Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie - zrzeczenie, odrzucenie, sprzedaż - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 sierpnia, 2023

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – zrzeczenie, odrzucenie, sprzedaż

jak-zrzec-sie-spadku-po-zmarlej-osobie

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie? Śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudnym momentem w życiu. Jednak czasami dziedziczenie spadku może przynieść nam jeszcze więcej problemów.

Długi w spadku, które opiewają na wysokie kwoty, kłótnie w gronie spadkobierców, spory o podział majątku, perspektywa uciążliwych postępowań sądowych – to niektóre z problemów, które mogą wpłynąć na decyzję o pozbyciu się spadku. Jak uniknąć tych kłopotów? Jak skutecznie zrezygnować ze spadku i pozbyć się trudności, czyli jak zrzec się spadku po zmarłej osobie?

W tym artykule omówimy różne możliwości – zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku oraz zbycie spadku. 

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – dziedziczenie spadku

 

Dziedziczenie spadku przebiega w sposób określony przez przepisy prawa. Jeżeli dochodzi do dziedziczenia ustawowego, spadkobiercami są osoby najbliższe z rodziny zmarłego. W sytuacji gdy zmarły pozostawił testament, jego treść ma pierwszeństwo nad przepisami ustawy. Poprawnie sporządzony, ważny testament pozwala powołać do dziedziczenia dowolne osoby, również spoza rodziny. 

Dziedziczenie spadku po zmarłym krewnym może skutkować pozyskaniem zarówno korzyści w postaci nieruchomości, środków finansowych czy samochodów jak również długów, ponieważ niektóre z niespłaconych zobowiązań przechodzą na spadkobierców. Przepisy prawa nie pozwalają spadkobiercy na wybór tego, które przedmioty majątkowe po zmarłym chciałby zatrzymać, a których się pozbyć. Nabywamy cały spadek – korzyści i długi.

Dziedziczenie często wymusza na spadkobiercach dopełnienie formalności notarialnych i sądowych. Formalności służą m.in. potwierdzeniu praw spadkobiercy do spadku, dzięki czemu możliwe jest swobodne dysponowanie majątkiem. 

Wbrew temu, że spadek kojarzy się z fortuną i dziedziczeniem nieruchomości, niezwykle często bywa dla spadkobiercy utrapieniem. A wtedy, poszukuje on odpowiedzi na tytułowe pytanie – jak zrzec się spadku po zmarłej osobie.

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – dług w spadku, problemy wśród spadkobierców, postępowania sądowe

Często zdarza się, że dziedziczony majątek jest obciążony zobowiązaniami, których zmarły nie spłacił za życia. Dług w spadku może stanowić poważny problem dla spadkobierców. Bywa, że wartość długu, stanowi znaczną kwotę wartości całego spadku, a nawet ją przekracza. W wielu przypadkach dług nie jest im znany aż do śmierci krewnego, co sprawia, że ​​spadkobiercy mogą wraz ze spadkiem zostać niespodziewanie obarczeni odpowiedzialnością spłaty długów

Może zdarzyć się też tak, że spadkodawca zostawił spadek kilku dziedzicom. Kilku spadkobierców wspólnie zarządza i dysponuje majątkiem zmarłego. Jak często pokazuje rzeczywistość, nie jest to wcale prostym zadaniem. Problemy z korzystaniem z rzeczy, rozporządzaniem nimi, różne pomysły i plany na wykorzystanie przedmiotów majątkowych sprawiają, że bardzo trudno jest podjąć zgodne decyzje.

Im więcej spadkobierców, tym zdecydowanie trudniej o konsensus. Jeżeli trudności w porozumieniu, lub kłótnie o majątek nasilają się, spadkobiercy mogą przeprowadzić dział spadku, tak aby konkretne rzeczy przypadły na własność konkretnym spadkobiercom, a współwłasność przestała być problemem. Sądowe postępowania w sprawie spadków potrafią niestety trwać miesiące, a nawet lata. 

Wobec powyższych problemów prędzej lub później spadkobiercy mogą poszukiwać odpowiedzi na pytanie – jak zrzec się spadku po zmarłej osobie.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że dziedziczenie nie jest obowiązkowe. Możemy świadomie podjąć decyzję o pozbyciu się spadku i uniknięciu problemów i odpowiedzialności z nim związanej. Niezwykle ważny jest jednak upływ czasu od momentu śmierci bliskiej osoby – czas wpływa na możliwości spadkobiercy w tym zakresie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – sposoby na pozbycie się spadku

Istnieje wiele różnych powodów, dla których możesz chcieć zrezygnować ze spadku po zmarłej osobie. Może to wynikać z długów pozostawionych przez spadkodawcę, konfliktów między spadkobiercami lub po prostu braku zainteresowania dziedziczeniem. Nieważne, jakie są przyczyny, istnieją skuteczne sposoby na pozbycie się tego ciężaru.

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie? Spadkobierca ma pewne możliwości, którymi może posłużyć się w celu pozbycia się spadku.

Sposobem na uniknięcie dziedziczenia jest odrzucenie spadku. Odrzucenie spadku przez spadkobiercę skutkuje tym, że nie otrzyma on żadnego majątku, ale też żadnych obciążeń finansowych po zmarłej osobie – nic nie zyska, ale uniknie wszelkich komplikacji i formalności związanych z dziedziczeniem długów. Odrzucenie spadku jest jednak możliwe tylko przez pewien czas po śmierci spadkodawcy.

Inną opcją, na to, aby pozbyć się spadku jest umowa zbycia udziałów w spadku. Ogół praw i obowiązków wynikających ze spadkobrania może podlegać sprzedaży czy darowaniu. Umowa zbycia spadku pozwala na odpłatne lub nieodpłatne przekazanie udziału spadkowego dowolnej innej wybranej osobie.

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie? Odpowiednie kroki można również podjąć jeszcze za życia spadkodawcy. Za pomocą umowy sporządzonej u notariusza, spadkobierca może zrzec się dziedziczenia.

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – odrzucenie spadku po śmierci

Odpowiedzią na pytanie, jak zrzec się spadku po zmarłej osobie, jest odrzucenie spadku. Zrzeczenie się i odrzucenie spadku to dwie różne kwestie, jednakże w momencie gdy dojdzie już do śmierci spadkodawcy, z tych dwóch opcji możliwe jest jedynie odrzucenie spadku. 

Spadkobiercy często mylnie nazywają odrzucenie spadku zrzeczeniem się go. Pamiętajmy jednak, że zrzeczenie się spadku następuje poprzez umowę zawartą z przyszłym spadkodawcą (o czym w dalszej części artykułu), natomiast po śmierci spadkodawcy można dokonać odrzucenia spadku.

Odrzucenie spadku po zmarłej osobie może być trudnym i emocjonalnie obciążającym wyborem. Czasami jednak istnieją okoliczności, w których odrzucenie spadku jest najrozsądniejszą decyzją. Odrzucając spadek, dziedzic nie poniesie żadnej odpowiedzialności za długi lub problemy powstałe w wyniku dziedziczenia. W ten sposób można uchronić się przed konsekwencjami finansowymi i prawno-sądowymi związanymi ze spadkiem.

Decyzja o odrzuceniu spadku po śmierci bliskiej osoby może również wynikać z chęci uniknięcia sporów między innymi członkami rodziny dotyczących podziału majątku lub różnic co do sposobu zarządzania nim. Zrezygnowanie ze spadku pozwala uniknąć potencjalnych napięć rodzinnych i utrzymać więzi bez zbędnych konfliktów.

skup-udzialow-w-spadku

Jak odrzucić spadek po śmierci bliskiej osoby – pamiętajmy o terminach

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie, a właściwie go odrzucić? Należy pamiętać, że procedura odrzucenia spadku musi być przeprowadzona we właściwy sposób i spełniać pewne wymogi formalne ustalone przez prawo. Odrzucenia spadku możemy dokonać poprzez oświadczenie złożone przed notariuszem lub sądem. 

Termin na odrzucenie spadku to 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule do powołania. Spadkobierca musi w tym czasie dobrze przemyśleć zasadność odrzucenia spadku. Niekiedy bywa, że spadek jest obciążony długami, lecz jego przyjęcie i spłata zaległych zobowiązań spadkodawcy nadal będzie bardziej opłacalna niż odrzucenie spadku.

Pamiętajmy, również o tym, że nie możemy odrzucić spadku na rzecz innego spadkobiercy! Odrzucenie nie spowoduje, tego, że spadkobierca może wybrać osobę, której przekaże swój udział. Odrzucenie spadku może sprawić, że do spadku powołane zostaną kolejne, osoby (np. dzieci spadkobiercy), zmieni się wysokość udziałów pozostałych spadkobierców. 

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – umowa zbycia spadku

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie, gdy spadek został już przez spadkobiercę przyjęty? W takiej sytuacji sposobem na pozbycie się spadku jest zawarcie umowy zbycia spadku.

Umowa zbycia spadku pozwala nam przekazać wszystkie prawa i obowiązki wynikające z dziedziczenia innej osobie. Może to być inny spadkobierca, lub obca osoba – nabywca, który wyraził chęć przejęcia naszej części spadku. Umowa zbycia spadku może polegać m.in. na darowaniu, zamianie czy też sprzedaży udziału w spadku. Dzięki temu rozwiązaniu spadkobierca może przekazać swój udział spadkowy wybranej osobie. 

Umowa zbycia spadku jest rozwiązaniem dostępnym tylko po przyjęciu spadku przez spadkobiercę, przy czym bez znaczenia jest to, czy spadkobierca nabył spadek przez testament, czy ustawę.

Spadkobierca, który chce zbyć swoją część spadku odpłatnie, ustala warunki transakcji z nabywcą, po czym wspólnie stawiają się u notariusza, gdyż umowa zbycia spadku zawsze zawierana jest w formie notarialnej. 

Umowa zbycia spadku – korzyści

Zaletą tego rozwiązania, jest przede wszystkim to, że spadkobierca może pozbyć sie spadku nawet po jego przyjęciu, w dowolnym czasie przed działem spadku. Postępowanie o dział spadku bywa długotrwałe, a zbycie udziałów pozwala w krótkim czasie pozbyć się obciążeń, zobowiązań i formalności. 

Jeżeli spadkobierca nie ma możliwości korzystania ze spadku, jego udział jest niewielki, nie chce uczestniczyć w procesie spadkowym przed sądem, ani walczyć ze współspadkobiercami, korzystne może okazać się zbycie spadku. Jest to jedna z możliwości na to, jak zrzec się spadku po zmarłej osobie. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że spadkobierca może spieniężyć swój udział w łatwy sposób w krótkim czasie.

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – skup udziałów w spadku

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie, a w tym wypadku, jak sprzedać odziedziczony udział w spadku?

Skup udziałów w spadku to jedyny wybór, gdy spadkobierca chce sprzedać posiadany spadek. Jest to opcja, która może być korzystna dla osób, które z różnych powodów nie chcą dziedziczyć majątku po bliskiej osobie, i są zainteresowani jego spieniężeniem. 

Skup udziałów w spadku Skup.io to marka, która oferuje zakup spadków oraz udziałów w spadkach. Transakcja jest dla sprzedających bezpieczna, bo czuwają nad nią specjaliści prawa, którzy gwarantują legalną, bezproblemową i sprawną sprzedaż. Po skontaktowaniu się z doradcami klienta oraz uzgodnieniu warunków transakcji realizuje się sprzedaż u notariusza, którego może wybrać sam sprzedający.

Jesteś spadkobiercą i chcesz pozbyć się udziałów w spadku? O szczegółach transakcji dowiesz się od naszych doradców – zapraszamy po bezpłatną wycenę!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – zrzeczenie się dziedziczenia 

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie? Aby uniknąć problemów związanych z dziedziczeniem (długi, konflikty, rozprawy sądowe) potencjalny spadkobierca, którym jest osoba z kręgu spadkobierców ustawowych, oraz przyszły spadkodawca mogą zawrzeć umowę notarialną, w konsekwencji której spadkobierca zostanie wyłączony z dziedziczenia. 

Jest to opcja dostępna jedynie za życia spadkodawcy, ponieważ wymaga jego stawiennictwa u notariusza.

Zrzeczenie się dziedziczenia, polega na zawarciu umowy w postaci aktu notarialnego. Spadkobierca zrzeka się praw, które przysługiwałyby mu po śmierci spadkodawcy z ustawy. W chwili śmierci spadkodawcy jest traktowany, tak jakby nie dożył otwarcia spadku – jest pomijany przy spadkobraniu. Spadkobierca zrzeka się aktywów, pasywów oraz uprawnienia do zachowku. 

Zrzeczenie się dziedziczenia, obejmuje również potomków spadkobiercy. Również oni zostają wyłączeni z dziedziczenia, chyba że umowa ze spadkodawcą stanowiła inaczej. 

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie – podsumowanie

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie? Zrzeczenie się spadku po zmarłej osobie może być trudnym procesem. Istnieje wiele powodów, dla których spadkobierca może chcieć zrezygnować ze swoich praw do dziedziczenia – od długów w spadku po problemy wśród spadkobierców i długotrwałe, uciążliwe formalności. Na szczęście istnieją różne sposoby na pozbycie się spadku, gdy stanowi on duże obciążenie.

Odrzucenie spadku po śmierci spadkodawcy jest jedną z opcji dostępnych dla osób, które nie chcą dziedziczyć majątku po bliskiej osobie. Jednak warto pamiętać, że na odrzucenie spadku, spadkobierca ma ściśle określony czas.


Inną możliwością jest zawarcie umowy zbycia udziałów w spadku. Jest to dobre rozwiązanie, gdy spadkobierca co prawda przyjął majątek, lecz po pewnym czasie zdecydował o jego zbyciu. W takiej sytuacji spadkobierca, może  darować lub sprzedać swoje udziały np. do skupu udziałów w spadku. To dobre rozwiązanie, aby zyskać dodatkową gotówkę, szczególnie gdy nie chcemy lub nie możemy zbyć udziałów na rzecz innych spadkobierców.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń