybsze pozbycie się z mieszkania nieuczciwego najemcy, jeżeli dojdzie do problemów z zapłatą i opuszczeniem lokalu. 

Najemca nie płaci czynszu – podsumowanie

Sytuacja, w której najemca nie płaci czynszu, zdecydowanie jest bardzo frustrująca dla właściciela lokalu. Jednak istnieją konkretne kroki, które należy podjąć w celu wyegzekwowania spłaty lub pozbycia się niepłacącego lokatora.

Właściciel powinien zacząć od polubownych prób rozmów z najemcą oraz pisemnego wezwania lokatora do zapłaty. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, kolejnym krokiem jest wypowiedzenie umowy najmu na piśmie. Następnie, można złożyć wniosek do sądu o eksmisję lokatora, który nie opuścił naszej nieruchomości mimo wypowiedzenia umowy.

Należy wiedzieć, że proces sądowy może być konieczny w przypadku braku zapłaty czynszu przez najemcę.

Warto mieć świadomość, że polskie prawo chroni prawa lokatorów i nie można na własną rękę wyrzucić lokatora z nieruchomości, nawet jeżeli zwleka on z zapłatą i nie chce się wynieść. Ważne jest stosowanie się do przepisów prawa, aby nie narażać siebie na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

Najemca niepłacący czynszu może stanowić poważny problem finansowy dla właściciela lokalu. Dlatego też w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu należy reagować szybko i konsekwentnie. 

Ostatecznym rozwiązaniem problemów z najemcą jest sprzedaż mieszkania z lokatorem, na którą mogą zdecydować się osoby, doświadczające trudności finansowych spowodowanych brakiem zapłaty czynszu, oraz ci, którzy wolą szybciej i bez ingerencji sądu załatwić spór z najemcą. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń