Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia23 sierpnia, 2023

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd

dzial-spadku-sprzedaz-nieruchomosci-przez-sad

Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość, a spadkobierców jest wielu, to wszyscy oni są zobligowani pokrywać koszty, jakie stwarza nieruchomość, a także razem stanowić o jej dalszych losach. Mogą również zdecydować się na wyjście z łączącej ich wspólności spadkowej przez dział spadku.

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – sprzedaż nieruchomości to jeden ze sposobów, jaki sąd może wykorzystać w celu podziału majątku spadkowego. Interwencja sądu w podział majątku spadkowego jest konieczna, gdy współspadkobiercy nie mogą zgodnie, samodzielnie rozstrzygnąć o podziale nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości przez sąd ma pewne wady. Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – na czym polega, jak przebiega? Dlaczego lepiej, aby spadkobiercy sprzedali nieruchomość wspólnie pozasądowo? Zapraszamy do lektury. 

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – na czym polega dział spadku

 

Dział spadku to proces, który ma na celu rozdzielenie majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców. W momencie śmierci spadkodawcy, spadkobiercy stają się współwłaścicielami spadku. Szczególnie wartościowym przedmiotem spadku są nieruchomości, i to najczęściej one stanowią źródło konfliktów rodzinnych.

Gdy, współspadkobiercy mają różne pomysły na to jak wykorzystać odziedziczoną nieruchomość, a szczególnie wtedy gdy część z nich chciałaby zatrzymać nieruchomość w majątku, a pozostali pozbyć się jej, dobrym rozwiązaniem może być skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.

Sąd  w sprawie o dział spadku bada wszystkie okoliczności, uwzględniając interesy każdego spadkobiercy, a następnie podejmuje decyzję dotyczącą podziału majątku spadkowego (podziałowi w postępowaniu może podlegać cały majątek nie tylko sporna nieruchomość).

Tego typu postępowanie sądowe bywa czasochłonnym i skomplikowanym procesem. W jego toku rozstrzygane są również różne roszczenia spadkobierców co do przedmiotu spadku. Pozasądowo, spadkobiercy mogą dokonać działu spadku u notariusza, lecz tylko, pod warunkiem że zgadzają się we wszystkich kwestiach z nim związanych. Jeśli nie, jedyna droga to sądowe postępowanie.

Gdy przeprowadzany jest dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd to tylko jedna z możliwości podziału – jakie są pozostałe?

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – sposoby podziału wspólnej nieruchomości

Dział spadku wymaga złożenia sprawy do sądu. Zanim jednak możliwe będzie przeprowadzenie postępowania, należy potwierdzić nabycie praw do spadku poprzez notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku. 

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy spadkobierca. Podział wspólnej nieruchomości może być jednym z najtrudniejszych etapów w procesie podziału spadku. W sytuacji, gdy kilka osób odziedziczyło nieruchomość po zmarłym, konieczne jest znalezienie sposobu na sprawiedliwy podział. 

Jak wspomnieliśmy, przeprowadzając, dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd to jedna z opcji, lecz istnieją też inne, które mogą zostać zastosowane w celu dokonania tego podziału.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

– Dział spadku podział fizyczny nieruchomości.

Pierwszą możliwością jest podział fizyczny nieruchomości na części i przypisanie ich poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli nieruchomość da się podzielić w naturze i wyodrębnić osobne lokale, lecz sposób podziału nie będzie odpowiadał wartości udziałów spadkobierców, można dokonać dodatkowych dopłat. Jeśli podział fizyczny nie jest możliwy, sąd weźmie pod uwagę inny sposób podziału.

– Dział spadku przyznanie nieruchomości na wyłączność jednemu spadkobiercy.

Sąd może przyznać nieruchomość jednemu ze spadkobierców jeżeli ten wyraża zgodę na jej przyznanie. Ta opcja podziału jest możliwa tylko, gdy, jeden ze spadkobierców będzie zainteresowany nabyciem nieruchomości i będzie posiadał środki, aby spłacić udziały pozostałych. Sąd nie zadecyduje o przyznaniu nieruchomości na wyłączność jeśli żaden spadkobierca nie wyrazi na to wyraźnej zgody. Nie można do tego nikogo zmusić. 

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd.

W sytuacji, gdy nie jest możliwy podział fizyczny, a żaden ze spadkobierców nie wyrazi chęci przyznania nieruchomości na wyłączność, bądź też nie będzie dysponował odpowiednim kapitałem, sąd może zadecydować o sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanej kwoty między spadkobierców odpowiednio do wysokości ich udziałów. 

Sąd przy ustalaniu sposobu podziału nieruchomości weźmie pod uwagę dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości przez spadkobierców, jej przeznaczenie, potrzeby spadkobierców i ich możliwości finansowe. W przypadku sporów będzie zachęcał do osiągnięcia porozumienia co do sposobu podziału. 

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – licytacja komornicza nieruchomości

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – co należy wiedzieć? 

Gdy sąd decyduje, że najlepszym sposobem na dokonanie podziału jest sprzedaż wspólnej nieruchomości, to taka transakcja odbywa się na zasadach egzekucji z nieruchomości, a więc poprzez licytację komorniczą. Nie ma możliwości, aby spadkobiercy sami poszukiwali nabywcy. 

W przypadku gdy pozostali spadkobiercy nie mogą się porozumieć co do podziału wspólnej własności, i inne sposoby podziału nie wchodzą w grę, licytacja staje się rozwiązaniem ostatecznym.

Egzekucja wszczynana jest z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej. Tytułem wykonawczym jest postanowienie sądu przesądzające o sprzedaży rzeczy wspólnej. Komornik kieruje wniosek do sądu o ujawnienie w treści księgi wieczystej wzmianki o prowadzonej egzekucji.

Komornik ustala minimalną cenę sprzedaży, dokonując opisu i oszacowania oraz ogłasza przetarg publiczny. Potencjalni kupujący mają możliwość złożenia oferty, a nieruchomość zostaje sprzedana temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Licytacja odbywa się publicznie i zgodnie z określonymi procedurami prawa.

Uzyskana ze sprzedaży nieruchomości kwota, zostanie następnie podzielona między spadkobierców, adekwatnie do udziałów oraz rozliczone zostają ewentualne roszczenia spadkobierców.

Przeprowadzając dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd, stanowi skuteczny sposób na zakończenie współwłasności poprzez sprzedaż wspólnej rzeczy. Należy jednak wiedzieć, że ten sposób podziału, najczęściej nie jest dla spadkobierców zbyt opłacalny. 

sprzedaz-odziedziczonego-mieszkania

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – wady

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd  – jakie są minusy takiego rozwiązania?

Sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej ma swoje wady. Przede wszystkim cena za sprzedaż może nie być tak wysoka, jak w przypadku gdy spadkobiercy zdecydowaliby się sprzedać nieruchomość samodzielnie na wolnym rynku. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji może wynosić 3/4 szacunkowej wartości nieruchomości, natomiast na drugiej licytacji spada jeszcze bardziej – do 2/3 szacowanej wartości. 

Co więcej, spadkobiercy będą musieli ponieść koszty przeprowadzonych przez komornika czynności. 

To sprawia, że zysk za sprzedaż nieruchomości przez licytację komorniczą będzie mniejszy niż, gdyby spadkobiercy przeprowadzili transakcję samodzielnie. Sprzedaż nieruchomości na własną rękę, wiąże się z tą korzyścią, że sami spadkobiercy ustalają wysokość ceny sprzedaży (podczas licytacji nie mają na nią żadnego wpływu).

Inną wadą działu spadku sprzedaży nieruchomości przez sąd jest czasochłonność tego procesu. Finalizacja całej procedury i rozstrzygnięcie kwestii podziału, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – wspólna sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd a wspólna sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku – jakie korzyści daje samodzielna sprzedaż?

Wspólna sprzedaż nieruchomości polega na umieszczeniu oferty sprzedaży na wolnym rynku i poszukiwaniu zainteresowanych kupujących. W takim przypadku cena sprzedaży, jak i pozostałe istotne warunki transakcji zostają ustalone wspólnie przez spadkobierców 

Chociaż ta metoda może wymagać trochę wolnego czasu i wysiłku, może również przynieść dużo lepsze rezultaty finansowe niż licytacja komornicza. Przy wspólnej sprzedaży każdy właściciel otrzymuje część zebranej kwoty zgodnie ze swoim udziałem w spadku.

Sprzedaż nieruchomości jako sposób na rozwiązanie wspólności majątku powstałej w wyniku spadkobrania, może być bardzo opłacalna, natomiast w przypadku konfliktów między spadkobiercami, może być trudna do osiągnięcia. Sprzedaż całej nieruchomości będzie wymagała zgody wszystkich spadkobierców. 

Warto pamiętać, jakie korzyści daje samodzielna sprzedaż, a szczególnie powinni pamiętać o tym spadkobiercy, którzy spodziewają się sprzedaży licytacyjnej w wyniku działu spadku. Podczas postępowania o dział spadku, spadkobiercy zawsze mogą jeszcze zawrzeć ugodę i dokonać podziału majątku (sprzedaży) na własnych warunkach. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wygodna sprzedaż nieruchomości ze spadku – skup nieruchomości Skup.io

Szybką i bezpieczną sprzedaż odziedziczonego mieszkania lub domu, który ma kilku współwłaścicieli umożliwia Skup.io skup nieruchomości za gotówkę. Pomagamy w realizacji formalności, oraz zapewniamy pomoc prawną, podczas procesu sprzedaży.

Zysk ze sprzedaży wypłacamy natychmiast podczas wizyty u notariusza. Zysk przekazywany jest bezpośrednio na konta bankowe każdego ze spadkobierców. Sprzedaż realizowana jest w możliwie najkrótszym czasie, aby zapewnić spadkobiercom, szybszą alternatywę dla postępowania o dział spadku. Zbycie nieruchomości rozwiązuje stosunek współwłasności między spadkobiercami.

Każdy spadkobierca ma ponadto możliwość sprzedaży własnego udziału w spadku. To pozwala pozbyć się problemu związanego z postępowaniami w sądzie oraz sporami w gronie spadkobierców. 

Masz pytania dotyczące sprzedaży spadku lub mieszkania odziedziczonego przez kilku spadkobierców? Zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami, którzy opowiedzą o transakcji oraz bezpłatnie wycenią nieruchomość!

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – co jeszcze warto wiedzieć o postępowaniu sądowym

Nie tylko w przypadku sporów, ale również w przypadku zgodnego wniosku podziału spadku spadkobiercy mogą skierować sprawę podziału do sądu. Postępowanie o dział spadku wiąże się z poniesieniem kosztów sądowych – te będą niższe gdy spadkobiercy mają tożsame zdanie w kwestii podziału nieruchomości.

Spadkobiercy mogą zaproponować zgodny sposób podziału, a sąd powinien się do niego przychylić, chyba że będzie on niezgodny z przepisami prawa lub naruszałby interesy spadkobierców. 

Każdy spadkobierca może przedstawić w sądzie proponowany przez siebie sposób podziału. W przypadku niezgodności spadkobierców, o tym jak podzielić nieruchomość zadecyduje ostatecznie sąd.

Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez sąd – podsumowanie

Podczas toczącego się postępowania o dział spadku, sprzedaż nieruchomości przez sąd to możliwe zakończenie. Kiedy sąd postanawia o sprzedaży wspólnej nieruchomości, transakcja nie przebiega w standardowy sposób, a na zasadach egzekucji komorniczej – dokonuje się licytacji nieruchomości przez komornika.

Licytacja komornicza nieruchomości jest jednym ze sposobów podziału, który sąd stosuje w ostateczności, gdy nie ma możliwości podziału majątku w inny sposób. Taka sprzedaż ma pewne wady. Cena sprzedaży na licytacji może być dużo niższa od wartości rynkowej nieruchomości, a spadkobiercy dodatkowo obniżą swoje zyski o koszty pracy komornika.

Wobec sprzedaży nieruchomości na licytacji korzystniejszym rozwiązaniem jest wspólna sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Daje to większą elastyczność i możliwość uzyskania lepszej ceny za nieruchomość. Warto jednak pamiętać o konieczności porozumienia się wszystkich spadkobierców co do warunków sprzedaży.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń