Na czym polega najem okazjonalny - kompendium wiedzy - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 października, 2022

Na czym polega najem okazjonalny – kompendium wiedzy

na-czym-polega-najem-okazjonalny-2022

Wynajem nieruchomości może stanowić doskonałą formę pozyskania pasywnego dochodu. Jednak, jak pokazują przykłady z życia wzięte, trafiając na nieuczciwego lokatora, zwykły wynajem może zamienić się w wieloletnią walkę o odzyskanie pieniędzy i mieszkania. Czy da się przed tym uchronić? Jeśli myślisz o wynajmie własnej nieruchomości, z pewnością powinieneś wiedzieć, czym jest umowa najmu okazjonalnego, której zawarcie w większym stopniu zabezpiecza interesy właściciela lokalu.

Czy zawarcie umowy najmu okazjonalnego się opłaca? Czy trzeba zgłosić najem okazjonalny do urzędu skarbowego? Kto ponosi koszty zawarcia umowy najmu okazjonalnego? Czym różni się ta forma umowy od zwykłej umowy najmu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym tekście!

Umowa najmu okazjonalnego – co to jest?

Czym właściwie jest najem okazjonalny? To umowa wynajmu lokalu w mieszkalnego zawierana między właścicielem mieszkania (który jest osobą fizyczną, nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej z wynajmem) a najemcą. Musi być podpisana na czas określony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego wiąże się z koniecznością wizyty u notariusza. Sama umowa w formie pisemnej może zostać podpisana bez udziału urzędnika, taka umowa zawiera wszystkie elementy standardowej umowy najmu: wysokość kaucji i czynszu, czas trwania umowy, obowiązki stron umowy czy termin wypowiedzenia. Jednak istotny element tej formy najmu, jakim jest oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, opróżnieniu i opuszczeniu lokalu w terminie wskazanym na żądaniu – musi przybrać formę aktu notarialnego. I właśnie do tego niezbędna będzie wizyta w kancelarii notarialnej. Dodatkowo najemca powinien wskazać inny lokal, do którego przeniesie się w przypadku gdyby doszło do egzekucji, a także okazać oświadczenie właściciela tego lokalu, w którym wyraża on zgodę na zamieszkanie najemcy w jego nieruchomości.

Co to jest najem okazjonalny? Powyższe oświadczenia to kwestia charakterystyczna dla umowy o najem okazjonalny dzięki, której właściciel mieszkania zyskuje możliwość szybkiego usunięcia nierzetelnego najemcy i opróżnienia lokalu.

Jak zgłosić najem okazjonalny do urzędu skarbowego?

Osoby, które są zainteresowane profitami, jakie daje zawarcie umowy najmu okazjonalnego, powinny wiedzieć, że tę formę najmu należy zgłosić do urzędu skarbowego, inaczej nie będzie możliwości skorzystania z przyspieszonej procedury eksmisji. Jak zgłosić najem okazjonalny do urzędu skarbowego? Właściciel lokalu mieszkalnego ma na to 14 dni, od dnia, w którym umowa zaczęła obowiązywać. Nie ma jednego, obowiązującego formularza czy wzoru, właściciel może wystosować do urzędu pismo, w którym zawrze najważniejsze informacje związane z wynajmem: adres nieruchomości, dane właściciela, terminy umowy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Najem okazjonalny – kto musi być u notariusza

W związku z tym, że najem okazjonalny wymaga oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, nasuwać się może pytanie: wynajem okazjonalny – kto musi być u notariusza? Do kancelarii notarialnej może zgłosić się sam najemca, gdyż to on będzie składał stosowne oświadczenie. Obecność wynajmującego nie jest obowiązkowa.

Umowa najmu okazjonalnego – kto ponosi koszty

W związku z faktem, że czynności notariusza są odpłatne, powstaje kolejne pytanie – kto pokrywa koszty przy najmie okazjonalnym? Zazwyczaj za koszty najmu okazjonalnego płaci wynajmujący, jednak zdarza się, że właściciel przerzuca ten koszt na lokatora. To, kto płaci za najem okazjonalny nie jest prawnie uregulowane, a zatem jest to kwestia dogadania się stron umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – kiedy możliwe

Jak wypowiedzieć najem okazjonalny? Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego w określonych przypadkach z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia: gdy lokator podnajął innym osobom lokal lub część lokalu bez zgody właściciela, gdy najemca zwleka z opłatami za trzy pełne okresy płatności, a wynajmujący uprzedził go o zamiarze wypowiedzenia umowy, lub gdy mimo upomnienia, najemca użytkuje lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto, strony w zapisach umowy mogą zawrzeć dodatkowe, istotne dla nich przyczyny wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.

Najem okazjonalny a zwykła umowa najmu – czym się różnią

Najistotniejszą różnicą między najmem okazjonalnym a zwykłym jest pozycja właściciela wynajmowanego mieszkania w przypadku gdy np. dochodzi do zwłoki w zapłacie czynszu. Najem okazjonalny, którego integralną częścią jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji, daje możliwość bezzwłocznego wszczęcia egzekucji komorniczej, z pominięciem długotrwałych procedur sądowych, tak jak ma to miejsce w przypadku zwykłej umowy. Właściciel nieruchomości, nie musi również oczekiwać na wskazanie lokalu zastępczego dla nierzetelnego lokatora, przez gminę. Niestety, w praktyce zdarza się, że zanim dojdzie do eksmisji lokatora w przypadku zwykłej umowy, mogą minąć długie miesiące, a nawet lata (ponadto zima jest okresem ochronnym kiedy nie wykonuje się eksmisji) – właśnie przed tym ma chronić wynajmującego najem okazjonalny.

Zwykły najem w przeciwieństwie do najmu okazjonalnego, nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów, ani wizyty u notariusza.

Czy najem okazjonalny się opłaca?

Wobec powyższego, zawarcie umowy najmu okazjonalnego wydaje się niezwykle praktycznym i bezpiecznym rozwiązaniem dla prywatnych wynajmujących. Poniesienie stosunkowo niskich kosztów, w porównaniu z wielomiesięczną, a nawet wieloletnią batalią o odzyskanie pieniędzy i lokalu wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Takiej formy umowy nie powinni bać się najemcy, gdyż nie umniejsza ona w żaden sposób ich praw.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń